You are on page 1of 9

EVROPSKA BRUSNICA (Vaccinium vitis-idaea L)

LINGONBERRY (Vaccinium vitis-idaea L)

Fikreta Behmen, Senaid Memić1, Jasmina Aliman2

Stručni rad – Professional paper

REZIME

Evropska-planinska brusnica (Vaccinium vitis-idae L.) pripada rodu Vaccinium i ona


je blisko povezana sa visokim žbunom borovnice(Vaccinium corymbosum L.) i
američkom brusnicom (V. macrocarpum L.). Evropske brusnice su pogodne za
hladnija područja i može se očekivati da uspijevaju dobro na područjima gdje
uspijevaju američka brusnica i borovnica.
Prirodna staništa planinske brusnice su područja Skandinavija, Evropa, Aljaska, USA i
Kanada, ali ona nije široko rasprostranjena.
U prošlosti plodovi brusnice i listovi su korišteni za liječenje zdravstvenih problema,
kao što su povrede, urinarne bolesti (Kontiokari T et al 2001, Evid Based Nurs. 2002),
dijareja, diabetes, stomačna oboljenja i oboljenja jetre. U novije vrijeme proizvodi od
brusnice se koriste za sprječavanje ili za liječenje urinarnog trakta infekcijom
Helicobacter pylori koja može izazvati čir na želudcu. Brusnica također sadrže
antioksidante i ima antikancerogeno djelovanje. Naučna istraživanja nam daju dosta
informacija o tome koliko je brusnica zdrava i korisna. Brusnica je dostupna u raznim
oblicima uključujući svježi oblik, sok, pekmez i suha brusnica.

Ključne riječi: Brusnica, urinarne bolesti, dijareja, antikancerogeno djelovanje

SUMMARY

Lingonberries are in the genus Vaccinium and are closely related to highbush
blueberries (Vaccinium corymbosum L.) and cranberries (V. macrocarpum L.).
Lingonberries are well suited to cooler climates and can be expected to do well in
regions where blueberries and cranberries are productive.
Lingonberries are native to Scandinavia, Europe, Alaska, the U.S., Canada, but are not
widely cultivated.
Historically, cranberry fruits and leaves were used for a variety of problems, such as
wounds, urinary disorders, diarrhea, diabetes, stomach ailments, and liver problems.
12

1
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo - Agricultural-food Sciences faculty Sarajevo
2
Agromediteranski fakultet, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar-Agromediterranean Faculty, >University
Džemal Bijedić Mostar
Recently, lingonberry products have been used in the hope of preventing or treating
urinary tract infections or Helicobacter pylori infections that can lead to stomach
ulcers. Cranberry has also been reported to have antioxidant and anticancer activity.
Scientific research is revealing how healthful lingonberries can be. Lingonberries are
available in a wide variety of forms including fresh fruit, juice, sauce, and dried..

Key words: cranberry, urinary disorders, diarrhea, anticancer activity

IME BILJKE

Evropska brusnica je poznata pod raznim imenima kao što su: planinska brusnica,
lisičije bobice, crvene bobice, crvene borovnice itd
.
BOTANIČKI OPIS

Rodu Vaccinium sastoji se od 450 vrsta uključujući planinsku brusnicu, borovnicu i


američku brusnicu (Small, J.K. 1933). Planinska brusnica je višegodišnji zimzeleni
grm kiselog zemljišta. To je niskorastuća, puzajuća biljka koja se prostire po zemljištu
pomoću rizoma.
Generalno postoje dva tipa ove brusnice divlja i evropska. Divlja brusnica pod
nazivom Vaccinium vitis-idaea Linnaeus var. minus (Lodd) Hulten (Fernald, M.L.
1970, Hulten, E. 1970)je niža biljka i naraste do 18cm visine i ima pojedinačne
cvjetove. Listovi su joj ovalni dužine 1-2,5cm naizmjenični, kožasti i zimzeleni.
Gornja površina lista je tamno zelene boje, a donja površina svjetlo zelene boje.(sl.1)

sl.1 lice i naličje lista divlje brusnice/Dark green upper surfaces and light green
lower leaf surfaces of lingoberry

Evropska ili kultivisana brusnica Vaccinium vitis-idaea Linnaeus (Hulten)( Hulten,


E. 1970, Fernald, M.L,1970) je biljka visine od 5-40cm visine i ima bijele do svjetlo
ružičaste, zvonaste cvjetove(sl.2). Na grančici se nalazi 5-9 sjajnih, zimzelenih listova
koji također mogu biti svjetlo i tamno zeleni.(sl.3)
sl.2 bijeli do svijetlo ružičasti cvijet brusnice (lijevo). Plod (desno) težine 0,17-0,45gr
svjetlo crvene do tamno crvene boje/ Lingonberry flowers(left) are bell shaped and
white or light pink in color. Fruit/right) weight from 0,17-0,45gram and are bright red
to dark red.

sl.3 Evropska-kultivisana brusnica visine 5-40cm visine sa 5-9 sjajnih, zimzelenih


listova na svakoj grančici. Grančice su dužine 3-4 cm./ European (cultivated)
lingonberry plants are 5-40cm tall with five to nine glossy, evergreen leaves per
branch. Branches are 3-4 cm long.

