; o~~v c,~'c~ ...!- J.

-

b~~~ "-~~~',,, \:~ s~ ~ ~ U>40u..vi.c ~ ~""'" I ~ \rn"" \:::~ 0 ~ J ~sv&~~ ~,,~ hl,~cW..t~. wk ~~ ~""'- ~ ~

~~ ~ ~ 0\ ~. Co.~(M. ~4o~/~ ~ ~\'o~.tc~~ ~~~ 4O-~ ~~ ~ ~ ~ ~,,~ ~~()~~ ~\\J.~ ~~ ~~

Cc"",,,,"~ •

~ C_()J~ ~ ~ ~~~~ 0~ \~'t ~C ~~ ~VV'- \~ ~

W\.\-\.__ W~ j:- ~M~ -~(.Q..... C6\J~ ~~ O~~~ .~",""i(~ .. -'\4- ~ ~vv-. ~ \:~ ~ &\~ ~ ~~ ~~ ~ wt~

O\~ ~ ~~ /C-:= c, (_ ~ -C-=::_C-- ~ ~O ~l~ ~ ~ O\'w- &~ Su-_cl. 0..0 oq~ I )c..--=-O) s:~~ )c-~S ~ ~~

-(__.L:~ ~ ~ \4- ~ ~~. ~O,~~~ tk .&.;~ ~Cate.Ag,~;o" _ ~~ o.~ i:., ~~ ~ ~ l~l;;..uJ_ ~. ~ ~ ~ ~ ~ oS s~;t:_) ~~ c~ o~.-rV\ o~ \:0 J~ ~ ~.LV~k~ ~f:: ~ o; \)~~.~ J::- ~~ '2 ~ ~~ S~~ CE0~ (1~ ~ l\:\,._

~~.

\j~ ~ ~. ~ ~ ~ 0~o..-M.G ~;"'~O~.

C-) 8 -~w~ o

f'\)) t\-~) s

(J, ~~s,~

~ ~~ f\to"",

r s '),_s J...f

~~~ sta.~ BI1 [ill 1-1 1:--'1 \"'--'1_ v~~ 2_ ~.

b~ \-~ ~tt>~~ ~ 0...- 'l.S &Lcktv..- ---P ... 7_~ o~0..-~ ~ ~1--

\!, 2..5 '1. ~

~ X~~ s \-o__ \Q [jg ill [-1 ~\ 1"'--\ 1"-"j - v~ h: c.ov~.

'\k. e.v-..Q..~~ QJ.:)o\.J. ~~~ v ~ t,.., •• ~ \,~ '""'tL ~ c,,""~""~ ~l" ~ ~Vj \~~vX- ~~ ~\1)~~ .

~ .. ~~ ~~~_ ~~ c_o~)r~ ~ ~ ~ ~ 'vh

'?"S ~ ~ ~ ~~I ~~ ~. \_~ ~ c~~ ().,~

~~ ~ _ ~~ \J:> \:~ ~ ~ o, ~ \ll.~ w~ ,,\_,__

~v- . ~ V'--- ~ ~--w_ l~o~ 'l.8~. .

-(~ ~ -'-~~ ()&~ ~ ~N\ cWL- ~S~ ~ cwl

-i~ ~~ l, s~ '2. ~ ~\o~~ oA\~ &Q_ ~\CMN)J o..v1_ ol- r~o~ ~ .e..ac..l o\~.

c:_~"",- ~ c&oo ~ \:~ "?-S" o~~tJ_ ~\~~~ ;l~ ~ ~ ~ t~ 2..~ O~,~.

is '2..S '2..~

~. 00 rn 1 11 ~ t~o) cSi ~~~

c~

1"k two "s~- ~\,;:.).. c~tJ.. "",- ~ ~ ~ l800 t. ~ 0~~

\i If a:

f,

I"

Sa ~~ ~-~~fN'- \:-~~ ~~ ~ ~~ ~ c; ~ ~~oJ_

\::"0 -rr Sl,~. i'~ Q,_,\:f """~ '" \)~ eM..~ ~

~~ ~~ ~ So ~ ~ 0~~ ~ &o-dz ~~-

~~ o-~L~~~'

'.

tl.. \-\ \~ ~

\ I \ I \+- C - c.... -(_..- c...-~ \ \ I \

1-\ H H H

~v1:~\'\Q....-

f-\ 1

M- c..--I-\

~ I l\-

I \

I+-C- - L - c....-I{

I i (

H H H

~f-\ H J.l H

I \ i , \

l{-C -e,_-c....-c:.... -c...-I-l i \ I I I

1-\ Ii H H H

~\-o..",Q....

1\

I .

It -c.,..-I:I

~ ~ I 't

t\ - C,...- c..- C-- c...--~

I I I I'

H Ii t1 '"

S"'Rl.l..c-cuRA L \ SCMIiR\SM

(_~~~~~~ ~S~o.~~~l.

c#c4

'I.So~N\

y~~~~ .

~ \ ~ ~~ Q.l)~",,--,&~C ~(M. ~\"'~~

~. '1- 4\\))(.~~t'I:I"GN\o:c,.. o..c:J.

oli

\

~.

\.\. c_OOH

C/

I ~

c

1\

H c..ooH

~-\o~~o~c:..

O-~

\\" c.oo\-\

C/

\\

C

, f"

f\ooc,H

I;:~-~~O\C o.c:!.

· - C\A~ ~~~ ~m'i

- c.\-\~- s~ ~~~

_)C\1- ~~ ~~~ / .

k~~~ .. ~ o-~ ~ ~cC-o~ t-c t-~ ~~ ~~k ~(M.

~~ t_o w~cl \-~ (}\Q_ ~G-M. .

fo,," s~~~ ~ cJ._~1J\4.b

c. - C4- ~~J

c , - elf- ~ J: 2.0c)0

C'8 ~ 5~ .

"'~ ~'! \,~ 1('\:,,' ~ ~ ~ :'ic\... :,...~ ..&. ~:""""'" t-o~ -"'~ / I:\..o._ ~~ \-"-.. ~-- t \,~ ,I.-..- ':I~ t\._ ,,~. S "-. -~ ~ ",,,,-\ .... ...w,~ c:; ti\,. ""o-t.r 'ovl:- so,"& .~ """- - ~ \w

sJ..~t.D.

1bL S 't,'" \-~\v.:c ~~. ~ ~ "a.~

~ ~ ~ ~.J.oot~~~

~ ~o~ ';.1) ~'- cv.:..J:: ";,J) ~~ ~'t ~ ~ \:~ ~~oi~t\.~.

(Z I. ~:l. \4 ~" \ Cu. R. \1 ~ \.\:I<.\1-. u1c..

i~ :t..",\~ <A+ ~~ \:~ ~~\ \:0 ~~~~ 4~ ~~ ~~. ~ \);0.. ~~C\o.~ ~ ~W'. ~o1Y'-C..V\e.-

~ Gc~ ~ .'0 ~~~ ~ ~Ol~~ fL"~~~~ s;A. ~ o; "J..oJ.kQ.~ Co I~~c.- .~~~.

~~

R-N\.~ X ~\~~"'e&4

~~ s> Gk 0'"

R. -~X .~ H -0\-\

--~ R·- \-\ -It M~ lo\-\)x a. \ \c..o.. V\ e.

~- R. ..Ic 2rJ: 1:.-

a.\ k.o..V\ Q......

~ ~ ~~ ~ ~~~ ~.~-~.

~~ ~ ~ 0 ~o&o ~~ --0 '3 ~~i\Q.A

~ •. A.. -I ~ ~(-~ ~ <- Nc;l ~ R- R ) ~t_RI) R-R'

~~\ k ~ '%e~ M!L-~"",t\.v'\Q.,.

f Ko~\w/ S>1v\ ~

~~ So~~ 0," ~~~~

~~vV'. ~\()~.

~. A-. c... 00- l\Jo.. ...

j 7'

)

Rc.OO- k l\.Jo..~

o t-C ~ , t-\k

Ii t Ca. \--~ k l-~) '1_ r\ 1" ~ ~ a, ---i> t4 1. i

fH: A- V\ okl-t~ 2.. R COO - - 1.. e..- ~ R - R. -t '2._ (02..

a.tKa.v\e.

S~ ~\J.Q_ ~~ .s~""'M.e.."k~ ~~\I\Q.J.) ~ - ~\: ~\ t\- R I

ML'<-k~ ~~'t- ~ ~~~ ~ \-~ ~~l.

S~;.~M, MQ~Mt ~~ \~V\e..

(i Q.u.~~\N\. ~ ~\.~~ ~'t- Wo..'\Qr Lo~ ~~ Cl.~.

f\~l+ c.3 o,.\U.~l\),,,,,,, c.o.~'a.;.k

~~~ ~~~. ~ ~~V\!LD

AQ_¥.o->J\Q.6 o..~ro..c-~Ca\\'j r-V'Aso\~\o~'- "'" v.n\:v ~~ ~~v-iL'"", c~~c._ .so\~~,

"'~ ~~ ~ ~LQ_ \:~ \..Vo-w ~ Wv--~~ (~UL V\Q"'k_. ,o.4v-s).

~ ~~lc,~ ,

~ 0.9.-~ ~ VV'- ~~ \)~ s~~ _ ~ ~~~rn~"" 0- ~\-J) ~ o-t 4:00°-9-000(, ~~ ~ c~ ~,~ oi~ ., \o\b\t~~,

~. i..c...\\~ct\ "l..C~3 .4-000 -"70000 t> c...~4:-""" C'tt.,c.\:\ =-C\\ +- c..t\ ~c...\.1 t- il

~ ~ ~ ~~ ~~

Q\z)~o.",Q.... 'M.Q..\\"'_o.\t'g. ~~~e... g..~"' h~~

>- Co"",V;W) ~

~. c \-\~ ...", ?-.O1. ~ C02. ~ 2.~.,_O

3- \-+~9pAo.-~

cw..,.;",..__ ~ Q.,,,,,':""'" ~ct wile\... .&~ ~ S""'-~ ---i7 c, ~&~ ~

~~~.

~. M~~ ~ C"'~~~ !9--

~ S\-~ .(~~~'< - e_.')C.~~S~~

C~Lt -\- ~c.Q_,2. ~ C ~ lt~GQ_

\~ ~~&~~~

C \-\ ~ -\" d1.. __.sa H cJL ~ C)A::, G Q._ c"'4mw.p\~I/\e..

c:..t\ 3 c.Q_",,~"l.. -t> \-\ CQ_ ~ c...~"l.. (j_.,_ lU.(~~~~~

~ -0 \-\ c..Q_ -It' G\-\. ct...3 '\

C\:\:l._c.Q"\.. k "t.- ~~Lt,l,pt'C~~"'Q... Cc."'-~~~~\

rl'l ~ \~c..Q_ ~ G c.Q..4-

C~c.Q_3 J.: UL'1. r -t\\

~~~\l.Q_ '--~ ~~~~~\

r. "'_;_.,tu~ ~ ~~~ " ~~. '\~ 0"'- Sv&.s\i\-~~ ~

~~ ~ ~\I) -~~~ \~ ~~O~~ ~ ~ c."~~ ~ \>

~~~~.

\~~ c...\\3" ~ c.Q..... ([) C\13,' ~ C\.-\:1'

\'" \:~ ~

'0 Ct\~ (_Q_ \

-'0 C'l.. \-\ 6 j

- (\0 ~o..\.o~

-~t>

o

A ~ e:

I\~

---I) t1

-

e,

__ _:t7 \1-

'j -1:""-e.. ~Q~~ JY >-

":5~ ~~ cJ_~ (ZC~ = Rc~. f\s t\u~ PV) 1\0 '\o\-~ ~ou1- o,

c:~O>" - u~""'- c\..oJo~ ~ ) \:~r-€.'~ (_~~CA..\ (~') -\:~ ~ avv-Q_,'-~I/V\'

R tt

\ / c

C / \

R. t-\

$%'\ ~~~v ~~.

N\.(){)t ~~. '" VV\.\)o\V€.,. £~vv-..o...-~ ~ ~-..o o~ ~~~ ~~""'- two

a.t0o.~ ~ ~ t~ ~"tl~ ~ ~ ~~~o.v~'.

\ t

~~. -c - c...-

\ I

H OH

c1.\C<l~~

\ I

-c -c-

!

i-t I

~c&o~~Q"'£<

~ ~ ck.~~~~~

S~~(., ~~\tv.A.CQ.. '\.0 ~~to.r w-~"" 3° t~ 1-.0 Ic~ \ o. ,

~~\N'-~ ~D s"cQ_~c ~~~U!-)~~ ~~ ~ ~""'().._~

('l._

--

o

~ 3°) 2..0 ) l .

.Y 1>~~~ ?t E~~ ~ Cev-c.. 5*~ (vll ().;J,

\\~ IV\~\. ..;~ Q_)(.(QIl!.) ee-c... ~2..S0 4- oJ: t"T0oG.

C~~c:..l.\."O\-\ ~. \11)0\& :""'X:5~ (..,~ ~C.J\L -t \-\'1-0

... rto "c.

P\~ CO:t. ~ SO2_. -Ul ~~ ~ C,0./'~. KOt\ S~.

~~~~ ..

--{~ ~\..o~\<..a..V\~ ~V> ~\-~ ~ 0""- o&.~~c.- s:~. ~ \<.OtL

E~ ~~~ ~~~~~~~~~~JJ~~'

c~~

Cv~~' \

c8 - c- ct -t 0\4,6

:; \

C~

2.. -0~~t;-c - '2.-~~\ ~\'O~o..t\fL, fV'-~

c\\) I

C-l13 - c- oH \

CH3

\ / c=c / \.

Cf\QQ_ t~ ~ ~ ~'" ., Cl>w.~ ~ \:~ MIL~~. I ~ e:,\"'O~ A~

Y :C-t-- Co-Co-\<) ;;.,.. 'c"'-<. ~ ~ :._ \:~ ~~ ~ ~ -~ t~ .1'c,,_

~~ JJ ~ ~G o-a- C1b C)\~O~ t, ~ ~~-~~ ~1M. ~'\-

ai_~~.

(jt" e,\

I, \ \.-"

..... ,~

C-C

.1' ~

(',';" -
Il~ I _,-
, .
C C
ot d t~
Br \-\ (3r

e .! t

(6\ l + H-c- - G-tl 9 I

H

-----t>

ij

( i

H- c- C;...-t-I

I I

~\ l-\

A ~~ ~ ~l~ ~~ ~05'\~ ~ ~~ CN.. o, ~ ~.

(~u_~ ()...L> @) \0 ca\~ 0. Co...'\\cOV\lu..W' -\.O'V',

C~~ Ct\
\ \ 3
c\:\ '- 0'\ crt x:
t \
C\,\~ x CH3 / 10 S02.,0H \ e

- c- c-

,

H

OSO"'2..6H

I t

_c,,- c-

, I

H

.a1~ ~~5fM sJ&~

t-o ~ ~\ ~ ~ ~ \_\-~ wo-ter.

~ ~k ~~~~ul

oso,_OH

I I

-G- c-

I I

H

'·h_O

p

oH

\ t

-c -v-

I ~

• 1-1

~ ~~~~., ...

A~ cJ_\~ Le)(~\ ~ kJLol.l~ ~ ~ _v~, ~ kV\J\v'\04-

C~o't-o..D{)~u..- ~5~~ C.\Jl\\ ~\ Q 0... ~\.

>c.=:c< ~.KM",Oft.loti-·t- )'c-c< W ~

l (

o it 08

~ ~\

~ ~~~VJ 0.. ~c:aJ_ ~~ ~\ \.Lv-.0~~\-J.. ea.~- ~CV\ P-tf~.

J. O?r~ lO~~~)

~M_()~~ lD:C~ ~ \,~ ~"'ru~~ 0.. ~. ~ ~~ oiy~ ~ tJ=~&.~\t)-

~~ J;:.e-.~. ~w 'LOce.- --£) O~~'.

I o~JCc..Q4- / \.. I

R - c...t{ =- cH - R. 1> «. - . c. t\ cl-\ - R

4...'2...0°(" \ /

0- 0

CW\. o'Co~Q,

O~~ ~~ ~~ ~ ~~ Q_K~\_O~~\X:_.

S~~.s~ ~~~ ~ o-t~4 \p ~ ~ t4_ ~~ ~ \ck~. ~ \:~ ~ ~.

