You are on page 1of 4

☧ NAŠ ZAVIĈAJ

STRANJANI I MATOŠEVCI - NEKAD I SAD
Broj 11.

SVETA MISA I "BLAGOSLOV POLJA" U STRANJANIMA
Svibanj /2/ 2002.

Prije skoro 7 godina, početkom mjeseca kolovoza 1995., u Stranjanima, u kapeli sv. Franje
Asiškoga, slavljena je posljednji put sveta misa. Evo, poslije toliko vremena, na 12. svibnja
2002. je ispred devastirane kapele obavljen proljetni "blagoslov polja", a zatim se ponovno
slavila i sveta misa.

Po lijepom sunčanom vremenom, uobičajene molitve u ophodu ispred kapele i svetu misu
slavio je barlovački župnik, fra Mijo Rajič.

Okupilo se više od 150 osoba, a uz "domaće" vjernike iz Stranjana, Matoševaca, Ojdanića i
Orlovca, nazočan je bio i veći broj Stranjančana i Matoševljana iz Hrvatske: Zagreba i okolice,
Sunje, Čepina, Ivanić Grada, Novske i Okučana. Došlo je i nekoliko pravoslavaca iz Gradine. Na
2

toj svečanosti su bili i fra Franjo-Mile Josipović i fra Velimir Blažević, iz samostana Petrićevac.
Bilo je i onih kojima je to bio prvi dolazak nakon deset i više godina.

Prije i poslije svete mise "domaćini" su mogli upisati i dati prilog za blagoslov, a davani su i
doprinosi za obnovu kapele. Neki su iskoristili svoj dolazak u rodni kraj i da odu na "Gradinu" i
na "Batkovića groblje", da se pomole na grobovima svoje rodbine i preĎa.
Kao što je već običaj, poslije svet mise i ugodnih razgovora s prijateljima i znancima, išlo se
na "svraćanje". Najviše ih je bilo kod Mile i Marice Debeljak, a takoĎer kod Marice Milaković,
Jele Šlat, Slavka Ljevara, Slavka Blaževića, Mirka Pranjića.

RADOVI OKO KAPELE U STRANJANIMA

Kao što je bilo i predviĎeno - da su uradi prije "blagoslova polja" - neki poslovi kod kapele u
Stranjanima su već obavljeni. Tako je očišćen od korozije, a zatim obojen crnom lak-bojom
montažni metalni zvonik. To su 30 travnja i 1. svibnja 2002. uradili Mile Debeljak i Marinko
Milaković.

TakoĎer je 3. svibnja 2002. godine ograĎen prostor oko kapele. Na postojeće betonske
stupove postavljena je žičana mreža. U tom poslu su sudjelovali: Slavko Ljevar, Slavko
Blažević, Tomo Majdandžić, Mile Debeljak, Mato Topić (iz Orlovca) i Miro Stojčević (takoĎer
iz Orlovca).
3

"Pomogle" su kavom Marica Debeljak i Marica Milaković, a "podršku" akciji dao je svojom
posjetom i bivši barlovački župnik, fra Juro Šalić.

O obnovi kapele se ozbiljno razmišlja. Inžinjeri su izlazili na teren da pogledaju u kakvom je
ona stanju i što bi sve trebalo na njoj uraditi. Ustanovljeno je da su oštećenja mnogo teža nego
što se zaključivalo prema onome što se moglo vidjeti. Uz učvršćivanje temelja i uz izmjenu
dijela zida, morat će se mijenjati i cijeli krov. Sada je jasno i da će troškovi biti znatno veći od
onih s kojim se ranije računalo.

