You are on page 1of 18

ALKENA

Rumus umum : CnH(2n)

Tata Nama ALKENA
• Nama Anggota Golongan ALKENA Berdasar Aturan IUPAC adalah : Seperti pada Alkana, sesuai Jumlah Atom C, nama akhiran ANA pada Alkana diganti akhiran ENA. Pada Rumus Struktur Letak ikatan rangkap 2 diberi nomor serendah-rendahnya. Untuk ALKENA bercabang, Tentukan (pilih) Induk Alkena yaitu Rantai C terpanjang yang memiliki 1 Ikatan rangkap 2. Atom C lain yang terikat pada induk disebut cabang (Alkil) dengan nama alkil sesuai jumlah atom C-nya, dan diberi nomor menyesuaikan letak nomor ikatan rangkap 2. Urutan/cara Penulisan Nama Alkena bercabang yaitu : Nomor Cabang, Nama dan jumlah Cabang, Nomor letak Ikatan rangkap 2, Nama Induk Alkena.

1. 2. 3. 4.

5.

Tuliskan Nama Alkena berikut :
1

CH 2  C CH 3

 CH 2  CH 2  CH 3

2

CH 3 CH 3  C CH 3  CH 2  CH  C  CH 3 CH 3

3

CH 3 CH 3  CH 2  C CH 3

CH 3  CH 2  C CH 3  CH  C CH 3  CH 3

4

CH 3 CH 3  CH  C CH 3 CH 3  CH  CH 2

5

CH 3 CH 3 CH 3  C C  CH  CH  CH  CH 2  CH 3 CH 2 CH 3

CH 3 CH 3

6

CH 3 CH 3  CH  C CH 3 CH 3

CH 3  CH  CH  C CH 2 CH 3  CH 2  CH 3

7

CH 3 CH 3  C CH 3 C

CH 3  CH 2  CH 2  C CH 2 CH 3  CH 2  CH 3

8

CH 3

CH 3  CH 3

CH 3  CH  C  CH  CH 2  C CH 3 CH 2

9

CH 3

CH 3 CH 3 C CH 3  CH 3

CH 3  CH  CH  CH 2  CH  C CH 3

10
CH 3 CH 3 CH 3  CH  C CH 3 CH 2  CH 2  CH  CH 2  CH 2  C CH 2 CH 3  CH 3

11

CH 3  C CH 3

 CH  CH 2  CH 3

12

CH 3  CH  CH  CH  CH 3 CH 3

13
CH 3 CH 3 CH 2  CH 2  CH 3

CH 3  CH  CH  CH 2  CH 2  CH 2  C CH 3 CH CH 2

14

CH 3 CH 3  CH  C CH 3

CH 3 CH 3  CH  CH 2  CH  C CH 3  CH 3

15
CH 3 CH 3 CH 3  CH  C CH 3 CH 3 CH 2  CH  CH 2  CH  C CH 2 CH 3  CH 3

16

CH3 | CH3 — CH — CH = C — CH3 | CH3 — CH — CH3