Weekplanning thema “Circus”

maandag  staat in het teken van de clown
1. Klassengesprek  8.55u – 9.10u 2. Geloofsopvoeding: Emoties van een clown  filosofisch gesprek  9.10u – 9.20u 3. Klassikale activiteit: classificeren •

Voorwerpen classificeren: wel van het circus Voorwerpen classificeren: van groot naar klein Voorwerpen classificeren per kleur

niet van het circus

• •

Prenten classificeren per figuur: clowns, leeuwen, … Prenten waarop telkens een aantal keer een voorwerp / dier / … wordt afgebeeld. De prenten worden geclassificeerd aan de hand van het aantal elementen dat er op staat.  9.20u – 9.45u

4. Turnen: kunstjes zoals een acrobaat

 9.50u – 10.40u
5. Beeldende activiteit uitleggen: De kleuters krijgen en blad waarop een clown is

getekend. Ze moeten deze clown versieren door middel van verschillende technieken toe te passen.
 10.50u – 11.05u 6. Groepsactiviteit: Maken van 3 werkbladen i.v.m. classificeren en werken aan

beeldende activiteit.
 11.05u – 11.45u

Middagpauze

7. Verder werken groepsactiviteit
 13.20u – 14.15u 8. Klassikale activiteit: Circuslied  ingekleed door enkele spelletjes i.v.m. het circus

 15.55u – 15.30u

Dinsdag staat in het teken van kleuren
1. Klassengesprek  8.55u – 9.10u 2. Geloofsopvoeding: verhaal “Ruzie tussen de kleuren” voorlezen en bespreken.  9.10u – 9.20u 3. Klassikale activiteit: • Lk vertelt verhaal. Wanneer lk bijvoorbeeld het woord “rood” zegt, moeten de kleuters het rode kaartje omhoogsteken. • Lk zegt voorwerpen (bv. gras). Kleuters moeten denken welke kleur het heeft en het overeenkomstige kaartje omhoogsteken. • Lk zegt bijvoorbeeld: alle kinderen die een trui aanhebben met dezelfde kleur als …. haar broek, gaan bij …. staan. • Op voorhand wordt afgesproken: - 2 keer in handen klappen: rood kaartje omhoog steken - 3 keer in handen klappen: groen kaartje omhoog steken - 1 keer met voeten stampen: paars kaartje omhoog steken - ….  Lk doet de handeling en kleuters steken het overeenkomstige kaartje omhoog. • De kleur zeggen van een getoonde gekleurde kaart.  9.20u – 9.45u

4. Groepsactiviteit: maken van werkbladen en verder werken aan de beeldende activiteit

i.v.m. de clown • Kleur de tekening in, zoals de legende weergeeft. • Werkblad: groen – blauw • Werkblad: rijmen met kleuren  Beurtrolsysteem  9.45u – 11.45u Middagpauze
5. Vrij spel: verschillende hoeken

knijpkaart kleuren oplossen 2 kleurenmemory’s • Gooi met de dobbelsteen en maak de beweging die bij die kleur hoort (2 verschillende soorten bewegingen) • poppenhoek • computerhoek • hoek met kleurplaten  13.20u – 14.15u 6. Klassikale activiteit: versje “Paars” en spelletjes i.v.m. kleuren  14.55u – 15.55u

• •

Woensdag  staat in teken van een acrobaat met zijn touwen
1. Klassengesprek  8.55u – 9.10u 2. Geloofsopvoeding: Vervolg: emoties van een clown  9.10u – 9.20u 3. Klassikale activiteit: Inleidend verhaal vertellen over een acrobaat. Die acrobaat is tijdens een circusvoorstelling van het touw gevallen. Vragen aan de kleuters of zij willen helpen om goede lussen te maken. Zodat de touwen niet meer kunnen loskomen en de acrobaat niet meer kan vallen. En groepsactiviteit uitleggen.  9.20u – 9.35u 4. Groepsactiviteit: - Hoofdactiviteit: meetactiviteit i.v.m. touwen - Werkbladen (i.v.m. lusoefeningen) maken. • Lussen maken met een touw. Die lussen plakken op blad papier. • Lussen stempelen. • Lussen maken met zilverpapier en plakken op blad.

Werkblad: De lussen staan in stippenlijn getekend. Zij moeten er met stift over gaan. • Op een blad lussen tekenen met stiften, wasco’s, kleurtjes, ….  Beurtrolsysteem (meetactiviteit en werkbladen)  9.35u – 11.45u

Donderdag  staat in het teken van dieren
1. Klassengesprek  8.55u – 9.10u 2. Klassikale activiteit: • 1 leerling doet een circusdier / circusartiest na en de andere kleuters moeten raden wie er wordt uitgebeeld. Dan is het de beurt aan de volgende leerling. Ondersteuning met prenten. • 1 leerling staat in het midden van de kring. Dit is de dierentemmer. De kleuters in de kring zijn circusdieren. Er zijn telkens 2 dezelfde circusdieren. De dierentemmer zegt de naam van een dier. De 2 kleuters die dat dier spelen, moeten van plaats verwisselen, maar ze moeten tegelijkertijd ook het geluid van dat dier nabootsen. Maar de dierentemmer zoekt ook een plaatsje en gaat op 1 van de vrijgekomen plaatsen zitten. De leerling die geen plaats heeft wordt de nieuwe dierentemmer. De oude dierentemmer wordt dat het dier dat de nieuwe dierentemmer was. Zo wordt het spel verder gespeeld.

 9.10u – 9.30u

3. Groepsactiviteit: - Beeldend werken i.v.m. dieren - Circusmemory’s / Werkblad: zoek de verschillen / Werkblad: teken 1 meer dan - Vrij spel  Beurtrolsysteem  9.30u – 10.10u 4. Klassikale activiteit: Er wordt gewerkt rond de letter “b”. De volgende activiteiten worden gepland: • De lk toont een blad papier, waarop de letter “b” is geschreven en vraagt aan de kleuters “Welke letter is dit?” • Lk: Welke voorwerpen in het circus beginnen met deze letter “b”? (bv. bal, ballon) • Lk schrijft de letter opnieuw een paar keer voor op het blad. • Enkele kleuters mogen dit ook komen doen. • Kleuters moeten de letter “b” in de lucht en op de rug van hun buur schrijven. • Lk heeft bak met zand. Enkele kleuters mogen in het zand de letter “b” komen schrijven.  10.50u – 11.10u 5. Groepsactiviteit: De kleuters lossen de volgende werkbladen op: • Op een blad staan verschillende tekeningen. De kleuters moeten de tekeningen kleuren die beginnen met een “b”. • Op en blad staan verschillende letters. Zij moeten de letter “b” omcirkelen. Maar de letter “b” is meerdere keren geschreven op het blad. • Schrijf op een blad met wasco’s, stiften, kleurtjes meerdere keren de letter “b”. • Teken op een blad voorwerpen die beginnen met de letter “b”.  11.10u – 11.45u Middagpauze
6. Groepsactiviteit: vrij spel / werkbladen letter “b” / beeldend werken  13.20u – 14.15u 7. Turnen: oefeningen met ballonnen  14.45 – 15.25u

Vrijdag  staat in het teken van muziek
1. Klassengesprek  8.55u – 9.10u 2. Klassikale activiteit: • Circusmuziek beluisteren en bespreken. • Lk toont de verschillende mogelijkheden met het materiaal om muziekinstrumenten te maken.  9.10u – 9.40u 3. Groepsactiviteit: • Kleuters vormen per 4 een groepje. • Ze maken alle 4 een verschillend muziekinstrument met allerlei kosteloos materiaal. Ze mogen ook meerder instrumenten maken. • Als ze klaar zijn, bereiden ze samen een mini - concertje voor. Ze bedenken ook een originele naam voor hun groepje.

Als er nog tijd is, mogen ze inkomkaartjes maken voor de andere kleuters. Zo kunnen die naar hun concert komen kijken. Ze maken wel bijvoorbeeld 1 kaartje voor 5 kleuters samen.  Kleuters zijn verdeeld in 2 groepen. Andere groep mag vrij spelen. Daarna wisselen van beurt.  9.40u – 11.45u Middagpauze 4. Kleuters brengen hun mini - concertjes voor.  13.20u – 13.35u 5. Kleuters krijgen een circusdiploma.  13.35u – 13.40u 6. Schminken en spelletjes spelen  13.40u – 15.30u