You are on page 1of 23

Donostiako Irakasle Eskola

EHU/UPV

Maiatza – 2010
1go Zenbakia zabaltze-egunkaria
http://elkarrikertuz.ning.com
Aurkibidea
Aurkezpena
Hezkuntzarako Narrazioak:
- Elkarrikertuz, sorreraz eta
orainaz.
- Plastika Adierazmena Haur
Hezkuntzan. Lehen ale honetan, gure hezkuntza esperientzien berri
- Narrazioak.
emango dizuegu. Gure ustez, egiteaz gain kontatzea
edota zabaltzea ezinbestekoa ikusten dugulako.
Monografikoa:
Dena ezin dugu azaldu, ezta zehatz-mehatz deskribatu
Eskola 2.0 ere, gure asmoa ez baita modelu itxirik sortzea. Gure
Gaia: Teknologia berriak Haur helburua ikertzea izan da beti, elkarrekin ikertzea
Hezkuntzan. kontestu unibertsitarioan eta honen bitartez egiten
- Ziberbulling_a eskoletan dugunari buruz edo egin daitekeenari buruz
- On line Baliabideak hausnartzea.
- Motxila digitala:
irakaslearen IKT KIT_a Ikerketa bide
- Ipuin multimedia (I eta II) honetan, heziketa
- Bideo Jokoak eta Haurrak kreatibo eta
- Eskola 2.0 vs Ikasys multialfabetismoak
- IKT_ak erabilita proiektu
erabiltzen dituen
ezberdinak esperientziak
- Berrobi eredugarri bultzatuko ditugu.
- Txiletar Patagoniatik
eskoletarako joan teoría
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com

Elkarrikertuz ... sorreraz eta orainaz


Luispe Gutiérrez Cuenca
línea de autor
[Nombre]
Magisteritzako hiru irakasle. Urte mordoxka Gure bigarren ardatza elkarlana izan da beti.
daramagu elkar lanean irakaskuntzan bide berriak Elkarrekin eraman ditugu aurrera zenbait proiektu,
elkarri ematen diogu gure jardunaren berri eta
asmatu nahian. Orain hiru urte hurrengo
elkarren arrimuan indartsuago eta zuzenago ari
ikasturtean hirurok Haur Heziketako titulazioan
garela jabetu ginen aspaldian. Baita jabetu ere
eskolak emango genituela konturatu ginen: Luispek elkarlana bultzatze eta errazte aldera teknologia
psikomotrizitatea jorratzen du lehen kurtsoan, berriek eskaintzen dituzten baliabideak ezin direla
Estitxuk plastikaren mundua bigarrenean eta bazter utzi. Ikasle-andana berriak teknologiarekin
Joxemik teknologia berriak lantzen ditu jaio dira eta hortaz baliatzea deliberatu genuen:

hirugarrenean. “Aukera ona zerbait berri egiteko!” gizarte-sare bat sortuko genuen eta bertan ikasle
zein irakasleen produkzio guzti-guztiak itsatsiko
esan genion elkarri. Zer baina? gure irakasgaiek ez
genituen.
dute-eta zer ikusi handirik. Gure lan egiteko
Izena falta genuen ordea. Izenak gure berezitasuna
moduak bai, ordea! adierazi behar zuela pentsatzen genuen hirurok.
Ideia mamitzen joan zen. Haur Heziketako Beraz, elkar(tu) eta iker(tu) presente izan behar
ikasleekin, titulazioaren hiru ikasturteetan, ibilbide ziren plataformaren izenean. Holaxe sortu zen
“berezi” bat antolatzen hasi ginen. Irakasgaietatik elkarrikertuz.
Hiru urte pasa dira harrezkero. Haur heziketako
haratago lihoakeen ibilbide berezia. Nola ordea?
hirugarren ikasturteko ikasleok, egunkari hau
Zeintzuk izango ziren proiektu horren ezaugarri eta
prestatzen ari zaretenok, prozesuaren lekuko eta
ardatz nagusiak? aktore nagusiak izan zarete. Baina hiru urte
Zenbait urte atzerago, Practicum II irakasgaia beste hauetan beste titulazioetako ikasleak ere “igo” dira
era batera lantzen hasi ginenean, bi izan ziren elkarrikertuz-era. Beste irakasle batzuk ere hasi
hartara mugitu gintuzten asmoak: lehenengoa dira gurekin elkarlanean. Ia 600 kide gara 18
gelan, eskolan eta gizartean bertan ere taldetan banatuta. Eta produkzioari begiratzen
hezkuntzaren inguruan gertatzen ari denaz gogoeta badiogu: 300 bideotik gora ekoiztu ditugu, 70 foro
egitea, ikertzea alegia. Nolabaiteko pentsamendu baino gehiago ireki dira, ia 1000 argazki daude
kritikoa zabaldu nahi genuen gure artean. Gauzak ikusgai,… Gaur egunkari baten ale bat editatzera
ez dira haatik gertatzen eta eskola eraldatu nahi goaz. Bihar…nahi duzuena. Markelek dioen bezala
izatera aldakuntza beharrezkoa ikusten duten etorkizunaren harrobia zarete. Zorionak denori!
maisu-maistrek egin beharko dute edo ez da egingo.
Elkarrikertuz Heziketarako Narrazioak

Plastika Adierazmena Haur Hezkuntzan

Ikasleen ahotsak
Irakasleak, ikasketa prozesuaren zati bat besterik
ez du ikusten…
Ikasleak berriz, beste bat. Egindako lanen
inguruan zer nolako begirada eraiki duten ikusiko
dugu artikulu hauetan.

Zer esanahia du
Plastikak? IKASGAIAREN NONDIK NORAKOAK
Haizea Galarraga, Irati Aranburu eta Aitziber Otaño

TALDEKO BLOGa: http://plistiplastika.blogspot.com


Estibaliz Jz. de Aberasturi

Nondik egiten dugu lana?


Irakaslearen begiradek Ikasgai honen hasierako puntuan egonik, kurtsoan zehar jorratutako
garrantzia handia dutela uste ibilbidearen ondoren, plastikarekiko eta oro har arte-munduarekiko
dugun ikuspegia aldatuko zaigulakoan gaude.
dut, gu izango baikara esanahia
definituko duguna.
Ikuspegi aldaketa honetan lehenengo egitekoa, Plastika hitzak
Niretzako plastikak, aukerak berezko dituen sormena eta originaltasuna pertsona jakinei esleitzen
eskeintzen dituen ikasgaia da; zaizkien mitoa baztertzetik hasita, guztiok gara ditzakegun
aukerak pentsatzeko, mundua trebetasunak direla sinistera igarotzea izango da. Bestetik, plastikak
haurraren garapen kognitibo, psikologiko eta sozialean duen
beste modu batean begiratzeko,
garrantziaz jabetu beharko dugu, ondoren, gure hezkuntza-
ikertzeko, hausnartzeko,
eginkizunean nola jokatu jakin dezagun, praktikan nola jarri erabaki
begirada subjektiboa lantzeko. beharko baitugu. Halaber, informazio berria eta zabala jasoko
Gure akzioekin ikasleari beste dugularik, ziur gaude plastikarekiko eta artearekiko jakinmina eta
errealitate batean murgiltzeko begirunea areagotuko zaizkigula.
aukera ematen diogu, gauzak
Bigarrenez, gure sormena garatzeko tartea izango dugula espero
egiteko aukera ezberdinak
dugu, sormena bera produkzioen bidez praktikan jarriz.
aztertuz. Akzio hauek ez dira
neutralak eta hauetan sakonduz Hirugarrenik, gure ogibiderako garrantzia handikoa izango delarik,
beste egiteko moduak ikertzen haurrei sormena garatzeko eskaini beharko dizkiegun baliabideak eta
ditugu. estrategiak zehazteko gaitasuna eskuratzea espero dugu.
Hau izan da nire ekarpena eta
Azkenik, artea denboran aldatuz doanez eta, egun, teknologia berriek
gaiari buruzko artikuluetan hartu duten indarraz jabetuta, plastika lantzeko modu desberdinak
topatuko duzuena. ikastea dugu helburu, hala nola, ohiko materialak erabiltzeaz gain eta
ohiko produkzioak egiteaz gain, hauek teknologia berriekin uztartzea.
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com

¿Por qué el arte como vehículo?


(Cuadernos de Pedagogía, n-371, Septiembre 2007.
Irakurritako testuetatik bildutako ideiak eta hasunarketak)

Maria Arévalo, Eider Aldabe, Maier Gereka, Araitz Abasolo

TALDEKO BLOGa: http://artezi-artazi.blogspot.com

“Aquí el arte es un mero vehículo, aunque de vital


Laburrak:
importancia dada su naturaleza individualista y
experiencial, para aprender a pensar y reflexionar”, Hezkuntza artistikoa eta
haurraren adinaren arabera, garaiko interesarekin lotura ikus-kultura:
duten obrak aukeratu eta hau behatu, landu, haien (Noruntz bideratzen da
hipotesiak egin…azken finean, elkarrizketa argumentatu ikasgaia?)
eta kritikoak sustatzeko aitzakia moduan hartzen da artea
DAPeko sistema honetan, halaber, integratzailetzat har Hodei Hernandez, Mariñe
Iruretagoiena, Rocío Jimenez, Laida
dezakeguna izan ere, haurraren baliabide bakarra izan Zubeldia
dituen esperientziak izango baitira.
TALDEKO BLOGa:
http://urdina-urdina.blogspot.com
Ez da erantzun oker ez zuzenik egongo, ikasleak dituen
ideia horietatik, irakasleak zuzendu eta kanalizatuta,
Gaur egungo gure kulturan
erantzun horietatik jasotakoa bildu eta obra bakoitzaren ikusmenezko edukiak ugariak
esanahia eraikitzen joango da. Hasieran irakaslearen dira eta beraz, hau lantzea ere
galderen laguntzaz eraikitakoa, amaieran, soilik ikasleen azpimarratzen dugu. Haurrak
arteko elkarrizketa aberatsetan amaituko du, kurtsoan kalean eta eskolan ikusten
zehar artelanak lantzeko ikasi eta barneratu dituzten duenaren artean bere loturak
patroiak jarraiki. Patroi hauek berak, gainontzeko egiten baditu, askoz errazagoa
ikasgaietara luzatuko dituztelarik, ikaskuntza esanguratsu suertatuko zaio informazio
baten helburua izanik. Irakaslearen funtzioa sesioak guztia barneratzea, ulertzea, eta
gidatzearena izango da, galderak planteatuz obraren
esanahia eraikitzen laguntzeko, aldez aurretik planteatuta
dauden helburuak betetze aldera.

Pentsatu, reflexionatu, hitz egin, arrazoitu, kritikoak


izan…gure sistemak urteen poderioz isiltzen dituen
ezaugarri hauek denak sustatzen dituzte artea izanik bidea
eta baliabidea. Egia esan, orain arte kritikak soilik egin
ditugu, egungo sisteman zenbait gauza ez daudela ongi
bideratuta eta abar, baina ez dugu aukera alternatiborik
bilatu eta artearen bitartez hauek egiten dute bide
horietako bat dela uste dugu, ikaskuntza sustatu eta
pertsona moduan eraikitzeko patroi horiek jarraitu,
haurrak berak aurkitu eta erabiltzen dituen patroiak:
pentsatu, galderak egin, hitz egin, lotsa gainditu eta
konfiantza izan...halako testuinguru batean hezteak aukera Ander Errasti Nerea Ugarte
ezinhobeak eskaintzen dizkio haurrari, eta artearen zein Maier Irazusta Iker Urkiola
beste bide batzuen bitartez, egungo giroa (azterketak,
hamarra izanik denak ebaluatzeko irizpidea, mugatua) Esperientzi Artistikoak
bergirotu egin behar dugu, berreraiki! artikulu honen
bitartez, bide alternatiboen zerrenda ireki dugu...eta TALDEKO BLOGa:
pentsatzen hasi gara beste bideak bilatzen! http://lautik2.blogspot.com
Elkarrikertuz Heziketarako Narrazioak

ARTE GRAFIKOAK. Ainhoa Cenzano, Ainara Egaña, Lurdes Gorostegi, Maria Clavero

TALDEKO BLOG: http://lumatxoa.blogspot.com


(ARTELEKUra joan ginen ikasketarako beste kontestu bat ezagutzera;
bertako mediateka/liburutegia errekurtso intersgarria eta oso aberasgarria izan zen)

Artelekuko liburutegian Arte Grafikoei buruzko informazioa


bilatzen ari ginela, elkarri galdera bat egin diogu: baina, zer dira
Arte Grafikoak? Bakoitzak arlo desberdin bati buruzko liburu bat
zeukan, eta ez gara adostasun batera iritsi. Joan aurretik ideiarik
ez genuen, orain, aldiz, Arte Grafikoen barnean guztia dagoela
ondorioztatu dugu. Azken finean, barruan dugun hori adierazteko
edo errepresentatzeko teknika desberdinak erabiltzea litzateke.
Guk gaur, liburutegian ikusi ditugunak, batez ere, grabatuak,
litografia, eta serigrafia izan dira, baina beste guztiak ere hemen
sartuko lirateke.

Haur Hezkuntzako irakasle bezala, bi ideia hartu ditugu, bi liburu


desberdinetatik:

1- Piztiarioa : 2 pertsona elkartu dira, Txiliku idazlea eta Baroja Collet eskultorea, eta hitzez eta
irudiz irakurlearen eta ikuslearen barrenean zirrara ezabaezina sortzea helburu duen liburua
argitaratu dute.
Oso egokia iruditu zaigu eskola eramateko, izan ere erdi-aroan ohikoak ziren piztiak edo animalia
ezezagun eta arraroenak deskribatu eta marrazten dituzte, bakoitzaren istorioa kontatzearekin
batera.

Gelan, era desberdinetara landu daiteke hau, baina bat izan


daiteke ipuina kontatu eta marrazkiekin lotu, egileak marrazki
horiek nola egin dituen azaldu, eta bukatzeko haurrek kalkoa
erabiliz pizti horiek berak irudikatzea.

2- Capilla de papel ( VELASCO F., 2004, Servicio de


publicaciones del Principado de Asturias) : egilea litografiako
irakasle bat da, eta honek bere lan desberdinak aipatzen ditu
liburuan zehar. Gustatu zaizkigun esaldi batzu:

“…Conjunto de estampas, de naturaleza muy diversa, pone de


manifiesto el resultado de la pasión desmedida y de la capacidad
inventiva del artista, dos cualidades que le caracterizan sin
duda”
“… confrontación, arte e industria, como un diálogo entre un medio de estampación tradicional y
directo…”

Gure helburua, Haur Hezkuntzako haurrek inpresio prozesua ikustea, inprimatutako materialaren
gainean norberaren sentimenduak islatzeko irudiak sartzea eta material informatiko bidez inpresio
prozesua eraikitzea izango da, erabilitako materiala birziklatuz eta zentzua emanez eskolaren itsura
aldatzeko eta hau ikasleen parte izateko, hau da, ingurua ikasleen egunerokoan txertatua egoteko.
Eskolako espazio irekiak eta kolektiboak erabiliko lirateke artelana azaltzeko.

3- Carteles nuevos diseñadores (FOSTER, J): Liburu honetan hainbat kartel ikusten dira. Kartel
bakoitzak helburu eta mezu jakin bat dauka.
Haur Hezkuntzan kartelak egitea ere ideia ona iruditu zaigu, izan ere, jaialdi asko egiten dira
kurtsoan zehar (gabonetan, kurtso bukaerako jaialdia…), eta gurasoak gonbidatzeko era bat izan
daitekeela pentsatu dugu.
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com

INTERCAMBIO Euskal Herriko Unibertsitatea + Universitat de Barcelona


http://ub-ehu-intercambio.blogspot.com/

Maria Bonilla, Aloña Esnaola, Saioa Dávila eta Irati Cerrato


Taldeko BLOGa: http://iujuli.blogspot.com

Apirilak 20: Maiatzak 5:


Asteartean, Bartzelonako arte ederretako ikasleekin Lehengo asteko asteartean, bigarren aldiz
bideokonferentzia bat egiteko aukera izan dugu. katalanekin bideokonferentzia izan genuen.
Bideokonferentzia egin ahal izateko lehenago hainbat Bertan, aurrekoa baino lasaiago hitz egin eta
galdera landu ditugu ikasgelan bertan, ondoren hauei parte hartu ondoren, hainbat gai jorratu
buruz eztabaidatu ahal izateko. Galderak batez ere, genituen. Baina ia denbora gehiena gai
geure identitateari buruz izan dira, ea guk arte berdinakin aritu ginen: irakasteko moduak
ederretako ikasleak nola ikusten ditugun, haiek gu, aldatu behar direla. Baina arte ederretako
hau da, Haur Hezkuntzako irakasleak nola ikusten baten galderari esker pentsatzen jarri ginen
gaituzten, arte ederren inguruan eta Haur eta konturatu ginen hori esatea oso polita dela,
Hezkuntzako irakasleen inguruan zein topiko baina gero praktikan jarri behar dela. Beraz,
dauden,… horrelako gaien inguruan solastea zen gure buruak gai horri buruz pentsatzen jarri
intentzioa. ondoren gure elkarrizketa bukatu zen.

Bartzelonakoen hitz jarioaren aurrean txiki sentitu


gara, zer esan ez dakigula. Hementxe nabaritu ahal
izan dugu beraiek ederki prestatua zutela eta guk ez
dugula horretarako paradarik izan. Gainera,
zenbaitentzat lehen aldia izan denez
bideokonferentzia bat egiten genuela horrek ere
urduritasuna azalarazi du.

Hala ere, badirudi, Bartzelonakoak gustura geratu


direla esperientzia berri honekin, horregatik beste
saiotxo bat egiteko intentzioa dugu, ea nola irteten
den oraingoan!

IKUSTEN DUGUN ERREALITATEA DESKRIBATZEN DUGU EDO


DESKRIBATZEN DUGUN ERREALITATEA IKUSTEN DUGU?
Maite Campos, Aiora Garate, Eneritz Mitxelena,Yurima Sagastuy
Taldeko BLOGa: http://arteanmurgilduz.blogspot.com
Elkarrikertuz Heziketarako Narrazioak

Tabakalerako erakusketa
Joseba Olagarai http://bakarrikedo.blogspot.com

Tabakalerako erakusketa zientziaren, teknologiaren eta artearen


arteko disziplinartekotasunaz ari da. Arte-adierazpide berriak
nabarmentzen ditu eta esparru horretako sormen alor berezi eta
inpaktantea erakusten du. Esperimentazioak eta berrikuntzak
ikus daitezke. Logika garbirik gabeko asmakuntzak. Erranahi
anitzeko esperimentuak. Zientziaren matematikotasunetik
sortutakoak izanda ere, emozioen munduari estuki lotutako
adierazpenak dira.

Kontrastea ikaragarri gustatu zitzaidan. Ederra da ikustea


zientziaren mundu perfektuak artearen mundu abstraktuarekin
zein ezkontza polita egiten duen.

Erakusketa iluna da. Misteriotsua eta beldurgarria. Txoko


batzuetan benetako izua pasatzen da. Bi lagun joan ginen …¡pues no lo entiendo!
erakusketa ikustera, goizez, inor ez zebilenean. Irriz sartu ginen
baina momentu batzuetan aurpegia ere aldatu zitzaigun. Txoko Momentu batean, gizon batek, iluntasunaren erdian,
ilunak daude Tabakalerako aretoetan. Musika makabroarekin. honakoa galdetu zuen: “pero esto qué quiere decir?”
Hutsik. Eta erakusketaren barrenean sartuko bazina bezala da. To galdera! Gidak artistaren azalpena bota zion ti-ta,
Erakusketak zu irentsiko bazintu bezala. Sutila eta ederra. buruz ikasia zuen bezala. Gizona ez zen konforme
gelditu eta honakoa erantzun zion: “pues no lo
entiendo!”.

Eta galdera da: zergatik ulertu behar da? Zergatik


behar dugu azalpen logiko bat? Zergatik jakin nahi
dugu artistak zer adierazi nahi duen bere obrarekin?
Beharrezkoa da artistak obra nola, zergatik eta
zertarako sortu zuen jakitea?

Zergatik ez emozioei bide eman? Zergatik ez gure


buruari sentitzen utzi? Ez al dute azalpenek baino
aunitzez gehiago balio gure sentimenduek?
Erakusketako obra bakoitzak gure barrenean eragiten
dituen emozioak ez al dira garrantzitsuagoak?
Perfekziotik sortutako mundu abstraktua
Zergatik jakin nahi zuen gizon hark zer esanahi zuen
Itxuraz, erakusketa osoak azalpen zientifikoa dauka. Obra obrak? Ez al zuen deus sentitu iluntasun oso hartan
bakoitza esperimentu teknologiko bat da. argi txiki haien mugimendua ikustean? Zerbait
eraginen zion, ezta? Eta orduan zer inporta dio
Baina ez da horretan gelditzen. Esperimentuek emozio bat azalpen logikoak?
daukate, sentimendu bat. Bakoitzari zerbait desberdina
iradokitzen diete. Nik emozio bat sentituko dut giza-gorputza
inguratzen duen kaparazoi errobotikoarekin (azpiko argazkikoa),
eta ondokoak bertze bat. Kaparazoia (robota) berdina da baina
emozioak erabat desberdinak dira. Hori da erakusketak duen
gauzarik politena. Librea da, hagitz irekia. Perfekziotik egindako
gauzak artearen mundu abstraktuan sartzen dira.

Hainbat areto daude eta guzietan sartu zaitezke. Batean sartzeko


ordea, ordua hartu behar da. Gela iluna da. Erabat iluna. Leku
guttitan topatu daitekeen iluntasun osoa du. Barrenera taldeka
sartzen da eta gidak azalpenak ematen ditu. Begia erabateko
iluntasunera ohitzen denean, pezera handi bat pizten da, argi-
erradiazio desberdinekin. Unibertsoaren erdian zaudela ematen
du, hegan. Sentsazio arraroa da. Niri ikaragarri gustatu zitzaidan.
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com

Elkar-lana: Mikel Laboaren lan proiektua


Ana Urrutia, Lurdes Sagarzazu eta Estibaliz Jz. de Aberasturi

Aurtengo Ikasturtean (2009/2010) Mikel Laboaren 1.2. "MUSIKA ETA FOLKLOREA"


irudia aintzat hartuta Ikasgaia ezberdinetan lan- hautazko ikasgaian, ikasleek egindako
proiektu batean parte hartu dugu, Ikasgaia bakoitzean lana: Zer egin dugu? (Ana Urrutia
proiektuaren zati bat garatuaz (Musika adierazmenean, irakaslea)
Historian edo Plastikan...). Elkarrikertuz-eko
plataforma izango da lana erakusteko espazioa eta egin Talde honetan, Mikel Laboaren bost
duguna trukatzeko aukera ezin hobea. Honela ba, gure abestietatik (Txoria txori - Ez nau izutzen
ikasketa prozesua zabalduaz beste ikasle lanen bitartez. negu hurbilak - Haize hegoa - Gure
bazterrak - Baga, biga, higa ) ikasle
1. AURKEZPENA: Lan proiektuaren ATAL bat hau bakoitzak abesti bat aukeratu egin du;
izan da: artikulu honetan ikusiko duzuena, Haur- abestia entzun eta honen hausnarketa
Hezkuntzako bigarren mailako ikasleek (ikasgai eginda, musikaren ezaugarriak kontutan
tronkala; "Plastika Adierazpenaren Garapena eta hartuz azterketa egin behar izan zuten.
bere Didaktika") eta hautazko ikasgaian, "Musika Egindako lanaren azalpena blog-ean
eta folklorearen historia"n landutakoa da. duzue.

1.1. Plastika adierazmenaren garapena eta bere 1.3. Musika adierazmenaren garapena eta
Didaktika, Haur Hezkuntzako 2 maila: Zer egin bere Didaktika, Haur Hezkuntza 2 maila:
dugu? (Estitxu Jz. de Aberasturi irakaslea) Zer egin dugu? (Lurdes Sagarzazu
irakaslea)
Musikograma: "musika idazteko moduari deitzen
zaio..." guk, pintatuko dugu. Gelan ditugun baliabideak kontuan
Lan honetan, abesti batean dauden elementuak izanda (bai ikasleen bai musika tresna
adierazten dira (erritmoa, pultsazioa, konpasa, aldetik) sortu dugu musika lan bat. Mikel
tinbrea...) Abestiaren ehundura, estruktura lantzen Laboaren abesti bat aukeratu genuen, “Ez
da. Entzuten dugun abestiaren elementu gehienak nau izutzen negu hurbilak”, eta denon
lantzen dira. arten interpretazio berezi bat eman diogu.
Kontuan izanda didaktika arloa garatzen
Obraren ikus-adierazmena landuko dugu; partitura ari garela eta Eguren batean haurrekin
berri bat sortuko bagenu bezala. horrelako esperientziak gauzatuko
dituztela, interesgarria kontsideratu
"Ez nau izutzen negu hurbilak" abestia, Musikan gunen honelako lana burutzea.
Lurdes Sagarzazurekin "bertsionatu" zutena, pintatu egin dute Esperientzi honetatik sortu zen talde-
bi taldeek. Hauek izan dira emaitzak: giroa eta lan prozesuak, beldur-eszenikoa
gainditzeko baliagarri izan da.

Esperientziaren bideo ikus dezakezue:


http://elkarrikertuz.ning.com

1go Taldea: partituran pintatutakoa kokatu egin dute, abestiaren


elementuen adierazmenak azalduaz. Musikogramaren BLOGa:

http://elkarrikertuz.ning.com/profiles/blog
s/mikel-laboaren-lan

2en Taldea: partituran sortu duten konposizioa sortu dituzten


irudiekin lotura adierazi dute. Intentsitatea.
Elkarrikertuz Heziketarako Narrazioak

Un rostro humano. Esther Uria.


(Educación Especial de tercer curso; Asignatura, Nuevas Tecnologías aplicadas a la
educación. Profesora: Lorea Fernández)

El 12 de mayo Jose Mari Uria, pedagogo y


trabajador de Aspace, se acercó hasta Magisterio para
hablarnos de su experiencia vital. La conferencia se
transformó en todo un viaje a través de una
trayectoria vital caracterizada por un aspecto que ha
acompañado a Jose Mari toda su vida: la parálisis
cerebral.

Este viaje al que nos invitó Jose Mari de una forma


pasmosamente generosa y transparente, poseía un
ingrediente que ninguna teoría académica posee:
EMOCIÓN. Y ya sabemos que los mensajes que se
acompañan de sentimiento llegan hasta adentro y se
instalan de forma impune.

Yo soy testigo de ese silencio, quizás cargado de


cierta emoción contenida, de l@s alumn@s de 3º de
Educación Especial, a lo largo de dos horas. Un
striptease emocional por parte de Jose Mari, con
guiños de humor para aligerar el discurso. Una entrega generosa, sin tapujos, con
la belleza que produce la sinceridad del sentimiento. La belleza de descubrirnos
imperfectos, pero la grandeza, por esa misma razón, de ser personas únicas. Un
ejemplo de alguien que, riéndose primero de sí mismo, ha reivindicado y ha
luchado por obtener su lugar en el mundo.

Su ritmo se convirtió en nuestro ritmo. Su reflexión en la nuestra. Ante


nosotr@s, un revolucionario que reivindica que “nadie educa a nadie”, y que
defiende el trabajo conjunto inmerso en algo fundamental que caracteriza este
mundo: la diversidad. Un seductor que maneja bien la palabara y nos involucra
en su propia experiencia. Imposible escapar de este hipnótico encanto.

Un luchador que ha ganado batallas, pero que es consciente de que hay lugares
todavía que conquistar para ganar ese derecho tan preciado del ser humano que
se trata, simple y llanamente, de existir.

Ser y existir, trabajando conjuntamente, aceptando la particularidad de cada


uno, reivindicando la diferencia, aprovechando las características de cada uno.
En fin, al fin y al cabo desde el respeto a la PERSONA, el respeto a ese ROSTRO
HUMANO que poseemos cada uno. Este es nuestro bien preciado. Esta es
nuestra conquista.
El 12 de mayo tuve el privilegio de conocer un poquito más a Jose Mari Uria,
del que puedo presumir ser… su hermana.
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com

Y de repente llegaron las prácticas… Cris Bacete


(Practicum II, Educación Especial. Profesor: Joxemi Correa)

Recuerdo la llegada al centro educativo. Me sentía asustadísima, ¿Seré capaz? ¿Cómo


me relacionaré con los niños? ¿Sabré salir de las distintas situaciones en las que me
encuentre? ¿Y con los demás maestros? ¿Podré relacionarme de igual a igual con
ellos? ¿Soy conocedora de todos los conocimientos que se supone debo saber en un
tercero de magisterio?...Cuando entré en la escuela, todos los niños me miraban. Y yo
a ellos. Comencé a respirar. Me sentía feliz de vivir esta experiencia en este centro, en
el que la mayoría de alumnado es de procedencia gitana y el resto son inmigrantes
africanos, latinoamericanos, chinos y árabes. Quería conocer otra parte de la realidad,
que se quedaba alejada de lo que yo conocía hasta el momento. Y así fue. Me di con la
realidad de pleno. Comprendí la importancia de recuperar ese lado emocional de las
personas, de humanizarnos como docentes y ofrecer a los niños la posibilidad de
explorar sus propias emociones y aprender de ellas. Me di cuenta de la necesidad de
cambiar este sistema educativo en lugar de intentar que tantos y tantos niños se
adapten a una escuela que nada tiene que ver con sus vidas diarias, sin llegar a
percatarnos que los vamos perdiendo por el camino.
Pero sin duda alguna, lo que más significativo me resultó, tras toda esta experiencia,
fue darme cuenta de que los maestros, tanto noveles como experimentados, debemos
estar dispuestos a cambiar, cambiar la perspectiva desde la que miramos a estos
alumnos, cambiar la forma en que nos acercamos a ellos, cambiar la manera de
enseñarles, siendo capaces de acercar la vida de la escuela y la de la comunidad. En la
medida en que nosotros seamos flexibles para los cambios, eso es lo que
proyectaremos y enseñaremos a los niños, que las realidades pueden cambiar, que no
estamos condenados a vivir de la única manera que conocemos, que existen infinitas
posibilidades si así lo elegimos. Y dado que a fin de cuentas trabajamos o
trabajaremos la mayor parte del tiempo con niños, ya sabemos que nos convertimos
en figuras muy significativas durante etapas muy importantes de sus vidas, que
ayudamos a forjar el concepto que de sí mismos crearán, que marcaremos momentos
decisivos y que en muchas ocasiones, más de las que me gustaría pensar, somos la
única figura adulta que puede comprenderles y ayudarles. Por ello, debemos tener
presente nuestra responsabilidad para con ellos y no olvidar que necesitan algo más
que aprender a leer y a escribir en su paso por la escuela.

Mungia, 17 de Mayo de 2010

Cris Bacete
Elkarrikertuz Heziketarako Narrazioak

Praktikak Saharan . Iñigo Larrañaga Ageitos


Argelian dauden Saharar kanpamendu
errefuxiatuetara iritsi bezain pronto konturatu
nintzen beste kultura batean barneratu nintzela.
Gure Mendebaldeko gizartearen ikuspuntutik ikusita,
dena egiten zitzaidan arrotza eta egoera asko ez
nituen ulertzen, ez familia beraren
funtzionamenduan, ezta Haur Eskolan egiten
zituzten ekintzen inguruan. Edozein kultur motak,
gizarte horrek dituen beharretara egokitzen du
Hezkuntza Sistema eta gure ikuspuntua aldatu ezean, ezer gutxi egin genezake, beraiei lagundu nahi
badiegu behintzat.

Saharauien egoera ez da batere erraza. Alde batetik, beraien lurraldetik kanporatuak, desertu baten
erdian bizi dira. Bestetik, familiak sakabanatuak daude, izan ere, Saharauiar asko (gehienak gizonak) beste
estatuetara joanak dira lan egitera, bere familiei diru pixka bat bidaltzearen truke. Honela bada, Hezkuntza
Sistema aldetik baldintzak ez dira onenak. Hala ere, esan beharra dut, harritzekoa dela nola garatu duten
Hezkuntzako arloa bertan: eskolak nonahi daude, material aldetik nahiko ondo hornituak (arbelak,
liburuak, ...) eta irakasleen formakuntza oso ona da (irakasle izateko Magisteritzako eskola batetik igaro
behar dira).

Hala ere, Saharauiar gizarteak ez du eskola hain beharrezkotzat hartzen. Haur Hezkuntzara zuzenduta,
gure eskolak zuen arazorik handienetakoa, haur falta zen. Kalkulatua zegoen % 60 bakarrik joaten zela
Haur Eskolara. Honi aurre egiteko, eskolak janaria hasi zen banatzen bere ikasleen artean, haur gehiago
etor zedin, baina hala ere, ez zuten bere helburua lortu. Arazo honen idiosinkrasia, familia Saharauien
antolakuntzan oinarritu behar dugu. Beraien familia eredua, ez da guk hemen daukaguna. Bertako famili
loturak askoz estuagoak dituzte eta kopurua ere, askoz handiagoa da (beraientzat lehengusu bat, ia anai bat
bezala kontsideratzen dute). Horrela bada, haurrek, amari laguntzen diete etxeko zereginetan. Bestalde,
emakumearen rola Saharar gizartean oso mugatua da eta bertako neska askok ez dute ikasketarik ez
baitiote etekinik ikusten. “Zergatik galduko dut denbora
eskolan etxean gelditu behar badut bertako lanak egiten?”
Zorionez, Saharauiar gizartea pixkanaka-pixkanaka aldatzen
ari da eta bai Hezkuntzaren rola eta bai emakumeen rola
hobetzen ari dira. Aldaketa horretan, zati oso txikian bada
ere, espero guk burututako lanak lagundu izana.
Sahararen historiari buruz eta bertako hezkuntzaren
inguruan gehiago jakin nahi ezkero:
http://www.hikhasi.com/artikulua/958
HH3, IKT.
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com Eskola 2.0

ZIBERBULLING-A ESKOLETAN
Aintzane Morillas, Ane Zulaika , Maialen Esoain, Amaia San Jose

Cyberbullyinga orain dela urte gutxi, teknologia berrien agerpenarekin batera,


agertutako fenomenoa da. Teknologia berriak eta interaktiboak erabiliz egindako mehatxu,
irain… bezala definitzen da eta azken aldian, batez ere gazteen artean, oso erabilia da.

Ciberbullying-ari aurre egiterako unean, eragile asko hartu behar ditugu kontuan.
Hau ez da kaleko, eskolako edota etxekoek bakarrik burutu beharreko lana. Lan hau denoi
dagokigu, gizarteko eta haurrak inguratzen dituen pertsona orori.
Egungo gazteak dira puntako teknologiak erabiltzen hobekien konpontzen direnak, eta
ondorioz, hauetaz baliatuz bullying “teknika” berriak azaldu dira. Baliabideak anitzak dira:
mobila, posta elektronikoa, sare sozialak...

Ondorioak bai psikologikoak, fisikoak edo sexualak izan, erasotuak izan diren
erabiltzaile gehienak estresa, antsietatea, amorrua, inpotentzia eta fatiga jasaten dituzte.
Honetaz gain, beraien buruarekiko konfiantza ere galtzen dute.

Hau guztia esanda, argi dago teknologia berriekin bullying teknika berriak agertu
direla, eta kontua ez bada bideratzen egoerak okerrera egingo duela. Gainera teknologiak
etengabe aldatzen eta berritzen dira, eta ondorioz bullying bide berriak agertuko dira. Argi
dago, era batean edo bestean hau moztu behar da.

Formakuntzarako eta prebentziorako materiala,

www.pantallasamigas.net/otros-webs/ciberbullying-net.shtm

www.ciberbullying.net

www.riesgos-internet.blogspot.com

www.ordenadores-y-portatiles.com/ciberbullying.html
Elkarrikertuz Eskola 2.0
Heziketarako Narrazioak

ON LINE BALIABIDEAK
Ane Beloki, Idurre Etxaide, Aitor Irastorza eta Myriam Liberal.

www.childtopia.com

Artikulu honen helburua ez da Haur Hezkuntzan landu behar diren Teknologia baliabideak zehaztea,
guk informazioa bildu dugu eta irakurlearen esku uzten dugu, materialaren erabilera. Bi atal zehaztu
ditugu:
1. Irakasleak erabiltzekoak: Materiala prestatzeko zein klasean haurrekin erabiltzeko(
ipuinak...)
2. Baliabide ugari dago eta informazio hau biltzen eta sailkatzen duen web gune pare bat jaso
ditugu:
• Gasteizko Arantzabela ikastolak lotura interesgarriak jasotzen dituen atal bat garatu du,
loturak gaika sailkatuta daude bilaketa errezte arren
http://arantzabelaikastola.com/webgunea/index.php/es/enlaces

• Cuaderno Intercultural, baliabide desberdinak biltzen dituen blog bat da, bertan
grafomotrizitatea lantzeko loturak interesgarriak aurkitu ditugularik.

http://www.cuadernointercultural.com/materiales/lectura/grafomotricidad/

• Marrazkiak, karetak, puzzleak, titereak etab inprimatzeko web gune bat:

http://www.dibujos.org/

3. Ikasleek erabil ditzaketen on line baliabideak: alor desberdinak lantzeko “jolasak”.

• Zernola adimena lantzeko jolasak biltzen dituen web orria da. http://www.zernola.net
• Web honetan, arlo ezberdinei buruzko jolas eta jarduerak topa ditzakegu. Bertan, marrazkiak,
jolasak,... topa ditzakegu.http://www.solasegitekoipuinak.net
• Childtopia, arlo ezberdinetako jarduerak hizkuntza ezberdinetan eskaintzen dituen web gunea da.
Hizkuntz eskaintza euskaraz, ingelesez, katalanez, frantsesez eta gaztelaniaz egina dago.
Honen bitartez, jolasak, eskulanak, marrazkiak, ipuinak, fitxak,... landu daitezke.
http://www.childtopia.com
• Hauek dira guk bildu ditugun web orrialdeak. Baliagarriak iruditzen zaizkigu bertan topatu
dugunagatik. Hala ere, hasieran esan bezala, guk ez dugu hau erabili behar denik esaten,
aukera batzuk besterik ez dira. Guk bilketa bat egin dugu eta erabiltzaileak hauek aztertzean
ikusi beharko du erabili ala ez.
Den den, artikuluan argitaratutako informazioa ren lorpen prozesuari buruzko informazio gehiago
nahi baduzue, gure blogean aurkitu dezakezue:http://laumousse.blogspot.com
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com Eskola 2.0

MOTXILA DIGITALA: IRAKASLEAREN IKT KIT-A.


Junkal Korrotxano, Leire Loidi, Agurtzane Sarasola, Josune Uzkudun

Azken asteotan Irakaslearen IKT KIT-a prestatzen aritu gara, baina, zer ote da irakaslearen IKT
KIT-a deritzogun hori?

http://portableapps.com/
Irakasleon beharrei behatuz, baliagarria izan dakiguken material digitala biltzen saiatu gara kit honetan.
Material hau baliagarria izan daiteke bi zentzutan, alde batetik, irakasleak ikasleekin landu ditzakeen
hainbat baliabideren bilduma proposatzen dugulako eta bestetik, irakasleak berak erabili ditzakeen
hainbat programa bildu ditugulako.

Ikaslearen atalean, sarean dauden hainbat ipuin, ipuin multimedia, jolas, jolas interaktibo, matematika
ariketa, marrazketa eta abestia aurki ditzakezue. Atal honen erabilerarako internet konexioa izatea
beharrezkoa da, baina, era berean edozein ordenagailutatik baliabide hauetara iristeko bidea erraztu
dugu loturen bidez.

Irakaslearen atalean, Motxila digitala osatu dugu (ikusi: http://portableapps.com/), non irakasleon
lanean erabilgarri izan dakiguken hainbat programa bildu ditugun; besteak beste, web nabigatzailea
gustukoen dituzun loturak txertatzeko aukerarekin (Mozilla firefox), agenda pertsonal bat (Mozilla
sunbird), artxibo edo ekipoak aztertzeko antibirusa (ClamWin), irudi eta musika editoreak (Picassa,
Gimp, Audacity), aurkezpenak egiteko programa bat (Power Point), artxiboak konprimitu eta
deskonprimitzeko programa (7-Zip), etab.

Motxila digital honen ezaugarri nagusi eta interesgarriena zera da, programa guztiak USB batean
bildurik daudela eta aplikazio bakoitza ordenagailuan instalatu beharrik gabe erabili daitekeela; nahikoa
da USB memoria ordenagailuari konektatzea eta bertatik exekuta ditzakegu programa guztiak. Erabili
ostean, ordenagailuan inongo arrastorik utzi gabe deskonektatu daiteke. Motxila digitalak, software
desberdinen instalazio beharraren arazoa gutxitzen du, norberak bere lanak modu ordenatu batean
jasotzeko baliabideak eskainiz.

Laster gure blogean aurkituko duzue honen inguruko informazio zabalagoa.


http://salokouz.blogspot.com. Bisita gaitzazue!
Elkarrikertuz Eskola 2.0
Heziketarako Narrazioak

IPUIN MULTIMEDIAK (I)


Iñigo Larrañaga, Nekane Tejedor, Jon Urruzola eta Olaia Juni.

Teknologia berrien laguntzaz sortutako eta egindako ipuinak, multimediak, dagoeneko ikastetxe
guztietan topa ditzakegu. Hor daude, noizean behin ipintzen dira, eta irakaslearentzat oso jarduera
erosoa da. Baina hortik aurrera eta horren aurretik, zer?
Hauek eta galdera gehiago erantzuten saiatuko gara. Eta horretarako, emisorearen aldaketak
duen garrantziaz arituko gara, merkatuan dauden bilduma ezberdinak aztertuko ditugu (Urtxintxa
proiektuko ipuin multimediak *1, interneten topatu ditzakegunak *2 eta liburutegietan dauden
hainbat argitaletxekoak *3) hau guztia egin ondoren, ipuin multimediak baloratzearren zenbait
irizpide finkatuko ditugu.
Badira proiektuak eta programak gure kabuz ipuin multimediak sortu ahal izateko (Fabula
proiektua…) edota liburu multimediak (LIM…), eta zentzu ezberdinetan eraginkorragoak direla
pentsatzen dugu. Prozesu hauetan, haurrek ere parte har dezakete (irakaslearen laguntzaz) gelako
edo bakoitzaren esperientzia abiapuntutzat hartuz, eta beste gauza batzuen artean, kolektibitatearen
esanahia areagotzeko aukera izan daiteke. Eta ipuin hauek sortzeko helbide elektroniko hauek
baliagarriak izan daitezke:

http://educalim.com/manual/entorno.pdf
http://educalim.com/manual/primerlibro.pdf
http://educalim.com/manual/paginas.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=xgHeEt3aVVA
http://www.educa.madrid.org/binary/161/Libros%20LIM.swf
http://www.educa.madrid.org/binary/964/Libros%20LIM%202.swf
http://avalerofer.blogspot.com/2007/05/ejercicios-con-lim-en-blogger.html
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com

MULTIMEDIA IPUINAK (II)


Leyre Amunarriz, María Díez, Leyre Franganillo,
Nekane Galdeano, Nahiara Olascoaga

Gizarte aurrera eramaten gaituelakoan dago.Baina nora eta nola eramaten gaituen
gu geuk kontrolatuko dugu. Teknologia berriez inguratuta gaude eta hezkuntza
ezagutzera emateko beharrarekin sentitzen da.

Multimedia ipuinak gure irtenbideetako bat izan daitezke. Hona hemen


topatutako materialarekin egindako Ranking-a:

Aukeratzerakoan kontuan izandako irizpideak: Edukia, Ezaugarri


psikologikoak, Hizkuntza, Originaltasuna, Diseinua
Elkarrikertuz HeziketarakoEskola 2.0
Narrazioak

BIDEO JOKOAK ETA HAURRAK


Illart Betelu, Lorena Garcia,
Maddalen Iriondo, Laura Landa

Bideojokoak gure bizitzako zati dira gaur egun. Urte asko


daramatzate gure bizitzan eta ohiko bihurtu direla esan daiteke.
Lehen joko elektroniko interaktiboa 70. hamarkada hasieran
sortu zen. Hogeita hamar urte hauetan, eta teknologiak bizi izan
duen garapenaren eraginez, bideojokoak asko hobetu eta hedatu
dira. Bideojokoak hezkuntza-sisteman txertatzearen
egokitasunaz asko eztabaidatzen dute gaian adituak direnek eta, oro har, aldeko jarrera nagusitzen
da. Izan ere, denek baieztatzen dute kalte baino onura gehiago ekarriko duela teknologia honek
eskoletara. “Ikasleen jarraipen indibiduala egiteko aukera izango luke irakasleak modu honetara
eta ikasle bakoitzak bere abiaduran ikasi ahal izango luke”. Javier Calahorrak, Eusko
Jaurlaritzako Gipuzkoako Informazio eta Komunikazio Teknologien arduradunak. Hiru gai dira
kezka-iturri ikuspegi honetatik begiratuta: bortizkeria, soziabilitatea eta mendetasuna. Lawrence
Kutner eta Cheryl K. Olson izan dira orain arte ikerketa sendoena egin duten autoreak.Bestalde,
alderdi onak dituzte: 1. Espazioaren eta denboraren antolaketa egiten laguntzen dute 2. Begi eta
eskuen arteko koordinazioan laguntzen dute 3. Erreflexuen eta adimenaren garapenean laguntzen
dute 4. Estrategiak aurrera eramaten laguntzen dute 5. Kontzentrazioa suspertzen dute. Aipatzen
dugu teknologia berriak zein inportanteak diren, zer betebehar interesgarria duten irakaskuntzan,
zelako garrantzia duten euskararentzat..., baina bideo jokoak erabat ahaztuta ditugu eskoletan,
munduan horrelakorik ez balego bezala. Alemanian, berriz, bertako gobernuak erabaki du Bideo
Jokoen Garatzaileen Elkartea bertako Kultura Kontseiluan sartzea, eta horrekin ezin garbiago
adierazi du bideo jokoak kultura direla.
Edonola ere, Felix Etxeberriak ez du uste edozein bideojoko balizkotzat har daitekeenik. “Nire ustez
ezin da bideojokoen erabilera saihestu, gazteen eta haurren artean oso hedatuak daudelako”, baina,
era berean, “hezkuntzarako bideojoko aproposenak” hautatu beharko liratekeela babesten du;
esaterako, “euskara ikasteko bideojokoak”. Bideojoko hezitzaileak, funtsean.

Hona hemen bideojoko gomendagarrien zerrenda:

IZENA KONTSOLA ADINA

HIRU MOSKETARIAK PC- CD ROM 7+

ARMIX BASO MAGIKOAN PC- CD ROM 5+

ARMIX ILARGIAN GALDUTA PC- CD ROM 5+

KAO - SUMENDIKO SEKRETUA


PC- CD ROM 10+

JOKU HEZITZAILEAK
PC- CD ROM 5+

ARTIKULUA OSOA IRAKURTZEKO: txorimongiak.blogspot.com


Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com Eskola 2.0

ESKOLA 2.0 vs IKASYS


Mirari Alkorta, Maialen Barandiaran, Alaine Goikoetxea,
Maitane Unanue, Miren Zeberio

IKT-en inguruko gai librea zehazterako garaian, aukera ugari pasa zitzaizkigun burutik. Hala ere,
hauetatik bakarra aukeratu behar eta azkenik, gaur egun oso entzuna den Eskola 2.0 proiektua aztertzea
erabaki dugu. Izan ere, gai honen inguruan asko entzun baldin badugu ere gauza jakinik edo zehatzik ez
dakigula ohartu gara.
Gai aztertzen ari ginela, teknologiekin loturiko beste proiektu batzuen berri izan dugu. Gure
ustez, gure gaiarekin zerikusia zuten proiektuak ziren hauek; esaterako, Ikastola Elkarteak sortutako
IKASYS proiektua. Hala ere, orain dela egun gutxi honen inguruko hitzaldi batean izan ginen eta bertan
konturatu ginen bi proiektu hauek dituzten helburuak guztiz desberdinak direla. Jarraian hauen inguruan
mintzatuko gara.
Egia esan, bi proiektu hauei gainbegirada bat botaz gero, biek hezkuntzan teknologia berriak
sustatzea dute helmuga.
Hau egia da! Baina zein da bakoitzak helmuga horretara iristeko egiten duen bidea?
Hau da guri gehienbat kezka sortu digun kontua. Izan ere, IKASYS-en inguruko hitzaldiak argi
eta garbi utzi zigun proiektu hau nahiko mugatua dela; hau da, haurrak ordenagailuaren erabilerara
mugatzen dira soilik, mahaian arkatzarekin egiten dituzten fitxak arratoia eta teklatua erabilita betetzen
baitituzte. Denek dakigu Hezkuntzak aspalditik duen helburu nagusia ikasketak esanguratsuak izatea
dela; horretarako, ikerkuntzak bultzatuz. Gure ustez, teknologia berriak ikerkuntza hauek bideratzeko
oso baliabide aberatsak dira, baina hauek modu egoki batean erabilz gero eta ez IKASYS proiektuak
planteatzen duen metodologia jarraituz.
Eskola 2.0 proiektuak aldiz, beste planteamendu bat egiten du eta teknologia berriak sustatzeko
darabilen modua egokiagoa da. Izan ere, ez da fitxen metodologiara mugatzen. Eskola 2.0n proiektu
telematiko ezberdinak aurkitzen ditugu (Pelutxe proiektua, Asmakilo, Euskadin zehar…) eta hauek
teknologia berriak eskaintzen dituzten baliabide ezberdin ugariren ezagupena eta erabilera bultzatzen
dute; hala nola, komunikazioa ikastetxe ezberdinen artean, informazioa bilatzea iturri ezberdinetatik,
oinarrizko pakete ofimatikoen erabilera, blogak sortu, editatu eta erabiltzea…
Gainera, Eskola 2.0 proiektua oinarritik hasi da; hau da, Haur Hezkuntzako haurrei zuzenduriko
proiektu telematikoak daude eta honi jarraituz baita Lehen Hezkuntzarako hainbat proiektu ere.
IKASYS proiektuaren estruktura, ordea, telaitutik eraikitzen hasitako etxe baten modukoa da; hau da,
proiektuaren oinarriak ez dira oso sendoak. Izan ere, proiektuaren planteamendua LHn hasten baita eta
honek etxea kolokan egotea dakar.
Guzti honekin esan nahi duguna zera da, ikerkuntzan oinarritutako gure hezkuntza honetan
garrantzitsuagoa dela hori bideratu al izateko proiektu egokiak sortzea, eta behin hau sortuta orduan
teknologia berriak ikasgeletan txertatu eta erabiltzen hastea. Gure ustez, orain arte askotan
alderantzizkoa egin da.
Beraz, begira dezagun etorkizunera proiektu berri bat sortzerako garaian eta ez iraganera!
Elkarrikertuz HeziketarakoEskola 2.0
Narrazioak

I.K.T-ak ERABILITA PROIEKTU EZBERDINAK:


Amaia Arozena, Leire Agirre, Estibaliz Alkorta, Jon Beloki, Alaitz Mañes

Ikastetxeetan teknologia berriak erabilitzen dituzten hiru proiektu ezberbin aukeratu


ditugu. Hiru proiektu hauetan teknologia berriari erabilera ezberdinak emango zaizkio.
Lehenengo proiektua, Ispasterko eskolak egindako “Arto Lapurra” ipuin multimedia
dugu. Eskola honetako ikasleak herrira atera ziren eta herriko aiton-amonei betiko ipuinak
kontatzeko eskatu zieten. Hauek informazioa biltzen joan ziren poliki poliki, bildutako ipuin edo
istorio guztietatik bat aukeratu zuten “arto lapurra” hain zuzen ere. Ipuina ikasleen artean banatu
zuten, marrazkiak alde batetik eta kontakizuna bestetik. Honekin guztiarekin ipuin multimedia
sortu zuten.

Bigarren proiektua, Gijongo ikastetxeak egindako “Blanquito” ipuin multimedia da. Ikastetxe
honetako ikasleak argitaratua dagoen ipuin batean oinarritu ziren beraien ipuin multimedia
sortzeko. Hemen ere, marrazkiak haurrek sortu zituzten, eta kontakizuna haur ezberdinen artean
banatu.
Eta hirugarren proiektua Getariako eskolak egindako “gida turistikoa” da. Haurrek
beraien gustuko txokoak aukeratu zituzten, argazkiak atera, eta gelara eraman zituzten. Denen
artean argazki batzuk aukeratu ondoren, gida turistiko bat egin zuten. Argazkien ondoan,
beraientzako interesgarria zen informazioa idatzi zuten, adibidez, bertan zer egin edo ikusi
daitekeen, baita zertara jolastu daitekeen ere.

http://video.google.es/videoplay?docid=4117458871111559183&hl=es#

Oso proiektu politak eta interesgarriak iruditu zaizkigu, talde lana eta parte hartzea bultzatzen
dutenak. Bestalde ikastetxetik herrira ateratzeko aukera ematen dute, normalean egiten ez dena,
eta beharrezkoa dela pentsatzen duguna. Getariakoa, hain zuzen ere, oso ideia originala iruditu
zaigu, herri guztietako bulego turistikoetan egon beharrekoa.
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com Eskola 2.0

BERROBI EREDUGARRI
Itsaso Garzon Mendizabal, Maddi Soroa Hernandez

Geroz eta gehiago dira IKTak barneraturik dituzten eskolak. Horietako bat,
Berrobiko eskola, hain zuzen, buru-belarri dabil arlo honetan. Webgunea, pantaila digitala,
2.0 proiektua, bideoa, argazkigintza, maketazioa… hamaika dira eskolako irakasle nahiz
ikasleek erabiltzen dituzten baliabideak. Teknologia berriak erabat baitaratu dituzte eta
arrotz izatetik bidelagun dituzte eguneroko jardunean. 2 urteko haurretatik hasi eta 12 urte
bitarte, ordenagailu gelako erabilpenaz haratago doaz haur eta irakasleek IKTez dituzten
ezagutzak. Gainera, egunetik egunera, hobetzeko gogoa eta ikasteko gogoa haziz doaz,
IKTeenganako jarrera baikorra nabarmenduz.
Azpimarratzekoa da, beraz, bertako irakasleek egiten ari diren esfortzu
ikaragarria. Ezezaguna den zerbait izatetik, erabilpenetan aberasgarri izatera pasatu baitira
aipatu baliabideak. Gauza jakina da zer nolako aparteko lan eskerga eransten zaion
irakaslearen eguneroko lanari; horregatik da eredugarria Berrobiko eskola, irakasleen arteko
komunikazioaz abiatuz, denen artean, gogoz eta irrikaz heldu baitiote gaiari.
Formakuntzarako aukera urria izanda ere, autodidaktak bilakatu dira denak, IKTek
eskainitako baliabideen onurez oharturik, bidean topaturiko traba eta oztopoak gozamen
bilakatu direlarik. Honek guztiak, noski, eragin nabarmena du haurren hezkuntza ibilbidean,
horrelako inplikazio mailak IKTenganako ezagutza zabala suposatzen baitu. Gauzak
horrela, eredugarria bihurtu da Berrobiko eskola, elkarlanean arituz eta jakin-mina asez bai
ikasleak eta baita irakasleak ere IKTen bidean aurrera baitoaz, urratsez urrats, pausuz pausu,
datorrenari ateak irekiz.
IKTak eguneroko ogia bihurtzen ari diren honetan eta etorkizunari begira, asko
dugu Berrobiko eskolaz ikasteko (eskola txikia izanik). Utz ditzagun atzean
ezezagunarekiko beldurrak eta igo gaitezen teknologia berrien trenera gogotsu, helmuga
zain daukagu eta.
Elkarrikertuz HeziketarakoEskola 2.0
Narrazioak

Txiletar Patagoniatik Eskoletarako


joan-etorria
Enara Elustondo, Haizea Loidi,
Nerea Olasagasti, Igone Segurola

Felix Ugarte Elkartea (www.felixugarte.org) 2000. urteko maiatzan sortu zuten Arantzazun
lurpeko ingurunearekiko jakin-mina duten pertsona talde batek. Urdara hortan bertan bere egoitza
Irunen kokatu zuten, eta jarduera handiko epe bati eikin zioten.

Elkartearen helburuak:

• Lurpeko ingurunearen ikerketa orokorra (intregrala).


• Lurpeko ingurunearekin zerikusia duten ikastaro, mahai-inguru eta kongresuak sustatzea.
• Felix Ugarteren lanaren bilketa eta argitaratzea.
• Lurpeko ingurunea gai bezala duten lanen argitaratzea.
• Lurpeko ingurunearen sustapena eta hedatzea.
• Lurpeko ingurunearen defensa eta babesa.
• Dokumentazio gune bat eraikitzea.

2009. urtean Felix Ugalde Elkarteak nazioartean dituen erlazioei esker proiektu berri bati ekin zion,
Expedición Última Patagonia 2010 deritzona, Asociación Franco-Chilena Centre –Terre izenekoaren
eskutik (http://centre-
Elkarrikertuz http://elkarrikertuz.ning.com Eskola 2.0

Elkarte honetako partaideek Felix Ugartekoei proposamen bat luzatu zieten, espedizio honen harira
eskoletan jardueraren bat antolatu ahal izateko. Eskolekin harremanetan jarri ahal izateko Irungo Oiasso
Museoa hartu zuten bitartekari moduan, hauen eguneroko jardueran erlazio handia dutelako mota
guztietako eskolekin. Gertutasuna eta harreman estua zirela medio, Museokoek Irungo Dunboa
ikastetxera jo zuten proiektuaren berri ematera eta beraien parte hartzea bilatuz. Gauza bera gertatu zen
Txileko Liceo Salesiano San José de Punta Arenasekin. Ikastetxe hauen arteko elkarlanean proiektu bat
sortu dute  PROGRAMA DEL PROYECTO COLABORATIVO IRUN-PUNTA ARENAS
(http://bidaiak-dunboa.blogspot.com/2010/05/programa-del-proyecto-colaborativo-irun.html).

Dokumentu honetan elkar-trukearen nondik norakoak zehazten dira eta zentru bakoitzak jorratuko
dituen gaiak.Bestalde, proiektu honetan nabarmentzekoa da beraien artean hain ezberdinak diren
elkarteen partaidetza, hala nola: Ultima Patagoniako espedizioak antolatzen dituen Asociación Franco-
Chilena Centre -Terre, Irungo Oiasso Museoa, Felix Ugarte Elkartea eta Dunboa eta Liceo san José de
Punta Arenas.

Proiektu hau hiru fasetan gauzatuko da:

Lehenengo fasean bideokonferentzia bat egin zen Irungo Dunboa Ikastetxea eta Ultima Patagonia
2010 espedizioaren artean otsailaren 23an. Bideokonferentzia honetan LH 5.mailako ikasleek Isla
Madreko (Txileko Patagoniako irla bat) kanpamentutan zeuden espedizioko partaideekin
zuzenean hitz egin ahal izan zuten (bideoa felix Ugarte)

Proiektuaren bigarren fasean Dunboako ikasleek elkartruke bat izan dute hil honen 18an,
Museoen Nazioarteko Eguna zela eta, Txileko Liceo Salesiano San Jose de Punta Arenasekoekin
bideokonferentzia bidez eta bertan Irungo aztarna arkeologikoak ezagutu ahal izan dituzte ikasle
txiletarrak eta Irungo ikasleak hango museoen berri izan dute.

Hirugarren fasea Irailean gauzatuko da.Txilen duela 3 aste hasi ziren eskolan eta Irunen ekainaren
23an amaituko dute. Irailera bitartean Ingurunez Fisikoaren inguruan prestatu duten unitate
didaktikoa lantzen arituko dira Txiletarrak eta ondorioz irailerako bi eskolak parekatuta egongo
direnez bakoitza bere ingurunearen berri besteari emateko gai izango da.

Esperientzia interesgarri hau geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari da eta prentsan ere bere lekua izan
du, Mantangorri Aldizkarian kasu. Jarraipen bat eman nahi diote proiektuari hurrengo urteei begira eta
hori dela eta teknologi euskarriak hobetzeko asmoz laguntzen bila dabiltza.
Elkarrikertuz

http://elkarrikertuz.ning.com Maiatza - 2010

Zabaltze
egunkaria
Donostiako Irakasle Eskola

Oñati plaza, 3 Irakasle eta ikasleentzako


Donostia, Gipuzkoa Lanaren koordinazioa

Jose Miguel Correa Gorospe (jm.correagorospe@ehu.es)


Luispe Gutierrez Cuenca (luispe.gutierrez@ehu.es)
Estibaliz Jz. de Aberasturi (estitxu.aberasturi@ehu.es)