KLIMA

Brusnice su veoma izdržljive biljke, i mogu da opstanu na jako niskim temperaturama.


Međutim, ukoliko se niske temperature (izmrzavanja) ili mrazevi jave u vrijeme
cvjetanja ili plodonošenja, bobica će izgubiti na prinosu do 50%. U Evropi, ukoliko
temperatura padne ispod -2°C biljke sa dozrelim plodovima moraju se zaštititi, one sa
zelenim plodovima mogu opstati na temperaturi do -3°C.

CVAST

Brusnica cvjeta na 1-godinu starom prirastu (prethodna godina rasta). Postoje dva
perioda cvjetanja mart-april i jul-august. Plodovi dozrijevaju sredinom augusta i
odnosno sredinom oktobra.
OPRAŠIVANJE

Brusnici treba oprašivač, kako bi imala krupnije plodove. Oprašivanjem se teži


postizanje velikih prinosa. Oprašivač je potreban za oba perioda cvjetanja ( proljetno i
ljetno). Da bi se osiguralo dobro oprašivanje (Davis, A.N. 2002) potrebno je da
oprašivač zauzme 10% površine zasada (sl.4).
Pčele, bumbari, leptiri i dr leteći insekti su veoma važni za oprašivanje brusnice.
Zemljište na kome se nalazi zasad treba da je dovoljno osvjetljeno. Vjetar malo utiče
na oprašivanje, dok ga jaki vjetar i velika kiša mogu onemogućiti. Niske temperature u
toku cvjetanja mogu oštetiti cvjetove (-2◦C).

sl.4. tamniji redovi su sadnice oprašivači, a svjetliji redovi visokoproduktivna


sorta./Dark-colored rows of plants are pollinuzer cultivars, and light-colored rows are
high-yielding cultivars.

SORTIMENT

Ima 16 sorti od kojih su 14 visokoproduktivne sorte, a 2 oprašivači.


Ammerland, Erntedank, Erntekrone, Erntesegen, European Red, Ida, Koralle,
Koralle/German, Linnae, Masovia, Regal, Sanna, Scarlet, Splendor, oprašivači- Red
Pearl, Sussi.

ZEMLJIŠTE

Brusnice preferiraju lahka i veoma prozračna zemljišta, kao što su : pjeskovita


ilovača, dobro drenirana ilovača.
U Oregonu brusnica se uzgaja na uzdignutim posteljama-naslagama, kako bi se
popravila drenaža i smanjio rizik od truhlenja korijena. Uzdignute postelje trebale bi
biti 10-20 cm visine. Za teža zemljišta – glinovita, potrebno je ubacivanje organske
materije, kao što je kompost, da bi se popravila drenaža zemljišta i popravio sadržaj
organske materije. Brusnice imaju najveći prinos na zemljištima sa 2-6% organske
materije na vrhu i sa pH zemljišta 4,3-5,5. Ukoliko je pH zemljišta previsok potrebno
ga je smanjiti ubacivanjem sumpora.
Brusnice su veoma osjetljive na visok sadržaj soli, naročito na Na i Cl. Visok sadržaj
Ca, također može imati toksična dejstva na brusnicu.

PRINOS

Za zdrave sadnice brusnice očekivati je da daju prinos do 20 godina starosti. Za


komercijalne zasade (USA) starost se kreće od 5-8 godina kada im je prinos do 35t po
hektaru.

Tabela 1. prinos brusnice u Evropi i Oregonu (USA)/Yield of lingonberries produced


in Europe and Oregon
Država U.S. tona/acre Tona/hectare
Germany 0.5–6.0 1.2–14.8
Sweden 1.0–3.6 2.5–8.9
United States
Nizak prinos 2.3 5.8
Srednji 6.6 16.4
Visok 15 35.7
Izvor ; R. Penhallegon, ISVC 2004

RAZMNOŽAVANJE

Brusnica se najviše razmnožava mikropropagacijom i reznicama (Sheat. W. G 1948).


