You are on page 1of 1

PROJECTE DEL DEP.

LLENGÜES
BIBLIOTECA D’AULA ESO
Amor de Déu

LA BIBLIOTECA D’AULA PERMET

El gust i la cura pel llibre

• Fomentar la cura, el respecte pel llibres.


• L’alumnat es compromet d’una manera més afectiva amb els llibres de la
Biblioteca.

Recolzament per la lectura i l’escriptura

• Facilitar l’ interès per la lectura.


• Millorar la velocitat i la comprensió lectora.
• Potenciar el llenguatge oral i escrit.
• Facilitar models i exemples.
• Promoure activitats tipus taller (fer un conte...)
• Millorar l’expressió escrita (resumir, comentaris crítics, lèxic)
• Augmentar la lectura en nens i mestres: per plaer, llegir en silenci,
conèixer altres tipus de lectures.

Comunicació

• Facilitar la participació i el diàleg grup-classe.


• Potenciar les relacions en funció de la forma en què s’utilitza: parelles,
petits grups, contar contes, inventar...
• Fomentar la cooperació i el respecte envers els altres i el seus llibres.

Creativitat

• Facilitar el desenvolupament d’activitats creatives.


• Potenciar el gust per l’estètica i l’alumnat aprèn a desenvolupar criteris
propis per a avaluar una obra.