You are on page 1of 2

Pol jubany 12-5-10

Coves de Serinyà

1
El Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà és un paratge que permet acostar-se a
l'escenari on vivien els caçadors recol·lectors de la prehistòrica. Considerat el millor jaciment de
l'Europa occidental per conèixer el pas de l'home de Neandertal a l'home modern, el parc rep
uns disset mil visitants anuals de procedència diversa, si bé majoritàriament són de Catalunya.
El parc està format per tres coves: l'Arbreda, el Mollet i el Reclau, que es poden visitar a través
de visites guiades que organitza el parc, gestionat pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

El nucli del parc el formen les coves del Reclau, que van ser ocupades per diferents poblacions
des dels inicis del paleolític mitjà fins a l'edat dels metalls. Aquestes coves es van formar per
l'alternança de dos processos. Un per l'acció de l'aigua de torrents que formaven cascades i
que va dipositar el carbonat de calç que va formar el travertí o roca sedimentària calcària, i
l'altra per les aigües que dissolien part del travertí format anteriorment.

Durant el paleolític mitjà, les coves van ser habitades primerament pels preneandertals (Homo
heidelbergensis), fa uns 200.000 anys, i posteriorment pels seus successors, els neandertals,
fa entre 90.000 i 39.000 anys. Uns i altres eren caçadors nòmades que es desplaçaven
constantment per buscar aliments. Tant els neandertals del paleolític mitjà com els humans
moderns del paleolític superior van habitar aquestes coves en un temps de clima més fred que
l'actual, que correspon als últims episodis glacials. En aquella època el paisatge era estepari,
dominat per les gramínies i on els arbres eren poc abundants. A partir del neolític, amb un clima
semblant a l'actual, les coves del Reclau es van tornar a fer servir.

Declarat bé d'interès nacional per la Generalitat, el parc és obert al públic cada dia a l'estiu, des
de mitjan juliol i fins al 15 de setembre. Les visites guiades es fan cada mitja hora, en català i
castellà, i a través de l'àudio guia, en francès, anglès i alemany. Aquestes es complementen
amb un audiovisual, que fa una introducció sobre la prehistòria i els jaciments del parc. Després
de la visita guiada es fan tallers relacionats amb la prehistòria, de pintura, cacera i demostració
de talla d'indústria.

En la segona meitat del segle XIX es van iniciar les investigacions arqueològiques a les coves
de Serinyà. Pere Alsius i Torrent (Banyoles, 1839-1915) va ser el primer a identificar sediments
lacustres i a adonar-se de la importància que tenien per conèixer el passat geològic, prehistòric
i històric de la comarca. El 1871 va començar a fer les excavacions, i va remarcar l'interès de la
Bora Gran d'en Carreres, descoberta el 1866 per Josep Catà, i que va ser el primer jaciment
paleolític conegut a les comarques gironines. El 1930, Josep M. Corominas va reprendre la
recerca a les coves del Reclau Viver, cova de Mollet, d'en Pau i de l'Arbreda