P. 1
PG PENGURUSAN KEWANGAN

PG PENGURUSAN KEWANGAN

|Views: 495|Likes:
Published by Jenny Kongyy

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jenny Kongyy on May 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2012

pdf

text

original

PENGURUS AN KEWANGA N


Pengenalan
mengendali dan menguruskan kewangan dengan cekap, teliti dan mengikut peraturan yang ditentukan.

Kewangan merupakan pemangkin bagi menggerakkan aktiviti sesebuah persatuan dengan lebih aktif dan berkesan.
 

Sumber kewangan :  cthnya Wang SUWA, derma, tajaan dan dsbnya.
 

hendaklah diurus dengan bijak dan cekap

Pengurusan kewangan : - membuat penyata ke-wangan dengan rapi, betul, teratur dan sistematik. - Bendahari persatuan pengendalian dan pengurusan sumber kewangan seperti menyedia dan mengemaskini penyata kewangan - Pembentangan kewangan perlu dilakukan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja Persatuan. - mempunyai satu rekod penyata dan

Antara penyata kewangan yang perlu dicatat dalam buku dan stok persatuan ialah: a.Kenyataan Yuran Keahlian b.Kenyataan Wang Keluar Masuk c. Resit-Resit Perbelanjaan d.Resit-Resit Terima Wang e.Alat Tulis Dan Sebagainya

• Pengurusan kewangan sangat terhad. Ini kerana jumlah kewangan yang disimpan atau dikumpul oleh Bendahari persatuan adalah sangat sedikit dan kadangkala tiada langsung.

a)memungut yuran sebanyak RM1 atau RM2 setahun. b)Biasanya akan memungut wang semasa melaksanakan sesuatu aktiviti sahaja. c)rekod kutipan dan perbelanjaan bagi setiap aktiviti perlu

Sumber Kewangan

• Tanpa kewangan yang mencukupi, sesuatu aktiviti kokurikulum tidak boleh dilaksanakan. • penasihat perlu mengenal pasti sumber kewangan sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti kokurikulum. • Sumber kewangan ini boleh dicatat dalam kertas kerja di

• Antara sumber kewangan yang boleh diperoleh bagi melaksanakan sesuatu aktiviti kokurikulum ialah:
– Akaun Wang SUWA – Tajaan – Kutipan Derma dan Sumbangan Pihak Luar – Usaha Ahli – Yuran Keahlian / Bayaran Peserta


Akaun Wang SUWA

• Akaun Sumbangan Wang Asing atau Akaun Wang SUWA, bukan peruntukan kewangan daripada Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan. • Akaun Wang SUWA di bawah satu akaun berasingan dan puncanya adalah: a.Pajakan kantin sekolah b.Derma orang perseorangan dan swasta c.Yuran Tahunan Pelajar (perpustakaan, kokurikulum, sukan, peperiksaan dan keagamaan)

• Digunakan untuk perbelanjaan bagi aktiviti kokurikulum dengan kadar yang tertentu. • Diaudit oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti akaun peruntukan daripada kerajaan.


Tajaan

Aktiviti kokurikulum, terutama bidang sukan dan permainan di peringkat negeri dan kebangsaan sering menerima tajaan daripada syarikat swasta yang terkemuka. Urusetia perlu menyenarai penaja dan seterusnya menghantar surat kepada penaja-penaja untuk mendapatkan tajaan yang berupa kewangan atau barangan.

Aktiviti kokurikulum tersebut boleh ditaja sepenuhnya oleh mana-mana pihak penaja.

Antara syarikat yang sering memberi tajaan termasuklah MILO, PETRONAS, TNB, Proton dan KUB.

Kutipan Derma dan Sumbangan Pihak Luar Persatuan juga boleh mendapatkan sumber kewangan, hamper, hadiah dan sebagainya dengan cara kutipan derma dan sumbangan pihak di luar institusi pendidikan. Antara badan yang boleh dihubungi adalah: a. Badan-badan NGO (PIBG, Aids Malaysia dan sebagainya) b.Syarikat-syarikat swasta dan

• Melalui Surat rayuan/kutipan derma, Jogathon, Iklan meIalui buku cenderamata dan Papan atau kain iklan.


