I.E.S.

GARCÍA BARBÓN

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

MATEMÁTICAS 2º BACH-CCSS 2ª AVALIACIÓN 1º EXAME

24/2/2010

NOME: ____________________________________________ Nº ____ GRUPO 2ºD 1ª PARTE 1.- (3´5 p) Un restaurante precisa mensualmente un mínimo de 16 caixas de langostinos, 5 de nécoras
e 20 de percebes. Dous maioristas, A e B, ofrécense ó restaurante para satisfacer as súas necesidades, pero só venden o marisco en contenedores completos. O maiorista A envía en cada contenedor 8 caixas de langostinos, 1 de nécoras e 2 de percebes. Pola súa parte, B envía en cada contenedor 2, 1 e 7 caixas respectivamente. Ademais, ó mes, o maiorista A non lle pode enviar máis de 10 contenedores, nin o maiorista B máis de 8 contenedores. Sabendo que, cada contenedor que suministra A custa 1260 € mentras que os do maiorista B custan 1800 € cada un. a) Cantos contenedores debe pedir o restaurante a cada maiorista para satisfacer as súas necesidades co mínimo custo posible? (Seguir todos os pasos de resolución dun PPL empregando o método analítico) b) Podería o hipermercado facer os seguintes pedidos? Pedido 1: 5 caixas ó maiorista A e 5 caixas ó maiorista B. Pedido 2: 1 caixas ó maiorista A e 6 caixas ó maiorista B.

Xustifica as túas respostas.

2.- (1 p) Optimiza as seguintes funcións nos seus recintos empregando o método gráfico:
a)

f ( x, y ) = x − 3 y

b)

f ( x , y ) = −2 x − 2 y + 1

3.- (1´5 p) Unha empresa posúe dúas fábricas de bicicletas, unha en Anveres e outra en Luxemburgo e
tres centros de venda, un en Bruselas outro en París e outro en Bonn. O número de bicicletas producidas á semana en Anveres é de 1000 e en Luxemburgo de 750. A empresa vende en Bruselas 500 bicicletas cada semana, en París 850 e en Bonn 400. A táboa seguinte establece o que custa enviar unha bicicleta dende cada fábrica a cada centro de venda: BRUSELAS 1€ 2€ PARÍS 3€ 3€ BONN 2€ 4€

ANVERES LUXEMBURGO

Como deben distribuírse as bicicletas dende cada fábrica ata cada centro de venda para aforrar o máximo posible en transporte? (Determina a táboa de distribución, a función obxectivo e as restriccións do problema)
É IMPORTANTE A ORDE E O RIGOR NA REALIZACIÓN DOS EXERCICIOS. TODAS AS RESPOSTAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE RAZOADAS.

I.E.S. GARCÍA BARBÓN

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

Despexa a)

X nas seguintes ecuacións matriciais:
b)

2X = B + Ct ⋅ A − X ⋅ A
−1  x 1  ; B = 0  0  

X=

1 ⋅ ( D − B ⋅ Ct ) + A ⋅ X 2
−y −3 y −4 y z  1    3 z  ; D = 1 ; 1 4z    

0  4.- (2´5 p) Sexan : A = 1 1  1    E =  −1 0   

y 0

x  0   ; C = 0  −z x 

Sabendo que ( A ⋅ B + C ) ⋅ D = E a) Determina un sistema de ecuacións que permita atopar os valores de b) Expresa o sistema acadado na súa forma matricial. c) Resolve o sistema polo método de Gauss.

x, y, z.

5.- (3´5 p) Considera a ecuación matricial X =
veñen dadas por:

1 ⋅ ( D − B ⋅ C t ) + A ⋅ X , onde as matrices A , B e C 2

 0 0 −2   −3 5   −1 2   14 −8 −3          A =  0 0 −2  , B =  4 −5  , C =  1 −1 e D =  −14 10 4   2 −3 0  4 2 1 0  0 2 5         a) Calcular a matriz D − B ⋅ C t e a inversa da matriz I − A . b) Resolver a ecuación matricial obtendo a matriz X .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful