Kontaktperson Ulrika Tegnér 073-392 07 31 Claes Ek 073-723 73 86

Hållbart universitet tar emot Lunds miljöpris!
På torsdag, 27 maj, klockan 16.45 tar Hållbart Universitet emot Lunds miljöpris i Stadshallen som delas tillsammans med Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Nu tycker Hållbart Universitet att det är hög tid att hållbarhet och planetens gränser blir en integrerad del av alla studenters utbildning vid Lunds universitet. “Lunds universitet ska vara Sveriges grönaste universitet” säger Ulrika Tegnér, vice ordförande i Hållbart Universitet. “En viktig del i detta är att varje student vid Lunds universitet utbildas till att bli en ambassadör för hållbarhet inom sitt område”. För att Lunds universitet ska föregå med gott exempel vill Hållbart Universitet också att universitetet inom kort minskar sin miljöbelastning, till exempel genom att använda 100 % förnybar energi, endast återvunnet papper och kraftigt skär ner på sina flygresor. Hållbart Universitet arbetar aktivt med att engagera studenter och ger dem stöd att realisera sina egna projektidéer – till exempel att göra såväl Lundakarnevalen som nationerna grönare. “Vi uppskattar så mycket att få det här priset och vi ser fram emot att förstärka samarbetet med kommunen framöver”, säger My Sellberg, f.d. ordförande. Om Hållbart universitet Hållbart Universitet är Lunds Universitets miljöförening. Vi arbetar efter mottot ”tänk globalt, agera lokalt” och har såväl lokala som internationella frågor på vår dagordning. Utifrån de kunskaper som vi tillgodogör oss på universitetet vill vi förändra den akademiska världen och göra Lund till en plats där det är naturligt att alltid ta med hållbarhetsperspektivet. Med den stora mångfalden av olika nationaliteter och våra skilda bakgrunder och kunskaper utgör Hållbart universitet en tvärvetenskaplig progressiv kraft!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful