You are on page 1of 1

Magdalenes

Espai Social c/ Magdalenes 13-15

dimecres 4 dijous 5
[20:00] Assemblea oberta: [19:00]
V de Vivienda ATUREM LA DIRECTIVA DE LA
Som l´assemblea popular per un habitatge digne. VERGONYA, TANQUEM ELS
Som persones que arrel de les assegudes fetes a
Plaça Catalunya ens vam començar a trobar a la CENTRES D’INTERNAMENT!
Plaça del Rei durants uns dissabtes i ara ens
reunim al carrer Magdalenes. Concentració Pg de Gracia 90. (davant
delegació Parlament Europeu)

dissabte 7 [21:00]
[19:00] Aquest juny, menjem
fronteres!
Barcelona o Venècia, En el primer sopador d'aquest mes de juny
podrem disfrutar d'un sopar colombià i
cap a on aneu? desprès continuarem amb musiqueta suau.

Sessió 2 del Cicle III: El dret a la ciutat


El fenomen del apartaments turístic és una de les
puntes de l’iceberg de les conseqüències socials
del turisme i de la parc-tematització dels centres
Documental
urbans. Les ciutats són pensades més per als
Aquí hi viu gent
Alejandro Alzate, Francesca Bayre, Cathrin Gross, Jana
seus visitants, que per als seus habitants. Així
Montllor, Marc Vila
doncs, volem debatre i reflexionar sobre les
profundes transformacions que estan patint les
Documental realitzat pels alumnes d’antropologia
grans ciutats amb l'impacte del turisme, i de com
visual en el que a través de la mirada de diferents
els seus veïns veuen greument retallat el seu dret
persones s'enllacen reflexions sobre l’impacte
a la ciutat: Mercantilització de l’espai públic,
que té el turisme a ciutat vella i com condiciona la
banalització i homogeneïtzació del comerç,
vida de les persones que hi viuen.
pèrdua espectacular d’habitatges en favor d’usos
turístics, equipaments públics i culturals de
dimensió metropolitana, dinàmiques de
gentrificació, pèrdua de teixit social, i d’altres
problemàtiques.
per+info:
dilluns 9 http://www.sindominio.net/phrp
http://magdalenes.net
[20:00] Comissió de continguts:
V de Vivienda http://bcn.vdevivienda.net

PHRP- - magdalenes