TEŠKO POVJEROVATI I SHVATITI, A DOGAĐA SE

Biskup Komarica je nedavno dao intervju za sarajevske dnevne novine "OsloboĎenje".
Govoreći o poteškoćama na koje povratnici nailaze kada žele ući u posjed svoje imovine, biskup
je spomenuo i slučaj iz Matoševaca.
Donosimo dio njegova odgovora novinarki Nagorki Idrizović: "A ima još i drugih vidova
očite opstrukcije. Što reći za ovaj slučaj: u selu Matoševci na periferiji Banje Luke, izbjeglica iz
Glamoča M.D. drži ovce i stoku u kućama prognanih Hrvata D.M., D.J., M.Lj., D.A. i D.M., koji
se iz Hrvatske odavno žele vratiti, ali nemaju pristupa svojim kućama. Novi gazda M.D. kaže da
će osloboditi kuće od stoke i ovaca kad dobije od Ministarstva nalog za deložaciju ovaca. U
Ministarstvu je odgovoreno da dotični M.D. 'ima pravo na poslovni prostor'?! Tako sa izričitim
odobrenjem Ministarstva RS domicilni banjalučki Hrvati moraju svoje kuće staviti na
raspolaganje kao 'poslovni prostor' ovcama čovjeka koji se treba vratiti u svoj Glamoč. Dok god
se ovakve i slične prakse budu provodile od strane lokalnih vlasti, a sa znanjem i prećutnim
odobrenjem predstavnika meĎunarodne zajednice, neće biti pravne države ni u Banjoj Luci ni u
RS, ni u BiH!" (Intervju je objavljen u dodatku "Oslobođenja", 27. IV. 2002. - Pogled, str. 4-5.)
Biskup nije iznio puna imena i prezimena vlasnika u čijim se kućama drže ovce i stoka, niti
čije su to ovce i stoka, nego je naveo samo njihove inicijale. U tuĎim kućama svoje ovce i stoku
drže Milišić Dušan i Đoko, a kuće u kojima se drži stoka i ovce pripadaju Debeljak Mati
(Petrovom), Debeljak Josipu, Majdandžić Ljubanu, Debeljak Anti i Debeljak Mati (Perinom).
Biskup Komarica nije spomenuo, ali se ista stvar dogaĎa i s nekim drugim kućama u
Matoševcima (u Batkovićima), a dogaĎala se doskora i u Stranjanima.
4

ZAINTERESIRANIH ZA POVRATAK I OBNOVU KUĆA IMA JOŠ

U svoja rodna mjesta i svojim kućama rado bi se vratili još neki Stranjančani i Matoševljani.
A budući da su njihove kuće teže oštećene ili porušene, prijavili su se i podnijeli molbe da im se
izgrade nove kuće ili da se obnove teško oštećene, ili da im se pomogne graĎevinskim
materijalom. Svakako da će se Caritas banjalučke biskupije i dalje zalagati i tražiti meĎunarodne
organizacije, i obraćati se odgovarajućim institucijama Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
koje bi financirale i na druge načine pomagale programe obnove i izgradnje.
A evo i popisa onih koji bi željeli da im se sagrade ili obnove kuće:
a) Stranjani
1. Batković (Ljubomira) Ivo - 2 osobe
2. Blažević (Vlade) Ferdo - 2 osobe
3. Blažević (Mirka) Marko - 1 osoba
4. Blažević (Jose) Mato - 3 osobe
5. Bogdanović (Ante) Mile - 2 osobe
6. Bijelić (Nike) Anto - 2 osobe
7. Kaurin (Peje) Ivo - 4 osobe
8. Ljevar (Nike) Ane - 1 osoba
9. Ljevar (Franje) Terezija - 1 osoba
10. Pranjić (Pere) Mirko - 2 osobe

b) Matoševci
1. Batković (Jose) Anto - 5 osoba
2. Batković (Milka) Joso - 1 osoba
3. Blažević (Jose) Mirko - 1 osoba
4. Debeljak (Pere) Josip - 2 osobe
5. Debeljak (Petra) Mato - 2 osobe
6. Debeljak (Pere) Mato - 5 osoba
7. Majdandžić (Tome) Ivo - 3 osobe
Ing. arhit. Zoran Simurdić, zaposlenik Caritasa, 11. svibnja 2002. je obišao i pregledao
većinu kuća ili lokacija za kuće onih koji su se do toga dana javili i zatražili pomoć u obnovi ili
izgradnji. To je bilo potrebno da bi se mogli pripremiti potrebni elaborati koji će se staviti na
uvid organizaciji ili donatoru koji se pokaže voljnim da preuzme obnovu, odnosno izgradnju
kuća koje Caritas predloži. A u obzir za pomoć mogu doći samo oni koji budu spremni prihvatiti
uvjete koje dotična organizacija ili donator postavi.

PrireĎuje: Velimir Blažević, Marije Dimić 4, 78000 BANJA LUKA, BiH