You are on page 1of 1

grad cinjenice Bajina Bašta, grad u zapadnoj Srbiji, na desnoj obali reke

Drine. Nalazise na 43.57' severne geografske širine i 19.33' istocne geografske


dužine. Povrsina opštine iznosi 673 km2.

Na prostoru opštine po popisu iz 1991. godine živelo je 29.747 stanovnika; grad


broji 8555 stanovnika. Naselje je nastalo na proširenju-naplavini reke Drine ispod
planinskih obronaka planine Tare, na nadmorskoj visini od 257 metara. Klima je
umereno kontinentalna, sa povecanom vlažnosti vazduha posle izgradnje veštackih
jezera u Perucu i u Zaovinama. Prosecna godišnja kolicina padavina je 700-800 mm.

Hidrografsku sliku kraja cini recni tok reke Drine sa pritokama, recicama :
Pilicom, Racom, Rogacickom rekom. Na reci Drini sagradena je vestacka akumulacija,
najveca na celokupnom recnom toku,jezero Perucac, koje zahvata 12,4 km2, dužine
oko 50 km, dubine 70 m. Jezero se nalazi 290 m nadmorske visine. Biljni i
životinjski svet je karakteristican za prostore umerene klimatske zone. U
nacionalnom parku Tara na površini od 19000 hektara zastupljene su razlicite vrste
listopadnih šuma (bukva,hrast,bagrem,grab), a na vecim visinama zimzelene šume
(jela, bor, smrca). Na prostoru nacionalnog parka nalazi se i Pančićeva omorika
(otkrio i istražio na planini Tari poznati srpski geograf Josif Pančić) kao i
mnogobrojne livadske zajednice(jeremicak). Životinjska vrsta je zastupljena kroz
sitnu i visoku divljac (zec,lisica, medved, divokoze, divlje svinje) kao i pernatu
divljac (jastreb,orao,kobac). U vodama Drine i jezera Perucac ima u izobilju
raznih vrsta recnih riba medju kojima je najpoznatija, nadaleko cuvena Drinska
mladica, šaran, pastrmka, som.

Rate