DHAPUKAN PAROG KRIDHO DARMO PANYENGKUYUNG DHAUPIPUN SRI PENGANTEN

Rr : …………………. Kaliyan Bg………………..........

Putri Bp :……………. ………………………

Putra Bp :……….......... ………………………..

1. PAROGO KRIDHO DARMO
A. PANGASUHING PAWIWAHAN 1. Hamengku gati 2. Paran Poro 3. Pangarso 4. Juru Serat 5. Bendahara B. URUSAN LAMPAHING UPOCORO 1. Paniti Laksono 2. Pambioworo 3. Juru Rias 4. Juru Photo 5. Caroko : 1 Bp : 2.Bp : Bp : Ibu : : 1.Bp : 2.Bp : Bp : 1.Bp. : 2.Bp : 1.Bp : 2.Bp : Bp : Bp

II. RERONCENING ADICORO
A. ADICORO LUNGTINAMPEN 1. Atur Pasrah Penganten Pengapit 2. Atur Panampi Penganten Pengapit : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp

: Bp B. ADICORO IJAB QOBUL 1. Panganthi calon Penganten putri 2. Wali 3. Saksi a. Saksi calon Penganten Putri b. Saksi calon Pengatin Kakung 4. Petugas Kantor Urusan Agama 5. Hangaturi calon Temanten kakung 6. Nyawisaken Papan Ijab 7. Ingkang mratitisaken adicoro ijab C. ADICORO PANGGIH 1. Patah sakembaran 2. Panganthi Calon Temanten Putri 3. Panganthi Temanten kakung 4. Ingkang mratitisaken lampah 5. Ingkang nyamektaaken uborampe D. ADICORO MAPAG BESAN 1. Ingkang mapag Besan 2. Inkang hangaturi Hamengku Gati E. ADICORO SUNGKEMAN 1. Ingkang mratitisaken lampah 2. Ingkang lolos Dhuwung F. ADICORO PARIPURNO Ingkang mratitisaken lampah : Ibu Juru Rias : Ibu Juru Rias : Bp. : Bp : Ibu : : Adik : Adik : : : : : Ibu Juru rias : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : : : Bp

III. PAROGO KRIDHO UBORAMPE PAWIWAHAN
1. Pasang Tarub. 2. Nampi Sambetan Sambetan a. Kajang b. Bolo Pecah : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp c. Mejo Kursi : Bp : Bp : Bp : Bp d. Kloso e. Tratak f. Pados Pisang Jjeran g. Juru kunci Gulo lan Teh h. Pawon : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Ibu : Ibu

IV. URUSAN PASUGATAN
1. Bagian Jayengan : Bp : Bp : Bp 2. Bagian Sayur : Ibu : Ibu : Ibu 3. Racik Sop : Ibu : Ibu : Ibu 4. Nasi / Lauk : Ibu : Ibu

5. Racik Snek

: Bp/Ibu : Bp/Ibu : Bp/Ibu

6. Racik Panganan

: Bp/Ibu : Bp/Ibu : Bp/Ibu

7. Racik Daharan

: Bp/Ibu : Bp/Ibu : Bp/Ibu

8. Bagian Beras 9. Bagian Mususi 10 Bagian Adang

: Ibu : Ibu : Ibu : Ibu : Ibu : Ibu : Ibu

11 Bungkus Sekul 12 Tonjok

: Ibu : Ibu : Ibu : Ibu : Ibu

13 Nyatet Gawan

: Ibu : Ibu : Ibu

14 Jadah / Jenang

: Ibu : Ibu : Ibu

15 Isah-Isah Piring 16 Isah-isah Gelas

: Bp/Ibu : Bp/Ibu : Bp : Bp

V. SEKSI – SEKSI A. SEKSI AMONG TAMU
Ageman: 1. Bp 2. Bp 3. Bp 4. Bp 5. Bp 6. Bp 7. Bp 8. Bp 9. Bp 10. Bp B. PENDAMPING KULOWARGO Ageman : 1. Bp 2. Bp 3. Bp 4. Bp 5. Bp 6. Bp 7. Bp 8. Bp 9. Bp 10. Bp C. SEKSI PENGAWAS TAMU Ageman : 1. Bp 2. Bp 3. Bp 4. Bp 5. Bp Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan Sekaliyan

D SEKSI SINOMAN Karang Taruna 1. 2. D. SEKSI KEAMANAN 1. Bp 2. Bp 3. Bp 4. Bp 5. Bp

PAROGO KRIDHO KARANG TARUNA
1. Ketua Sinoman 2. Seksi Geber 3. Seksi Umbul-Umbul 4. Seksi Layer 5. Keamanan Sepeda 6. Seksi Hiburan 7. Seksi Gawan Besan 8. Seksi Munjung 9. Seksi Wira-Wiri 10. Pangarep 11. Leladi daharan soho Unjukan 1. 2. 3. 4 5 6 7 8. 9. 11. 12. 13 14 15 16 17 18 19 : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp : Bp

10 12. Remaja Putri Nyatet Gawan Soho Tas 1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. Munjung Tanggal :

20

11 12 13 14 15 16. 17. 18. 19. 20. NB Keterangan sedoyo kolowau saged dipun ewahi Miturut Kawontenan/situasi lan kondisi

ACARA KUMBOKARNAN BP. Giyanto Hari Tanggal : Sabtu Wage : 25 juli 20010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful