You are on page 1of 1

Per Marta G. M.

12/5/10

El Panda Gegant és de la familia dels Úrsids fa entre 1,20 i 1,90 metres pesa
75 i 60 quilos la edat adulta vers als 5 anys poden viure entre 20 i 30 anys
en la actuaitat hi ha uns 1.000 pandes i que viuen a la provínsia de
Xichuan ,( xina) entre 1.200 i 3.100 m de la altitud.

Búsqueda informació en Wikipèdia:

1
El panda gegant o ós panda (Ailuropoda melanoleuca) és un mamífer que
pel seu polze va ser classificat juntament amb el panda vermell i l'ós
rentador, però els exàmens genètics han pogut demostrar que és de la
mateixa família que els óssos, com demostra la gran semblança de la resta
del cos. Havia estat, doncs, mostrat com a un exemple increïble d'evolució
convergentsense que fos cert.
Els resultats dels darrers estudis confirmen la hipòtesi que el panda i els
óssos es van separar evolutivament fa entre 18-25 milions d'anys.
Actualment és un animal en perill d'extinció ja que viu del bambú de
la selva xinesa que cada cop és més escassa.
És el logotip de la primera organització ecologista a nivell
mundial: WWF (World Wide Fund for Nature)

Ursinae

Tremarctinae
Ailuropodinae
altres cronoespècies (A. microta, A. wulingshanensis, A. baconi)
panda
A. melanoleuca
melanoleuca

A. melanoleuca qinlingensis
Ursidae