You are on page 1of 67

1.

0 bază de date în Access este formată din următoarele obiecte: tabele, interogări, formulare,
rapoarte, pagini Web, macro-uri si module.

ANS: T

2. lnterogările de actiune sunt: Delete Query, Append Query, Update Query, Make-Table
Query.

ANS: T

3. Obiectele gestionate cu Access, împreună cu elementele de control care le sunt


asociate, contin proprietăti si declansează aparitia unor tipuri de evenimente.

ANS: T

4. Informatiile de structură din cadrul rapoartelor reprezintă acele informatii de ordin


functional stabilite la crearea raportului (controale, sectiuni, elemente de grafică decorative
etc.).

ANS: T

5. Obiectele gestionate cu Access, împreună cu elementele de control care le sunt


asociate, contin proprietăti si declansează aparitia unor tipuri de evenimente.

ANS: T
6.
O valoare NULL înseamnă că valoarea este zero.

ANS: F

7. Optiunea Open din meniul rapid permite deschiderea spre modificare a formularului selectat.

ANS: F

8. Instructiunea DROP TABLE serveste pentru eliminarea înregistrărilor unei tabele


dintr-o bază de date.

ANS: F

9. În SGBD Access, relatiile se constituie prin precizarea unei legături între un câmp sau o
combinatie de câmpuri ale unui tabel si câmpurile corespunzătoare din alt tabel.

ANS: T

10. SGBD Microsott Access nu permite exportarea structurii de tabele, definitii de


interogări, formulare, rapoarte si module.

ANS: F

11. Interogările unei aplicatii Access sunt obiecte ale unei baze de date Access ce permit
extragerea acelor date de care utilizatorul are nevoie.

ANS: T

12. Prin folosirea instructiunii DELETE se pot sterge înregistrările din tabel, dar si tabelul.

ANS: F

13. Într-o asociere de tipul multi-la-multi unei înregistrări din tabelul A îi pot corespunde
mai multe înregistrări din tabelul B, iar unei înregistrări din tabelul B îi pot corespunde, de
asemenea, mai multe înregistrări din tabelul A.

ANS: T

14. Obiectele Access sunt percepute prin "ceea ce.fac", comportamentul lor mascând elemente
de structură internă. În momentul în care obiectul a fost creat, el poate fi utilizat si în alte
aplicatii, compuse din obiecte care interactionează prin specificul comportamentului lor. În
acest caz, nu mai există un program care manipulează datele, ci obiecte care îsi transmit
reciproc date. Evenimentele care apar si schimbările de stare pe care acestea le
declansează determină o schimbare a metodologiei de concepere a sistemului.

ANS: T

15. Optiunea Design din meniul rapid permite formularului selectat să fie deschis în
vederea efectuării modificărilor structurii sale.

ANS: T
16. La deschiderea fisierului care contine componentele bazei de date, acestea sunt afisate în
fereastra DataWindow.

ANS: F

17. Tabelele unei aplicatii Access sunt obiecte ale unei baze de date Access; ele au o
structură, iar în ele se memorează înregistrări.

ANS: T

18.
Sistemul Access stochează intern datele calendaristice sub forma unor numere în virgulă
mobilă pe 8 octeti, ora fiind reprezentată ca o fractiune dintr-o zi.

ANS: T

19. Tabelele unei aplicatii Access sunt obiecte ale unei baze de date Access utilizate pentru a edita
situatii.

ANS: F

20. SGBD Microsoft Access are schema bazei de date constituită din colectiile de rapoarte
si poate fi utilizată prin manipularea interogărilor.

ANS: F

21. Câmpurile de tip memo constau numai din text si au maxim 256 de caractere, în acestea putând
fi incluse si secventele de salt la început de rând/salt la rând nou.

ANS: F

22. Obiectele unei baze de date ACCESS sunt accesibile numai după deschiderea bazei
de date.

ANS: T

23. În cadrul rapoartelor toate controalele utilizate la formulare vor fi functionale.

