နဲနဲ ေတာ့ေရြ ့ဖို ့လိုသည္။ (တျပည္လံုး) ေရစုန္မွာေျမာခဲ့တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ေရစုန္မွာဘဲေျမာေနတဲ ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ေလွၾကံဳရွာေနတဲ ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ တေရြ ့ေရြ ့ေဖာင္စီးျပီး ၾကီးပြားေနတဲ

့ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ……. ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကယ္တင္ေနပါတယ္ဆိုတဲ ့ န အ ဖ ေတြ တိုင္းျပည္အတြက္ လွဳပ္ရွားေနပါတယ္ ဆိုတဲ ့ၾကံ့ဖြတ္ေတြ ဒုတ္တကဲ ဓါးတကဲ ၾကံ့ လူမေလး ေခြးမခန္ ့ စြမ္းအားရွင္ေတြ

ဒီမွာဗ် အစြန္းက ႏွစ္ဖက္ဘဲရွိတယ္ ေတာ္လွန္သူ နဲ ့ ဖိနွိပ္သူ။

ခံရသူကျပည္သူ စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္နဲ ့ မ်က္ရည္ေတာင္ဘာနဲ ့သုတ္ရမယ္မွန္းမသိတဲ ့ျပည္သူ၊ ခင္မ်ားကဂုဏ္ယူေနေသးတယ္၊ ေသနတ္ေထာက္ျပီးဂုဏ္ယူႏိုင္တာကိုေလ။

ရက္စက္တယ္ဆိုတာခင္မ်ားအသဲမွာ၊ပန္းပြင့္တာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လိမ့္မယ္ ျပည္သူေတြေသြးပြင့္တုိင္း သမိုင္းျဖစ္ျဖစ္သားတာ ခင္မ်ား သိပ္တုန္းေနလို ့ဘဲ။ ြ

အသဲႏွစ္လံုးဆိုတာထက္ ေခါင္းမရွိတ့ေကာင္ဆိုတာေတာင္ ဲ ခင္မ်ားႏွစ္ထပ္ကမ္းနာမွာလည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာသိေပမယ္ ့၊ဆက္ေျပာလိုက္ဦးမယ္ ြ ခပ္ထံုထံုခင္မ်ားကို။

ျပည္ပေရာက္ဘျဲ ဖစ္ျဖစ္ ျပည္တြင္းက နအဖ ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူေတြအတြက္ တခ်က္ေလာက္ဘဲ စဥ္းစားေပးဖူးသလား အရက္စက္ဆံုး မ်က္လံုးနဲ ့ဘဲ ၊ျပည္သူေတြအတြက္ျပန္ၾကည့္ေပးဖူးသလား? သိပ္ရက္စက္လိုက္ၾကတာဆိုတ့ဲ စကားကိုဘဲ ခံတြင္းေတြ ့ေနလို ့လား။

လည္သူစား အ သူခံ ဒီလိုဘဲ မမွန္တဲ ့ ျမန္မာျပည္ယဥ္ေက်းမွဳကရွိေနေတာ့ ေသနတ္ဟာလည္း ဗမာျပည္ရ့ဲ မဖြယ္မရာ ယဥ္ေက်းမွဳအျဖစ္ လက္ခံလာခဲ ့ရတယ္။ လက္မခံရင္ ခင္မ်ားေသမွာ ပါစပ္ေပါက္ပိတ္ တိတ္ေန စနစ္ ေခတ္ကဒီလို။

သံတေခ်ာင္းဟာ ေသနတ္ျဖစ္လာေပမယ္ ့ အဖိုးမတန္တဲ ့ အသံဘဲထြက္တယ္ သိကၡာမဲ ့တဲ ့ေသနတ္ ဗမာျပည္မွာ အခ်ိဳးခ်ျပီး ေရတြက္ ၾကည့္ပါ။

ေခါင္းအခဲရဆံုး အခ်ိန္မွာ ေဆးအိုးတံမီးေတြဟာ အေကာင္းဆံုးေလာင္တဲ ့အခ်ိန္ဆိုတာသိေပမယ့္ မီးျခစ္ဆံေလးတဆံ ကို ၀ိုင္းျခစ္ၾကမယ္ ့သူမရွိေတာ့...........

ေဒါင္းတမာန္ ပံု ဒီဇိုင္း ကိုမ်ိဳး

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful