Grecs Etruscos

la columna l’arc i la volta

Alguns edificis públics romans van ser:  Les termes  La basílica  La cúria  El temple

Les termes, o banys públics, eren establiments de bany col·lectiu. A part de la funció higiènica, cal esmentar també la social i la gimnàstica.

A les termes no coincidien mai els homes i les dones. O bé hi anaven en horaris diferents, o bé, si les termes eren prou grans, tenien espais separats que funcionaven simultàniament.

La distribució dels banys era arreu força semblant. La primera sala que hom trobava era el vestidor o apoditeri (apodyterium), on es deixava la roba.

La roba era guardada a l’apoditeri per un esclau per evitar furts.
Sir Lawrence Alma-Tadema. Un Apoditeri. 1886.

A continuació hi havia el tepidari (tepidarium) per al bany tebi, el frigidari (frigidarium), o sala per al bany fred, i el caldari (caldarium), o sala per al bany calent.

Per escalfar l’aigua i l’aire s’usava un forn de carbó de llenya i un hipocaust (hypocaustum) que distribuïa l’aire calent sota el paviment.

El lacònicum (laconicum) era una espècie de sauna. També solia haver-hi un gimnàs o palestra (palaestra), i sales per massatges (distractoria) i per untar-se amb oli (oleatoria). Les més luxoses comptaven inclús amb jardins, biblioteques, botigues, etc.

El lacònicum era una sala amb una obertura al sostre tapada per un disc movible que permetia regular la temperatura

Amb l’estrígil es netejaven la brutícia que s’hagués pogut adherir al cos untat fent esport.

A Catalunya tenim restes de termes romanes, entre les quals cal destacar les de Caldes de Montbui (Aquae Calidae), les de Caldes de Malavella (Aquae Voconis) i les de Badalona (Baetulo)

Termes de Badalona Termes de Caldes de Montbui

La basílica i la cúria eren grans edificis ubicats normalment al fòrum, una gran plaça rectangular rodejada per un pòrtic amb columnes on hi havia els edificis públics més importants de la ciutat.

Totes les ciutats romanes tenien fòrum. Era l’escenari de la vida pública de la ciutat.

La basílica era generalment un edifici de planta rectangular dividit en tres naus separades per columnes. Hi tenien lloc els processos públics (mena de jutjat), els negocis i les transaccions comercials.

Restes i reconstrucció de la basílica Júlia (Roma)

La cúria era una gran sala rectangular. S’hi celebraven les reunions del senat local.

El temple primitiu era circular o de planta quadrada. Per influència grega passà a ser de planta rectangular.

Restes i reconstrucció del temple de Vesta (Roma)

El temple es construïa sobre un podi (podium) i s’hi accedia per una escalinata situada a la part del davant. L’estança principal (cella) estava precedida per un pòrtic de columnes (pronaos).

Cella

Pronaos

Temple romà de Vic

Podium

A la cella hi havia l’escultura de la divinitat. Ningú hi tenia accés tret dels sacerdots.

Reconstrucció ideal de l’interior del Partenó, un temple grec.

Els grecs, com els romans, tampoc podien accedir a l’interior dels temples.

Els actes religiosos es realitzaven al voltant d’un altar (ara) que hi havia davant del temple.