You are on page 1of 2

«ΔΕΗ & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Σάββας Ζαμανίδης, Πρόεδρος Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Κοζάνης.

Είναι γνωστό, ότι η ανάπτυξη της περιοχής μας συνδέθηκε σχεδόν μονοσήμαντα με
την εξόρυξη και την καύση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με όλα
τα θετικά και τα αρνητικά που αυτό συνεπάγεται.
Τα αποθέματα του λιγνίτη που υπάρχουν στην περιοχή δικαιολογούν απόλυτα τον
ενεργειακό προσανατολισμό της, ο οποίος πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί, με την
προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθούν τα μεγάλα προβλήματα που
προκύπτουν από την εξόρυξη και καύση του λιγνίτη.
Έτσι η ΔΕΗ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και κυρίως με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
της περιοχής.
Προϋποθέσεις για την αρμονική αυτή συνεργασία είναι:
1. Η ΔΕΗ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την ισχύουσα
νομοθεσία και δεν τηρούνται πλήρως, όπως είναι:
- Η προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος
- Η εκπόνηση και η έγκριση των απαραίτητων ΜΠΕ
- Η τήρηση των εγκεκριμένων όρων των ΜΠΕ
- Η αποκατάσταση των εδαφών
- Η μείωση των εκπομπών ρύπων τόσο από τους ΑΗΣ, όσο και στα ορυχεία.
2. Να εκσυγχρονίσει την λειτουργία της με:
- Την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
- Την αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων μονάδων με νέες αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας και
3. Να αποδώσει στην περιοχή αυτά που της οφείλει, όπως είναι :
- Οι τελικές εκτάσεις ( απόδοση εδαφών)
- Μετεγκαταστάσεις οικισμών
- Αύξηση τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών στα επίπεδα που
επιβάλλονται από την νομοθεσία σε επιχειρήσεις με αντίστοιχες με τη ΔΕΗ
δραστηριότητες.

Σας ευχαριστώ.

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»