/YO Ii

_~\;__. O_3;___~~ C. ~ ~ C H2o C -t 'c.. =. 0

~. ~~\~LO '~~/

~ .. ~ ~O-~ ",,;,tk '0- ~vf<f

~~~~T;&

1\ (0·\ ~ =- c~J ----t>

~~lt~~~otoe~l to):+O\\)~~ .

f\ l (~ ?- -=- C ~ 2)

--~

~"'\fk '""Cr

~-'(~ f - ~~ ~ ~~ ~ ~ C).. '-~~ \..ow ~~ ~ ~~~.

SlW\.R~ ~~ It' .~so-k~

.;' h~ ~ '\0\l)~ ~ - k~ot:z~

:7- ~ ~O~~ ~~~~~ S~. - kC,.()lok.~ - ~t: ~ ~ ~ ~

CV3V\. c-o ~O ~ ~~ ~ ~.

'\ \" e., 11 t\(~ _l9- f,

r-o~ ~ ~~ ~ ~ \J.NJ)cJ:M.~ .~~ ~ ~ 0- Ca.~C).A - );: co-~ "C~~ ~~o.-l ~~ \:~~~~ C"\\?n-'2-: ~~~_ Co.,~ ~ o-~ s~ 4~'t~ ~~ ~+ ~~ Co..o-.~~ ~ ~ (J ~~ ~~o I_

t\ 'o~. A s ""-t~"'- ~ 01_~) ~~ ~~ o.~ ~'\1)~ ~ ~~\.:k $~ck. ~ \:-~ -rr A&~· -~~ .'N-C)C ;,.,._~o~~ J-_~~ ~ e,~~Q._ (o..~\ w'v;_~ lP ~~~ ~'>O~ n&~ ~~ ~ ~~ ~~~ o\~ -&-\DW\- ~~.

t:o~ ~~~ ,,0~ ~~JuJ_ ~~ ~ ~~ ~~~ w \_\""-

wo.-\:&r. '\~ ~~ <» .s~ ~ ~ ~ ~o~\"o~. -

C o, C 'l -t ')_ \-\ .._ 0 'J> Cd. lO \-\11.. -\: (_ 'J.J\ 2-

c.o..\~ v._:)0-txJ-

~~J.o-

~ ,) (\~ ~~~~

3)A~~~~"~

ewE. C\-\ ...It- \\Cb\"

~~ \o~ fW_&w~ &~ck. s-) ~~ t~ ~~~ ~~.

c, \-\ ~(_~ ~ \-\-eN

11',1.,'2.. - tJ:{ll.~\'D~e.t\.oo..lI\Q...,

* \4 (6" D

C~:,-C8~t'l..

\ 1\ -cl'o\nM.C .q_\""'ltl\~

C \4. --=- c. \:\ e.,\--,-" ~ ~

~.\~'2..~C4-l

- 0

H~s0Lt c..k.

60°(..

C:. tI. =- c.~

I I

\4- Ol1

~e.J\O\

c.. \:t -:::... c. ~

l \

H eN

~m~o~~

.r~\i(\,\-J_ ~ '\AA~~~~ ~o._c.k ec,~~";_~ ~ E~~~

~~ ~~ 6oc-rdc c.c,""-~~ -c.oJ:.

,/

C~"3, C~J...O H

~__\~V\~ '- \ 0

ct\::, - CH -(H3, I

Ot\

i4 - Oh,,,,,,, H-o

. 1 ~ ~ .

, ~ ~~t1l~ \,,,,,,~

~I "-~~ I M,~t,'·I~· ~'t.1 ~ ~c.~ ~,r"" ~~ ~.~. ~.

_l-V\c~ ~""~~~ VV'-c~~ \J~ ~ <k(_~ ~s~~

1\~~,,:)~4';:c ~,,~::::, ~~~ <to ck~ ~""'''' ~'-o..Nd:l ~0 ~~c.~ o, ~~~r ~ ~ \-~ C&ir'ClWl..- \:,~ o-v-, -ot\ ~'\--G.~ .. \l\1L.-ot\

~",,\',-, \::~. ~~ S?'t-t,~ ~ ,,~c&~o,", ~ :~~~~

\\ ~ (;\ ~G ~'''' ~l o.~ ~';'-o,_L~"'\..,_~~G ~, £. ~Ll-{)l.\

\ V\' ~ ~~~. ----c~ ~0~ (>~.u- ~ t~~~~~ ~~ ~ cJ4~QG

"~~'~:~~G ~~. ~ ,~~'-'\o\..

(\'\~\\"\ 0..\'\ o~ c_ \\~ 0 ~

i\ \- ~ ) N\~_~""CJ\ It ~Gb _ -c \l).s~ ~"a c£/Y.) 0'\ S ,,\ \~G ~\.Q_\~,\c\ ~\t;~

. ~~ ~.~ ~~~ O-~ ecV-JL ~~ s~"",-,

~ S~"",-'VJ 'clew,"", \:~~I.t w~ ~\:- ~y~ -4> W<A.~ '- ~ ~

C-Ic k':LC --0 \-\"L ~ co) ~ t-\ + i:) '3 )14:0 ~ (~ot~~(_\

\\:. ~~ ~~ 'VJ ~\-4,~~ -);:_ ':v) ~CN"J ~ \o~~ eu,;- Ic~\t\_~ ~

c.e\~ o-t.tu- (\Q te_s ~ \.\~ ~ "'" .

,

~ ~ ~ ~ ~~"'~ t", c....k,ev- ~~ 'J> -~C_~ t. '1' l.~MA~

V>b~~) CJQ.0, ~\.\-\..,_ 0.. \~r~\. ~~ ~ ~~. ~ ~~ \-~ W'-'_~~

c,V-!i) ~ \. 'n,,,,,, -- J,__ ~ ';'AJ.Jv-v-.. C. ~. ~\:. ~ So 0 (.c... .

(",0 ..ic- \-\"'l... -t \:-\ ')..._a ~ C:_O"J. --t- '2-t\"'l,.

C~30\-\ /..)t-\

'\ C\ ~{o ~u.~

Co'N\.vv,_~~ ~ ~~ ~\ ~ 7

_ G~~ C()W\W\e_~ ~ -» CVv. o, 1:~o~\'c~c (~~ ~~ \l.) ~~~ ~ ~

q_s-. b ~ -~_\~W)\ ~ 4-. ~ t -..00-\.0- ~ \~. f~ ~~~ ~~~ ~ ~\

t:, c~~ \-~ ~\.'-~ ~~\ ~\1)"",- \~ o.~~~f.v ""'""-J:u~ 0-{) \:-4. 4\_\-~ ~ J::_ ~ 0- ~~ro,_\~ ~~ ~. 't8-2°G \~ ~ o\os~\:n_ ~~\ l1-8·'~/G).

, --Co "O~~~ _ Q~~\-Q, ~\~~) ~~ ~ O-~~ t. t~ CA.~~~lc ~\~ ~ ~.Q_ o, ~~~ ~~ qr Yo e-\-~-v,·A. -(~ ~ \~ ~"-~~ ~~ t-~

~~ ~ ~\_~.& v:-. 1. ~~. /

~ ~~'-"- ~ 6lt-·g °0 - ~~) ~\c~a_"ol) '-'cl.t-v-

.7- ~~'" ~D G8·2_°c -~~Je..\:-~l

3 ~~ ~~~ 1--~'1.°c - Jbsc-L\:~ e __ \-~ol.

-;:/' .

(\~\:i cJ__~~ v>'~ ~~~U)~~ So ~~ ~ :i;~~ ~~ ~~ ~. ~~~ ·~~te.

Gc~ .~~~ ~ ~~~~ ~. ~~

C-'l..l~s-t\.s-0't- "" l~).,_O.

~w-

R (_t\,_ 0 t\ I 0 o&c.e~c\

R

'c.. -=- 0 /

R.

~O{\e,

~c_ooH ~cXj..,~c o.u:..f

>

~~) ~~o~+c O-~ k\-~ ~\lo.\-~~ '" l 0 cSLee"'-o\

~ ----t> 2. 0 ~C-e)lo\,

~o-_~ ~ ~~\:;: ~~ ~~O-~ c-o ()._~O(.~.

-ihl- ~ t~ ~~,,\O-~ S~v"l~

1'~ ~ ~~ctt~ VV'Q_\-~~ ~k ~ ~\ lC) 'l.0 J ~o ol~.

~ -~\tr~~ oi\rf~\~~ U.k ~ ~~t--c~ ~ ~~ O-~- o~ a_~ O-~~~ ~~ ¥ '10 (_~ h~ t.L~ Qc:l ~ ~~ ~ ~ c&~~ ---t> o-.lv~"\.

~ H- (_c?..l4r!2. 0 Ii
~. 'c .. - I H~O Ii
-0 ~ RM(~/ \
H/ 11- c-o~X' Jj_. c..~'? t-I-c... -0 H ~ M'j Kat-(

I I
. rv, ~~o..l'\O.. \ R R
(d c&~lo\

R\ ~~l{s-):l.. 0 t\ R.
'c. -= 0 + R~K \ t H C I I
n_-c-o~X' ~ > .-1" /V\~ x: 0 t(
r R - c.. -08
11 ( ~'Q~ I
~~~k R rl
1° j_~~\ R. (I

Rl_ ~ - OH.-+ ~>(C I

R.

3c c&~o\

C-cN~~"" '-'<N'CJI3

I

-P Ct\3, - c..... - 0\-1

\

Cb-\3

\:k ~~ ~ o, S,'\J\ lS:v&s~~",-Lt fVv-~~(_t_~ )~~~"\ ~.

\~) ~~~~ .lclnt&\r~v-W _

~ Q-Q ~ \v,;0&-o'? ~~ -_b _ ~~ eN--- \oO\~ t~ ~~.1-i'tI-~v-. ~ ~~~V\~

~\:-~ CZJ'~~..--. ~ Ct\ ~.

~C"Cx~ ~~~ C_~3

~~ f- _ ~

C\i3 -Ct\7_- ~c- -'c Ot\ ~ 8:.\",,, c, .~~-o8.

l \1{

t4 ~~ ~ G._ S:,'\J'2 CS~~~)~~~;\4~~l~·

~ %At~~- ~~~ ~ ~~b~ %\n~ -08

1- =-~~ R. - o f\ w~ ~~\ -lJ-ro"'tl ~ C>C(_",,-,,, )

R.D --l-\: w~ c&_y\.(J~ -~~~ ~ 0 C-uJ.-Y-l-

k\~'w.r ~ ~ \;~ ,,&,s~ 0\ &~~ ('\"OL*)~j

Q.._ .;,__~~ ~ \,~\"" 'C~ ~\"-- ~ ~u"'r- OUM.~ ~ ~

~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~\{)uf\ ~ w~ ~ -()~ ~\.

\.D ~O-~-

-

--l> -1-\ C c~ '2.. c..\A 3. -\ G. r

.... ~1.

'/:,'" '&vf- ':l ~ ~ R - 0 t\ ~ <>'> ~~ U l<, I Wa.&\l9--

l::k ~~ ~~ ~~-

\0 ~ ~\"C~ ~cuY 1<..0-\-\ ~.

'3-", ~ '-"7 J,. ~~ ~ e~ ().~1... ~ ~~ ~ v.><>-\Q;.

J=~ ~~~~~a.~

H A "* H1._O. ~ t\:>OT .Ie A- \ wo.Crr ~ ~(

HA ~ Ror\ ~ ROt\{ ~ ff J tk.~ G-b~ ~

Jf'

,

'St ~0 ,,~ ",-- ~ ~\;\". ~ ~ '" 'be ,/2c / \e

.. ~ ~~ ~ s~~~~ -~ \0 )2°)3°.

t\ ~ :,_v,~~ R-Or\ \'-~

~\:O_ ~ ~~ ~') 3°:> 20 ) It.

;_, t\~~~

\."'h k~ _

~~~x~ ~ ~~ wA c&~ ~-

~~~~.

~~

R-00t\®,£d

c"

R - 01:\"'1..

A',~e

\<..~ ..Ie. v:

:\,\ ~ ~~~~ ~. , :9-

~\()~ Cl, \_~ Ul ~ ~ o, ~~~ ~ ~ ~~\ ~ ~ ~~~

< ~ ~ ~ ~ 0-- WO-~ \oo._~.

'L~ k 1>Q,,'l- __.p ')_~~\~

3 Ro~ * X> \?::,r '1 \) ~ « -Q., k 1:4::, ~03

~~~~~ ~~~~ ~. ~ ~~ ~~.

~. C'l..rts-D't\ + "c..Q..s- __., c...._HrCQ_ ~ fO(Q_-:, ~ ~dL

(e-) ~ s'4~~ ~~~ ~~ l~~ ~~ _

~ &~\ '.JJ +>4. "'~ 5~ ~~~ o.....k ~ ~ ~~ ~ <>-~ o.~ ~ ~~~ Cs-t\s- (\j _,j~ ~s~ \:'4., ~~ ~ ~ J: ~

\04. . . .

Cs- l ~ 5"' t..J

R. 0 \:\- ~ so cQ_ 'l- I:l (.Q_ -'c SO"L. * r\ c..Q_

c.~ -:., G't\ 1 .. DtI- * cQ_"1..~~"'Q.\

C l\ ~ C. t\-o ""* 'J..__ ~ c..Q_

~~"'~\

C~3 (..\..{O ,*:1 d'l.. f0~"'-rJ..\

~ C: cQ__;. - C. \:\ a -+ '1 t\ cQ_ tc~~\croQ...~\AO-_\.

~

~ 0®

..._.- c. ~ J - c._t\ -l 0 t-\'1.

-L-ho ~ ~

C, l{ 'l.. =- ~\::\ 7.. -\- t\ ~Sb if.

ko~~~ ~~

~. C8'J, -c-t\2. - C~ -0\:\> l

o t1

-e-

~ v..X:-\l..V'-. - 2.. - A

(_'\;'\ :J, L t\"2. c.. t\ ::::= (tl-. '2.. \:,~-(-~

+

c...t\'].u-t =- Cl-\-c..-t\,:; £~~~

b~-'L-~

,,\'N__ 0-9-Y~ ~"'~ :__,__ ~~ "\'"",,ku... 'VI ~ ~ S",<>\.:~~'r ,,_._~ _ \\.o_ ~~ ~~ ~~\_~ ~ \r-~ c~ u~~~ ~~ ~ N). ~

~~~~D.

~) ~ .Q.\:~t<l

~t\-~ ~~ ~ ~\ ~ ~_\~Mj~\~ -\_P ~~~ J.,o~ ~ ~~~

~~ Jb~ ~'" ~~ ~i--(Vl/J ~ ~\. ~ o--~. ~ ll\:Cl°c_.

~c.- t.\ "l..SO~)

C_t\1CI:-\1..0C~1..c..\A.3 .J.:: \-\~O

e..~)(~e\~",,-

~ ~~ NO\~ Ro \-\ ~. ~

Ro._~ ~ ~ l e ,/2° / ]0

,

~ ~ V:l\\.. 3o~""_ l~o\~~

t1~~)~, ~ ~ Q._~ ~ ~~~-J~ ~ ~ ~o~ W'I.\-\__ ~o~_"_~~~~J~ ~~ ~~~ t~ ~~.

Ct\~C\\'Lo8 -I;: HoNO'). ~.

(__IJ. ~ C\.-\ 'l. o NO 1. + t\ 1-() e_~ ~~\:oL\J\

- ..
-
cJ.CR.~\ -\:. Qt.1_ ~ !Ultir -I: LV~\::is-
~
:)~~ \:>()4.Q_ k .c>--~ ~ ~o-\.t- -'<: ~D-tu-
~
~ ~t- ~~o~o--1: tlPti~ ~\-~ ~()~ ~~ -Ie c:..o..to+s.- O--~. . Q_~ ~\-\~0-'cL (_M~)

(0,) G, "",-\ou.-o~

t \.~~ ~~ ;,__ ~ ~\\-l 0- ,ok_ ~ ~~ _0 ~uv- ~~ *: wo.-t:-.

C L ~ s-O ct -Ie. 2> 0 "I.. ~ 2. CO"2-- 1"" :3 8 1...-0

s~V-e }o;..s. -'< ~\J__ ) c.e>\.~ \:""-}~ 0,,, ~ ~ ~~~ .:;_ ",1:...\0 \:-~~.

:q \:,,",- ~~ '" """ ~k _ \-~ ~~;:" l 0 :I'~ \:h ~~Q '0> 0. ~ - \-~ ~ ;_. '2.. 0

~~ cJL~ -~t c)~~\-~ ~.

D Ct\~Ct-\O ~\:'''Q.. "" 2l. '-

(_ \:A-:>
2° "'- C1-\OH A. C_\-\:;,
( 0 --->l> -.
c...=-o +- ~'2..0
CJ\:; !
~\"<l ~ """ - 2_ - ".Q__ Cl\-'3
~ \E> ~OAI\. c ,," e.., R, t

<2.ej '9,.- c --08 '2... I

c\-\"

. I

R:,

1\J\~~~) ~~o~ J-\\""'-~CL~C ~

~. ~~~~c:- - .eJ~o\ C'1.~s-OH

~~~c- - e.J-~V\R.. -~)1_-L( l~\~ ~~)

CH'2 - ()~

l

t-L-f-z. - 0 H

\: ~~~~ - ~ \D~~ - \ ) 2. \ ~ - \:- M.c\ l ~ <:..0"C\)

c._\:\~ - 01-{

\

tl4 - oli

\

CJA 1. -Ot\

, O,,~ oNL -at\ ~\t)~ ~- ~CN\. c&.o"". t\S \-4.. (1C-~ -OH~~.~

t~ 'I"r-e~~ '1Jvo...c..~ / 1c4. s~~-:::. \AA.(_~.

1>vLL ~ l~I0._°1 1° ~~ ~\'~\o-~ 2JU)S~ {_N-\.\-\_ ~~~~ t\~

f\Q_~ ~~ ~~~ ~ ~~\OcJJ,:.a_NUl ~ 0.. s~\-~ ~~ 0\- ~G

C~~C.~\\ ~ ~~~~ ~~~~~ o..~ CJ'-Q~J ~~).

-<~ Th-\::Q__ ~ ~\jJL ~ \..)) 3 \D '/ 2. 0 / l (D • ,

k~ ~~D ~~J ~ ~o-. ~~~~

&,,~ ~ l~ le~ lO)'.l._o),!>o ~~.

-La (v--!. ~ ~\_ ~ lOc-vl. ~ ~ ~ Cs~. -scL. i

~~ t",c.Q~ -:,__ c.av--<:.. l~CJL). ~~CR.. \:k ~ ~ 0-. ~V.u-~ v-!)oh; e1:- Accl-~ 2's°c.. ~ ~~\~ ~ ~ J.;~.

2> 0 c&~~~ _ ,~~~ ~~ ~~ ~\-: ~~~ ~~ ~ ~ ~ . t"'~~~ ~\'D~~'Q~ ~ ~~ c&-~ s~~~l-4_~.

2° ~~~\ - ~~ ~,~ ~~~ ~~ ~~~/~\

0-. ~os~\:Q_ 4- *" ~o~ lr ~~\:i_a.

-

- ~~~ ~ ~~~-

K \ -t I\) 0- 0 CJ2_ ----0 ~l D * (\j o, dL ~~~l~~ ~~~tO~

C.-:r:3

"'c_~O k '3 KO l-\

(

R.

~~\.O~~

--'(> c_ \-\- 1: 3. ~ R c. 00 l.(

t-~ ~o~ 1"Nl..-~~

cloh+o~

f ~o.\.oo.\.Ko.,,~S (\\~ \~~"'\ c'" \-\ 2.~~\ X. ~ )..-

.', i~. ~ ~~oilu~

\\o~c&_ ~~~ ~ ~~. ll.J:J<-d..\'c.o"'-o\S G-() st-o.\~~ M~~~~. "'f~~Cl~ ~ vJ~ ~O ~~ \-~.-.. "0 \:~ ~l.oc&k.o.~~.

