Κελαηδίσματα Πουλιών

Κοκκινολαίμης
ή Πετρίτης (Rouge-gorge)

Denis)

(Claude

Σπουργίτης
(moineau)

Κουφαηδόνι
ή Κομπογιάννης (Fauvette)

Παπαδίτσα (Mésange)

Κούκος (Coucou)

Καρδερίνα (Chardonneret)
Γλάρος (Mouette)
Γλάρος (Goéland)

Σπίνος (Pinson)

Κορυδαλλός (Alouette)

Καρακάξα
ή Κίσσα (Geai bleu)

Κοτσύφι (Merle)
Αηδόνι (Rossignol)

Χελιδόνι (Hirondelle)

Κουκουβάγια (Chouette)
‘Μεγάλος Δούκας’
Κουκουβάγια (Grand Duc)

Δρυοκολάπτης
πράσινος (Pic vert)

Σπίνος (Verdier)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful