You are on page 1of 1

Milos Kecovic 35/2004

Termicka lutka koja dise


Ova termicka lutka koja dise je razvijena na
Danskom Tehnickom Univerzitetu.Ova lutka
jeoblikovana kao 1.7m visoka prosecno
gradjena zena.Uska odeca ima vrednost
izolacije o,8 clo.Lutka se sastoji od vlaknastog
poliester omotaca iz kojeg je izvedena zica od
nikla koja se se sekvencijalno koristi za merenje
povrsinske temperature i za grejanje lutke na
zadatu temperaturu koze u 16 individualnih
zona.Temperatura koze i temperaturni izlaz koji
odgovara osobi u termickom komforu.Merenja
licne izlozenosti su izvedene sa vestackim
plucima, koja mogu da obezbede disanje ili na
usta ili na nos.Moguce je kontrolisati
frekvenciju disanja(broj izdisaja u minuti) i
plucnu ventilaciju (litara u minuti).

Preuzeto sa:

http://www.civil.aau.dk/laboratorier/1236852

2.6.2008.god. u 17:05h