ANS: F

1. Ce obiecte nu se pot include într-o aplicatie Access? OK


a. Tabele
b. Formulare
c. Fisiere
d. Interogări
ANS: C

2. Un SGBD este un: OK


a. program de editare cu facilităti de încorporare a unor obiecte Windows
b. sistem de programe de gestiune care asigură descrierea structurii bazei de
date, manipularea datelor, controlul, autorizarea accesului la baza de date

c. fisier Word

ANS: B

3. Tipul de dată Double: OK

a. Este utilizat pentru reprezentarea valorilor de tip sir de caractere


b. Este utilizat pentru reprezentarea valorilor de tip întreg
c. Poate fi utilizat pentru reprezentarea de numere reale în dublă precizie

ANS: C

4. Într-un atribut de tip Text pot fi memorate: OK

a. blocuri de text de până la 65536 caractere


b. siruri de caractere de lungime maximă de 255 de caractere
c. numere întregi cuprinse între –32768 si +32768;
date calendaristice si oră

ANS: A

5. Proprietatea “Input Mask” a unui atribut permite: OK


a. definirea etichetei asociate atributului care va fi afisată în formatele si
rapoartele ce se vor crea

b. definirea măstilor pentru introducerea datelor


c. definirea unei valori implicite care va fi generatã automat în ecranele de culegere a datelor

ANS: B

6. O relatie “one to one” între 2 tabele, presupune că: OK

a. unei înregistrări din prima tabelă îi corespund mai multe înregistrări din cea de-
a doua tabelă

b. unei înregistrări din prima tabelă îi corespunde o singură înregistrare din cea
de-a doua tabelă

c. unor înregistrări din prima tabelă le corespund mai multe înregistrări din cea
de-a doua tabelă

ANS: B

7. Un control de tip etichetă (Label) dintr-un formular se utilizează pentru: OK

a. afisarea si editarea datelor


b. afisarea unor informatii sau mesaje
c. declansarea unor actiuni
d. selectia de valori dintr-o listă disponibilă
e. editarea de date si selectia de valori dintr-o listă disponibilă
ANS: B

8. Interogările actiune de tip Make Table pot fi utilizate pentru: OK

a. Adăugare de noi înregistrări în tabele


b. Generare de noi tabele
c. Stergerea de înregistrări din tabele
d. Actualizarea înregistrărilor din tabele

ANS: B

9.Adăugarea unui câmp la un tabel, in SQL, se face utilizând: OK

a. Drop Table
b. Create Table
c. Alter Table

ANS: C

10. Se consideră tabelul MATERIALE având următoarea structură:


MATERIALE (COD, DEN, UM, CANT, PRET_ U).
Comanda:
SQL>SELECT COD, DEN FROM MATERIALE; OK

a. Selectează toate înregistrările din tabelă


b. Selectează numai câmpurile COD si DEN si toate înregistrările
c. Selectează numai câmpurile COD si DEN fără înregistrări
ANS: B

11. Pentru a crea un raport cu ajutorul asistentului de rapoarte Access, ce optiune trebuie
selectată în fereastra New Report: OK

a. Design View
b. Report Wizard
c. AutoReport Columnar
d. Label Wizard

ANS: B

12. În Access, în cazul tabelelor, zona de declarare a câmpurilor este formată dintr-un tabel
compus din trei coloane. Care va servi la indicarea a ce fel de valori vor fi memorate în
câmpul respectiv si câtă memorie se va aloca pentru acel câmp. OK

a. Field Name
b. Data Type
c. Description

ANS: B

13. La lansarea aplicatiei Access, pe ecran se afisează fereastra de bază Access. Din
caseta de dialog Microsoft Access ce optiune trebuie selectată pentru crearea unei aplicatii noi,
fara nici un obiect? ok

a. Blank Database
b. Database Wizard
c. Open an Existing Database

ANS: A

14. Ce obiecte trebuie create primele într-o aplicatie Access? OK

a. Formularele (Forms)
b. Interogările (Queries)
c. Tabelele (Tables)
d. Rapoartele (Reports)
e. Modulele (Modules)

ANS: C

15. O tabelă poate avea : OK

a. O singură cheie primară

b. Mai multe chei primare


ANS: A

16. Proprietatea “Required” a unui atribut din tabel permite: OK

a. definirea etichetei asociate atributului care va fi afisată în formatele si


rapoartele ce se vor crea

b. precizarea prin Yes sau No, dacă atributul respectiv trebuie să prezinte valori în
mod obligatoriu

c. specifică continutul textului care se va afisa în cazul introducerii unei


înregistrări care nu respectă regula de validare

d. definirea unei valori implicite care va fi generată automat în ecranele de culegere


a datelor

ANS: B

17. Tipul de dată Byte este utilizat: OK

a. Pentru declararea variabilelor dublă precizie


b. Pentru declararea variabilelor cu valori în intervalul 0-32768
c. Pentru declararea variabilelor întregi cu valori in intervalul 0-255

ANS: C

18. Pentru a modifica structura unei tabele, aceasta trebuie deschisă: OK

a. În modul DataSheet
b. În modul Print Preview
c. În modul Design

ANS: C

19. SGBD Microsoft Access stochează toate componentele unei baze de date într-un
singur fisier cu extensia: OK

a. DOC

b. XLS

c. PPT

d. MBD

e. MDB

ANS: E

20. Cu ajutorul unui formular (form, videoformat) NU putem: ok

a. vizualiza datele din tabela asociată


b. modifica datele din tabela asociată
c. modifica structura tabelei asociate
d. adăuga înregistrări în tabela asociată
ANS: C

21. O interogare Access poate avea ca sursă de date: OK

a. numai o tabelă
b. numai o altă interogare
c. Tabele sau interogări Access

ANS: C

22. Secventa SQL :

CREATE TABLE Vanzari (nr number, cod_mat number, pret currency not null, nume_mat char(20))

creează un tabel cu: OK

a. 5 câmpuri
b. 4 câmpuri
c. 6 câmpuri

ANS: B

23.

Se consideră tabelul MATERIALE având următoarea structură:


MATERIALE (COD, DEN, UM, CANT, PRET_U).
Comanda:
SQL>SELECT COD, DEN FROM MATERIALE WHERE DEN='Cherestea'; OK

a. Selectează toate înregistrările din tabelă pentru materialele cu denumirea


(DEN) 'Cherestea'
b. Selectează numai câmpurile COD si DEN si toate înregistrările
c. Selectează numai câmpurile COD si DEN pentru materialele 'Cherestea'

ANS: C

24. Un total general al unui raport, se specifică, de obicei, în sectiunea: OK

a. Report Header
b. Report Footer
c. Page Header
d. Page Footer

ANS: B

25. SGBD Microsoft Access este un sistem: OK

a. relational
b. mutual
c. de retea
d. arborescent
e. ierarhic

ANS: A

26. La lansarea aplicatiei Access, pe ecran se afisează fereastra de bază Access. Din
caseta de dialog Microsoft Access ce optiune trebuie selectată pentru crearea unei aplicatii
cu ajutorul expertului Access? OK
a. Blank Database
b. Database Wizard
c. Open an Existing Database

ANS: B

27.
În Access, în partea de sus a fereastrei Database, sunt afisate trei butoane. Care din ele serveste
la modificarea obiectului curent? OK

a. Open
b. Design
c. New

ANS: B

28. Proprietatea “Indexed” a unui atribut permite: OK

a. definirea etichetei asociate atributului care va fi afisată în formatele si


rapoartele ce se vor crea

b. precizarea prin Yes sau No, dacă atributul respectiv trebuie să prezinte valori în
mod obligatoriu

c. definirea fisierului index pentru atributul respectiv


d. definirea unei valori implicite care va fi generată automat în ecranele de
culegere a datelor
ANS: C

29. Tipul de data Date: OK

a. Reprezintă valori de timp si dată calendaristică


b. Reprezintă valori monetare
c. c=a*b este o expresie corectă dacă a si b sunt variabile de tip dată
calendaristică

ANS: A

30. O relatie “one to many” între 2 tabele, presupune că: OK

a. Unei înregistrări din prima tabelă îi corespund mai multe înregistrări din cea
de-a doua tabelă

b. Unei înregistrări din prima tabelă îi corespunde o singură înregistrare din cea
de-a doua tabelă

c. Unor înregistrări din prima tabelă le corespund mai multe înregistrări din cea
de-a doua tabelă

ANS: C

31. Putem modifica datele introduse într-o tabelă astfel: OK

a. Deschidem tabela cu butonul Design


b. Deschidem formularul asociat tabelei cu butonul Open
c. Deschidem formularul asociat tabelei cu butonul Design
ANS: B

32. Categoria de proprietăti “Data” a unui formular contine proprietăti privitoare la: OK

a. dimensiune, aspect, coordonate de afisare ale formularului


b. sursa de date si înregistrările aferente
c. evenimentele ce pot fi tratate fie prin proceduri, functii VBA sau macro-uri

ANS: B

33. O cerere parametrizată contine OK

a. valoarea parametrului în zona Table scris cu caractere Bold


b. textul care apare pe ecran în zona Criteria scris între paranteze drepte

ANS: B

34. În SQL o instructiune de selectie utilizează cuvântul (cuvintele) cheie:

a. DROP TABLE
b. INSERT
c. SELECT
ANS: C

35. O interogare SQL nu poate: OK

a. să construiască sau să steargă o bază de date


b. să insereze, să modifice sau să steargă linii sau câmpuri
c. să caute în tabele o anumită informatie si să returneze rezultatele într-o
anumită ordine

d. să creeze sau să modifice o tabelă


e. să realizeze o simplă interogare (întrebare)

ANS: A

36. Pentru a crea un raport pornind de la zero, ce optiune trebuie selectată în fereastra
New Report:

a. Design View
b. Report Wizard
c. AutoReport Columnar
d. Label Wizard

ANS: A

37. La lansarea aplicatiei Access, pe ecran se afisează fereastra de bază Access. Din
caseta de dialog Microsoft Access ce optiune trebuie selectată pentru deschiderea unei aplicatii
create anterior? OK

a. Blank Database
b. Database Wizard
c. Open an Existing Database

ANS: C

38. Ce obiecte nu se pot include într-o aplicatie Access? OK

a. Formulare
b. Macro-uri

c. Foldere
d. Interogări

ANS: C

39. Subtipul de date single: OK

a. Este utilizat pentru reprezentarea valorilor intregi


b. Este utilizat pentru reprezentarea valorilor de tip data calendaristica
c. Este utilizat pentru reprezentarea valorilor reale

ANS: C

40. Într-un atribut de tip Memo pot fi memorate: OK

a. Blocuri de text de până la 65536 de caractere


b. Siruri de caractere de lungime maximă de 255 de caractere
c. Numere întregi cuprinse între –32768 si +32768
d. Date calendaristice si oră

ANS: A

41. Proprietatea “Caption” a unui atribut permite:OK

a. Definirea restrictiilor privitoare la domeniul de valori, restrictii constând în expresii Access


b. Definirea etichetei asociate atributului care va fi afisată în formatele si
rapoartele ce se vor crea

c. Definirea unei valori implicite care va fi generată automat în ecranele de culegere a


datelor

ANS: B

42. O relatie “many to many” între 2 tabele, presupune că:OK

a. Unei înregistrări din prima tabelă îi corespund mai multe înregistrări din cea
de-a doua tabelă

b. Unei înregistrări din prima tabelă îi corespunde o singură înregistrare din cea
de-a doua tabelă

c. Unor înregistrări din prima tabelă le corespund mai multe înregistrări din cea
de-a doua tabelă

ANS: C
43. Din punctul de vedere al sursei de date, un control al unui formular nu poate fi: OK

a. control pentru afisarea graficelor


b. control legat (bound) care afisează sau editează date din câmpuri
c. control nelegat (unbound) care afisează sau editează informatii nelegate de
câmpuri

ANS: A

44. O interogare Access poate fi utilizată pentru: OK

a. Vizualizarea si editarea datelor din tabele


b. Regăsirea si extragerea informatiilor dorite de utilizator
c. Afisarea datelor din tabele

ANS: B

45. La baza interogărilor din Access stă limbajul:

a. SQL (Structured Query Language)


b. SQL (Secvential Query Language)
c. SQL (Static Query Language)
ANS: A

46. Instructiunea SQL :


ALTER TABLE Clienti ADD COLUMN serie_buletin AS CHAR(3)

a. Elimină câmpul serie_buletin din tabel


b. Adaugă câmpul serie_buletin la tabelul Clienti

ANS: B

47. Pentru a crea un raport pornind de la zero, ce optiune trebuie selectată în fereastra
New Report:

a. Design View
b. Report Wizard
c. AutoReport Columnar
d. Label Wizard

ANS: A

48. Ce grup de proprietăti nu sunt disponibile pentru controalele din cadrul unui raport:

a. Format
b. Data
c. Events
d. Other
ANS: C

49.
SGBD Microsoft Access afisează obiectele care formează baza de date în fereastra:

a. Select View
b. Database
c. Forms
d. Windows
e. Query

ANS: B

50. Access foloseste pentru gestiunea bazelor de date:

a. modelul ierarhic
b. modelul retea
c. modelul relational
d. modelul obiectual
ANS: C

51. Într-un atribut de tip Number Integer pot fi memorate:

a. Numere întregi cuprinse între 0 si 255


b. Siruri de caractere de lungime maximă de 255 de caractere
c. Numere întregi cuprinse între –32768 si +32768
d. Date calendaristice si oră

ANS: C

52. Proprietatea “Default Value” a unui atribut permite:

a. Definirea etichetei asociate atributului care va fi afisată în formatele si


rapoartele ce se vor crea

b. Definirea măstilor pentru introducerea datelor


c. Definirea unei valori implicite care va fi generată automat în ecranele de culegere a
datelor

ANS: C

53. O relatie “one to many” între 2 tabele, presupune că:

a. Unei înregistrări din prima tabelă îi corespund mai multe înregistrări din cea
de-a doua tabelă

b. Unei înregistrări din prima tabelă îi corespunde o singură înregistrare din cea
de-a doua tabelă

c. Unor înregistrări din prima tabelă le corespund mai multe înregistrări din cea
de-a doua tabelă

ANS: A

54. O cheie primară este:

a. Un obiect al unei baze de date


b. Un atribut al unei tabele
c. Un atribut unic prin care se identifică înregistrarile unei tabele

ANS: C

55. Într-un formular nu putem include :

a. Câmpuri dintr-o tabelă creată


b. Butoane de comandă
c. Cursor
d. Etichete

ANS: C
56. Interogările de actiune de tip Delete pot fi utilizate pentru:

a. Adăugare de noi înregistrări în tabele


b. Generare de noi tabele
c. Stergerea de înregistrări din tabele
d. Actualizarea înregistrărilor din tabele

ANS: C

57. Fie tabelul Clienti (cod_client, nume, prenume, oras, adresa). Instructiunea SQL:

SELECT nume, prenume FROM Clienti

a. Afiseaza toate înregistrarile din tabelul Clienti


b. Afiseaza numele si prenumele clientilor din tabelul Clienti
c. Selectează în vederea copierii 2 câmpuri din tabelul Clienti

ANS: B

58. Pentru a crea un raport preformatat de tip columnar, ce optiune trebuie selectată în
fereastra New Report:

a. Design View
b. Report Wizard
c. AutoReport Columnar
d. Label Wizard
ANS: C

59.
În SGBD Microsoft Access, butonul Open are ca efect:

a. proiectarea structurii obiectului


b. desenarea obiectului
c. afisarea obiectului selectat pentru o utilizare normală
d. afisarea componentelor SGBD Microsoft Access
e. afisarea rapoartelor

ANS: C

60. Ce obiecte nu se pot include într-o aplicatie Access?

a. Rapoarte
b. Tabele
c. Short-cut-uri
d. Interogări

ANS: C

61. Într-un atribut de tip Date/Time pot fi memorate:


a. Blocuri de text de până la 64000 de caractere
b. Siruri de caractere de lungime maximă de 255 de caractere
c. Numere întregi cuprinse între –32768 si +32768
d. Date calendaristice si ore

ANS: D

62. Într-o relatie în care am activat butonul de integritate referentială (Enforce Referential
Integrity) trebuie ca :

a. Cele două câmpurile aflate în relatie să aibă acelasi tip de date


b. Tabelele aflate în relatie să facă parte din aceeasi bază de date
c. Baza de date care contine tabelele să fie deschisă

ANS: A

63. Tipul de câmp autonumber:

a. Este o valoare întreagã unicã generatã de Access

b. Este un câmp de tip întreg cu lungime de 8 biti


c. Este un obiect OLE
ANS: A

64. Numele de câmpuri dintr-o tabelă:

a. Contin orice caracter


b. Contin orice caracter mai putin puncte, semne de exclamatie, apostrofuri, paranteze
c. Au lungime maximă de 8 caractere

