You are on page 1of 1

Izvēles kurss „Inovāciju process - jauno tehnoloģiju marketings” - zināšanu darba nolūks

Būt zinātspējīgiem:
zināt
saprast
norādīt uz zināšanu pieejamību

inovāciju process
inovāciju procesa mentalitāte
tehnoloģijas
jaunu tehnoloģiju radīšana
tehnoloģiju attīstīšana

tehnoloģiju pārnese

ES Pētniecības 7.pamatprogramma (ES un nacionālie līmeņi), labā pieredze


tehnoloģiskas platformas

marketings
tehnoloģiju marketings

zināšanu sabiedrība
zināšanu ekonomika

korporatīvā atbildība par līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību


izglītība līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai

forsaita metodoloģija

Zināšanu darbā tiek attīstītas prasmes inovāciju procesa veicināšanai un konkrētu


jauno tehnoloģiju izmantošanai.

Darbs ietver interaktīvās nodarbības, globāla tīmekļa un e-mācīšanas iespēju


pielietošanu