You are on page 1of 1

Brannslukkerapparat på 6.

kilo
Veimyndighetene har besluttet alle bobiler
skal utstyres med brannslukkerapparat på
6.kilo. For oss blir spørsmålet hvor skal dette
monsteret plasseres? Når myndighetene sier
Medlemsbrev 41. januar 2008
e-mail: club.challenger@online.no at det bør ha en plass nær sjåføren blir dette
Internett: www.club-challenger.no etter min mening helt feil.
Tlf.: +47 90134209 Etter min mening bør det plasseres nær døren
-------------------------------------- (det kan jo like gjerne brenne ute som inne!).
For øvrig mener jeg at hele interiøret bør vurderes ved
plassering. Det viktigste er at de som bruker bobilen vet hvor
brannslukkeren er til enhver tid og at de reagerer umiddelbart når
BobilTreff 2008 noe skjer! Man må også ha i tankene at den får en skikkelig
3-4.mai. Trondheim montering så den ikke river seg løs ved sterk oppbremsing.
Nytt Medlemsbrev
Som du ser har Medlemsbrevet fått Billig overnatting på vingård i Frankrike.
nytt utseende! Jeg håper det faller i I Frankrike finnes en bobilklubb som gir deg
smak, har du synspunkter på det så mulighet til å overnatte billig på vingårder og
gi oss et signal! Jeg vil også minne gårdsbruk – du har 840 stk. å velge på og
om at det er lov å sende innlegg til
Medlemsbrevet på lik linje med at mange av de har gratis overnatting.!
du skrive på klubbens Etter tre år begynner vi å kjenne opplegget bra.
internettsider! Første gangen rotet litt før vi fant frem til
vingården. Årsaken var at den ikke hadde noen
Klubbens internettsider eksakt adresse. Men etter hvert fant vi frem. Medlemskap koster i
Klubbens nye internettsider gir nye
muligheter! De nye nettsidene har
underkant av 30 euro. Da får du tilsendt en bok med beskrivelse
vært på lufta i ca. fire uker og har av vingården og beliggenhet. Videre får du kart, medlemskort og
siden oppstart hatt 14292 et merke til å sette på bilen som viser at du er medlem. Boken
besøkende! I motsetning til de ajourføres i mars hvert år. www.france-passion.com
gamle websidene er det ingen
passord på de sidene foreløpig.
Her kan du melde inn Kjøp/Salg av Utenlands i sommer?
bobil/utstyr med bilde Gratis! Du Da er det viktig å ha med Europeisk
finner oversikt over Challenger helsetrygdekort. Kortet kan du bestille på nettet
2008 modeller m/planløsninger,
omtale og priser. Du finner en
(https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do).
gjestebok du kan skrive inn Du fyller inn ditt fødselsnummer, klkker på send
synspunkter, tips og lignende. Du og det kommer i posten om noen dager. Kortet er
kan også sende TipsKort til venner gratis!
og kjente. Her finner du ei Tipsbok
med bilder og tekst, den vil bygge
seg opp over tid, - så bare send inn Klubbtilbud på 6.kg brannslukker
tips! En side heter Sett&Hørt her Det er som dere sikkert har fått med dere påbud om
finner du ”interessante nyheter 6.kg. brannslukker i bobil. Arve Opsahl AS på Heimdal
også utover bobillivet! Kast dere på!
tilbyr klubbmedlemmer 6.kg brannvarsler for kr.290,-.
Vinterlagring - sjekk Dette tilbud gjelder så langt beholdningen rekker!
En liten påminnelse – sjekk om
bobilen har god utlufting, alle Dags for ny kjørebok!
skapdører og skuffer står åpne, Kjørebok til bruk i bobilen er for mange uunnværlig.
også kjøleskap/fryser. Sett inn Det kan være greit med kjørebok slik at du har en
”fuktsluker” og et par musefeller.
logg på historikken når det gjelder bruk av bobilen.
Medlemsbrevet De fleste kjørebøker innholder dessuten mer
Medlemsbrevet utsendt som brev informasjon en bare det som angår ren loggføring.
på posten til medlemmer som ikke Div. tabeller som eks.avstand, skademeldingskjema
har e-mail har siden starten av og selvfølgelig oversikt over stasjonenes
klubben kostet i overkant av
kr.50.000,-. Dette er en kostnad beliggenhet!
som vanskelig kan fortsette
sammen med øvrige Ønsker du klubbmerker på bobilen – send 20 frimerker A (brevporto) til A.
klubbkostnader. Det er derfor viktig Jonstad,Fauskerudveien 16, 2390 Moelv. Du får klubbmerkene i posten i løpet av
at alle som har mulighet til det noen dager.
skaffer seg en e-mail adresse og
sender den til klubben. Har du ikke
e-mail selv, så snakk med barn
eller kjente – benytt deres e-mail
adresse.
Bak v/h.side H.side oppe ved dør. V.side oppe ved dør. Dør gassflasker