P. 1
INFORMATIKA SEMINARSKI

INFORMATIKA SEMINARSKI

|Views: 2,593|Likes:
Published by Djeny_tr

More info:

Published by: Djeny_tr on May 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

EKONOMSKI FAKULTET U TUZLI VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PREDMET: Poslovna informatika I STUNDET: Nuhagić Amel Br.

Index-a:

EKONOMSKE FUNKCIJE U EXCEL- u SEMINARSKI RAD

Profesor: vanr. prof. dr. Amir Nuhanović Asistent: mr. sc. Nevzudin Buzađija

Travnik, Decembar

SADRŽAJ
1

Funkcije u MS Excel-u ................................................................................................................................. 4 Struktura funkcije ......................................................................................................................................... 4 Primjeri funkcija ........................................................................................................................................... 5 Da se tekst ili broj nalazi u sredini tablice .................................................................................................... 6 Ako vrijednost mora biti prikazana na dvije decimale ................................................................................. 7 Unos formula ................................................................................................................................................ 8 Ugniježdene funkcije .................................................................................................................................... 8 Grafovi u MS Excel-u ................................................................................................................................... 9 Obrubi tablice ............................................................................................................................................. 10 Zaključak .................................................................................................................................................... 11 Literatura .................................................................................................................................................... 12

UVOD

2

Excel je dio Office paketa tvrtke Microsoft. Uz Word spada u najvažniji dio Office-a. Excel se isporučuje u sklopu programskog paketa Microsoft Office. Kada se instalira programski paket Microsoft Office, istovremeno se instalira i Excel. Aktiviranje Excel-a se može obaviti na više načina. Po svojoj funkciji, Excel je tablični kalkulator. Njegova funkcija je pohranjivanje i rukovanje podacima, u prvom redu brojčanim. Uneseni podaci mogu se prikazivati na razne načine u obliku grafova i tablica. Iako pun potencijal pokazuje korištenjem velike količine podataka, i mali korisnici mogu pronaći razne korisne primjene ovog programa. Upotreba tabličnih kalkulatora se svodi na nekoliko elementarnih matematičkih funkcija koje vršimo nad podacima. Ti podaci mogu biti vrlo različiti: to mogu biti troškovi življenja nekog kućanstva, tlak ili temperatura u nekom kotlu, visina i težina neke osobe, itd. Vrijednosti tih podataka možete zbrajati, množiti, dodavati i na taj način dobivati različite informacije koje na kraju pretvorite u graf i na vizualni način promotrite kretanja vrijednosti. Primjena je mnogo i jednom kada ovladate osnovnim funkcijama ovog moćnog alata, uz malo dobre volje možete voditi razne evidencije bilo u privatnom ili poslovnom životu. Excel je na prvi pogled prepoznatljiv po mrežastoj strukturi radnog prostora. Osnovna radna jedinica u ovom programu je ćelija. Svaki radni list sadrži nekoliko tisuća ćelija a svaka ćelija ima svoju adresu (adresa ćelije se izvodi na mjestu gdje se sijeku stupac i red npr. A24, H3, K25…) Vrste podataka koji se mogu unijeti u tablicu su: tekst, brojevi, datum, vrijeme, formula i funkcije. Za tekst možete unijeti bilo koju kombinaciju slova i brojeva kao i praznih mjesta, tekst ce se automatski poravnati u lijevu stranu.

