You are on page 1of 1

Zaži s nami

´
futb bal
al basket
beh vybíjaná

vanie ská
plá kan
ie
Poď v lete na mini-tábor!
Pre každého vo veku od 6 do 12 rokov

Kedy: 18. – 22. augusta 2008 Ako sa prihlásiť?


(od pondelka do piatku) Telefonicky
Kde: Brezová pod Bradlom Katarína Grančičová
Cena: 1900,- Sk tel.: 0903 808 608
(v cene je zahrnuté ubytovanie
Osobne
v 6-posteľových chatkách, strava
Petra Bachmayerová
5x denne, doprava, výlety, Pri štadióne 21, 900 21 Svätý Jur,
poistenie a pedagogický dozor) tel.: 0907 105 846
Čo nás čaká?
zapálenie olympijského ohňa,
uvítací ceremoniál, súťaženie
nielen v športoch, netradičné
rekordy, spoločné zamyslenia a
príbehy z Biblie, nočná výprava,
športový extra karneval, pátranie
po stratenej lopte a ešte mnoho
PRIHLÁSIŤ SA TREBA
iného, športového i nešportového...
DO 15. júna 2008!!!
Tábor organizuje občianske združenie MOZAIKA – Svätý Jur, ktoré sa zameriava
na voľnočasové aktivity pre deti, tínedžerov a mládež v našom mestečku.