RELAŢII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC FIŞĂ DE LUCRU 1.

În triunghiul dreptunghic ABC ( = 1dr), AD se calculeze celelalte segmente necunoscute: BC, D (BC) se cunosc două segmente şi se cere să

a) AB = 16 cm, BC = 20 cm. Se cer: BD, DC, AC, AD. b) AD = 12 cm, BD = 9 cm. Se cer: DC, AB, BC, AC. c) AC = 20 cm, DC = 16 cm. Se cer: BD, BC, AB, AC. 2. În triunghiul isoscel ABC, , se duc înălţimile AD BC, D (BC) şi BE AC, E (AC). Ştiind că AB = 25 cm, BC = 40 cm, să se calculeze lungimile segmentelor AD, BE, AE şi CE. 3. Dreptunghiul ABCD are dimensiunile AB = cm şi BC = 12 cm. Să se afle lungimea diagonalei. cm, BC

4. În trapezul dreptunghic ABCD cu AB CD, AB CD, m( ) = 90o, se cunoaşte AD = = 24 cm şi AB = 2CD. Să se calculeze diagonalele, perimetrul şi aria trapezului. 5. Rombul ABCD are diagonalele BD = 24 cm şi AC =

cm. Să se calculeze perimetrul rombului.

6. Calculaţi diagonala unui pătrat cu lungimea laturii de 18 cm. 7. Calculaţi înălţimea unui triunghi echilateral cu lungimea laturii de 8. Dreptunghiul ABCD are AB = segmentelor BM şi DM. cm şi BC = 18 cm. Ştiind că BM cm. AC, M (AC), aflaţi lungimile

MATEMATICA ÎN VIAŢA COTIDIANĂ 9. Terenul de sport al unei şcoli are formă de dreptunghi, având dimensiunile AB = 48 m şi BC = 36 m. Profesorul de sport vrea să afle: a)ce distanţă parcurge un copil dacă merge pe diagonala AC; b) ce distanţă parcurge alt copil care merge pe traseul A – B – C; c) cu câţi metri a mers mai puţin primul copil decât al doilea. 10. O scară este sprijinită de un perete la înălţimea de 2,7 m. Distanţa de la perete la piciorul scării fiind de 3,6 m, să se afle lungimea scării.