You are on page 1of 2

Maak kennis CM-fit & fun

met het CM-voordeel attest


fit & fun.
Kleef hier de ziekenfondsklever

Tot 25 euro
van de CM-jongere die de tussenkomst
aanvraagt.

Jij beweegt, CM betaalt! Ga je naar de sportclub, Telefoon of GSM


de jeugdbeweging of doe je een activiteit via school?
Je kiest zelf wat je doet. CM zorgt voor de centen,
voor alle jongeren tot 25 jaar.

AF 13637 2912007
Rekeningnummer waarop CM kan betalen
- -
Het CM-voordeel Dit attest gaat over aanvraag tussenkomst voor (kruis aan):
SPORT sportclub, sportcentrum of sportkamp (max 15 euro)

V.U. Jan Schrijnemakers - Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt. “Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter informatief bedoeld.”
Tegemoetkoming van maximum 15 euro in de kosten Chiro, KAJ, KLJ, KSJ, KSA, VKSJ, VVKSM (max 15 euro)
van het inschrijvingsgeld bij een erkende sportvereniging,
openluchtklas (max 25 euro)
sportcentrum of in het deelnamegeld van een sportkamp.

JEUGDBEWEGING
Tegemoetkoming van maximum 15 euro in de kosten van In te vullen door de organisatie:
het inschrijvingsgeld of het deelnamegeld voor een Naam organisatie:
vakantiekamp (met min. 1 overnachting) van Chiro, KAJ,
KLJ, KSJ, KSA, VKSJ, VVKSM.
Naam contactpersoon:
SCHOOL
Tegemoetkoming van maximum 25 euro in de kostprijs van
een openluchtklas (bijvoorbeeld bos-, zee-, of sneeuwklas- Naam deelnemer:
sen met minimum 1 overnachting), georganiseerd voor
leerlingen van het lager onderwijs.
Adres organisatie:
CM betaalt een maximumbedrag van 25 euro per jaar
voor sport, jeugdbeweging en/of school!
Maximum één tussenkomst per categorie, per kalenderjaar.

Jaar van het lidmaatschap of periode van deelname:


Hoe aanvragen?
Download het ‘CM-fit & fun’-attest op www.cm.be of haal
het in een CM-kantoor. Telefoon of GSM contactpersoon organisatie: Betaald bedrag:
Laat het invullen in je sportclub, je school of je jeugdbewe- , euro
ging. Breng het vervolgens binnen in een CM-kantoor of
deponeer het in een CM-brievenbus. Datum:
De fit & fun-tussenkomst wordt op je rekening gestort.
/ /
Handtekening verantwoordelijke organisatie ......................................

stempel van de
vereniging/school/jeugdbeweging.
(VERPLICHT)

CM. Op uw gezondheid.
-fit & fun
euro voordeel !
CM25

gratis
in de
CM-brievenbus
of gefrankeerd
met de Post
CM Limburg
Prins-Bisschopssingel 75
3500 Hasselt