Usaha Ahli

Ahli persatuan boleh berusaha mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum melalui: a. Minggu Kerja (Pengakap) b.Mengumpul dan menjual surat khabar lama, baju terpakai, perabot lama, tin aluminium dan sebagainya. c.Menjual Makanan d.Pestaria / Pasaria e.Kad Derma f. Lain-lain yang difikirkan sesuai oleh persatuan berpandukan masyarakat setempat.

Yuran Keahlian / Bayaran Peserta

Kebiasaannya, pembiayaan kewangan aktiviti kokurikulum adalah daripada bayaran yang di-kenakan kepada ahli atau para peserta dan sumbersumber lain seperti daripada penaja dan pihak lain.


Peraturan Mengutip Wang

Setiap persatuan, unit beruniform atau kelab perlu mengutip wang daripada ahli-ahlinya dari semasa ke semasa. (Yuran tahunan, bulanan atau yuran khas bagi aktiviti). Bendahari perlu mematuhi beberapa perkara dalam mengutip wang. Antaranya: 1. Kadar yuran yang bakal dikutip telah ditentukan dalam perlembagaan persatuan

2.

Bil Nama

Pungutan yuran dilakukan oleh Bendahari. Namun, Jawatankuasa Kerja Persatuan atau Bendahari boleh melantik wakil tingkatan untuk memungut yuran dan seterusnyaYuran Jan Yuran Feb kepada menyerahkan Yuran Mac Ting Bendahari.
RM
  

Tarikh RM

Tarikh RM Tarikh

1 2 3

   

Bendahari boleh mengemukakan maklumat kutipan yuran semasa mesyuarat jawatankuasa persatuan. Sebelum Mesyuarat Agung Tahunan persatuan, Bendahari perlu membuat penyata kira-kira dan perlu memasukkan penyata kutipan yuran ini.

3.

4. Kutipan daripada syarikat atau pihak tertentu bagi sesuatu aktiviti mesti dipersetujui oleh Pengetua atau Guru Besar sebelum menghantar

5. Apabila mengadakan kutipan yang melibatkan orang ramai, hendaklah mendapatkan kebenaran Pengetua atau Guru Besar. Kemudian permohonan berserta kertas kerja yang lengkap dihantar kepada pihak polis daerah untuk mengadakan pungutan derma. Setiap kutipan hendaklah diberikan resit. •


Merekod Stok

Setiap guru penasihat persatuan di sekolah perlu mengetahui cara merekod stok. Buku rekod stok perlu dikemas kini, terutama akhir tahun.

Setiap persatuan dan organisasi seharusnya mempunyai beberapa buku stok seperti daftar inventori, stok bekalan pejabat dan daftar pergerakan harta dan inventori. Bagi kebanyakan persatuan di sekolah rendah dan

• Buku stok diperlukan bagi mengawal dan mengenal pasti sesuatu benda atau harta itu sama ada masih terdapat dalam simpanan persatuan atau sebaliknya dan sebarang pertambahan. •

Harta persatuan dikategorikan kepada:

a. Harta atau barang luak (termasuk alat tulis) atau yang boleh habis digunakan. Contoh: dakwat, stensil, kertas manila dan sebagainya.

b. Harta kekal seperti khemah, periuk, bola, carta, kompang dan sebagainya.

Cara menyusun tajuk harta persatuan ke dalam buku stok ialah mengikut

• Maklumat barangan atau harta seperti nombor pesanan, pembekal, tarikh dan jumlah penerimaan hendaklah direkodkan dalam buku stok. • Apabila harta tersebut dikeluarkan untuk kegunaan, maklumat seperti tarikh, jumlah dikeluarkan, nama dan tandatangan mesti dicatatkan. Baki harta dicatat di ruangan baki untuk memudahkan pengesanan serta merta.

• Pergerakan harta yang luak atau habis digunakan memadai dengan menggunakan contoh stok yang dinyatakan. Sebaliknya, pergerakan harta kekal perlu dicatat dalam sebuah buku stok lain atau khusus.

• Beberapa maklumat perlu dicatat dalam buku berkenaan seperti jenis, jenama dan model, nombor siri pembuat dan pendaftaran serta pegawai yang mengeluarkan. Selain itu, dicatatkan nama peminjam.


Penyata Kira-Kira

Betsy Li dan lain-lain (1933) menyatakan bahawa penyata pendapatan dan perbelanjaan mempunyai persamaan dengan Akaun Untung Rugi bagi sebuah organisasi perdagangan, kecuali semua perbelanjaan modal seperti pembelian mesin, perabot, kenderaan, jentera dan bangunan.

Penyata pendapatan dan perbelanjaan merupakan satu penyata kewangan yang menyenaraikan kesemua pendapatan yang diterima dan dibelanjakan oleh sesebuah persatuan dalam tempoh tertentu. Kebiasaannya, penyata pendapatan dan perbelanjaan ini dinyatakan dalam tempoh satu tahun.

Pendapatan bermaksud semua penerimaan wang tunai, cek, barangan dan sebagainya yang diperoleh persatuan. Setiap pendapatan dan perbelanjaan mesti dinyatakan dalam tempoh satu tahun yang tertentu. Contohnya, penyata pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. • Penyata kira-kira atau kunci kira-kira agak berbeza sedikit daripada penyata pendapatan dan perbelanjaan. Penyata ini bermaksud

• Penyata ini menunjukkan semua harta dan hutang yang dimiliki oleh sesebuah persatuan atau organisasi dalam satu jangka masa tertentu. • Penyata ini juga dapat menyatakan jumlah hutang yang masih ditanggung oleh persatuan berkenaan (jika ada).

Ini dinamakan tanggungan atau liabiliti dan terbahagi kepada:

a. Liabiliti janqka panjang - Biasanya dalam tempoh setahun atau lebih.

b. Liabiliti jangka semasa - Liabiliti jangka pendek dan tidak tetap seperti overdraf bank dan pemutang.

• Mohd Ismail Zamzam (1993) menyatakan bahawa hutang atau tanggungan diertikan sebagai sesuatu yang perlu dilunas atau diselesaikan pembayarannya oleh persatuan. • Selain berbentuk wang pinjaman daripada orang lain, hutang juga boleh wujud sekiranya persatuan membeli barang secara kredit.

Begitu juga dengan menggunakan perkhidmatan orang lain seperti memberi upah, elaun atau sagu hati. Contohnya, persatuan membeli sebuah komputer secara kredit. Selagi keseluruhan harga komputer tidak dijelaskan, baki pemba-yaran merupakan hutang atau tanggungan persatuan.

Harta atau aset bermaksud semua barang kepunyaan persatuan yang mempunyai nilai seperti wang tunai, perabot dan sebagainya. Terbahagi kepada:

a. Aset Tetap - Perabot, Bangunan dan sebagainya.

b. Aset Semasa - Stok, penghutang dan tunai. •

Tujuan Penyata Kira-Kira adalah untuk menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah persatuan dari segi:

a. b. c.

Jumlah modal pemilik (persatuan) Jumlah nilai harta (aset) Jumlah nilai tanggungan (liabiliti)

Terdapat dua bahagian utama dalam penyata kira-kira iaitu harta (aset) dan tanggungan (liabiliti) dan dibentang seperti berikut:

 

TANGGUNGAN (LIABILITI)

HARTA (ASET)

Ekuiti Pemilik Modal (+) Untung Bersih

Harta Tetap Bangunan Kenderaan  Perabot (-) Ambilan Modal Akhir Peralatan

Liabiliti Semasa Overdraf Bank Pemiutang
  

Harta Semasa Tunai di tangan Tunai di bank Stok Penghutang

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->