You are on page 1of 9

GREJANJE, KLIMATIZACIJA I

SOLARNA ENERGIJA

Student:
Savic Bojan 40/2005
Profesor:
Milorad Bojić
Priprema vazduha za
klimatizaciju
 Filtriranje vazduha
 Vlazenje i ispiranje vazduha
 Predgrevnje i zagrevanje vazduha
Filtriranje vazduha
 Najvaznija uloga filtera je da efikasno odstranjuju
mikrobe,organsku i neorgansku prasinu i razne mirise.
 Glavne vrste filtera su sa paketima koji se posle odredjenog
vremena bacaju ili regenerisu,i tu razlikujemo filtere:
-Filter sa metalnim plocama natopljenim viskoznim uljem
-Filter od metalne vune
-Ispiraci vazduha
-Elektrostaticki filteri
Karakteristike filtera
 Efikasnost filtera izrazena sledecim izrazom:

G1
E =1−
G0
 Kapacitet zadrzavanja prasine filtera je relativna
kolicina prasine koju filter zadrzi u odnosu na
standardnu koncetraciju a da pritom njegov
otpor ne predje njegove granice i to:
-za filter malog otpora 44 Pa
-za filter srednjeg otpora 123 Pa
-za filter velikog otpora 250 Pa
Vlazenje i ispiranje
 Vlazenje vazduha se vrsi vodom rasprsene u sitne kapljice.
Rasprsivanje se vrsi pomocu brizgaljke koje mogu biti
razlicitog tipa,ali
uglavnom postoje tri vrste prema nacinu rada.
-Prvi nacin je da se voda pod pritiskom pumpe potiskuje
kroz brizgaljke u vazdusnu struju u istom smeru.
-Drugi nacin je da se u kombinovani sisak brizgaljke
dovodi voda i para pod dosta visokim pritiskom koja po
principu injektora zahvata i razprsuje vodu u sitne kapljice.
-Treci nacin je slican drugom samo se umesto vodene pare
koristi komprimovan vazduh.
Predgrevanje i zagrevanje
 Grejaci u klimo komorama sluze za pregrevanje i krajnje
zagrevanje vazduha kada je to potrebno.Prema svojoj
konstrukciji u upotrebi su tri vrste fluidnih grejaca :
-od livenih clanaka
-od savijenih serpentinastih cevi
-od cevi u vidu registra
 Grejaci od livenih clanaka su slicni radijatorima samo imaju
vise izvijanja i prelamanja povrsina u cilju sto veceg kontakta
sa vazduhom
 Grejaci od serpentiskih cevi ne daju dobru ujednacenost
temperature vazdusnoj struji pa su sve manje u upotrebi
 Grejaci sa registrom obicno su od bakarnih cevi,zbog dobre
toplotne provodljivosti
Hladnjaci
 Za potpunu ili samo letnju klimatizaciju za hladjenje i susenje
moraju se upotrebiti hladnjaci.Isparivac uredja za hladjenje
postavlja se u vazdusnu struju obicno iza grejaca.Prolazom
kroz isparivac vazduh se hladi i gubi odredjeni deo vlage.U
dogrejacu naknado se podesavanje temperature regulise i
stepen vlaznosti

 Za susenje vazduha pored promene stanja vazduha


termodinamickim putem negde se koristi hemijska
apsorpciona sredstva ,kao sto je silicijum, ugalj…
Kanali za razvodjenje
vazduha
 Kanali moraju zadovoljiti dva bitna uslova:
-Prvi je da njihovo izvodjenje ne prouzrokuje veliki otpor
strujanju
-Drugi da budu pristupacni radu ciscenja na svakom mestu
 Radi smanjenja otpora zidovi kanal treba da su potpuno glatki
a promena pravca da je izvedena sa blagim krivinama ili pod
malim uglovima
 Isto tako treba postupiti i kada je u pitanju racvanje
kanala.Takodje ako se radi o prelazima iz jednog preseka u
drugi treba ih karenirati
 Kod kolena gde nije moguce izvesti blagu krivinu onda ubaciti
deflektor.Prilikom izbora materijala vodi se racuna o
konstrukciji celog objekta ,uslovima odrzavanja ,ceni kostanja
,mogucnostima izrade…
 Za regulisanje ili prebacivanje vazdusne struje u racvama
koriste se klapne ili zaluzne
Raspored otvora

 Raspored i smestaj otvora za dovod i odvod klimatizovanog


vazduha u prostorijama treba da zadovoljava pored tehnickih
uslova jos i arhitektonske,higijenske i estetske zahteve.

 Ovi zahtevi su stroziji ukoliko se otvori postavljaju nize do


visine coveka nego kada se oni izvode u gornjim delovima
prostorije na zidovima,plafonima i uglovima izmedju njih.