INFORMATICA DE GESTIUNE SESIUNEA 2 DATA :07-03-2007 Implicatiile manageriale in informatica de gestiune (birotica ).

Birotica constituie un ansamblu de tehnici pt gestionare a inforrmatiei si a comunicari intre organizatii . Birotica reprezinta un nou mod de utilizare a sistemelor electronice de calcul care prin accesibilitatea utilizari si prin costul lor relativ redus au patruns sis au stabilit ca mijloace care permit sporirea calitati de birotica . Conceptual de birotica este definit de o serie de particularitati : -ponderea mare a comunicari de informatii si decizii (scrisul sau oral ) -eliminarea efortului fizic si intellectual - reducerea timpului de receptie - prelucrarea si transmiterea de informatii din activitatea administrativa -cresterea productivitati -scaderea costului informatiei si deciziei pe care acesta se fundamenteaza . Clasificarea informatiei: Avand in vedere forma concreta pe care o poate lua informatia in momentul stocari pe un suport tehnic aceasta se clasifica intr-o forma analogica si intr-o forma digitala. Forma digitala se obtine dela fenomenul real sau de la forma analogica a acestora in ambele cazuri avand loc o codificare numerica , deci o evaloare cantitativa . Pe suportul tehnic informatia se prezinta ca o sucesiune de valori binare 0 si 1 ordonate dupa un system de reguli (cod). Pt procesarea informatiei analogice este necesara conversia ei in forma digitala cu ajutorul unor dispozitii de conversie din analogic in digital acestea putand fi utilizate independent sau pot fi itroduse in configuratia unui system informatic de birou . Din punct de vedere al conceptului informatia o identificam in urmatoarele clase : -date numeric , alfabetic sau alphanumeric -texte care sunt organizate in documente , pagini ,paragrafe , fraze , cuvinte . -documente grafice care sunt percepute prin afisarea pe monitorul calculatoruli , prin scrierea lor la imprimanta sau la dispozitivul plotter (de desene ). -secvente audio generate de vocea umana , fenomene din realitate sau sintetizatoare electronice de voce . -secventa de film, percepute de dispozitive specializate de tipul camerei de luat vederi sau generate de programe de grafica sau tridimensionale . din punct de vedere al suportului informatia pe care rezida o informatie se clasifica in: - informatii aflate pe suporturi tehnice care sunt care sunt suporturi magnetice optice etc .

Informatia memorata pe suporturi tehnice este inregistrata si poate fi citita numai cu ajutorul unor dispozitive de citit sau scriere . In functie de gradul de prelucrare exista informatii ca : -primare sau de baza -intermediare; -finale . Procesarea textelor reprezinta un ansamblu de operatii specifice lucrului cu texte . Textul structurat in paginii ,paragrafe fraze , etc.e supus unor operatii pt determinarea formei caracterelor si a marimi acestora , forma si marimea pagini , modul de asezare a textului in paragraf . Procesarea textului presupune si operatii lingvistice , despartirea in silabe , control gramaical , lexical si ortografic al textului analizat . Rezultatul acestor operatii consta in document de tip text care poate fi consultat prin afisarea pe ecran ,inprimat pe hartie sau ,microfilm . Procesarea de grafice reprezinta un mod de utilizare efficient a tehnicilor informatice si eficiente pt cercetarea , memorarea si prelucrarea grafica a imagini introduse in documente . Procesarea iformatiei vizuale se realizeaza in programe speciale ca : Page Macher Corel Drou etc . Prelucrarea se face cu echipamente specializate cum este echipamentul Sound Blouster care poate functiona cuplat la orice calculator personal . Procesarea sunetelor ,imaginilor si a datelor constituie principalul obiect de activitate al birotici . Data :21-03-2007 Tehnologiile informatiei si comunicatiei. Acestea au impus o multitudine de termeni printre care internetul si intranetul . Pt conceptul de intranet sunt mai multe definitii: Tehnologia intranet organizata pt a facilita accesul la informatie . Intranetul este un mecanism integrat pt utilizatori de procese si informatii din cadrul unei organizatii.Intranetul permite comunicarea intre utilizatori si departamente print-o interfata comuna tuturor platformelor care poarta numele de browserver . Utilizatorii intranetului sunt grupatii pe 3 categorii: -cei care introduc si prelucreaza informatia; -cei care utilizeaza informatia ; -cei care furnizeaza informatia . necesitatea intranetului rezida din volumul mare al datelor si al informatiilor , solutia fiind schimbul de documente in format electronic .Dimensiunea intranetului variaza de la o firma la alta in functie de nr de utilizatori , de politica de proiectare si implementare a sistemului si a orientari firmei . In intranet se pot oferi pana la 50 de servicii ca de ex : - crearea unor interfete standard universale pt toate bazele de date ale firmei pe mai multe platforme ca Windows unix.

-

Crearea de formulare bazate pe web pt compcletarea foilor de pontaj ale angajatilor ,plasarea online ale manualelor resurse umane si de personal , crearea unor banci si sisteme de afisare pt serviciile interne ,crearea unor depozite pt formlarea de companii , sisteme de distributie . Crearea unor calendare cu evenimentele companie ,circuitul stirilor companiei si altele . Aplicatiile intranetului in economie si incadrarea in urmatoarele categorii: -comunicarea se desfasoara pe principiul lucrului intre echipe , departamente sau la nivelul intrei companii prin punerea informatiei in pagini web reducand astfel volumul documentelor scrise pe hartie -colaborarea intre grupuri , si aceasta categorie include grupul de stiri care faciliteaza schimburile directe ale informatiei intre membri , informatiile fiind facute disponibile intr-o baza de cunostinte a companiei . Conceptul de internet . Internetul este un ansamblu de calculatoare conectate in retea , create in jurul lumi in scopul transmiteri de mesaje .Este compus din retele legate intre ele , utilizatorii putand sa schimbe intre ei mesaje in format electronic .Se pot trimite fisiere de la orice calculator , pt conducere nu exista un management centralizat al internetului dar exista mii de retele individuale si organizatii care fiecare isi platesc costurile propii. Fiecare retea coopereaza cu alte retele pt dirijarea traficului internet , astfel informatia circula intre ei . Pt ca reteaua de calculatoare sa coopereze trebui sa existe standarde pt protocol .O conexiune tipica de internet este compusa din 4 elemente : -calculatorul clientului sau un echipament similar la un capat al conexiuni -furnizorul de servicii pt accesul la internet - retelele de comunicatie care leaga impreuna celelente componente -calculatorul gazda sau serverul la celalalt capat al conexiuni Una din formele de comunicare de internet este sistemul imeil . Prin imeil se utilizeaza trensmiterea informatiei de la o persoana la alta pe calculator

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.