You are on page 1of 1

Metoroloska stanica

- najnovija generacija meteoroloških stanica daje veliku pouzdanost u radu


- praćenje osnovnih meteoroloških veličina, a uz pomoć software na web portalu dobija se
prognoza pojave bolesti u voćnjacima, vinogradima, odnosno na ratarskim kulturama
- stanica se napaja energijom preko solarnog panela ili baterija
- prebacivanja podataka odvija se potpuno automatski pomoću GPRS veze što omogućava da
korisnik uvijek ima trenutne podatke za svoju stanicu što istovremeno znači da nije potrebno
podatke preuzimati pomoću modemskog pristupa
- svi podaci nalaze se na web portalu www.fieldclimate.com dok je pristup podacima pomoću
ključne riječi i lozinke
- pristup podacima moguć je s bilo kojeg računala koje ima pristup internetu te na taj način
korisnik nije vezan za svoje računalo
- najčešće korišteni osjetnici su osjetnici temperature, relativne vlažnosti, sunčeve radijacije,
padalina, brzine i smjera vjetra, senzori vlažnosti lista i senzori vlage u tlu
- pomoćni programi za navodnjavanje, alarmi za mraz

- ovisno o potrebama postoji nekoliko osnovnih modela: iMETOS rain - stanica koja mjeri samo
količinu padalina, iMETOS frost - praćenje trenutka zaleđivanja vode, iMETOS ag - koriste se za
prognozu bolesti u poljoprivredi, iMETOS sm - prati stanje vlažnosti tla, iMETOS zt - prati stanje
kvalitete zraka u svinjogojstvu kao i ponašanje životinja

Preuzeto sa: http://www.findri.hr/meteoroloske.html

Dana:02.06.2008