You are on page 1of 2

Naam: _______________________________________ datum: ________

1) Papa zou graag mama verrassen met een nieuw houten tafelblad. Het
tafelblad zal 1,80 m lang zijn, 60 cm breed en 3 cm dik. De poten kunnen
maximum 37 kg dragen. Welke houtsoort kan papa gebruiken en hoeveel
verschil zit er tussen beide?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2) Bereken het gewicht van:

- 3,5 dm³ ijzer _____________ - 12,5 cm³ zeewater ______________

- 12 m³ kurk ______________ - 2,7 dm³ petroleum ______________

- 0,34 m³ koper ____________ - 124 cm³ tarwe _________________

3) Een kunstwerk heeft de vorm van een cirkel. De cirkel bestaat koper en de
straal is 38 cm en de hoogte 12 cm. Rond die cirkel is een nog een laag goud
gedaan. Als je cirkel bekijkt tot aan de laag goud, heeft die een straal van
45 cm. Hoeveel weegt dit kunstwerk?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
4 a) Wat is het volume water die in het volgende zwembad kan?
Het olympische zwembad is 50 meter lang en 20 meter breed. De diepte is
overal 3,5 meter.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4 b) Soortelijk gewicht van zuiver water is 1 (=1 kg/dm³)


Hoeveel weegt al het water in het zwembad? Daar pas hadden we het volume
berekend van het zwembad?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5) Een beeldhouwer wil uit een blok eikenhout een beeld houwen. De blok weegt
450 kg. Het afgewerkte beeld heeft nog 1/3 van het volume van de blok. Het
soortelijk gewicht van eikenhout is 0,92.
- Welk gewicht heeft het beeld?
- Welk volume heeft het beeld?
- Zal het beeld zinken? Of zal het blijven drijven?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

You might also like