Sadnice dobijene iz reznica i dijeljenjem rizoma mogu se ožiljavati u vrijeme proljeća
ili kasnog ljeta, a zatim se presađuju u proljeće ili jesen. Sjeme može biti posijano u
stakleniku. Presađivanje 1-2 godine starog sjemenjaka se također vrši u proljeće ili
jesen.
Ovi načini razmnožavanja imaju i neka ograničenja. Na primjer sadnica proizvedena
od reznica možda neće imati bujno razvije rizome, a time slabiji pokrivač i prinos.
Sadnice dobijenje dijeljenjem rizoma mogu prenijeti neke bolesti, a dobijene iz
sjemena neće vjerno prenijeti roditeljske osobine.

SADNJA

Sadi se u proljeće ili jesen, na dubinu od 5-7cm. Ukoliko se sade sjemenjaci potrebno
je korijenov sistem rasporediti odmah ispod površine zemljišta.
Sadnice se rasporede duž redova u sredini uzdignutih postelja. Razmak između centara
dvije postelje je 61-91cm, a razmak u jednom redu između sadnica je 20-46cm. Biljka
će se raširiti rastom rizoma i prekrit će postelju za 4-5 godina.
sl.5. razmak sadnje (Švedska)/plant and row spacing, Sweden

MALČIRANJE

Za malčiranje brusnice mogu se koristiti različiti načini uključujuči piljevinu,


kompost, kompostiranu ili svježu slamu, malč od lista i kore, strugotine drveta, truhlu
šumsku borovinu. Prije sadnje potrebno je ubaciti oko 20t po ha organske materije u
zemljište. Poslije sadnje, ekstra dodati 11-15cm organske materije oko osnove biljke.
Ponavljati malč svake 3-4 godine, ukoliko je to potrebno.

sl.6. kompost malč (Švedska) / sl.7. malč jača piljevina (Estonija)/Heavy sawdust
Compost mulching Sweden mulching of lingoberries, Estonia

ĐUBRENJE

Kod brusnica se ne primjenjuju velike doze đubriva. Prevelika primjena đubriva


smanjuje prinos i može prouzrokovati uginuće biljke. Simptomi uginuća biljke su isti
onima koje izaziva gljivično oboljenje (Phytophthora cinnamomi ili trulež korijena).
Listovi dobijaju smeđu ili crnu boju. Treba upotrebljavati đubriva bez klorida, jer soli
klorida izazivaju teška oštećenja biljke.
NAVODNJAVANJE

Kod brusnica može se koristiti navodnjavanje površinskim prskalicama ili sistemom


kap po kap. Sistem kap po kap ima prioritet. Sistemi se zatrpaju u izdignutim
posteljama u pravcu redova, prije sadnje. Navodnjavanje se primjenjuje u prvoj godini
cijelo ljeto, kako bi se popravilo biljkino utemeljenje i smanjile opekotine. Biljke
napreduju kada je navodnjavanje pravilno obavljeno za određeni zemljišni prostor. U
težim zemljištima treba izbjegavati duže potapanje jer se povećava rizik od
Phytophthora (trulenje korijena). Ne treba dozvoliti da između dva navodnjavanja
dođe do potpunog isušivanja zemljišta. U zemljištu koje se navodnjava suho zemljište
izaziva povećanje koncetracije soli, a brusnice su osjetljive na čak umjerenu
koncentraciju soli.
REZIDBA

Rezidba se ne provodi u prvih 4-5 godina. Nakon 5 godine redovi se mogu pomjeriti i
zamijeniti oko 5cm. Zamjena se vrši svakih 3-6 godina kako bi se povećala gustoća
izdanaka i stimulisala snaga rasta, grananje, porast jednogodišnjih izdanaka, koji će
povećati broj plodonosnih izdanaka. Za sada nema informacija koja je najbolja metoda
za rezidbu brusnice.

KOROVI

Kontrola korova je kritična u prvih tri godine od zasnivanja. Kontrola korova sastoji se
u ručnom čišćenju od korova i mehaničkom kultiviranju. Kontrola korova između
redova se vrši zasijavanjem busena trave između redova, te periodičnim košenjem.
Brusnice imaju jednu alelopatsku tvar koja onemogućava klijanje jednogodišnjih
korova u redovima.
Trenutno je označeno nekoliko herbicida za upotrebu kod brusnice.