FUNKCIJE U MS EXCEL-u
Funkcije u Excel-u čijim se aktiviranjem izvršavaju različiti tipovi izračuna, ovisno o aktiviranoj funkciji, nad skupom podataka u području radne knjige. U Excelu postoji više od 300 ugrađenih funkcija 3

podijeljenih u nekoliko grupa. Osnovne statističke funkcije nalaze se na popisu funkcija, dok se za dodatne složenije analize podataka upotrebljavaju dodatni alati koji se mogu u Excel učitati pomoću naredbe Tools/Add Ins.1 Funkcije su unašrijed definirane formule koje izvode izračune pomoću određenih vrijednosti, koje se zovu argumenti, u nekom tačno zadanom redosljedu ili strukturi. Pomoću funkcija mogu se izvoditi jednostavni ili složeni izračuni. Npr. Funkcija ROUND zaokružuje broj u ćeliji A 10

STRUKTURA FUNKCIJE 1. Struktura funkcije počinje znakom jednakosti (=), iza čega slijedi njen naziv, prva zagrada, argumenti funkcije odvojeni zarezom i posljednja zagrada. 2. Naziv funkcije. Da biste dobili popis dostupnih funkcija, pritisnite ćeliju, a zatim pritisnite tipke SHIHT + F3. 3. Argumenti mogu biti brojevi, tekst, logičke vrijednosti, primjerice TRUE ili FALSE, polja (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u redovima i stubovima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstantni grupa je konstanti korištena kao argument.), vrijednosti pogrešaka, primjerice #N/D ili adrese ćelija (adresa ćelije: Skup koordinata koje su pridružene ćeliji radnog lista. Npr. Adresa ćelije koja se pojavljuje na sjecištu stupca B i retka 3 jeste B3.). Postavljeni argument mora biti prihvatljiva vrijednost za taj argument. Argumenti mogu biti i konstante(konstanta: Vrijednost koja se ne izračunava, pa se zato i ne mijenja. Primjerice, broj 210 i tekst „Kvartalni prihodi“ konstante su. Izraz ili vrijednost koje je rezultat izraza nisu konstante.), formule ili ostale funkcije. 4. Opis alata za argumente. Opis alata sa sintaksom i argumentima pojavit će se dok upisujete funkciju. Npr. Upišite =ROUND (i pojavit će se opis alata. Opis alata pojavit će se samo za ugrađene funkcije.

1 Dr.sc. Josip Mesarić, Dr.sc. Marijana Zekić-Sušac, Mr.sc. Branimir Dukić; PC u uredskom poslovanju; Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek; 2001

4

PRIMJERI FUNKCIJA:

FUNKCIJE (SUM.MIN,MAX,AVERAGE):

→ SUM (ili neka druga funkcija) →ok →označite koje ćelije mora zbrojiti i →ok Sum-ukupno Min- minimalna vrijednost Max-maximalna vrijednost Average- prosječna vrijednost

DA SE TEKST ILI BROJ NALAZI U SREDINI TABLICE 5

Označite ono što želite urediti pa→ format →celles→ alignment(poravnanje)

AKO VRIJEDNOST MORA BITI PRIKAZANA NA 2 DECIMALE 6

Označite→ format →celles→ number

UNOS FORMULA 7

Kad napravite formulu koja sadrži neku funkciju, pojavit će se dijaloški okvir Umetanje funkcije koji će vam pomoći pri unosu funkcije radnog lista. Tijekom unosa funkcije u formulu, dijaloški okvir Umetanje funkcije prikazat će naziv funkcije, svaki od njenih argumenata, opis funkcije i svakog argumenta, trenutni rezultat funkcije i trenutni rezultat cijele formule. UGNIJEŽDENE FUNKCIJE U pojedinim slučajevima možda ćete trebati koristiti funkciju kao jedan od argumenata (argument: Vrijednosti koje funkcija koristi za izvršavanje postupaka ili izračuna. Vrsta argumenata funkcije karakteristična je za pojedine funkcije. Najčešći argumenti koji se koriste u funkcijama uključuju brojeve, tekst, reference ćelija i nazive.) neke druge funkcije. Na primjer, sljedeća formula koristi ugniježdenu funkciju AVERAGE i uspoređuje rezultat s vrijednošću 50. = IF(AVERAGE(F2:F5)>50;SUM(G2:G5);0) Primjer ugniježdene funkcije Valjane povratne vrijednosti Kada se ugniježdena funkcija koristi kao argument, mora vratiti istu vrijednost koju koristi argument. Na primjer, ako argument vraća vrijednost TRUE ili FALSE, tada ugniježdena funkcija mora vratiti TRUE ili FALSE. Ako to ne učini, Microsoft Excel prikazuje #VRIJE! Vrijednost greške. Ograničena razina gniježdenja Formula može sadržavati do sedam razina ugniježdenih funkcija. Kada se funkcija B koristi kao argument Funkcije A, Funkcija B je funkcija druge razine. Na primjer, funkcija AVERAGE i funkcija SUM su obje funkcije druge razine jer su argumenti IF funkcije. Funkcija koja je ugniježdena unutar funkcije AVERAGE bila bi funkcija treće razine, itd.

GRAFOVI U MS EXCEL-u

8

Excel raspolaže s 14 osnovnih tipova grafikona, od kojih se za svaki može definirati više različitih podtipova, a korisnik također može i sam kreirati vlastite (Custom) tipove grafikona kombinacijom ugrađenih ili na potpuno nov način. Grafikoni se koriste za grafički prikaz i usporedbu podataka obrađenih u proračunskim tablicama kako bi oni bili uočljivi ili razumljivi. Pomoću grafikona se lakše uočavaju odnosi među podacima, lakše ih je usporediti ili uočiti trend kretanja. Grafikon se sastoji od više dijelova koji se nalaze u području grafikona, a broj objekata ovisi o vrsti grafikona i podacima koji se njime pokazuju. Grafikon sadrži jedan ili više skupova podataka (CD i knjiga) koji se nalaze u retku ili stupcu tablice, naslov, legendu, područje crtanja (na njemu su prikazani skupovi podataka), osi i rešetke. Grafikon je dizajniran za: • • Predstavljanje informacija u tabličnom ili grafičkom obliku. Iscrtavanje određenih informacija.

Grafikon se može napraviti na vlastitom radnom listu ili na drugom radnom listu kao umetnuti objekt. Grafikon se može objaviti i na web-stranici. Da biste napravili grafikon, prvo je potrebno unijeti podatke za grafikon na Excelov radni list. Zatim odaberite te podatke ili iskoristite Čarobnjaka za grafikon (na izborniku Umetanje kliknite Grafikon) za odabir vrste grafikona i raznih mogućnosti grafikona, ili alatnu traku Grafikon za stvaranje osnovnog grafikona koji možete kasnije oblikovati. Korištenje grafikona odličan je način za pretvaranje složenih materijala - poput usporedbi, uzoraka i trendova u podacima - u sadržaj koji je jednostavan za pregled i razumijevanje. Na primjer, umjesto analiziranja više stupaca brojeva na radnom listu, možete iskoristiti grafikon da biste na prvi pogled usporedili kako se statistika upisivanja djevojčica i dječaka mijenja tijekom razdoblja više godina:

Slika 4. Primjer grafikona u Excelu Označite što treba biti prikazano na grafu pa→ insert →chart OBRUBI TABLICE

9

ZAKLJUČAK
10

Prema tome na osnovu ovoga što sam uradio može se zaključiti da je računar sa aplikacijama zaista močna stvar samo ako ga znamo upotrijebiti tamo gdje nama treba. Međutim, da bi se računar upotrijebio mora se zaista puno toga naučiti ne smao praktično nego I teoretski da se znaju analizirati potrebe vezane za konkretena zadatak. Potrebno je proučiti svaku funkciju koja se koristi pri radu u program MS Excel-u da bi smo mogli ostvariti u uraditi ono što zaista želimo.

LITERATURA

11

Knige: – Prof.dr. A. Tenic:“Poslovna informatika“, Tuzla

Skripte: – N. Buzađija:“MS Excel“, Travnik

Web izvori: – – – http://www.ic.ims.hr/ http://www.efbl.org/ http://office.microsoft.com/

12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->