Híres és hírhedt emberek híres és hírhedt beköpései MOTTÓ: ”Mihelyt egy nőről nem tudsz mindent feltételezni, szereted

.” - írta Paul Géraldy költő, Mottó: "Az elme és okoskodása megtévedhet, de az érzés sohase" - írta Tariménes utazása című regényében a testőr-író Bessenyei György, aki 1811-ben ezen a napon halt meg. MOTTÓ: "Az igazság létezik. Csak a hazugságot találják ki." - mondta Georges Braque francia festő, aki 121 éve, 1882-ben ezen a napon született. „ A könyvre kiadott pénz látszólag eldobott pénz, mint a vetőmag.” Gárdonyi „Az erényes élet önmaga jutalma” „Lovaggá egy nap alatt ezret is üthetek, de doktorrá ezer nap alatt egyet sem” király. Ahhoz is idő kell, hogy az ember szépen tudjon megöregedni. (Feleki László) Az emberi élet tulajdonképpen sem hosszúnak, sem rövidnek nem mondható, mert alapjában véve ez az a mérték mely után minden más időtartamot megbecsülünk. (Schopenhauer) Az öregség nem mentség, hanem kibúvó. A fiatalság igen, de az még nem kibúvó. Mint ahogy az sem, hogy nincs időm. (Viktor Slovszkij) Csak a múltról tudhatunk valami biztosat - a jövőről csak annyit, hogy meg fogunk halni. (Erich Fromm) Egész életünkön keresztül mindig csak a jelent tartjuk birtokunkban és sohase többet. A különbség csak az, hogy ez elején hosszú jövőt látunk magunk előtt, a vége felé pedig hosszú múltat magunk mögött. (Schopenhauer) Emberileg szólva, a halálnak jó oldala is van: az, hogy véget vet az öregségnek. (La Bruyére) ...gyermekkorunkban az élet olyannak mutatkozik, mint egy színházi díszlet messziről nézve,öregségünkben pedig mint ugyanez a lehető legközelebbről. (Schopenhauer) Ha én még egyszer 75 éves lehetnék! (Szent-Györgyi Albert a 90. születésnapján) Minden életkornak megvannak a maga örömei, de ezeket sajnos mindig megkésve ismerjük fel. (Pablo Casals) Nem feltétlenül a fiatalság jele, ha valaki nem tud megöregedni. (Feleki László) Zsigmond

Temékeny tévhit, hogy másképp is lehetett volna. Ez ringatja a gondolkodás bölcsőjét. (Osvát Ernő) Az emberek boldogsága és boldogtalansága nem kevésbé függ kedélyüktől, mint szerencséjüktől. (Francois de La Rochefoucauld) Hagyd rá a sorsra, szabjon az irányt s légy bizalommal szerencséd iránt. (Lope de Vega) Játék az élet, rosszul megkevert kártyákkal, gonddal és bajjal teli szerencsejáték, hol a vak esély uralkodik. (Lope de Vega) Nagyobb erények kellenek a jószerencse, mint a balsors elviseléséhez. (Francois de La Rochefoucauld) A féltékeny nem mindig okkal az - féltékeny, mert féltékeny: ez a szörny önmaga nemzi s szűli önmagát. (Shakespeare) A nyilvánossá vált szerelem ritkán tartós. (Stendhal) A szerelem diadal, amelyben szükségszerűen egy győztesnek és egy legyőzöttnek kell lennie. (Étienne Rey) ...a szerelem egyik legfőbb erénye éppen az, hogy szerénnyé, sőt félénkké teszi az embert. (Balzac) A szerelem olyan, mint a ragályos betegség: mennél jobban félünk tőle, annál inkább hajlunk rá. (Chamfort) A szerelem tragédiája nem a halál vagy az elválás... A szerelem tragédiája a közömbösség. (William Somerset Maugham) A szerelemnek, hogy növekedjék és tartós legyen, akadályokba kell ütköznie. (Étienne Rey) A szerelmes annyira önző, hogy még a saját érdekeit sem veszi figyelembe. (Feleki László) Aki szeret s szeretni nem akar, gyűlölni is majd megtanul hamar. (Lope de Vega) Akit szeretünk, azt egészen boldoggá, vagy ha ez nem lehetséges, egészen boldogtalanná akarjuk tenni. (La Bruyére) ... az egyszerű és természetes dolgok pedig általában igazak szoktak lenni. (Raymond Chandler) A múltról vagy igazat kell mondani, vagy semmit. (Dmitrij Sosztakovics) Legrosszabb cselekedeteink és tulajdonságaink sem lehetnek oly rondák, mint aminő ronda és gyáva, ha nem merjük bevallani őket. (Montaigne) Nehéz elhinni, hogy valaki igazat mond, mikor te az ő

helyében hazudtál volna. (Henry Louis Mencken) Vannak olyan helyzetek az életben, amelyekben az igazmondás és az egyszerűség a legjobb furfang a világon. (La Bruyére) A puszta kéz és az önmagára hagyatkozó értelem egyaránt keveset ér: szerszámra és segédeszközre van szüksége az értelemnek éppúgy, mint a kéznek. (Francis Bacon) A világ teli van készséges emberekkel, némelyek dolgozni akarnak, s a többiek hagynák őket. (Robert Lee Frost) Annak oka, hogy több embert öl meg az aggodalom, mint a munka, az, hogy több ember aggodalmaskodik, mint dolgozik. (Robert Lee Frost) ...éveket töltünk el valami munkára való előkészülettel, mialatt annak kivitelére való erőinket észrevétlen rabolja el az idő. (Schopenhauer) A fáradozás és az ellenállással való küzdés épp olyan szükséglete az embernek, mint a vakondnak, hogy földet túrjon. A nyugalmat, melyet valami maradandó élvezet okozta megelégedettség idézne elő, nem tudná elviselni. Akadályokkal megküzdeni: életének legnagyobb élvezete. (Schopenhauer) A várakozás ott csal meg, ahol legtöbbet ígér, s akkor sikerül, mikor a remény csüggedésbe hull. (Shakespeare) Az erős elhatározás a legszélsőségesebb szerencsétlenséget is egyetlen pillanat alatt elviselhető állapottá változtatja. (Stendhal) És a legtöbb ember kibírja, amit ki kell bírnia, ha egyszer szembe kell néznie az elkerülhetetlennel. (Raymond Chandler) A felelősség könnyen uralkodássá és birtoklássá fajulhat, ha oka nem a szeretet harmadik összetevője, a tisztelet. (Erich Fromm) A szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja, hogy őt szeretik, és nem abban, hogy ő szeret, és képes a szeretetre. (Erich Fromm) A szeretet szempontjából az számít, hogy az ember hisz saját szeretetében, a képességben, hogy szeretet tud ébreszteni másokban. (Erich Fromm) Az apai szeretet feltételes szeretet. Elve ez: " szeretlek, mert megfelelsz a várakozásaimnak, mert teljesíted a kötelességedet, mert olyan vagy, mint én." (Erich Fromm)

Ha igazán szeretek egy embert, akkor minden embert szeretek, szeretem a világot, szeretem az életet. (Erich Fromm) ...jóformán senki sem hiszi, hogy szeretni meg kellene tanulnia. (Erich Fromm) Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés - az döntés, ítélet és ígéret. (Erich Fromm) A múlt azzal a jóakarattal ítélendő meg, amellyel az összes jóvátehetetlen dolog. (Füst Milán) Aki azt akarja, hogy ítélete hitelre találjon, mondja ki azt hidegen és indulat nélkül. (Schopenhauer) Aki megbocsátja a gaztettet, cinkossá lesz. (Voltaire) Az ember erényének vagy szellemi kapacitásának mércéje: a mindennapi élete. (Saul Bellow) Jobb vállalni a kockázatát, hogy megmentsünk egy egy bűnöst, mint elítélni egy ártatlant. (Voltaire) Nem kétséges, hogy Hasfelmetsző Jack is az emberi természetet hozta fel mentségéül. (Alan Alexander Milne) Se szépnek, se csúnyának ne tartsd a földi létet: amit látsz, akkor láttad, ha árnyékát is nézted. (TOB) Senki sem szerezheti meg mindazt, amit csak akar, azt azonban megteheti, hogy ne kívánjon olyat, amilye nincs. (Seneca) A nagy szereposztásban vállalni kell az elrettentő példa szerepét is. (Feleki László) A Pluto 250 földi év alatt teszi meg a Nap körüli utat. Alapjában véve ráér, ha jól meggondoljuk. (Feleki László) Aki mindenáron azt szeretné tudni, hogy ki az első az írók között, talán rendezzen közöttük futóversenyt. (Feleki László) Annyira megszoktam kettesben, hogy már-már úgy érzem: csak félig vagyok. (Montaigne) Az egysejtű joggal elmondhatja, hogy szervezete klasszikusan leegyszerűsített. (Feleki László) Az unalmas alakok két csoportba oszthatók: akiknek megvan a saját kedvenc témájuk és akiknek nincs szükségük témára. (Alan Alexander Milne) Egy ismerősöm elmondta, hogy utálja az állatmeséket, amióta egy mesebeli sakálban magára ismert. (Feleki

László) Felháborító, ha egy orvos fertőző betegséget kap. Miért bántják egymást a szakmabeliek? (Feleki László) Ha a helyzet értelmetlennek látszik, próbálj legalább te értelmesnek látszani! (Hermann Kant) Jóllakottan nem félnék a kísértetektől. Még kevésbé, ha rendes nemi életet élnék. (James Patrick Donleavy) S ha nevetek vagy ajkamon kel ének, teszem, mivel egyetlen menedék ez, hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek. (Petrarca) Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük. (Seneca)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful