Susunan Kepengurusan EXIT 2010/2011

1. Badan Pengurus Harian
 Ketua
: _______________________________________________________________
 Wakil Ketua : _______________________________________________________________
 Sekretaris
: _______________________________________________________________
 Bendahara : _______________________________________________________________
2. Badan Pengurus Bidang Materi
 Bidang Komputer
- Kepala Bidang : _______________________________________________________
- Anggota
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

Bidang Internet
- Kepala Bidang : _______________________________________________________
- Anggota
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

Bidang Web design
- Kepala Bidang : _______________________________________________________
- Anggota
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

Bidang Graphic Design
- Kepala Bidang : _______________________________________________________
- Anggota
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

Bidang Technocraft
- Kepala Bidang : _______________________________________________________
- Anggota
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful