You are on page 1of 1

Je bent jong en je beweegt? CM sponsort! Tot 25 euro, elk jaar opnieuw!

DIT VUL JE ZELF AAN:

PLAK HIER JE
ZIEKENFONDSKLEVER
EN VUL AAN

telefoon of gsm-nummer: ___________________________________________________

rekeningnummer waarop CM kan betalen: ___________________________________________________

Dit attest gaat over een (kruis aan):


_ sportclub, sportcentrum of sportkamp
_ jeugdvereniging of jeugdkamp
_ speelpleinwerking
_ openluchtklas

DIT VULT DE ORGANISATIE IN:

naam organisatie:
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
telefoon of gsm-nummer:
jaar van het lidmaatschap of periode van deelname:
betaald bedrag:
handtekening verantwoordelijke:

MEER WETEN?

CM kan je jaarlijks tot 25 euro sponsoren.


Om dit budget op te gebruiken, kan je kiezen uit de volgende voordeelpakketten:
• 15 euro sponsoring als je lid wordt van een erkende sportvereniging of als je deelneemt aan een sportkamp
• 15 euro sponsoring in het inschrijvings- of kampgeld van een erkende jeugdbeweging
• 15 euro sponsoring voor deelname aan een erkende speelpleinwerking
• 25 euro sponsoring voor kinderen van het lager onderwijs die deelnemen aan sport-, bos-, zee- of sneeuwklassen.
Als je uit één pakket al een voordeel van 15 euro kiest, kan je de resterende 10 euro opgebruiken door een voordeel te kiezen uit
een ander pakket. CM-fit & fun geldt voor iedereen die nog geen 25 is.
Hoe krijg je deze bonus uitbetaald? Dat kan met dit attest. Maar het mag even goed een attest zijn van de club, de jeugdbeweging
of de school zelf. Het moet wel dezelfde gegevens bevatten.
CM betaalt de ingediende kosten terug, met een maximum per soort, en een totaal maximum van 25 euro per kalenderjaar.
Attesten indienen kan vanaf 1 januari 2006.

CM-diensten en -voordelen 014 40 35 16 turnhout@cm.be www.cm.be