Y I\\~ + R~b~ ""~

~~tu..I.) \-:~~\~~'.- jRol-\ * ?X3 --t> "3 R.X> ~ t\~ \'°0

~le.\L o..~ ~"" ~, \O~<:..0~)lcv.>V"' \v~ '2..~ ,sm ~~~ 1~

c..."'-~tt>c&\.ca~~ - ~"o~ ~dL3 e",~~ ~""tL o..\._~~o\.

b!bMP4\o.",& _ ~("Of \,\'O~~ o"'\:-o 0.. ~)(.~ ~ ~~ ~ ~~~~~~.

LoL~~'O."Q" _ C).~ ·\O~ ~o 0.. ~x.~~~ ~~~ ~ ~~~'tu-O.

c..o~ ~o ~ ~~~~~ ~~:- Rot\~ ~x~- ---P ~x. k ~oX3 ~\tx

.> Mc.tko\ -r \\~~~ \-\~

P-..C)( ~ H- X ----\) R.)( ~ ~ l...O. ' \-.' \\ (\(\ n

c:,~ \,)o-.~ \:'-'Q... c...~) ~~ ~\&~ ~ k OYJ\~ ~~W\. ~~

o\~.

c."'\o\"C~Y"-O."u> _ ~ ~ ~~ ~~\l)~ ~~ ~i) """-L o..\~~\ ; ...... tcl,....~ ~fU~c..e_

0\ Cl.",~~4l)u..~ ~c..-- ~~ (G-.~~ ~c&:-~. ~ o~ wJ..\ wtt""- \ 0 C)..\ool '10

~~ _ ~\.\-'" ~o ~~o\.$ "'4... t~c.. ~~ ~s. l.l",~o..~'

RoH 4o:}ttt. C~k c.Q.:-p RdL"t ~'J..O

~rn'""'Po.\.\<.o.."'!2 s _ -I'i\()..~ ~~ \::~ ().~ ~ ~~~\'t"o~c...- o..~ 0"'- o&~"'~s \.J\

\:\..e... ~~~c...e...- ~ ~~. l-\~St>4-' «.o\-\""t \-\~t ~",c:.. ~ r.-~, -T \-\~o

I-\~so\\-

~OH ~ l-\-+-

~C"OW\ ~. \-\",$04-

/H

R-o

+...._ \-\

o.\~~o~o"~v-",,,- -\.~

~;~R-C/\-\. v~ <, \-\

~t - ~.~\\ ~O\: ~~~e.... Ot-\ ~\'O"'" ~t\ ~ or\ :0 0.. ~OQ\ ~u~ ~~'f

()O < X W-\\\ ~ ~ v~\,,~e}.. s~~. \-\'l...0 ~ <>- ~OO~ ~0~ ~~"i a..Q -j:- .I.J;) 0... «\e.\A\:::~\ s.~Q...c...\I2...b'.

\o&.oJ..~",~> - N\.~e.. h~ '\~ o..c.-~~Oll'\ \\ \ (\ - t\, ' \ L

C\. \c..o"'-o\ . ~ ~(> ~ ~ 'H..Oc.tAc.- o, C1..d., 0 I\. ~\-.. e..

~ ~ ~c&.ool\~o.WM

i\,~ ~o.\.o ~ ~ \:'N_ ~ ~~. ~ ~ ~~~. :"".Q..,

~'&'M.~ :r: ~o M.o.~ ~,1:." ~"-""l..~, Ie4_. ~"-~\J'to;_, ~ ~~ C~, '\O~~e__ >b\1:)~!Q.., > C~\O~.

:c-'" \:-~ ~~o..Q_Ko.~~ Y'A.~ ~ \--..eJJ Q___ ~ - R : x \ ~ Ie ~~

'cwo ele.cJ:~ ~ ~~ c..cw~ ~~~ Q~ ~~ ~owa.~ ~~ v\A.t)~ ~\~c...t~""1P-\-~ ~ \-".~ \l<""- ~,(_-\~ ;. I:\.. a, \ ~ 1l.Jo., \Je.. d~e.cl:: I, \l~ ,_Ir"'-<J 'J: eOll ~I,k \o\- I:."'e.. ~e. h ~ 'J::., 1,__cJ...~ ~ "'-~ ~ .

\ I R~)C ~ R." ... ;C l~~t..:c.- .,).:~\, --r~ --a ~ _~ ~

f\o.\.()oiY'-O.",~ \J) ~~ 'r-o ~-aJ: w l~\,.._ (A. M .... J-:. ,-",0 ,.. \) __ A}. "" _ ... " \- 1.1 'i \

~. \)_ .~ ~~ '~ W(,\\J\,. a.. ~~~V'"'

ol:t~C:A.A~ ~~ oos~t~\)J.u ~--- \ ~~ t-~ ~ X-. r f' f\ L ~ ,

\ ~'\~ '. ~u..6A....0-- S~ S~CQ._., <J)

~~ o.o 0.. .'\u. cl.e.o ~'" ~ l", ' "t ~ "''''- I\o.du~~ '" 4 ~ J.. ~ 'i ~ I;-I,..e..

~ vvo~ ~v.t. ~~ C0Q_~\.\, ~~ '.- R_-)( -+ ~- +-«> R-~ -4:- x_t\o.~o-\\<..c..'l\~S So 'c-~v~ ~o..~ ~v'\ t\u...cie..oe"n~\\c... su..~~t\tu...~\Of\ tM'\ons, ~~ 3)~.,5)~ ~w o.~~. ~ Sf\)~.

_>. t=o tM~ i o..\K~",.g,A

. ~) "Va ~,,",Oi\ - ~ca'4~ c....v.. ~ ~u}.. ~ o.l~ ~ \4. ~ 0\-

C\.. c..c~~ - ~v <:.0+ O"A. Q..~~o\.

~- X. .J.. 'J... H ~\~t.oY.& D R n ~ ~ '{...

~~",,1..

(\\) '0,;) ~ ~ ~~-- - ~~~ ~J::: ~\~ sok"'""- t-o ~I)~ o.QY'-a.~u>CWu.\,\;:T::

~~). 2. P.. x: -e "2. j\_) Q... --i:> R - R.. -I. -a, J\J 0.-+ '/... -

f\J\ o-J::- S~0-O~ ~\'~~ w~~ \-:\"\e_.. \O&_ooQ_~c..V\~.

~ fo~~ ~ It\~~~

R)( 4, K""'O\o\- ---0 RO\1 ~ K~x.-

L~~)

. ~ ~~~\~s;.s \0 ~~ o.~~Q..U~ \:,~ bo~\\"'~ '"'-'e...- ~ ~~~ 0- S~~!;L1)1\ c\ S~\\)Q..t" C)~ ,.1\ Wo..~.

~ fQt~\.,,,,, ~ E ~~\e ,

l-\~~\(.,.~Q_5 ~ \.AJ~\-'" sob-... c&..'<-'-O~~~ t-o <!\.;J~ e...'t-\....__Q.,\O (w\.\\tQ.IN\SU(\'s.

s~y'\~~\s). ~\'f... -+ i0~-\OR~ -.sv R\-o-~1.. ~(\)o..+x..-

Alc.J....k \<..0\\ ~~ S'O~ ~Ot-o..S~L":'-- Q_~ox.\.cl~ J SO ~~ '2.__ o..-l 4- oQ,~

o..~ ~~~~.

£. ~~~~ ~ ~~~lc..7\o.v'\;~~ .. ~ _ "

\-\-&~~~~ ~ w~\-'" 0.." olc..e~\.~0 bO\V\. c!. SO~ 11~ ~~ ~D"tu.rS\'\k"'" ~~

l~ to ~\.\lQ.., o.-\\t~ ,.uk."~. ~)( ~ (\)a..~ CJ\J ~ ~ R «s: ~ ~o.k K~~ ""'~\-\... si.\"lt.r ,,\.'c'-~~\~ ~~~ ~~~ o..\\(~\ lSO""-~\e....

~ K -t A~ CA0 t> Rf'J(" ~ A~ xoJ_k"~

c So NX'""'-~

f- ~ot ~o.~\ 0" 0\- (\ ~~ 1"\ e..s

~\.oo..\\c.o..l\e..-S ~J.:: ~\~ o...\c...o"'O\~ c. 0.""""'0"'-'..0.. ~O ~~-.)e... M.\ x:h.l.\~ ~ 0;' a.......(.-N.b •

R~~~~> ~ ~N~~ ~ ~~

,0 o.-~""e..

R x:. 4- Rl'J \\.""l. -Q ~"- N \~ k \-\ K ~o o.-i."~

~~ -It- R~N'r\ --0 R.~N ~ \-\'X 3~ o.~i.~t..

~ fo\~~\ot'\~. ~~(\o..~ ~~

~~ locJ(.\(o..NU:> ~~\ \l ~ \ V\ ~:) ~ ~~o.!<. ~ Q..,~ C\.1\ e. 'teA J:'c\..-.e.. o1~i v""~~~--' "'~~ lG:~().~~~).

(Q..)( -t- M ~ » R M~ )(

, '

W \,,~ -(V\.O..~~ to ~\,,~

_.----9 o.Q Ko..1\l2.. S ---~~ olu'v-..o\s

~ c:..o-.,""~o~~\V o.~

~ ~ 0 t ""'0. \- \ 0 '" o~ '\\-\1) 0-.\ 'M. '" Q.... S

J:. oc\.o 0.\\<.0.. f\ e...c:, ~ 1A'\'r\'" s'\\ \)e..t ~.\~.\ \- i2.. \-~ oi-.J~ N.._~o..\'f~'I'\e.,.s.

RI. ~ A~ N02 ~ R ND2. .l(- A~ l'

(itt- t'O 0. \ ~Od\ Q.,

/0 <l:~--t> R. - N

~O

~ ~tv-Ac.Q.._ ~~~

Q-c-'f0 -=-C) \ s 0 M e.~\ c. ~ \ t-\." '\ \:- t-o 0--\ 'K do. '" e... •

Co.~09'\~ COW\~o~ ]3-

tt~ ~'""'~o~ ~~ \-ok ~~~\ ~UN\~ ~t'o~ C-:::.o

~""'Q..~ ~~ t'"'-'o c...\..e~~ ~~~ ,",o~lo~ou~ S~~ ~ ~(7\1'.~ ~~. /

R-

R, .....

....... C- -=-- 0

/

R.~

Lv.)o t&\(~\ ~~J.o ~o.~~& to

~CN'-~ ~~.

0~a_~ ~ G.~~C1\A~ C_o-fo~~. (D_ fn>"'" ,,~ o..~~~~M.a.~ ()..\c.o""-o\

o..\.~~g,.. - 'o~ o>,=\.~o..\:-\O"" crt 1(~~~ o..\~~o\

e.~ . c.. 'l_ l-\ S" <' l-' e..\~<1.~ 0\

'0 c-"-=>'-\\O k ~"l-O e_ 't-'" 0. II'. 0.. \

£.ot~,--, s 'o~ o.~~\~ sob"", ~<:,-""<l)~-Q...C.V\J:-

~~ ~

---~ ?- C__, ..... 4. \-\ 1..0 "* 3 0

'l.-

(_t 1.. Or

c,"" \b-, '-'- .... ,,l,, \) ~~<'o_._~

c..,",t'o~~\l-.l\'" ~ t'o-'c.. ~ lV'

'Dlc..-"t'O~\:-L- ~s ~ o.",~ -I\ot- ~ ~,,"~~o..N'a.~~ ~ ~~ ~o..'d"'e.t ,S a M.O~

~owQ..¥ o~ o.~~ ~~ C)~s~s !c4. o..\_~€.. ~\'O~"" ~o ,,~ o.~?).. .

Ke...."ol/\.Q.... . - '0,:) o~Ad..\-~o", ~ .s~c...oV\~r:; ()..\c.¢\...o\

A o

----0

c.~,

~c... -=-0 (

c..~h

~tbRO"'f\ 0 l"Q...

+ !-\7. ... 0

i~ o~ o..~~ ~ o.\~~"''''~e.. '

.....

f t1) \IV\. t ~ o..~ l' l-V ~ ~~ \- e... c..c. \c..~\A -- SQ. ~ t (,$ )

tl.

o.\ck,~c\_e. - "'~ a. ~l'\:u.\-€_. so..\~ ~ ~~ o..~( t'O\M.a.~ e>,.cj_,

~, (t-\ c..o~'l.. ~ -\- (c..PI:>c..o~~c..~

c..~\..c,\.~.....,._

M ~~"'a.~OQ,.te.

$~f.~ ~Q_...

- c...HO ~rov.~

1'k ~OvIL

c..o.. \. c..\. ~ """-

~ \-\... 0..'-' C a.t e..

S~~~t.b 'r""'q,. o..\'<',"~\ ~~~

~\;~~ ~~

c...\-\:; c..O 0 -

'c..d:-t /

C.l-\'!, c.oO-

- __ ----i>

~~~o."'o~~

~\~ Q..~ ~oot \:,~ o.t4L ~'c\-~\ t~ ~t" C~

~~' ~ ~~~kq_,

~ Atk~~ o..-~ ~O>AOA

~~o..~" ~~ c.e,,~«~

~.5~

(o_) 0 )6..~~ ~c,~

A\h~J.e.s .

. \ . .

01 C"'O""'\ouS\ .... io'" _ 'eo.."" ~l~ ......,\\-\..._, 0.. c:_~ ~\.a""",-e... t-o ~lv-L CO '1. ~_\.-\,_o,

li\) e,~ o~s~~~ "'O"",,,-Q. !\\.k..4"-" 0."'- ~':'. o~at \-0 Ic~ C<>~~~ ~o..~~O)(~\\c.. Qc.:~ (_w~ ~\'D~\:-~ ~ "'~ ~Q..~"""aN\~a."'o.."C!- l~ ~ i..,__ \-~

Q~~

\~ ~l~ t~ ~o\\_ow~ ~\~ o~~ o.~~,

C;'I t-.Q__~ So\"" (~\~\\"'~ sJ~. ~ C.-a~~e.\ su..\.~"'J-Q.. *" ~o~O's;\IJ."'" sob_,. ~O\~,,~t"-\ o <. ~~~ w.I.\f"" ""'e..- a..\k~~lL. t~~ c.J_e, u.t" c-~o..v._~ ~\o-" ~ --t> ~~ -0 ~~ ~~~,,' \( ~O"~~"-\-e_ ~ c.o~~c._\) o~.

:o..~OV\~ C-f~' lu>,",~\

"'l..1 \" 0 \ \ e." ; ~ eN\.C (0. w\.-. 0\';\ o.c._cl s ~ \ IJ ~ r (\;. t- ~\"'~ \

~ Jooue..- ~ ~\o)~ ~A. 't-o ~\\\c, s~llJ Q.\ 'o~ o.\~~).~ 1:~ e~~~ M.~~ ~~~~:-

/1{ /Ol~

R.- c... 4- 8' --9 ~- c,

~o ~o

o..\k\J.~ c..o..,\cO)(~\\ c.,.. o..~

,;;)

-

~ o~~~ ~'I\,,6.\)1L .\-\"Q... ~~~~ ot, __ o-\.\.o..c..-4i \-Q ,,~ tN~\ ~~uf' ~ o}e_ >/o..Q't: 1\O~~ ~ ;0," 0.. ~k(7)\~ o...~o--. --t\"'e.. \o..lct~.t i s scU~ 'to ~ «(o..c..~~"o..\-t~· \.~ ~~ ~~~t:...L- 0\ \-~ ~\oV\'1\._ ~~. N\os~ o\;~ O~~Sl"'~C1~QM.~

w~~l 'o~ ~O~ ~~ ~~e. .

~Ql'\U:>

:.\) Co "'" 'ov..¢"~ 0:" - ~ o, """ ~ ~"" ~ W-\\-'" 0. ~~ .. DJl·)'~~ ~v..o-~ h, Cj \ IJ e, CD 4 ~ \-\ ~ . ~\t) <;~ O~a.~eM.to. W-o~ o-~ O~C\~S.J_ O~ ~~~ ~~~l:-~ S'O~\...e.~~O "k \e~CR... r~\.tlol\.~~ SO\"" ot --CO\\.Q..V\.S' ~e.""_\:. "S:>~~c.. ~~~\!)\I\~ o.~ ,,~~

~ <,)(\.~~Se, ~~~ ~ 0. c..-C ~ ~ ~ ~ '-o40~.~~ ~ QC)A:~ ~\.~

e>.\.~~ Q..{) ~~ ~ S\:.~ c._- t\ ~ ~ ~t'b'r~. 0 V'- ~~ ~\~\.._ .s:~

'" c.."'~...-..t,- C)o..~" '<~ ~lve. q).'\oO)c"~C- o...~} ~~ ~~ ~ ~ 'o~~. ~.

\pl ('\~k~ ~~

.f\~ . o.~~\-\O'" ~~ ~ W~~ ~WO. ol' ~~ ~~. ~~Q... t-o 9.l~ 9. $l",~\...a.. ~~~J:. ~ o..~ 0.. c-'v-.o.~~~~ "'~\).~ ~ N\u...\\:\~ 'o~ Y:I.U~ cJ:o~ .

~\kb~Q.b

R '-~~ ac..=-O

H/

W"'~ ~~~\:-\Ol/l. "c).~ ~\o.U2.-) Cv\1Z- eJ",,"~ ~~ :;_..._ \-~ ~c_ -=--0 ~~

O~ ~ ~ ~S\..o..-~ ~ t-k. ~c.k - \-~ ~\_Q,t.-~~-MQ.,",\c.. ~-!t~c.X. ..

36

-

R.'c~ l-\ / f

(\)

A\~~ ~o "u..c...\.~o&..~\\(., ().t.~ t.\z ((2.. a. t\D..'6~\--\V~ ~\~J,_ s~e.ci.Q.J.) to.. .(\u.c..\~o~~~\~ ().~o.t.\r~ t~ ~o.s~\--~v~ ~()..\"~d c...~~~~ 0...\:0-.. ~'" 4;:"'e..

.>: ':::.. 0 ~ tv v..x'

Q\ A.~~ ~ \1~~\n~ ~~ _ ~tt.l> 0.. 'o~c...- cOw"().\~s'c.

H: -c....= N "* Ott - ~ c_. =- (\j + H1...()

-

Cot\..)

R -

'- 0

C. /' + 'r\ '1..0

/ \

H \:"f\J

<\, /OH

~ c.....

-c:::- H / \._ 1\J l-\ 'l.

a.\~~~~~ o.MMO~ ~t"O~J: _v..oUA\l~

_ t\ct ~«..~ S\-o\o\.Q._· ~. \ ~

~'nCL O~~~i\o.\.. o.\~e_\...~ks ~ ~~ 'oQ.., ~~~t(.~t~ ~~ ~~ o.v\;-\O~ ~ \ U.

~Wk 01/\ \-\.e..sq_. c:..\~. .

e..x.~~ M.q_.~\.0.;1\ a..\ ( ~o '" ~k~~ .

~\)o..~()~ ~ «:).. ~. ~ M.Q.,\-~~~ ...J.~ .. "",-\~"" o· g8() o.oN\N\.OfU..O- ~\ ~

r\.t.,,:.()...~~\.~ e~ \l:s.~Q.; -o..w\...:.~ j)o\,~.

Ci\) A. ~\~ o~ tAh. t'\o..~ k ~ Q.- M - X. ~ C).I\OlV\ M .. S' \l.w-. ~o.\~ck.s

~ MOOt- ;_~O~ S~"'\-~~c: ~ ~ (d:~",~ ~~~ ~ ~,~",Q..- ~O~ i f\..0.,.:) ~-~J(,_~~ ~~ ~~ t-O ~Ic~~ ~~ - ~~~~ 'c;::::.O ~~~. 51\. e..o.~ c..aSt2-} M.~I\e,_s-~UNl.;$ t:~ktt~ ~\t)"'" ~,"\(M. \-oo...~~ tQ.J::\b~a..~"~I,)Q.., ~~Q.,.J\t:- .

S> J"~

e..~. ttl ~ M0

C\J) t\&~ Q-r 'r\~~'"O~

Lll;~ o.\"~Q..t) c.\.\.&.~~~Q..S: w~l\. ~ Oli\ ~~O;)~~, ~ :0 e...~Q.c.\--J. ~~I,-

>- ~I\ ~~ ~~c.-hl c..a..\-c.0.~t- (_f\)' .. - A.L ol~ '\ .

:;. 1\cU!.~ ~~~~~V\, lU- o.~ e" W\~\-o..(\

1. L~\:\':HA""" ~~u._~t\\~W\ rt~~~~(_Q.;_\:~1M. hkra..~~~~W\.\1\G\.\-~C\\)) ~~~J:- \$ 0.. ~n-M.~t"'j ~\~o\...~.

R. 1'\

'(...-:::"0 ~ ~t-\ ----tl Rc...\:\.~Ot\

(

H

:c~ q_~~~~t-~ .:eY\. ~ ~c.. ~c..t ~~ U.S~ 04 '<~ S:oo..r~ ~ ... ~ca-1 '4

~ro~~) ~'D~~'0 ""\: Q.'" o...\_~\. \,~ 0.-... o...\'v'O..",~ - C\e..W\Me..v'.'Se..(\

~~.

t(_ tt,\-o i\Q..D

ei) ~ ~ ~~~~ ~ct"'~!~

lil\ ~ ~ ro~ __ ~~ro~ ~t.&~~re_

U'J) ~l~ ~ &.~~tl ~~~~

~) ~ ~ ~~{O~ -t> se.~~ o.\u'v..o\

~ \o~ o..\.&Q...~~~S <1~ov~ .

\l\\) O--~~ ~ o....-""'o~~Cl.

~~ w·,__\:\... 0. ~-..~~~ oJ ~:~~0 ~\'!)- \-~ ~\.\-'" (),,\.~YQ.s-1: ~ ~ ~ .:»: O-~~J 9r'G.. U;--~~'f. -e~ ~ ~~~~.

(;) ~O~~Q_~~~ ~2=~~ ~

A ~~~~J~ ~~ ~ ~"'t- ~ w\v..Jv.. 0.. ~O. ~ ~~ 0%- oWL ~&.

C ........ o~~IM2.r\ ~'M."<>\"'Jl.. t-o ~~ 0... \.o..¥ H\~ ~ ~~ Sa."""e_.. ~1M~~h.c:..o..\ ~~

~ \-\...e._ N'.O"'-OM~~. 1\...;., \o..¥ ~~c..v.~ ~ \-~ ~O~'M.~t.

!\~a~ ". '

~~ o, i\O- ~ ~~~~'-s~ ~ ~ 4~ ~~.

0\.L ~\..."a.",A l ~o~ ('1\0.\ ~~~

(i\ w~ 0.--. _ ca.~ so\",. ~ ~\-~~ -._J) W~I)~\-~ t-" ~'\~/'~~ j 0. ~\:€.-

C:_~\Q..\\~IAe... )~,-1 -VJ o~\-~ CCct~\(\ -'" --..0 ~ o.\oo~ LO ~ so. --c4..s:o\\J,_

~ l~().\I)..\o,,"~~~~ ~~~\:~~. e., ~~ ~ ~-f<'~'~ \-'4..~oV\o""'~

0"d w~ ~ ~~ st~ Jc \'00- "~~. -~ S:~w~ ~~J'I.~ e, roW ~~~ \_C'A~:> - (~~'"~) t~d'J(a.V\~ or ~~o..\ t~~.

~()JO "() ~~ \\D~s. S () ~ -'0

~~ o..~+ ~~.

c_~~\~ cf(~.l~~l ~ ~

'~.\\~ I ~ ~o..tk' \.Nt"\"'" c.~~_ ~~ sJ_~.) ~~~ ~()""-f. 0.. ~~~ ~ s.v..~o..Y.> lc" \-\ \'\. 0 ~ u,_\~ ~o" ~o> e, .

E 't-\o.II\o..\ \. ~c0:o&~Q.,\

QI It A\&Q\ ~~ ~'J) a.~ ~ ~~s~ ~ ~'\~o.:-o.\ ~ ~\~

\--~ ~MJtt. ~\-~ ~ ~,,\... \J~~. No.ot\ l"b\"'. ~ ~'IVolL ~~Q\.

~ I

C~ 3 - c...- c.. \-\ 'Z,.t. t-'O I

0\-\

«\0 \~ o.\~ ~~s. So ~ M ~~ ~~~S. ~~ ~ rA~eJ.

Gi) z, \ c.r-.c:.. H'2.S0cr -I,Q ~~ ~ ~. ~\;: coJ;: 00 C- ) ~ w\....;.~~ so\·\.~ \t.,\-~ ..... &

l~c&~l ~ ';o~.- ~ aa o, S~ ~~ -It S~~ ~~\.QJ.

~O~

"Do ~ ~~~ t-o ~~ \~~ ~ JL~ ~ ~~b) ~~ ~ro~~Ov\'l.

to.tJZ.,to~e..-) ) \11\ '(-~ ~~ev..CL- ~ 0.. c.J::o.-\_l4f\: 0\- tc,o..h..u.~ 4-ro~ --P C\. ~\out~

~~~ u>-\.~ ~~~~~()~ C&~\ (_~~ ~~ w o..\!o\ ~~~ ~

~\_~~). c.~~

1c....~~c..oC1:\> " -. /' DH

c,

I"

C~ ~~l-c..OC.J\3

~ ~~ \b ~~'I~ ~ ~ ~\.\.~~\.\.~ ~"'~ 0.. S'M4-\\

~t'\) ~o~ ~ &A~o ~c;l.N'IO~ ~~ \.p ~~.

1\ ~~~ ~~ \0 OoNL- :-.

Sro\\c.~~ ~ \:~ J.;..~ ~ WO:-~ ~ ~. t\ct. I j\) t\,>.

l\)€>~- I'MJ_j_. t_o"'~s~ ~ ~\.\.~ 0.. ~6~~ - U,.Q_ o!6ove....

w~ t,_.,a ~>N\~O~ ~o ~

o r .so~ o't~ c...~J.. ~ 0-.. s..,__\\

~4 '1!!o.lC4J\~J!tQ.- P

A\k-h~

II- .;<4 ".~ ~ J~'~~ :,,\\.. -N~.,_ ,:>'t1O~ ~Se. ":'l,,"'" c.o-~~

~. ~ ~ 'c... -:::: tJ - ~. ~ w~tu-. '\~ ~ I.)..Q.\.).O-\.\~ ~~

/

\'¥¥\ "o/\Q... ~( .

.

~.

~

'c.. =- NR. t\!

0) c..o.,...~~ ~'I.\-'" 4~~ o-i ~ k~\)I)."'~\lu. 1\\&2.,~!ta ~J:- ~l\-'" ~~~~Y\e.s. --P ~~~\'l).~o~.

~l4- ch~t'O~4n-t\~ ;~ ~ \--0 \~~ Q,~~~ o-c,,4,~~tb..:CO~ ~~~~ O~ C-~\\.\"e.. c..~s . ...:.,\\.. ... .l~ e-. ;'" o, !u:..r- .. ~ ~. ~ Jo\"'· ~ 2, lie \). j\). ~. t\. \'" ~.tt • .q_:~\.,.o..V\()\ o.",&- Sv..\.f~h t- u ~ l~~~s ~~~ '\ ~V) I..LQA~ (1J:o c, -

~ ~\' c&~~ ~ ~ ~. 'to ~~ ~ )C-=O '\\'

It. c.~GI\l· tJtI-("-lO.;)": c..6 \\3 --l> R·c.~ ~ N·'" \-\(NO~ .,: Cbl\., -'< \-\,-0

R

'c :::. t-s 0 1:\ -1" \~ 't.O

/

H .

a. '" 0 '!. \ M.~

,Cc~ $'(~\-"

\\~) ~\~\... ~o.it~k

-i~ ~~o.",~ o.~ So~ ~ ~ ~~ ().~~ ()..O ~o.'R__

c..~~\~ s~.

~~

lq w~\. ~\.~~~~ ~ ~o~\-~~ \~ \ot- ~tk,~!u. ~~&- ~l\:~

~\) ~~yo..~ ~ Q \.~% ~~.

j~J ~<:..o..'~~ t~ 4

M~

o k 31A-t.O .s-».

1.S"{o ~-~

~ 0'o0v.Q.... ~ ~"'" ~o~~ ~ J:: UN--~ k.~~~'t. -9 o.\'o'MtA~\~.

'Y~~~~ ~~ A\~ ~ ~~

O~&~ \,~ t~ ~~~ sa..",. \--C~ o~ ~&o.o (__\l) "to\\e,,,,~' ~~~ j ~uk- ~\:: V-eh~.

(il\\ ~~ (1.A \~~~'S ~ -l~ SO\V" ~ ~-t"o~ ~~~

\:-~ ~ ""~ SO"t_ ~~W'" \'-~~~ to ~vI<. \:~ ~~ c . .a\ovJ"\

,p.,\~ ~\t,~ "w_ ~~ ~\_out to s~ ~r ~

le~~ \0" ~('O~~ ~~ IA»\: ~\v}olL ~ ~\ov.r.

~~~""~ \. ~o~~~~ - o-~;\O~ ~

y <y~ ~ \0-- a'" .}~ ~~. :;,\;\... o..~""",,"\'" - ~,_,,_, ",""M._\~~\;v_;",

-<;JuLolO ~ {VJ't::u>.

~ -x\... 1 L:.-~ "'.')Sl)~ So\-", - , ...... :.<"'''''''~ cl..oQ..I) ~ ~-... 0- ~

_3:.. _ ","",vtI,-. 50 t, ~~ 0-. j')o\\A. ~ ~"'\...~y..() . .\.. \5 ~\".~.:'(~ ~ ,,'WL ~ v.J1.\~

w,\:-\... c..~c.- 0,,"0.. • -0 ~

~,'o~ ~.\~\~ . ~ ~

a, ~c:.~. ~ So~- ~~/J)~~~e..c\AS o~~ ~~OC~'I.

\-~ ~\-~\Ao...\ 'no . .:..'!) ~\Je.)-\:-~ ~ vw~.\\_ .. e)..\1\ J. ~ ~""" ~\::~o"..\~. J

'1..c... t\.,_{) -It IV 0. 0 \-\ ~ c.X\:3 0 \\ k" \-\c..o 0 (\j a.

i~ ~~ "\I.) c.e..\.~ C_~""~\t;~to' ~ ~~ _ ~~ \,~~ ~~\...o.",~\ ~ ,,~ ~~~ ~~~ ~~ ~ a. ~~tti\ ~~ ~ o.~~\~c:.. o.\~.

~ ~o~~ ~ ~ ~ q\!M)~t.b ,

~ ""'6()l-. ~i"~ w~ \v\ w~~ Me.t~~\, ~e,K:> ~roW\. O\-~ o.~~~ ~ \~.~ O~\\~~ t-O ~J: \;ll\-\... =r: ~. \-0 ~~ ~~ ~\O~ {~

V\A~'" R..M.M,.· \~ ~~. o..r:- \.N~ ~ ~ ~\U'G.cJ:) o.vl. S~IA.~~ ~.:Ie:

}~ C#A&.t-s~ ~~~kl wt'r~ ~~ I c..o..~~Q.~~e.. o.vJ... ~\...e.",ol to ~ J

\U~ •• ~h,,~) u.\<.a.- ~o'~~<t. o.~ ~~-~~I.J.... ~. ~....,,~L.. u.t-<!e.,-

~('h../~H ~H ~th

\ \. /\./

c, c.~1. c,

\ l 1\

o D

M&~~ .

~,,~ ~~K. ~ ~~~\:;.'c- ~OO~ J t-~ ~ ~ W,,~ ~~ ~~~ ~f\

Mo~.'YU.~ ~~ O~) t~ ~ v..v..~Q.~~ ~~~\jQ)'~~~ ~~~ V~ \;-0 '1>~ '<.~ ~ ~\t>~J:- -0.. ~Q.\'"~~\:t-~~ ~~b:c.-.

~<:..-~o ~ ;- '0 --'P Q..c...\-\O k ¥.'l..O

Rc..t40 -\ '0 -0 RLOO\\

~ -~~\:-~ «4' ~ ~'c\,.__""""t.. o.~ -", ~'"J '<-4.. .Q....'tF~ ~ o:.,_o~~;,

~ ",....._ 0->\(~l;D"';'_ ._\~ SOl 0 ..o&~. ~ e. \-\"0..'" 0 i" 12.>:\...(J.M 0; c, ~)~ o,

~~~Q._~e....C~ ~\\...tl,.v\.oo.\Q__ ~~'t.

o 4. ~ e-'t\ 3COO t-\

tct\ ~ C"OO,1..-.j\.~ ..... C'-L\: .

1'k Jo,,,""- -..J) ~ s~$"hl \,~ \\..0... Y F ~-,~ ~ c.. 5 - L 1- ... 1.'4 '"'"-i) I J6~o\o~ ~~ ~"in~~ ) .):: ~'" ~. -'<. '\~ •

fl.) (l,"J~~ ~ .0:~L~

/'0J;: ~ c, ••• b>..~ \: ~ - C ~ ~~. ~Q._<:'-~ \:" """" o!l..\'-',j \ ~J_.

0.. -. N'\.O '" \ \,). """

S~L'c

f\\'ov~ .. -.._}) 0.. t~\..!) ~~.- ~ ~ ~~SJ.. ~':) c.~ -': ~_\r~.

~ ~ ~){~\.ic- f\~

J.-- ~c.:1. ~'C~S. l~ ~ 0.. ~\-C~\ ~\i).~' ~ -0\\ ~\.

1- \'n~s. ~ ;C,O ~e·

!L ?l"Oy~. -\. oi"-~\. ~""-\ - (""'- ,-~,!,,~ ,.t,,~ - """"- M-ck \::0 ~~ ':J~. -'-001"',)

2-

-

-

.l-- A ~ 9,,,, A01

\.0~", ~o\\J~ \ .... lJ..)o..\ o --Q 0)(0"'\\)..- \Q"'V\.) wo.~ o-~ e.o 0.... "Da.,..QQ__.

Rc..oo t\ ~ \\1..0 ~ Rc....oo- ~ ~o ~

,

o )( 0 '" \ U. "'" \O"V\

-i~~ ~~ o.~ w~"'- ().~&.u. N\Q...\-~c~c- o..~ (_~o~ Q.~\ \~ s~~~ Ic\-"~ "'''''~ o\-~u c. ~;-

-,,/0 R+ c..

\0-\4

o\\....I2..~

'i\lL- ~~'vs ,,~ ~~~ ~ \-~ -0 -\-\ 'ooV'.~ \:~Q.._

""" ~ ~\.'-i -.x_ ....;,~ ~ \'''''o.\( 0..<> - 0 * \\ """~ ~ ~

0.. ~~~oY\ (\-\~). '\\...L o~~~ ~\N"'. ~ \-""~ '):-=-o ~<. ~~ ~ -~~~ \-~ ~~~ ~ t~ - o -t\ ~'l ",-,-'c 't~ o-\k~\ ~~c..o..\ ~ R\ ~ I~.\~~ ~o i\o..\-\ ~o;. o_~ £6

b.~~Q.o "'-'Q.. ~~~ ~ \:~ -0 -\-\ ~~ ~~~ I V\ 0'- W Q..d.. '4;- o.~ .

-i~Q... ~~ ~~ W\.\\~ \-~ ~~ lL-\.~~OS·\~~\Ie.. ~~ ~ S~~ 4-

~~XO~. - * ~

~~. 2..R.c.oOt\ ...Ic'2...No... ~ '1.Rc..o~ Nt). ~ 'l.

s. ~~. ~ t-\~~t1l)('1\ ~s.'

>'0 ""'" ~ ~ ~,,\-~ v" ...; ,\-\.. 0..\ u,\,_" \, ~" "0\ ""-s "- '- \ "'" \ '" C>- \- ;"'" J& \,~

-C)\\ ~t ~ \:~ ~~.

,0> -'>.. /,A) t\'AO
...
~. RI-c....- '* /O-R"t. ~ Q.-G -+
\
1'0 -\-\ \0 -R't..
\~J
o.C:~ o.\_~o\ e...D\:'Q..\ \.0o..t5;T
..

:-.o.)\'ox~ Pt~l~\::) ~ )....

~o.\~O K~ ~ ~ ~\~~ \2 CQ_3 0 I ~ CSl~ -\) ~C_~\_ ~~) ~ -0 t\~~ ~ ~\~~ ~ 0.. -c.Q_ ~.

r. #0 ~O 4

~. \'- C ~ PCQ_S --P (t c, -+ t1 CQ_J + ~O c.Q_,3

, 'Or{ "-.CQ...

O-.c...~ \ ~\..a~

(0R>~ - 1'~~ ~Q_~ ~ ~&\o~ J2&~ \'D""'- 0... ~~ 0 ~ ~ _ ~ \::k

o-~c:i- ~c.Q_s- ~ 0... ~t ~~ \:~ ~~~ Jl ClM- -Ot\ ~~~~ t,L..e_,o~a.»ic

~r'

~ ~to~S. ~ C_o.,~~~\. _.

~ "c__=-o ~.~. Ow--. .O-~ ~ ~Q..~ to ~ ~ u v-»; ~~ ~

'(~~ ~ ',C ~ ~~t-~ ~cu:~ ~u}1 (to\"" ~~ -Je ~~ ~~~ ~~ ~i.\-~ ~~~1;~T\Q_ ~\:c.,. ~ o~ ~ k ~uJ._ ~~ U~N,.

bX:~~~Jh.,.~& (_\\~ --:c> ~~~"'~ J)_~\,.__J~.

~ Ps-o~S. ~ AQ__~ ~~~ . .

::C'6- c'\"\o ~ '\Jj I.::, .s; ~\ ~ ~ '" at: ~ \:\. (\N'\O \c> 0.. ~ v..__ "- ~ '< ~0-ACQ__ ~J

O-N-... ~o~ <,,," ~~~~~ c_~~tc) su.c.c.-~\\\-Q..., ~~ro~ ~ Q~

~\o<..el. 'c ~ c..\r...\o"\v\~ 0..\:0 I/\A.D _ S v-.~ ~\ci. ~~ -Oo \.C \-0. \<.u ~\o. ('_Q., 1~~

o.'c ~~ C>(- c.oS~(J'I\. c&o~ CON<- ~ ~ ~~_Q.~~~

~ . GIi::. c.oc 1-\ ~ c.Q_ 'l.. --v c, r\ 2. c, Q_ c.. 00 \-\ -\- 't\ co_.

-N'O"'o~\.o'""D Q..\:-\...O-N\.O ~ c.- a r.:.c\.

c. \-\ a, C Q..c..co l-\ + tt '2.. --0 c't-\ c..Q_ 7.S ... 0 0 1-\ + \-\ c..Q_ dj,<:1-.\o ~ ~'t\....o.",o ic. a.c.. '\~

C. \i G.. ~ c.oo t\ "'t c..Q. ~ -'i> c_ cJL 3 c,o Q \-\ -\- 'rt c...t. ~~~\.omQ.t\/\~\c.. o.~~

-( ~c..""\O'i)Q..~\...o."'O~G o-~ct v U)w-..~o~\o~ ~ CQ.

~o-. : - l' //0

cQ_ f-- c. - c,

~ "'-O-H

cQ_

1~Q... ~~~ ~\t\,__h~w\V\~ -CQ_

~ ~(:_~ ~~ ~~~ ~ _\::"~ _-O-t-\ ~~ t~ ~~ J::~ ~t\:~ ~t\)~ll-\-<:)~

<:...o~.~. _

t.~G.N\ ~\.o~ I ~ \_O~ ~ ~

Cc)''\~6}(~'C- ~~ \t.c-A\: ~

~~ ~\'t\., J: ~~C\\~ C)",\o~Ae... S~\v"\;

.• t\ _ \ • t\ \ _ ~ '\ 'i\Jll..>..\- ~ s c\V\· ~ o.N\

lN~~'I"\ '\ ~C\\~ c...""-\o ~ sc)\'-'\. <J) o..CJ..o..~ 0 CL "d- .

• 1-\ L \ . _ \ \ t c\"o \-0 'c~ ~O~'""~~\O'" _\} ~~l\\\) ~~OJJ\.Oo..~ ~

ex "'o.v\Oo..,e., 1 0.. ~~!2..~ ~ c.o\O\), .._.___ ~ _\-) '( ~

~\:.'t:cU.l'\~~. W""~ \:~ ~ SO\"'. ~ ~O\\d) 0... ~\'o~ ~~c....f~~ ~ \c~c..,. \~ \\\)

1...1:"""-"",oIJt. ; s -\-O"''''''~, T ~ ~".... o.~ . J::z, ~ ~ ~ J;): '" ~,""I: ......J: "'-~ \, ~

... "'" """-D f\A 0.. S 0\11\. .

e.~. 3c:.\-\3·t.OOt\J\l.4- + ~e...(_Q_~

1\-"~ ~OVV \S ~O ~~ \o~ a.. ~~ ~J~. ~ ~~~C- a.~. i'lAe..

~'c.\-& ~:> ~~~~ ~~~ e.\·~~c., o..c.:.l ~~ ~~ w-t'c-~ ~c:i.~.s~J KM.",O~ SO\",. '\~ ~M"'0\t- !~"'. \.~ ~OIJ.~S~ ~~ Me_\:-~O\C- av.! ~u.tl\ct

\,~ Q.. ~""()AA. 0 ~ c., 0. ~ •

~ ~ M.0:-~ C_o-\'oO)CE~

C-O:'\\)O)(~ o.~.o ~\~ $o..1tD ~\~ c..o.'t;\o~X~\:.~ . \~ o~ p\~ ~~\S~ ~ ~~ ~. ~ e--, ~ \:'-".Q_ C_o..~\o 0 x. ~Q._ \C"A..

\'k o.J:»_~ .s~KA&u.~ ~ 0...

~o f\ ~ c....JL ~ ,,"...v..b • .

.~. fR-C::'O -J -

L \ ...

1'-' e_ ~~.Q_ ~Q.- :,.,__ ,,__.._ "- ~ ';l ~ ""-"" ~ tv> ~ ~ Ie ~ ;:tJ._ \:IA~

""o-d:- ~~ ~O"" ~c.J__ ~""",,, ; s \r~~ "'- 0.-0 ~~ ~ O""''A v\c 0, e.1A C2..~. \" ~ Q._

(lAO ~ c._o......"O'V'- ~c...,.9._ ~~ ~\.-._o-'c ~ ~ w~ 'c.'t- ~ ~ ~ e., .s~~J.-\). ~ f \- ~ ""'-C ~ So ~~ v.:>~ H ~ c\-.()..t S~\""0..d-0- \e.._ .

So~ ............ 4( ~o\:-a...SJ'·tu.""", So.\~

i\~ c_o\ov-,~) c...~\-()._\\ ~V\e..- Scl~ . AI-€..-- s~~ ~~J:-(()~~~) ~d,-v\",~ ~ ~¥'\

\A)~ • 0", ~\O~ ~ ~~\1)~,v.. cJ: c_o_\:-\.__ok) 'M.A~tll~ ~ <M.Q_, c1' ~~

~\N,..",e..b C1-N'-~ <:.o.~O'V\. J.A. o~~ o-\: o..'f'"\ok CKo\~ \ ~~. ~ O-\'K.Q"'\~) . O'4\. \'-~; 1\3

w~\.\--~ .. ~O~ \_;_~Q.., --0 c&~o.."'e/.> ~)(~t-~\" "'~~~Q_ w~ ~L·02..D CO -+ H~' 0", "'e..d;:-\",,-~ wl-\;:,,", O-.c.-~\ 0~~ ~~ ~\o~) -0 o.~ ().N'\.~&~.

~~"""' S~E:b.

A~Q...o w\u.~ I c..\'~~~\~1\~ .x:~\d..b ).~Q.~&~ s.~~ w. wo..C.e't- .. c-, \-\Q..D..~ o..\ot\e..,- ~e..:) ~\."""", X'~oj\e...$ • 0"", 1\.Q.c.l..~\ »; ~ ~ l't\..... c.o...\_C-\..0..W'. 'M.Q...~()..Aoo..~e.... -0 a.\.d.e_ ~~&J~ ... £' • ~~~~ ~ 'c~ o.kov~ o.~ ~w .

c.a ", Q-V\. ~ ~ ~ \-'-'A S ~O~S-L ~~~-& ~ ~k b:.._,,,

t.

c.~r~C)~~\\v f\~l~'c~

A "'"' M 0 f\ ~ 0."", S Q" \_ \;:h_

A~ c.J_ou-t-~) c..~t~€_., s~ J ~ so\u..~~ ~ w~, ~~ ~ wo..\1.r --0 o..~,

s~VV\. ~t~~e,d,;_oo..tQ., lox.o.\<Ate..,J

~ Q..o_~ ~~VV\. ~~t~c~--o__ ~INL --D M~~~V\G.\ (-£-c\-W\cJ_cl~l~ .

\- . ~-'r 1.- . r •

C~c...o';)'l.. c_,;.'t \-.'1.0.:'- \:> Hc...r\o -t Co.. G03 . 0 '" ~~ Wl.~l. soc\.o_ ~Q....

---Q c.o ~ \-\'l.. . \-\ ~ vJ ~'t\_'" c..."", c... ~? S 0 Lt ----'P co.

Sc\", $ , c&- Me.....~"'o().._\.%

Ci) ~c~<c s~\\lR.-\ ;\"0 ........ \o\\e..I/\S' ~~'VI'l:.

G;) 'f',-~ ~t-t.u.~l\\) c.."'\o~~ --t> ----e.)-C»-~ l\\ c.-\/'\o~Ae./

G'\\) ~~ ~u..~;J Kv\A"'04- hO'w-.· b u.'c

GIJ ') &0 /'lot ~~ ~~~ct SO\.V\'

Et~(l.M.o~

l-\Q"ve_...- -1\0 ~~ ~~~s.

~C\V f\~ - t\\a",o~\. ~\'o~. ,_ u .

~~. ~ ~ ~ ~~~~ ~OX.~0 o.c:.ACktl-:J o.~J w~'r\... s\:-~ ~~u,.....~

r'l)~S' '

~) :C-t- ~CJU) '-"o.~ o.0.~v(C\ ~\\ c:1-\~~ K 0""",0 q. SO\\I\.

h <:-00\-1. + 0 --0 t-\;._O k co')."

:r. \: ~ U)./,) S '\ ~ \) Q.. \" ~\)J.\- Q_ ----l> S ~ \ \J Q.. \;'" ,

-r: c ~c.Q,o ""'-o.A'c..u.t"1j (\ ,) c~\o~ e.... -;) y""-Q._t'c..v...~ C, ') c...l.\a ",,!Q_,

(l] ri) .Q_~S~~s~. \:- ~ 0 r\

~~. ~').,S'0L.t-

t-\ coot!,

,

~cto ~ l \:\,.., M €...-t \.-.CVv\b ~ G a. CA~ --1> c. 0

--v co + j..l.-;_,O (0..., ~~\ ~c .;.~ t- \:""- e.. Me.)'~OQ~

t<:rV'- ) .

I

c\,,\ c ~c\.e., ~o R-c, c.Q.

i\b .. OH

0...,'1"\ c\~ 2..1 //0 R-c

<, l\) t-\2.

RcOO- I\J~ h€Atl;,l.~

R.-c..OdL

I ~"-~ 5 I I R-c=- \\) .

A QQ. t\\QD.Q., S ~,\)G\_IQ\;'eb C:).t\I\. ~ \.v~\.\n\.,ur-ol \Oo.J~( ~VV\'0J \\,._Q._ cc:J.._) t~ e.., "''''~

~1\~~'UL-- ~~ \:""'2- \,-,-~~'IG~~ \ v'\~ o-~~'c.

J..- G'v·\\.o~Q_.. R - C~D -\- \-\:0 \-\

"cQ... co\ct wo.\-Q..,,"

-\

~o ---11?~ P-_-c

'-0 \-\

f\~ VQ_Mu-~\_~~') Es~'1-6 ~ J;_

E s~~ ~t ~~. ~o~\_ 'ov~ ~ ~ ~~~ ~ ~~K~~ a_~. \~:. ~~ ~ \:::~ ~\-\'A~~ t-~ -G -0- ~\' ~ ~J cv~~~ 'to 0)\vzc:-~

\\

o..~ 1. ~1r4 ~~)" t- ~'- '<;~ ,-".AlL ~ oA::o_'6 ~ ~\:~o-\.c. QCA.~) \

~Q_ \C)_~W~ O-~ o: \v.j~\!)~ atolAA. f\~ \I\.Cl~ \o'j \-Q~ \C~~)

~~ ~ 09_~~ ~~ \''6" ~~ ~ cJ6c)~·V Q~ louX

~ ~~ ~~~ t c. ~ (\_\:~, /

~. l-\ (,00(,,- "s e.-~t ""'--~o",\:e.-

G:~~ ,~~\~b ~ ~~,

~ J~,$~~l\.c»-~ .

~~~ ~~~ ~ c..~S00'/.->.,~~c- Cl0-0\ ~ "-"" ~\.

~. Rt c..oot-\ -\- \-\O~,_ ~ K, coo R,_ -t: \:\2.-0 ~~ ~~~ !~:-U>

Lui.e_, 4\"r-y- e.-:<-c.QM ~ ~\~ ,o..U:& 0\ ~co-~c~ lw~\.cl~ .. ,.:~' <o C~\_~\--\ GV\C-'

• \'\1..S0l;:- ~~ 'c\",- \"e.c.L~ o.-~ ~""'e"'~ Wo,_~-) So ~\~~ ~~L;~~\

--t> \..J~.

:> Orbor ~\~~&).

S ~ M e. Q~~ ~.s-\.\) o-.\i:~'-Q.6

-

~ co ,-le""- o-.\.CJJ~\s to C~\ ~~ ~~.:'\-'.:'l.

/\

-t Lie r\ -v R l Ct\ ~D t\ *' 8..'J._O t\

~' Q." COO R2. T i\) 't{ 3 c R l CD i\Jt-\'l. ~ R_ 1...0 \:\

~~.;_) r '.b CR\_~ ~W'-\""OV\O ~ s, 5 l s~l:__\:"-~v~ ~ 'oj Cl.~\'\.v\O~,-) .

~~ Dz;~'J~ ~\;:~ <\u} C~\Oh~__D ~

~O~ ~~ ~ ~~~ ~ '(~~~\-I.W G~~~ 0\ sv1_~\.w-

'o~k av-. C-o-':-to x.~',-- Q~. t=~~SL ~\' ~p _ C- -0J to

oY:Y4 ~~ '", o..Xt~ '-cQ__

3- ~ c.Uc~\Lo__

\.A_.,~C~ ClAA

"3 C\\l, COO t\ k e.\~V\O\0

o..U:&'

~ c.Q__ 3 -\>"3 Ct\ 3 co c.Q._ ~~o..V\O~ c\,'-\o~

~ \-\3 ~03

O~&O \)\\01'\ ~c ( O'v-.iYJ r~O t-c \.ls,)

\' ,~

e-C;__c)_

~~

1-- \-\ *' 6. \'r)~~ .

-"\~) (j._~ ~~m~~\ ~~

~, ~CO c.Q._ -t \-\1-..0

~ E S(q[ ~0\'J'J'-~ -\~ ~c,~ ~ \.~

~. Reo c..Q... "'* R,o t\

~u,~~ --0 Q_))~\-_). -l) R c.oo R \ -t ~\ c.Q_ e.ot&r

---'v R e.o i\) t\ ~ -\:- \i c.Q_ o..~

~ v~~~ v.J~ \~'" \11/~ e./>

~ , \<- <:0 c..Q_ -'c- K t \\J \:\ 1. -v R c:_o I\)t\. R \ -t \-\. c_Q_

Q~\ &Q;~\J<.\.~\.i(_,

..-(~\L R. - c~ VJ Of' 0- U-ilR ':) ~ 'i . f\ <-f- l Q wi. \ ~ "" ~""-.~CCLL o;

~~\()~ ~VV' '0'-') GL", Q.C-j'l ~\t)'1'

\.~ ~l\"~VV::'

\ ~ - '" _- -

'\ C-I -4-

t\c:j._ Y~~~..AC(_z.v--_\c,1 V\~~.A i}....l- _/'

A ~ o-W- ~"f ~~ ~ ~W'''"'~) ~&_ ~ \k ~~ .

<>D xn ~"j l R c.o "l \\.2) IS .. ~ll.o. ~ l" ~o N \\ R ~ 1 0 ~ 'ZV- ';''''''1 U< . .c- 0 (\) R , R ~ J

<l.(_'-"~ 'co <k ,'0 ~ ~ ~"'JCC~' cill."W tb 'i:4__ ~ ~.

f\o~~~v~

'\~ o_~ 1!'\0-:J;1_ b~ ~\c:~ 'c-\-._Q._, ~\ " -- 1\ - \ \\ S! \

,__D \ \L -\ \ d\ '\J~: ~-O~ ~ QCA.C'\ o~ ~WL c-o"te;:)OC;V\.L1C\

:.-o-'\\)O~ (J-'_C Q~ 'O-~ ~ J.:>\).3t~x. -, ()._~~, \ U

~' C- \-\3 CO -f\) t\ '1 - ~\\._\:J..N'. O-~~~ •

~~.

j.. ~\'I) N\ O-""'I/V\.O~'-".A soi.\v;

- -r ~ S: [') \

""9' Keo;.. i\,)'ctt..:- ~ !) \\.CON\:\2,. ~ t'l..O

~V\ \\O.L~U2__, \ ~t- Q__~",,_Q..~~, ~~ ~'f--CQJY~ ~~~ Q.__-~'--IAch.C c:>.~\ \.AJ'\\~ \c~ o...v'V ... vv-...~VV'- ~\-~CQ~. ~)c""" - c=. ~j O-""---o~"""' Q_\\"-Q..N'J)().._~ ~ ~~ \~ 'A ~ ~,w ~~ ~ \-~ ~~ (_Q),v,~J.._~ ~Jt~ L--

c..\:\~' COO I\J \-\ 4- :? G~-\2; G 00\1 ~ \\J \'\ '3>

. \k X~e.-",UI__' ~ \:~ c~~ ~\-~o:c o.~ Q_c~\_0 ~~>_)-~/vL 'c\'~ " ~ OL,._~~~ ~:J ~,\\C>-~ \:'-"L. ~o<;v'. ~ Qy\J~'c~~:;\.",,"", :_'" \-~ JDGI,.,~ Rr>-c_,~. '~ 'c'y~ ~ l \.._Q__ ct'0,\:JG~f), ~~ ~-.l\( c~ ~~ o-vv'.~'~\IV' ~~'O.N'-O~Q. t\J\QNc

o . ~

~su:.>Dv\A.~os..Q...{) v-..~ ~~\-__U-tv\..~~,~ U-N-i. l,.,~o..Cv-.

>- \=- \"i) ""'- ~ ta_ ~ .

~ ~~~-t ~ eJ_) to__)-D W \_\""- 0- q ~ o, N'vV,O ~ (_t_~ d~ G. ~ ~ '6 ~\.r.o_

~,~ \<>'('-'»w", o,o Cl../\AW\.~0'\.0\.5,

~. R ICOO Q..1. " .f\.)t\3

~ tt- ~ """ ()._ u))_ C.__\A~~

'\ r, \,,&,'(\~. L \,~~ ~~ ~c.,'C

~' R. CO c.Q__ ~ I\) 't\ 3

~ ~"'" ().~ ~~~j

. ::)

.""{~ ~o ~ ~ \_\-"" 0. Vv-- ~ iU.o.. ----0 d. vv:_.,_~ .

~. lRCO\ __ 0 '"'::' NB3 D ReO AJ\~1.. -'<: KCJ)Cll-\

v:;' Cj 0 \()-0...0~ ~ \_\-\....... 0-. .'V'.~ ,""'- c, --Q -.p R c_o V\J \:\ -z, ~ \-\ cQ_

G::~~ Q\O{(--9'

M.o\.Q_~ ~ o_~ o..~ ~C~d.\-J.. ~ ~}\()~ \b~.

~ \-\'-)~~Li~

11't~~~yW \1) ..I~W - -'-D ~-4~ 'o.~ o_;ls; Ie cJ_\~ 0.-:) .s.~VrV\ ~w t r:

~o.) 'v--J~'-\:"'- ~~ O-~

R co (\H-\ 1. \\1..0) \-\+ \) K CO 0 \.-\ -'r f\) -:

\\"Q_c--'c

~ W·~"" QgJ~-uv.J o.t\c~ OtC

V'v\~~,,..___ \O~ ~0~~~\'r .~) ~\~ t-o \-~ ~ ~~~.

'l_ A~ J.. (\0:~c_l\\~ O-~ \i~~J dc1~

-.,J

z.c.c N t-\.1.. -'<: D v\j 0 \.1..

Rc.oo H --It .~~OK~\;c., o.._0

~~~~~

H~~ c~.~ .~,-""" \k xowQ.¥ k~~\?j_~ V-~ ~'-O s: -v f:V\:~

X .... o.

~ - R. c.o ~'\J 'c\ l... !:!- ~~<:- c~ ~i<_j"-

~~ ~ ~M ~ e%__G\c-~ ov-; 'c~ ~~~Q_"-,,,- ~.V'- <j V-"U (_\_""A~__j o,

s~\~ ~O-~~c &Q._~tQJ. \Sv_.t I o~'"'~ ~ ~(~~ ~~ \:\~ t.-vo ~o\~o~ CO-N\VV\~~ ~~~,,-

~o R_-c__V

U.t1~

MO~ ~\L\.\o\.e. ¥"'M .

~"'L \( ~-s- ~~,,~

~----iD

,

0-0 ~ ()_ .. ~{\Q_j). /'C~ Q.'\,~:) 0-\~ vv'\U.<:-~ ~Jl..O \60. ~ ('r \_~

'-' \ ~~'\.,.'\.

f\~ Y'2.~IJQ~-D~L~~J A"~Jlu,,--ll ~

s: R_g4~«~

A ,~~ CaN' ~ ~~ \:0 o_~ "o~ \~ (),_~, ~ ~~~"- J

l.O~()- 300 ~. ~.~ ~ 'J...~uG ~ ~ ~~LQ.. ~ 0- ~~" ~ Cv.~c._,\" o~ - ~o 'o~ L~ (\-l\~l-I: ~ ~.\~'Pv~0:-~~.

~. ~UJ N \~'l. ~ 4- K -:> ~ c\'\-:l..''\)\-\''_ -\" \~,~

--

c.~~

_§" l-t ~ MO-~v\ 354 ~~ " .

c., w().~. o, ~"--I\f'..IJ.._~ O-~ \.10\.\,""" "o\\)~ ~.l ?'- Uv--C· cl~ So\",. ~ "-"" ~\(O-~) ~~,~ ~ \-~ ~.~~_ ~ o, C»~\o()'1-#-~~.

o CL-V- ~ tc ~v-.iL 0- '\ ~\f'i'.-C' "(j 0-. vvu..1\ Q__. s \)._ ct.. o, ~~ V'\,A.V ~ ~ ~~

~ ~ c~ ~(,v\' ~..v-- ~'1)~ o, N'-O~ -V) y-~wV\_ o.o CL ~92.tR~~

~O-..~.

R c...o \1\j \\ -z, ~ \S \' "L -+- k to o, 0 t\ --il R..I\) \-\ 1... ~ 2.J\J 0.-'61 -c r() CI.. ~ CJ) ... "<:- ?..l-\ ,-0

0.. ~ o...'IAA.(\ €....- .>

\I\\.Q_ c1'J..\AA~ ""'-

R. -t\J\.-\ '2. -\- (02-

. 3

o..~

~~(\)~

'2...0 r..-

o ~C -=-l'J - R. al'x'-1 \ ~-S 0 N1:k~

\

<t

1:.~ O-\~ Q..P 0- ~\J._ ~~ cA.~c:_, ~~ }~ Co--~ ~ \-~

\:-':)~ [(i\Jt\l.\tC.O\-\j-t ~~~ o._~.

~. ~\."._ ~ ~G C. \_ \ \\ . o-_ ~ l ~ \() u_ s. C)._ ~_hl

C .\_) \\~'1.. C :=. 0 -\ :2.. \-\ 0 ~'J 0 .~ COl. -t 'J.... N "l. -\::"7:> \-\ 7_O

Lz \<Jc O~ O_>I~~ \- v\: 0J ~GklD~_J \n '-j C\_~ ~ cJ._y~

0-0 ~W·.-

~Cj' CO (_~'\) 't\~'l.. * 't\ J.. 0 'V CO J.... * 1- (\) t\ 3 .

. ~ _/R

(\)

H/ 'R

2.0 ().~

. 0

I o.~

&~Ml1trH\__ J~L ~ ~~. ~ ?~N\~ A~Q_j)

_), \-\~M{)""'V' ~r~'S:..k~1\ - R~OI\)\-\"l. ~ ~'t'2. k" l+A)l\..OH -v «...,'\),\-\._ + '1.1\)oJ6r -t" i\)t1.,.C034:1~ . .p

Q~-f~ a.~Q_

l~5L M~ oM o-~l·

'3;- f'f'c"",- O-\""~A ~.'6 ~.t.'~"\" - ;.N~ ~\-\"'QJ \~~~~v, ~v~, r~·L&rv'\~_ ~ 0-- Co--~rt ~ G...... ~ Lt' 0 ~ i 0 ~ "o~ L ~ -At ~\ ~ . w\ e.-\A~) ~ Q._\""u.AQ._ .

() . "\

~. "c...01"J\:1,'2..""" ~ \\ -0 RC\-\"7_'\)\;·\1- -'r \-\,_o

~ r\.0::~ '0. . .. ~ fI_· ;L ~ \1 \\ \ (\ \ I

~ \'0"",- ~ '6, ~"'"V\ - U,4_.lN-:J -(\~~ ~0---S()~ ~\U\J: ~ \D~

\-~ o.._~, \ $'06""", OJ',. ~'tl.(J.A"-O\.

~ . R. C-i'\) -<::: ~ t\ --0 R c\.-\ '2..N t\ 1-

!l- "'t'O~ ;;:,J::11\~V~ \.s ~~', - ~ ~ i\<>-C~ ~ J~~'I1l~~"'''~W \C·~ \:~ O-~ ~ C\- ~ o-r-; ~. \-\c_Q_.

IL.?l. R N 0't -t 6 H ~ \<.{'..i't\ "l... ~ 2._ \-\ a; 0

S ~~c..~" f\~JU)

--\~~ ~ ~ ~\t~~ 'oj ~ t\~ ~~Mw~ c.l~Q...- W\.~ \~ t-~o~~~

'\)~ c\ o; ~~Y~~.

~. R II\) \-\1.. ~ R.. ~:( ~ K J.:)I_~ R 1.. -t \-\ x:.

~o..",-\ A .~Q.))

, -1:~ -'~ ~ \~o..~ 'o~ ~~ 0-""- &.c..,,~'-0~L s~ ~ Q-"",'\rv\_O,,'\Acl

1.-D0~ 0... s;~~~ e_;< CQ_A<) ~ G\._~j__\c_~~.

~ , '3 R_;x_ V !\j \:\ ~ -~ R D (\j ~ 3 H X.

~ 0... J0o."~ ~.~ I..::~ .jV~t-Q. U~~,,-

'i\,\,_D.\-~~J"-Q:..\\.~ 0..W\.\"J;.c~1M,

~ C.D ../'\/'.. ~Q-\..u"-"{)\_

cs~~ s.~~0-. ~ o._~ '"", wo.tv ~ ,>\CN"\. ').__ ~,~y) " -

~ (}_Vw__\~o_Jl\-j ~ \~ &o__~ ~~ \-0 ~~ \:-() o, \\D~ . = ,

2_ ~ \A)~~ w\v..tl 'c~ \\1J\-~~~ O-.~ ~ ~o ~J._v~~ Wl~

- \.NQ.-~ ~~~ ~ 50 ~"'-.ll- ~~J._\o~\'dJ.

K R ~ 1-\
b ) .~ )}4-~: ) i
Q_--o {\J; Cf__ -? i\J : H-N:
t I ' . \ \
H
« H H .'. ~~vv- ~<)-~\' J_ I ~~c__ S\w-A-,\-\. ~c_~lV::> -~ ~4_ O~ 3C)?C)IC)Nl~ 'o~) S~\0'~ 0J ~~~to__~ ~ --~~'0~ ~~~ ~~~

~~~~ ~>N-L> ~ \-4- o..~~ ~~ O)::"JS-~ ~vV-LI ~ wO-~J " l-L ~c.~- 3-

c\_~ ~ ~ \)~ AH\J,) l~ )2" ) ~c.

GN'-~~"'t,~ ~~ J._ ~ ~} \.-~ k~~ u~~ ~~c:__ s\-~4\-'" ~I,

'2. 0 ~ 10,> 2> c ') N t\~ .

, ~ ~~ ~~\~ ~~'-\_\,\\ o_A ('~\'~6 QUx\\ - ~~ ~ ~L,~~~

~"'- \0) ')._ 0 ~ 3 0 c>-.~",.~.

'" . o ,

1.0 \/'v'> \ 0... ,~ . ~

~~ <» ~()\~ ~ \:-~ ~~_~~ \\1)~J:: ~ so\u__'J..L """ wo-\J,j.

~' C"l.. Hs N \-\"2. -t \-\1\)0 J.. --v (__,_ \~ s: 0 \-\ ..... \>0'l_' ~ \.\",0

~\\\N~~

\..,)0-\-. 'l_ Q O-~ . {\

/(~ ~ ~ <-3.t-~ ~\:\cs.o - G;?N\~ w~~~ ~\o_ L-~W 0-0<Ll

0M.~ o.~ .\.'\>~~ ~ wckoJ.

--Vu R.,_!\J -N =- 0 ~~~o- ~~.

~ ~~ ~,-\~. <A~ ~~ k~~k~

?' \0 ~ )_c O--.~~ ~c.-l ~I_~ ~~ ~~ ~. a.~~~ to ~

~~ u~"-v.) .~~~-:\ C\_t.~\ h~o..~.D.

~Q' \< \ [\j \1"2. -l.;: c..Q_ Co K '2.. -.? ~ \ f\J ~-\ co R. 'L '* t\ cQ_

-J

~ ~%~"-- ~~n\~ ~~c&~~~

AQ_Q_ ~ ~ C>-~ ~~~ wL\~ ~o&\'-C\."'W.

1 0 --'C> 2 0 j '2._ 0 -0 "3 c ) ~ 0 --D '1f.-1>-~~ o, .,v... N'-{)'VV-JJ..""\. S c:J.._ \: .

--0 r.-. t\) c. -'c ---s ~ -'( cJL'\so.~ ;&g__

'0,:; \~'- \yv~ S~~ .

-.LSo ~\:.~ Q_\Q_ .~~~~~~

1- Co~&'K ~'N'. ~O~~~"'"

i-\ ~, ,j\) \:\:7» ct. CV~--t";) r~.

I.::; ~~"""' ~~Jt;j ~V~

P ..

(\~~\Jo-~·l~\ £~~

fts.~ ~ \k.o~ ~C'- t~""t\.o~~ ~

.~

.

o.SL~x-~ ~N~ ~ J_\r~~-

- v~~ ~ \?,\-~ .

---0

~ \\_.u O-~ \_.'--'" «, kw\s ~~L~~

~ ~ ~c:s ~&~\.

~"" ::c e_...v"\ ~ ~\_-~'c\'o 1i<~C-

<o VV\. ~ou..v".~ 0... y~_

o \- O\\.'-SJ- \",,,-J\.!L\:...\. .. J~.\\.~

, '\, \r-' \

(__Cj'\_c..~ 1...'--- '\'t_'-.;v-..c-v-..... 0... 'A.. ~~

c..~ ~ 6 ~") \\"O__

? 0 ss. ~~ ~QJ..S

I f, e-,

·jV\.\)\Q__u~--J.! (,-j

~\\IJ,_C \- U_\-OJJ

- c..... - C - (_)-\

H· H-

i l

- C-- c.;-- c: c. c:
I I
f-\ H t-l

<,

'....j) Ov"\." L'i--<:)

U

\ I"r-D

'--

c. \..\ c. \. '\ <..

'->

It \" i ./ ~ '..0_ ~ '-~ \...p __

\

Q..o UC"\ . u

i C ., /

M"-. c-

\\

.~ '1

/h

C"-

\

H

I

~1._.\.;,Q.__ \'-Ul..SJ___ C:) o

3 j /~

ll)1

~

~'v~~' V''''0r~;_j_ 1~ S\:-~\-u~_ \)''-'~ \\U\(O~~ \\_,t';} ~~'~Q_

o

~~~~ G~\Q_,t {\t~ -\(_~ ~"0~ \:\'1'0_ \-\NO S, ~~,ct,,~(j

/:J, 0 r'l

. \ ,,---,\.i..._

\:-\ +-C; ---- C

C.--c.__-c__

\ 1 0°

\ ~ .

~\

\

\_

c__ -:--

-' c J

/"\<V

c.

-,

~--

/

I

it ~

~'\...J'/~

J

\~\ \

r'\)'r" \;'""""" ._.~1..)~

\..0 h- S"

\ \

.:

-'·-h

\ \

1;1.

~ ,

E C>- c~ G:S~) r!V'- L~ V~,,,,_~\ k ~'6 ~~'}_ ~ ~'-~ s. (.) '2. i_ ~ ~ \, , ~

. \L", ':'. _ -.._:, 1\ ~ ~. ~ '- v\.\.,~ "-..i).._\ l..e_O'j

\-~ C~~ ~ ~ ~~ t~ ~c\-, 0\-'v~ ~ ~ \-~ ~'-l,}st-)~'"'-

~~ ~ s~~~,-l<J) ~~. ---c\~ ~~~ ~~ ~CN-~\ \J O~:\~ ~ , ~\ cw-~~ \:" \\~ ~\~ ~ \-~ ~.' ,t"'c~ ~ O~~\-c.\ 0v:-~

\.-_) 0: 'v--. ~ 0- ~ __j 0- J ~ c ~ ~ 0--\ C-~ ~O \- ~ S; \_ b} vD 0 ~ uSl ~~ vv---_ ?--- .

C\ov_~ ~ h\o~-,,~~ ~\ ~ \\) ~G~~ ~<J\MC~~ M~ \:-~~ ~\~

~~~ (_~-

. ~~~ '-(~4

O,-.Q__ ~"""'"~ ~'-'.lo.:r ~~ t~ ~~ ~\-N_\'~4M ~O '<,

~~ "''-;, __ o, s \ ~~ '- \-~ ~, ho,,;:;-; ->. 0"",- ,,,-,-,-,,Ie- '\~, ": O_\~"'A()._\~'~ S\--~0-~ c0 ,\\,... \:-'-. \-~ ,""-'- ~\--Q_, ~, i,C"""-v::.~ '''' ~

\:-\_~,_._._ O---~ j \~~ \~'--.Q__ ~\-\U-J:v_~ St~G\ Ccl_ \z&_ 0- ~C)"\(_~(_Q_

~~~.

r; /'

© ~I
4 D 1/ \ (
~V
(~cV'-~ 20°(0 ~~b\J--~~~ 0 ~ \-\ 2 --0 0
C~ l~ID (__Gt~\'2.
@ -\- 3~'"L_ -0 0
C6l-t (, CGl4h _ _\__\ \:\.0.. "J.._&~ -~~'t0--Q._ v-N"L ~~~ b, \~ :, ~ ~~>~ I \-""'- ~\: ~ ~kY'~ ~, ~",J_, o-

~ \,,_.~ No 1I) "'" O~~ \o_,_ (- 11..1 d \,_,~ \-1) ~. - ;;, 6:; k" "''''' \_1

.--\~ 'tQLl~ ~-'J ~ \-~ (:)..0,\ -l-:'6",l0iCS ,,,,,,rl

...\

~ ~ -'1:.- \ b 4-- \c-:5 ;"'~ '.

h, b.\_Q~\'~ to '=.. S\.":'\'~(~) c&SL ~ ol:\().C~ ~

~ ,\ ~ LN:)A ~- hQ..- ~ \c~ j().,~ ~~ ~a \~ t\-Q.,

\-,v,._.,::>~\c:>S'e..cR ~'\.._- i '-'..J

~ O~~\~ ~ O~Q~-

, , \\ \ . (j. . \\

C~~_r \ 'Jv-D~ ~ ~~ ~~ vJ I_,~

\o'D~ \,~ \'o\~ o-~~ ().",1_ s.~k\_,,~.

_---'t:>

\1'\

\

(01 -~ t-\ ~ \" ~/

. \' . .

\ r-I \-

S. \J-._ "0 So '--'- \/v.__ \)_<;v,

-------

1:""'- ~ ~\:~ ~~~ ~ D"-"-'~~"'-

:J_ 7~.oo'\-J "o.L~ sou~ Oo~~ co~ \:-cS c~ ~"'\cu.;_"",.

\ .

. b~

..-:- ~

.. ~~~) i'-~,,~~~~(~O\~) ~~~~~) ~~~(Cs-H5N}.

J- \- '-.b ,,~~ w I.\~ ~-

l) ~~ . ~\-e., \:\:t_SO <t- - ~~ \o~0 ~"'"'\O~ ~. ~~h~.j~\~~~~~)

~ Wo..~ - t-O ~""- RWa..-~ e_~c.Q.;)..6 t-\ 'l_j o;

~)~.~ f\Jt,\.O\-\ J~' -- \-0 ~~ Q~~'e~"'i0~ ~,~~,

It\ Wo..Q;- - \-0 ~eo"'- Clw~ .Q._~ ~~.

t'(~ ~ 'V) ~~ ~ \-~ ~~\\J b~--v ~~~V\e__,

Fro ~ ~ ~~"'"

~ \J~O"'" ~ ~"'~""'- ~~ ~="'"- O-~ o\:\._v- ~:}i11c..A""" U '(~ o~~ ~ ~~ I 'i'l ~\:- 01, 500°(" ~ ID-1-O ai.""",.

~~V-x:_' \\V:O ~\7)cM-.D -o CA~ ~~ 0\- ~\o._\:~~~.

s:~~\i_tu_~ ~Gt~trlAO c.,~~Qj'.

II ~ ~ ~crvJ<__. ~~ . Uw ~ ~~ v~OV\ ~

.i- l-\~2fM~

S~~\:;_~ 'o,~ J~~ ~~ \~~(V~ t-Qv~ ~~UL ~ J::

~0~ ~~~ :"'" ~\-x_ ~""~ ~C!-- ~~~'- (__o._\-~'- l().j_~~~

~"'-J-'~".b Q..O 0-- 4~~-,_( t\~-",,'}_ i ~~~~~ ~~- .~\}._~~ VV'e\Q_~~1 ~w). ~~~~'" Co-~~\Q_~ o~ ~Q_/ A Q_ JO~ \--~ Q~ ~\j.~\'-~\_

~ lc\~ v\J.o~~0/b~.~

0''''

cS\~\'"~~e...\)\.3

O""t f>'

------------------~

~ "3-

SO ~~cQ_3 or fQ_~\> Lo~ ~~ .

e ft __ ' l\JO~ E) Ntl~
~OJ. [0 \1S0~ @
-l.c t\, ?...-~ 0 4-
slew ~t
~\oQ..."'tQ-A~ ~ s ~~""~().-\- ~ c .'\

f=\A~ S4~~C,(-\J() Q~ ov-_ ~~~ 01:: ~()"'" .~. ot- ~'c.... l~2..S()Lt_ 0,,", ~~ +~ V \:1..-:l..O L~ ,.

Q..t\'l. So It- ~ S ~ .~ t\ 3 o"k- ~ r\ S' 0;

~ .t-~-C_~ ~~ u:

. -'\~ t-~...-c~ ~~ ~ o;»; \-~ u.AQ_ ~ ~~U)

~~\U.~ ~~~ ~ ~\; l~~ (}-CC1-- ~\S Ac:1 ~~, .

. :c.", ~ ~ ~u__ ~q-- ~~ A~c.,Q._~J ~~~ ~~ w ~\.-~

o, ""-~cJ_~v\Q.; 't:> \:~ ~\.~~t~.

R:/)rc:..L". ~f\ t. cJ_ 3 ~ R ~ L\1 Q__ ct~-

66

-

y t*~\~~ _

:r-~ ~~~ ",,-,(0"-: \.0 ""\~ :;0;'" ~~ ~ ~~ 0'>& G- c.J:-~~ ~ ~~- b,hl M.c-W o.k ?-O(Pc) ~Jok~~ \J) '10~.

c. 6 ~ 6 *' :3 t{'2_ --\) (_ 6 t\ \'1.. l 1\0 ~\:o_~~ s\o._~ ~. C6 t+ g ) L6 \i\~ .

'. ~\:\<k~~ .

~~=c~ Q)",,-~ 01~~ ~~ ~~ ~ ~\\)~J:

O~()S~ ~~. ~ ~ ~~c.Q__ ~ ~.\J. ~~ -0 ~"'~~~~~J.o~ro.~ ~~ N.~t\'\'\)-N-O~~~~~ l~~~ ~'ro-\~~).

C6 ~ 6 ~ 3 c..Q_~ -.0 (__ 6t-\ 6 cQ__ c (IN) ~~~\co, s~ j.

_LO~~ ~~ 'At'\:" ~j:: ~ \~ w~ .

~ Ot~

- L()~ o=C~1:~ oY-v~~QN--__'VJ ~ ~1J ~.~ oX- c~

~. os-: ~~\~ ~~o~ ~\.b \o~.

C 6 \-\ <; -Ie 303 'f7 C 6 t\ 6 (_ 03) 3

y~~~ ~. \)QAA~ ~ ~~

~1:~

_ O~\b ~ck 010.. -s~s:~~ \,,,, 't~ AAA_~ fi_- ~

~~ 0- (se_~ otc""" ot- ~~1 ~ ~o._U_ U Q ~.s~s:ltuhl

~~~)-~ ~~ \})~ ~~ ~~ ~ \:~

s~s~ ~~ ~~. .

:~. ~~ o.-vi ~\'C.~~ ~ ~L~lt-oU ~-~~-~ ~.

C-\.\~ oh cJh

@J ~,,$O,.\\\NO:;., @NO~ """.l @J

00;) ~O1., ..

~~-2.-.j:-\))~~ ~ -k- ~b~

~~ ~ ~~~~ ~ ~~~i.~---O -3 _\~.

i~-~~~ )

8~ ~\a._ - t\o-""~ ~ IQ.L~w~s ~~

X'J"~ ~ ~-=t-~, ~~6-~ ~ U ._.._ \,,~_O.~{

~ l_£) -~ IJ) VV'- o, "a..s- ~\U~

0\ ~ . ~~"c \:-0. \\.._ ~ y._ / O:-·~ ~ """,,- S o. -4. "0, ':" ~ "<> '" ~ \"wOJ'

~. J:. ~ "~\i.) 'Z:I~4 'f~ ., ~~., ~_~~ ~ A ~ o~4J-

~ :.:,._~ "'~ l<-'>:" ;;, " ~'Il\o_ ,j::,,,,, J J:c ~"'-J:z> ~ ~~.

-LCV-~ -~.

1

l

ti+ -l~ o.~ ill~~ ct_~

~Q~

S2:i_~ ~~~~

U>~ ~~ ~VV' w~cL ~~ .u~ ~ ~ to ~ O-~~ ~- ~ ~~ {it x,

-'\k_ e-4 ~~ . ~ ~\-.W- ~0- ~&'"' 'u. .~~ ~Q_,1I\M<)

_ ~ ~~ ~ ~b. ~ ~~". 1\A",~.o_"e~'- ,~s\:;_l:u_~

~ \:\..,__ ~ ~ ~l\-'" .Q_",~~~ ~,c.....&_\;-~ (\,.,.M~~ s~,t,._\:u._~

~ \;~ ~~ ~ k ~I'f)"",,\:-..l ~ ',;\..,__ ~~<-'- ~ ~""" _:;:,,~~~

~"C~ ~. --NO'L ") -C;N ~.,,~~. .

~ ~(AA. \.~ \~ "W-Q_~f\D.b..I> ~l\-\.. ~~ b, -ML~~~'-

sc&,c~ ~ \-~ ~¥"" - ... b_\:" \:~ ~~j~ ~.,Q...~ ~ ~k

c_o~~_\-~~ ~~. .

. ~4_ ~ o~~~ ~ \-k ~ -~'\o__c\ v.)-I<'" ~~ ~ "'~ ~

~ 0- ~~\: ~ &~ \;:()",~.\;4. ~G'- J=,,~ ~,,~\:()

~\..,_ LL .. \-~ "'-~~ ~\..._ o~~ ~ \-~ ~-~~

V~} J \

\b~'

~

~ ~ O-f ~ ~ ~ ~~~ """~

AI ~ k \:" \-\.,,_ o..~~ t\,...J_,,~ cJ::o,~ I

\)) ~~ b_~~. ~~~.

A) ~ k_ ~ tk ~~ 8~ f\ G,~().~"'" ~ (\ Q_\cf c.-l P'lt{

0\-\

Q,~ ~\\\. a~ l'Jo:oH-

(t-)( -I.-~;Ol1 ~ 'Kot\ 1: fJo.X.

H~ ~\.,,'" d~. l\.Jo.C~ tc. 300°(../ 15"0 oi:~ ~~.

C,HsC.l ~ I'Ja..OH __.() C6\4s0H ",AJClK

~ ~\~ 4 x.s_ ~. o.""'~

~o 'l.oo°c-) 69 ~~, ..... ~~c:.o...- ~ ~~~I.\ o~,

C6 ~s- (Q... -\- '2.f..Hh ~ G6 H S" (\j~:l. + NKl,-c.Q._

eN

I-\~ ~l\'" ~~ s~~~

\<..c..i\J .

R.-x ... \(c~ -i) R-G-N -Ie K)(

~ .

G"'\ctD~~ """" ~ ~ t" ~~ ~ ~ o, MAJu~ ~ ~~ \)~ ~ ~~~ o~ ~ ~lL!. M_c.hl J: !l..1-0°c-.

C6 ~s c.Q_ ~ \\~ c C-6 tt ~ ~ HCL

f\\X~ \ ~

l:)L ~c... _ s o~"" . U> O-~ t. c, ~"":I oJ\"''''1 ._,:\'-y'_,..._ ~ ~

~"'-~ro~~ ~ Ll!lbl/V'Q.._"~J ~~~ l\:-o~ ~ -rlo\.J~ -~~~~.

C, \-ls CQ. -'t: c.J{:) I. ..., 2-1\J Cl -;:> ~ t\ i C. tit '!> -l,,;() 0... CJL ~ tJ 0.. I.

(G:~ ~~ ~O~ to "~\.A)-~l'''-C S~\-~ ~ ~~).

s) ~~ k (" Ic\.o_ ~~ ~ Ik~ o!: S~S~'"

~~ Co~~~ ~ ~ ~m_\:-J__ J S~~~~ ~

V~ ~~~ l::" ~ - 'L 04. -~ ~\J~.

r y

~~~~ - o, wv.:: &~ i ~c.. t1t\X),3 ~ ~C. l-\ ",50/.+ OJ'\. ~ ~~ .

X'~e-

~~~ ~\.0 ~~ I M..,~'t:. s-s-e j b,~t-. ~lD "c-

~~ ~ S~\· l:~ ~ \J~o-W- o.)e__ ~~~.

~

_ -'\~ k~ ~ ~ \k ""'-~~\-~ I ~to._\~J_ ,,~ s..&~"'""._\" \"'-. ~ ~ Wo..Mf - ~ e.a~ ~ ,,~ -3 ~0~~ ~ \~.

-\~ ~ro ""l<>~VJ ~~ o1tlk,~ Ic:. ~ ~. 4:~",~ \""'~O~ ~ ~ \:~ ~ttl '6""~ '" ~ ~ ~~ to ~~o-.~,

A.

C6 Hs- N02_ :- G l1

~~'t.~

-----b C 6 Hs (\j t\ '1. -Ie 1.\-\10

~~~~v\Q_,

~~ ~~ ~~~~ .» ~~~ ~ ~~ ~~ ~ CeAC.

Y_\1J ~~ o.~ ~ ~, •

fW::~~ ~ ~O k ~~ ~ ~~,~'-V--.L ~ (\~~

.~\.~ ~ ~ ~aL.. It,,,- ~t- -'< No..ct\ ~)

• ~~o.:MJ."""{~'...-' ~ ~ \ c 6 14 b tV r1Q. 11 _;..

~~o.~ ..

~\a.~ ~~~~ o.c:l_ ~ ~~\~ ~ ci:o-~~ ~~ l:-~~.

~~w Go°C- \ to Q._ ¥'M-,Ju~ ~ ~~~~ ~ ~~o.\J_ l..v.. .; o, ~k

\~~ W~\\-~ 0- +~ Wo-\M ~. \J.)~ o.U- \:-~ ()_~ ~ ~ ~) \-\-.0... ~ ~ ~.,.J. J \;~ O~ ~k 0 ~\-J "':' o, .

\_ < . ~: . _ w~ "c",\\r.. ¥ .\-1_ \..r. A I:: \:\w, k"a'-- ~-l.._ ~ ell ;::::? <U> 0- """'-\l~\.~\~ ~,,\k_ ~o.\" ~c\:\,_ . LC,,,' c..~~ .

(L6 t\,ml ... \-\ CQ..\ 1.' S.'\. ce., ~~"'" v)~:k <.t> ~ ~ ~

""" ~)(c.vw ~ Q>.N;_. N o, OI-\ ~. t-o ,,4- c..ea ":'_.J:u.~. i~ ~~ ~ \c\.._ ~ "'~ \;-~ s~~ ~\:i.\~ c>.0 tW..o...:l!-

s~~~~

72-

~

Co\OIJ.~) ~0~ {Q~.) '-c.~t. l§4-°c.. • OIA. ~ -.t ~low~ tu.\"Yvo ~~) \,\O~ --4> b~k

~ ~~ o..~o ~~u_R ;,- ~~ oiA_~(.; O-~) ~~~ ~ ~ ~\1)~./~ \V' soLt-

. c...(,\-\sNt\7,. -"I:~"l..O ~ c..6\\5"N~3D\-\ ~ (_6\-\s-N\13+'" CH-

~\N" ~ ~~ o1t~ ~ ~~ ~~ ~ya.~ o,

.~~ ~~ ~~ \-~ ~c ~~. ~l\-~ ~ ~ ~ ~~

soJ.ta \.01.~ "'-~ I J:. ~ s&L ~ ~ ~1l0}Mu.D.

~ MGo'c ~~()~J So.\t- u 'c\..o__ ~~~\;\.:k I C6 \is rJl\3 (.Q_) - Q

~~ , e_~\~~ ~ I ~,~'t:. tct 8°(., ) \.0~~ ~~~ ~ ., uJ~/

~ ox-; ~~c s~. ~ ~~~s~s. ~ s~ ~~ \AM~

W\.\~ Q_;~~ No..O\"\~.:"- ~ (.0\.A J

~ \ts- to\.~3 CQ_ ~ ~d.ot-\ --t) C6 \-\s-N l-\ 2. ~ rJo. cQ_ 4- \-\'1..0

>·~so~~~ "-

~~ ~ ~ ~~~\i_~ "-~ ':-. n ~~ ~o~~ (_u>o~~ o~ ~~~~ w~ wo-~ '-AJ,,'t""- ~~ro~\~

(_c1-..\e~~\ ~ ON'- ~Ce~v So\v--. i \<-ot\.

C6 t~S" (\) t\2 ~ c_,_\icl3 -t "3>\(08 ~ (_6\~;N c, ~ ">KUL k: '3> \42...0

~~~

h$'Q~

~ ~ ~0,~ ~t..-C_\\.~ G-~ -(~u.r ~~ o.t !)~~~~.

C6 \-\ S'" N \-\ 1. k ~N 02. --i> e.G \.4,,-0 \-\ ~ ~:z.. * \:\ ~ 0 C~ ~ '<--40.. ~

0$- ~w..os- ~.toc-lou2\ -~~~o\i.~a..~

C 6 H 5 I\Ht1 .. t\ c.Q_ -t \-\ I\) 0'1. - ~ t:\ 5' t\J.,., CQ_ -t- '2. ~ 'l....()

~-1:.~b:r;l..U"",

c,"'~~

~~~~~~~-...~

+

C6 t\.s- - {\) ==- {\J :

::t:~ ,,~ ~. '-D ~O-~ I ~~\ \.0 ~rok~ ~ ~ o~~. .7'

C6l-\s-.\)').,.CQ.. ..I.c l~?..O ~ -t> c..6Hs-o~ ~ N"2. ~ t\c..Q_

!Y ~~. ~ ~:C~~~~~ l~eo~ ~~ -", ~ "'+~ \,~ Q~.~

~ o_~ ~~~~ ~ \-~ u\l ~ Q~.

C6 t\s- rv l:\ 'l. ~ c. t\ '3. <:.-:0 c.Q..

o C6 \:\~ • tV ~ • cocJ\ 1> ~L~~~ (d~~

J" s~~ _

\U L6 \-\S" W \:\ 2. w \\~ O-~ ls:~~I.\;_c CAc:l '\ .

~\:\ "l.

@ "" l-\.,_SOr..,

D

.~l ~~ ZJl- -

.l~~ o-~ ~~o~ ~ CL ~~ro4~~· ~~ c\;~ ~ ~ ~t-o~(;. ~-. ~~ ~~ . AI O\1.\~ k M~4~

c~ ~~~~"G ~~ oo-, \c~ 1\0. ~ -ot\ ~~. ~

oH

GJ - ~~\ - s~~e\u,'t- ~ w-o-o'c ~~,~~ ~.

~ ~~ ~ ~~~ o}€__ ~~Lk ~ ~o ~~.

f\ - ~~~ ~ ~ ~~\l)~t b,t'()y"=\

/(k. -ot\ ~~. ~~ ~~ -~ ~~) ~~~, ~~o.+c_ c-~. ~'''''. "-"~ ~ ~ /,4- ~~ ~ ~ - 0<' ~f - ore., ~~ ~ t""'- ,._,,'" ~ ~ ~.~ .

. Y ~~ ~'-\-~ soL""

A~ ""'~ ~ ~J::: -~ so1.h ~ ~~\1J~ .

- ~

o \\Ja

-{) <L@-t\-\'2.

')_ c__,_l-'s-O t\ ~2No-. -4> 1_C_._t\sO- NCJ-." ~ t\'2. - w~"" ~~

1.._ C\\ J e.O 0 l-\ ..Ie 210 0... - ;,0 2_(_J\ 3. en ~ (\)a:~'" \A 1.. - 'v0 0-~ o, c.:j .

~~ ~~\ __ ~O~~ - w\_\-~ ~~\

}. ~ ~~'" ~o~"'" ~~

~\\-~ ~~~) ~~ A~ ~~ ~~\_ ~&.

?-CJ.c\~C:oo\.--\ ~ ~ct.._CD1> 0 "l..L~ 3, tOO- N(}..:~ -t \A,__D ~ CO,_ .

~o~c:_ CL~ ,.

i~ c&~"\jJ o, ~ ~~ ~ ~~~ ~ 'l(~~

~ c~o+G ~. ~ _ ~

~ ~v~ ~~w \-~ ~~~ .~ ~ .Q_\'~~ ~

~~~C- o..~ ~ o..~~-V ~~" "

-C"'-o_ «~ ~ ~ l ~\:Q_ \.c-.-_ ') ;" sh.\' -s;__ '10 J_ ~ ~ """""'c.Q... C "-""-~

\-'4.. ~Y,-o.i.L ~ '). "

~ ~~

~~\ ~ ~u1 to ~t~ w~ ,,~ 0~o-ur -J) ~o.#~ o~

~~.

o~ ~ f"'O~ 2k ~-

GJ ~ t:.. V\. --iI> ~ ...Ie t, v\ 0

~ Rut~~ \bj'~\~ ~"~~Q\ C ~()~kJ . . .

~~\ ~ W'~V\__ ~ to ~~~c_Q_, 'f~~ -~~U

~ W~ ~ J_ ~ ,,~ ~~\i_~ ~t6\c-"j'

~ ~~ ~~~~~.

~~ ""'""~~ ~~V S~S~~ ;;__ 'ck_ -2- ~-Lt f<Y-MM

q" ~~~ GJ-~ ~~ _;l'<"'~~<A;j ~ct l~dv.,.~ ~~l ~ ~ -0\:\ ~,:,>,\ ~ ~ ~~ ~~ .&_~~ ~!-4 \:~,~~ & 0-- ",",,- o~~_ ~~~ ~& ~ 'r4- ~ ~ .&_c%--, ~ ,,~~ ~o <>-~~ I?~' -2- ~-Lt

Vl'\"",1;\0. ~~o~ ., &! \-"-o_ -""'- ~ ~~\J)'~

~~~. ~ ~,,~ ~ ~~~ ~~ O~~~VV\' \~

~~ ,_-'L ~ -~ ~ ~ v'-tJK?- o-~o._~~ w\\\r- \-~ t>~~~~, \-~ v00.~ ~~\, ~~~~~ S~5~ ~,,~

c\:hoH

@

~~~~tl.AAO~ &m()\~ ~ wc_~ ~ \-~ ~~\

-(~ ~O\-~~ scJJ: i..D ~~\-Dl_hl V0~\-~ Q_\-~.

~

O~ ~~4j s;~ ~~ wo--tw.

\ \ \ W'l\-\.__ sob"",

. 4

2 L6 t\r . C8 ~ l-\ .j,. 2N(). --JD9 'i: L.6t\.r ·C~\.l.ON 0- -\: ~~ '2.

sob~~~~~~ (S~~~~~\i\

uh-dL

,?-l ~~ t, l~.ro"",-\~)~~ l~t/~~J ~

~~~~ t

@-C.lh_O (1 ..ic So c..Q_'1... - ~ @C-\_4 ')... c.Q_ 4.. -J 0 1- -t \.-\ CQ.

. ,~\._w- Q~ C\ ~ \-\.,O)~

"&~ C~t'O~~ ~

---6

, •. Y

-(~ ~o\-~\~ so-U- ~ ~JC- \-\ahl w~\-~ Q_\-~.

~

o~ S.~~fj &~ <-~ v-)e>-\::ir. .

\\\ w't\-\..__ sob"""

. 4

c~hoH

G

~~~\l~o~

~()\~ ., w()._~ ~ \-~ ~~\

2 C6~s-·CJ:\~H .j,.. 2No.. -9 :t.c._6~.r·C.l\l.of\Jo.. -t l4'2.

sob~~~~~~ Cs~~~~~\i\

to l~-r-oMD-\~l~~ L~~~~J

G\:b.c.Q_

~

e

C 6 t\ s . C\:\:l... (_Q_ -'c" \~:l..O

(c.-"'\O~M..Q.,\\.l)~t.~

~ (_,~S· C~~O\1 -\ \.-\c_Q_

f~\""6.AAO~

c, lis- . G \:\")..0 H + 0 t> C6 \-\s . C t-\ 0 k \:-\.,_O

~~~c£o~~&_

A c.u.'\~ ~ ~o-A ~~ ~ ~~ \\,._~~~ tk \~d~ b

~~ o~ ~ ~~ w~ ~ to o~~ ~~~J_~~~

b ~~rJ~~C_ o..'~.

~~cA.&~ '-'~~ '-b ~ ~ v:>~ o-, ;,_~\:;_.w_. ~

u&_~~ ~~O)(.~~ ~ ~~~ ~~~o~\·e_ ~ ~~ ,

((6 !-Is ~ COO\ 2. Co.. -t l~c..o~'l- c..u. --l> 2. Ceo l~S"' C80 ~ '1..c...a_ Lo3

~~(U> .

'Rl Sj~~~ ~ ~\-~o.\

e

c...6 \Ar • C\A ,__O~\

~~~~O\

~~IAA ~ ~d-~V-

~~~~~. I\.

C6 t~s- - CHo ~ 4:- H CG l~s-' C.Jl,3 ~ t-\'l..O

}_ t-I)~~ & ~~ ~~Ro~. ~

~~~C&_~ ~~ ~ U(_~. wt~ ~-\C_rJ ~ ~c!-_H.sC)3 ~~

~ 0 :$.. '-'-' \.\-"'- -N ~ 3

}\ I

r- I' C-OH

\_6 ,)" - \

eN

~t~~~k ~~~ S~f~~

~ CVV'-~S~ ~l~\,_ \y~~~ ~ ~~¥o._~

CGt\s-"Ct\O ~ ~~()% ~~S~, .

~. (_ G l\,· C\:\[O ~ \-\~ N ' N ~ , C6 t-\r _-'ot) CG HS" C\{ : N . {\j 1:1 ' C6 t-1.r '"'" \-\,_O

~W~;~ ~~~4fubk ~4\"Y4~~=tCWL

.§:- ~cb \.N t\~ P ct£ ~~~~4 ~c9:b

~~ ~ \-\._c_ ~~k ~

(_J.:_c\A_~~~\-~)~~ , C cd.\s" C \-\ 0 .-\: ? (_Q s:

~; l\-"'-. ~ CJt.s- o..X::- O~Q~ 4,) \-~ o~~

4\o..~ ~ \-wo ~\__~~ ~~ ~

-_-0 C G t-\ s:' C \.-\ c..Q__ 'l.. -'c ~ 0 CQ_ 3

C~~~\'o~~~t~

C~) 1J~~ ~t()~ E~~CMA.a.\

J- 1)o.w <l{)C ~cQ.,. r~4 ~.

s, ~ ~I.~ ftt~

z-:

~ ~Go.~~~ ~~ ~~ e.\""~~ ~ N\ ~~ 0- ~

w \\~ ~\r~. C (; ~J' Ct\O ~ Co-.v\'V'-\ 1:;-t-C)._\""6 s ~~. C~ £o-~.

2> ~~ ~ \.\;\,_ C'v&o~

/" .

--::r:-V\. \:-~ ~~c.Q.; ~ 0... 0~\.o~ CD-'-W) C6 \:\.r' c.B;o ~ ~\.\-\.._

~~ t> l~t~~~'\ G~~ [_~<co# G~~J} ~k

"'-H~\Y)QOAA ~~ ~ \::~ ~k ~\'-O~ ~ ~().~ ~ o., ~~ ~ .

l-\ 0

, \ - It

C__6l~~- - \- 0 - C6~.r

o

H

~tO\i\

.~~ ~~~~ ,

(___"'\O~~) ~~ ~s-A~~~ to.~ ~\atJL ~ \-I.,.,_ ~

~~. -

C"'\.o~~

Q)c.c._u_~ cJ::- o~o..~ ~~. ~~ ~~ \.0 -e~ -~ C6H.s-·Ct-\-O ~"\

t~ ~~ ~ 0..- c-~~ CO-"'~.

Ct-\O (:,\\0

~ GbGL

~- ~~n)~t~~~~~

~~ \

I\)~~ H~03 O~~ (_6 t\S' c.t\-O -D ~~~()rC o._u1 ~~ c...ov>~'

~-"'J03 -M.k~ C6~S-'C\:\-O to 3-~~-t~~4.

c..\Ao

@NO

'l..

O~~~ ~O

-----

-----0-- __

S?k~

,

Oc.c.u~ ~~ CG i:\.r' c.wc

c-~~~k.

c.\4-0

GJ

~'- s;~~~~t€...NL- Jb_

< J ~

----t>

~t~C:_~~Q.. li-~ l~1:;~\C- (\~ \ - Cb~r cooti

J- ~. \'~ .\Cl)vv-._ ~~~\ok - Co-~"'~t~o-\'-d~ ~ .l~~)

~ ~\o""'- (c.."'-\.t~tH~~ ~~~ b· s\~~ . ~ O~ .

.--

. ~~ lc.\.,--~~tNL-\-~I~~~ \~ +.~ ~\\~ ~ ~~ sO~"" ~ ¥-Mf\.0/t--

J: "\1) ~~~~ Co ~~~~o\) w~ \-~ ~~ o~ to

~'t~~\oo)(-F a..~.

c.. 6 ~r' C\:\ ~CJL k f\) 0. . .0 r\ 0 c....G \\ s: c_ \\ ,--0 't\ -4:c f\J 0. dl

(<:.-""~m~~~ ~~{M~~Q."'~

/\..

C 6 ~1-' c...\-\ ... Ol-\ + ::l.. 0 '0 C b \-\s- . LOO\\ ~ \-\/...0

~1:~:OJI <yJoQ'f,~c.. o.~

.~ e,~ ~ O-A.~ ~ ~~~~~. . e-

:t.\ ~"~:t~ "<» ~~ w\\-'-" ~v'V'- t\N03 ot- ~ t.c.N\",-O~ ~i' - Jc ~ o~S~ be C6~rCOOH .

. C6l-1J'C't\~ ~ :36 -0 C6lir·cootl k t\~o

rN2-\-\{~'t~ ~~~cl~c.- o..~

£~~.

"'\~ c..~. ~t'c~. ~ C 6t\,c...oM\ ~ ~Q.~\.~ s·\i't\.~.\cS' \-0 t~ { e....~oic )_0.&.. -(~ ~~ \.D CA so~~ s\:~ O-~ o~ \:-0 \-k ~~c.<L ~ ,,~

~'=t~ V\A..\.._~ ~'" \-~ ~~.

~=b~~~~~\.o~ [_~~~1\\. ~u~1

(~~~\)G"'~~ "\J) ~~6-~ ~ w"'-~ ~t~~O~ o.~~l~

~CQr \v'\ 0-. ~ ~M. to C). +lC. ~w-. -C~ w.a_~ ~ ~ OV\ 0-. Wd-.G;- 'oo..~.

----{l C66\s-' co cQ_ ~ ~o Q3 ~ 1:-\c.Q_

(~:e~~~Ic""'~rk

~ G4 L~ ~ C~:e~0'i'~\)0~~~ \j) .~ ~'i;o'6\~~-

\:-~ '"",\:\\)~ 4 CL ~'t;o~\ [c6Hj<C() - ') '6\"C~ ~ o; M~ •

?~ ~b

~ So\tb - (~~~~~ ~ ~S~, -

-(wo .~~~ ~ ~~O-~ ~~IWL~.

\) ~~ ~~~~ ._ ~~LJ: ~ ~.'~~~ ,J~~ ~ ~~~J

~ so ~ \:~ So.~ ~\o_~ Gz)yV\.~os~ ~ ~~e_.., ,v'\OV\.OMeY.

~" ~~~\~~) ~~k-~~.

j) ~~~ . ~CWL~CL~ - occu,"<) ~. 2.._ ~~ ~_~ ~~W"l~.r)

bor\_, ~ w""-c\,._ Q~ ~\\1 o.X: ~ IU.}-.~ -~ \""-- s,,~ d".t<>'i' ~. ~~ 6-(; ~~~:~ ~ ~ \~ ~~~ ~ ~~ t~ \)~~) ~~~~ O(_eu-¥) ~ 3-~~ ~~ CL~~-

~\<J._ s~~.

=:C'6(2-V? ~ ~\-'-O-gf9 ~ ~~~~.

v A - A -f\ -~ N'- h~ ~~fW2.-\ ~. ~~\y.

-A-~- A-e,-t1~ ~ ~~.~~o~~ ~. ~~.

~ A - f3:, -A -B -A '- (1-A--

I *-

x I

~ A -() - A -(3 -.A - (?> ._{t __....

~t;- c.~ -.Q_A~Jr4_ \~~ ~. v~ \"V--~~.

~'\~ C_~-~~~~~

~. ~~-*~~k ~. (~o.~k -~~Q~~ '\

~~ ~~~ 4 Q)~4~ ~~ 11.0 <:.~-L\c.,.~ So OV\_

~ t~ s~o-~Q ~ o.\L ~ s~..&~ -c s¥~ ~ I:-~

~~. 0 v-; c.co~ \-""'-- ~cM<> '\J) ~o,,-"sJ... "\~ ~~ __ \<, ~

~ \: \-" o_"" 1W)~\d..s c;, C<> ~. ~.y_~) ('. o-c.

L~-~ ~~~~ ~~ ~~ ~£o~~.~~ L0~ ~~~ ~ ~~ ~,v -. ~~w \-0 'o~K \-~ <:.~- L~~ t~ ~~

~~'JWL~c:.. W'{)~ \.-0..0 ~~~~. \~ ~~;MQ_~ ~ ~~

t~~\~S~~ ~~~~ ~. ~ -~~~k.

f'J"-A-G-A -B-A-{S_A~

) I I ) \ ( I

x x )( I )( '/.. x

\ I I I \ ,

.._ A - ~- ~ -12> - A -6

-A---

H ~

I . I

- _- - c - c_ --=- c:.. - C - ....

I ! l I

Ii I-t C+I :> H

--t)

-oc

o

II 0-0

(-0 G -(Q)-- c 0 e C.JL_ C (A '2.. - 0 -I (\

R.M.fv..,. ::!};;_ LS")OoO

--C~~~ 'w "'"'~ ~~)~~ to C~j",o'""'-~4 O"".~ ",I::: \~ r-\;- ;j ~~c~ J \e>' \'o~)~t<1--""~I;~ W's:. j~ ~ s~

~~\ '<b ""~so 'll'-"'-ct& l ~,\-"-. ~ ~\D'O"'" :;,,_ ~J:. ~ ,Ie"'- ~ M_c\.<.eL cJ;:~1:::

~ ~...." . .;,. .Jh~ ~) ~ ~'w,_~(}AAo\ ~ Q.,._~~ 0,

O,4_~ ~ """"o. .0:~ c- ~ \:0 ~)<Cl~ _\) 6 - ~O ,6 Qc::,\..

oH

® + 3\:\.,.

~\QAN)\

----\)

ol1

o

oH

6

Organic Test Tube Reactions

1) Distinction between 10, 20, and 30 Alcohols ( Lucasl Test)

To lcm~ of alcohol add 10cm~ of Lucas I reagent ( a saturated solution of anhydrous zinc chloride in concentrated hydrochloric acid)o Place the o

tube in a beaker of water at about 25 C and observe any colour changes

occurring, performing the test on alcohols A, B~, and C simul t an eo u s Ly , Q1) Write down the result of the test with each of the three alcohols A, H, and C.

) 0 0 0

Q2 Categorize the three alcohols as 1 , 2 , or 3 •

2) Oxidation Products of Phenylamine (i) Oxidation to "Aniline Black ,.,

To two or three drops of phenylamine in a test tube add gradually

2cm~ of concentrated sulphuric acid. A precipitate of phenylamine hydrogen sulphate is first formed, but this soon redissolves. Add the solution to 2cm~ of dilute potassium dichromate (VI) solution and boil the mixture gently for three or four minutes. The colour gradually darkens. Cool and filter the liquid. A residue of lIaniline black" is left on the filter paper.

(ii) Oxidation by Sodium Chlorate (I) (Sodium HypochloriteL

Add one drop of phenylamine to a dilute solution of sodium chlorate (I) A violet colour, which slowly darkens, is produced.

(i~i) Oxidation by Iron (III) Chloride

Dissolve one o rr two drops of phenylamine in dilute hydrochloric acid and add a few drops of iron (III) chloride solution. A bright green solution is formed either at once or on warmingo

3) A Reaction of Benzenecarbaldehyde

Dissolve three pellets of sodium hydroxide in 2cm? of water in a test tube. Add two drops of benzenecarbaldehyde and warm the tube gently for five minutes, shaking it well. Cool the tube under the tap and pour the remaining liquid drop by drop into 5cm~ of a mixture of equal volumes of concentrated hydrochloric acid and water.

Ql) What do you observe on adding the remaining liquid to the mixture of concentrated hydrochloric acid and water?

Q2) Write the equation for the initial reaction between the sodium hydroxide and the. benzenecarbaldehyde.

QJ) Name the products of the above reaction.

2

Q4) Write an equation for the reaction occurring on adding the remainin£

liquid to the concentrated hydrochloric acid/water mixture.

QS) Name the product of this latter reaction. Q6) Give the name of this overall reaction. Q7) What principle is involve¢ in Q4?

4) A Reaction of Benz.enecarboxylic ~

Warm together in a test tube for a few minutes about 19. of benzenecarboxylic acid, 2cm~ of ethanol, and a few drops of concentrated sulphuric

acid.
Q1 ) Give the equation for the above reaction.
Q2) Name this type of reaction.
QJ) Name the major product of this reaction.
Q4) What does the product smell of? 5) A Reaction of 2-Hydroxybenzenecarboxylic Acid (Salicylic Acid)

1{arm together in a test t ub e a small amount of 2-hydroxybenzenecarboxylic acid, 2cm? of methanol, and a few drops of concentrated sulphuric acid.

Q1) Give the equation for the above reaction. Q2) Name this type of reaction.

QJ) Name the major product of this reaction. Q4) What does the product smell of?

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.