INSEKTI I BOLESTI

Par velikih štetnika je uočeno u poljima brusnice. (Diabrotica undecimpunctata Fabr.),


(Diabrotica trivittala Mann.), (Choristoneura rosaceana Harris.), (Sciopithes
obscurus Horn.), (Grapholita libertina Heinrich).
Brusnice su osjetljive na nekoliko bolesti uključujući razne patogene gljivice koje su
pronađene u zajednici sa lisnim pjegama i štetnicima grančica.
Pošto je evropska brusnica blisko povezana sa borovnicom i američkom brusnicom,
postoji zabrinutost da štetnici koji napadaju ove vrste mogu se pojaviti i kod brusnice.
BERBA

Plodovi se beru kada su svjetlo crvene ili tamno crvene boje. Ukoliko se uberu rano
kada nisu još dobro sazrele, mogu ostati gorke. Ipak brusnice dozrijevaju u tamno
crvenu boju nakon nekoliko sedmica uskladištenja, u toku rashlađivanja. U ljeto
bobice opadaju sa biljke na kraju sezone berbe , ali u tom periodu bobice su prezrele i
nisu dobre za skladištenje.
Brusnice se obično beru ručno sa grabljicama za bobice (sl.8) slične onima koje se
koriste za borovnice. Za svježe tržište plodovi se moraju očistiti od dijelova stabla.

sl.8 . grabljice za branje brusnice/ A hand rake commonlz used to harvest lowbush
blueberries

SKLADIŠTENJE

Ubrane i očišćene brusnice za svježe tržište mogu se čuvati 3-5 sedmica prije
otpremanja. Svježi plodovi se rashlađuju na temperaturi od 0-7°C. Prezrele brusnice se
ne čuvaju dobro pa ih je potrebno što prije prodati ili preraditi. Brusnice se mogu više
mjeseci čuvati duboko zamrznute.

OPŠTE KORISTI OD BRUSNICE

Brusnica se može jesti u svježem stanju, ali općenito ona se najviše koristi prerađena u
obliku đemova, želea, sirupa, umaka, voćnih sokova, koncentrovanih napitaka. Miješa
se sa ostalim bobičastim voćem, naročito američkom brusnicom.
U sebi sadrže veliki procenat antocijana. Antocijani su izvor ljubičaste, plave i crvene
boje mnogih plodova. Postoji interes u prehrambenoj za iskorištavanjem biljnih
pigmenata za proizvodnju prirodne boje hrane.
Mnogi srodnici evropske brusnice, borovnica, američka brusnica su istraživani zbog
bogatog sadržaja flavonoida (antocijana i proantocianidi)(2). Ovi sastojci su veoma
interesanti zbog njihovog antikancerogenog dejstva i antioxidativnih (J Pharm
Pharmacol) aktivnosti i ostalih nutritivnih svojstava.
Bogate su također sadržajem vitamina C. Listovi i stablo sadrže arbutin, koji se koristi
u farmaceutskoj industriji pri proizvodnji preparata za kožu. Koristi se i za spravljanje
infuzija i kao biljni čaj.

ZAKLJUČAK

Kao izvor ljekovitih tvari evropska brusnica i mnogi njeni srodnici su se uzgajali
zbog ploda koji se koristio za ishranu ili kao sirovina kod pripreme ljekovitih
supstanci.
Danas se primjena brusnice daleko proširila. Tome su pomogla brojna znanstvena
istraživanja koja su dokazala široki spektar ljekovite primjene brusnice. Novija i
razvijenija tehnologija danas je samo potaknula još veću proizvodnju brusnice u svim
oblicima što je također pomoglo upoznavanju ljudi sa ovom ljekovitom bobicom. Sam
uzgoj i njena ljekovita svojstva čine brusnicu jedinstvenom biljkom.

LITERATURA

Kontiokari T et al, Randomised trial of cranberry -lingonberry juice and Lactobacillus


GG drink for the prevention of urinary tract infections in women. BMJ. 2001 Jun
30;322(7302):1571.
Regular drinking of cranberry-lingonberry juice concentrate reduced recurrent urinary
tract infections in women. Evid Based Nurs. 2002 Apr;5(2):43.
Antioxidant activity of tannin components from Vaccinium vitis-idae L. J Pharm
Pharmacol. 1999 Sep;51(9):1075-8.
Fernald, M.L. 1970. Gray's manual of botany. 8th ed. D. Van Nostrand Co., New York
Hulten, E. 1970. The circumpolar plants II. Dicotyledons. Almqvist and Wiksell,
Stockholm.
Davis, A.N. 2002. Pollination biology of the lingonberry, Vaccinium vitis-idaea L.
subspecies minus (Lodd.) Hult. MS Thesis. University of Alaska Fairbanks, Fairbanks,
Alaska.
Small, J.K. 1933. Manual of the Southeastern Flora. Published by the AUthor. New
York.
Sheat. W. G. Propagation of Trees, Shrubs and Conifers. MacMillan and Co 1948