ANS: B

65. Un control de tip casetă text (Text Box) dintr-un formular se utilizează pentru:

a. Afisarea si editarea datelor


b. Afisarea unor informatii sau mesaje
c. Declansarea unor actiuni
d. Selectia de valori dintr-o listă disponibilă
e. Editarea de date si selectia de valori dintr-o listă disponibilă

ANS: A

66. Rezultatul unei interogări este: !!!!!

a. listă care se va memora în baza de date


b. listă dinamică ce nu va mai exista fizic după închiderea interogării
c. o listă ce se poate “printa” la imprimantă
ANS: B

67. Adăugarea unui câmp la un tabel, in SQL, se face utilizând:

a. Drop Table
b. Create Table
c. Alter Table

ANS: C

68. Controalele care apar în sectiunea Report Header a unui raport, vor fi tipărite:

a. La începutul fiecărei pagini


b. La începutul raportului
c. La sfârsitul fiecărei pagini
d. La sfârsitul raportului

ANS: B
69. Pentru a vedea exact cum se va tipãri un raport la imprimantã, acesta se va deschide
folosind:

a. Butonul Open

b. Butonul Design

c. Butonul Preview

d. Butonul New

ANS: C

70. Într-un atribut de tip Currency pot fi memorate:

a. Blocuri de text de până la 65536 de caractere


b. Siruri de caractere de lungime maximă de 255 de caractere
c. Numere întregi cuprinse între –32768 si +32768
d. Valori monetare

ANS: D

71. O cheie primară este un câmp utilizat pentru:

a. Identificarea în mod unic a unei înregistrări


b. Definirea numărului de înregistrări din baza de date
c. Determinarea numărului de câmpuri maxim admis într-un tabel
ANS: A

72. Pentru a defini un câmp dintr-o tabelă ca si cheie externă:

a. folosim proprietatea Validation Rule


b. folosim proprietatea Lookup
c. declarăm câmpul extern

ANS: B

73. Nu putem defini un câmp dintr-o tabelă ca si cheie primară astfel:

a. setăm proprietatea Primary Key pe Yes


b. din meniul contextual al câmpului alegem Primary Key
c. apăsăm pe butonul Primary Key

ANS: A

74. Printre modalitătile de creare a tabelelor nu se regăseste următoarea optiune:


a. Datasheet view
b. Import Datasheet Wizard
c. Link Table

ANS: B

75. Zona de declarare a cămpurilor unci tabele prezintă următoarelc optiuni:

a. Field Name, Data Type, Descripion


b. Field Name, Data Field, General
c. Field Name, Data Field, Lookup

ANS: A

76. Putem modifica aspectul unui formular astfel:

a. Deschidem formularul în modul Datasheet View


b. Deschidem formularul în modul Design View
c. Deschidem formularul în modul Form View
ANS: B

77. Un control de tip buton de comandă (Command Button) dintr-un formular se


utilizează pentru:

a. Afisarea si editarea datelor


b. Afisarea unor informatii sau mesaje
c. Declansarea unor actiuni
d. Selectia de valori dintr-o listă disponibilă
e. Editarea de date si selectia de valori dintr-o listă disponibilă

ANS: C

78. Interogările de actiune de tip Append pot fi utilizate pentru:

a. Generare de noi tabele


b. Adăugare de noi înregistrări în tabele
c. Stergerea de înregistrări din tabele
d. Actualizarea înregistrărilor din tabele
ANS: B

79. O interogare de tip selectie:

a. Permite extragerea de date din una sau mai multe tabele si/sau interogări,
precum si efectuarea de calcule

b. Permite sintetizarea datelor si a rezultatelor obtinute din calcule, sub forma unei foi de
calcul tabelar

c. Permite posibilitatea modificării dinamice a criteriilor de căutare în baza de date

ANS: A

80. În SQL o instructiune de stergere utilizează cuvântul (cuvintele) cheie:

a. DROP TABLE
b. INSERT
c. SELECT
ANS: A

81. Capul de tabel al unei situatii pe care o proiectăm cu ajutorul unui raport, se
specifică, de obicei, în sectiunea:!

a. Report Header
b. Report Footer
c. Page Header
d. Page Footer

ANS: C

82.
Ce tipuri de controale sunt folosite în cadrul rapoartelor?
a) Etichete (Labels);
b) Butoane de comandã (Command Buttons);
c) Casete liste (List Box);
d) Casete text (Text Box).

a. a+b

b. a+c

c. a+d
ANS: C

83.
Microsoft Access este:

a. un program pentru calcul tabclar


b. un editor de texte
c. un sistem de gestiune a bazelor date relationale

ANS: C

84. Evenimentele atasate unui obiect definesc:

a. modul de utilizare a obiectelor


b. comportamentul obiectelor la momentul utilizării lor

ANS: B

85. Access foloseste pentru gestiunea bazelor de date:

a. modelul ierarhic
b. modelul retea
c. modelul relational
d. modelul obiectual
ANS: C

86. Într-un atribut de tip Yes/No pot fi memorate:

a. blocuri de text de până la 65536 caractere


b. siruri de caractere de lungime maximă de 255 de caractere
c. valori logice adevărate sau false
d. date calendaristice si oră

ANS: C

87. Pentru a defini o listă de valori pentru un câmp dintr-o tabelă:

a. folosim proprietatea Validation Rule


b. folosim proprietatea Lookup
c. declarăm câmpul listă

ANS: B

88. Tipul Number include următorele subtipuri:

a. Byte, Integer, Long Integer, Single, Double, Variant


b. Byte, Integer, Long, Single, Double, ReplicationID
c. Byte, Integer, Long Integer, Single, Double, ReplicationID

ANS: C

89.
Functia Date() permite:

a. introducerea orei curente


b. introducerea datei curente
c. aflarea orei si datei curente

ANS: C

90. Un control de tip casetă combinată (Combo Box) dintr-un formular se utilizează
pentru:

a. Afisarea si editarea datelor


b. Afisarea unor informatii sau mesaje
c. Declansarea unor actiuni
d. Selectia de valori dintr-o listă disponibilă
e. Editarea de date si selectia de valori dintr-o listă disponibilă
ANS: E

91. Deosebirea majoră dintre formulare si rapoarte este:

a. Rapoartele sunt destinate numai afisării sau tipăririi datelor, deci datele
continute în rapoarte nu pot fi editate
b. Nu au aceleasi sectiuni

ANS: A

92. Interogările actiune nu sunt utilizate pentru:

a. Regăsirea informatiei din baza de date


b. Actualizarea tabelelor
c. Crearea unor noi tabele

ANS: A

93. O interogare parametrizată:

a. Permite extragerea de date din una sau mai multe tabele si/sau interogări,
precum si efectuarea de calcule;
b. Permite sintetizarea datelor si a rezultatelor obtinute din calcule, sub forma unei foi de
calcul tabular

c. Permite posibilitatea modificării dinamice a criteriilor de căutare în baza de


date

ANS: C

94. Crearea unui tabel utilizând SQL se face cu comanda:

a. Create Database
b. Create Table
c. Create SQL.

ANS: B

95. Expresia Access care utilizează operatorul like “Ionescu”:

a. semnifică selectarea realizărilor care prezintă sirul Ionescu


b. actualizarea valorii unui câmp cu sirul Ionescu

ANS: A
96. Controalele care apar în sectiunea Report Footer a unui raport, vor fi tipărite:

a. La începutul fiecărei pagini


b. La începutul raportului
c. La sfârsitul fiecărei pagini
d. La sfârsitul raportului

ANS: D

97. Rapoartele unei aplicatii Access sunt:!!!

a. Obiecte ale unei baze de date Access ce permit extragerea acelor date de care utilizatorul
are nevoie
b. Obiecte ale unei baze de date Access; ele au o structură, iar în ele se
memorează înregistrări

c. Obiecte ale unei baze de date Access utilizate pentru vizualizare, actualizare,
modificare si adăugare de date
d. obiecte ale unei baze de date Access utilizate pentru a edita situatii

ANS: D

98. Ce obiecte se pot include într-o aplicatie Access?


a) Module;
b) Fisiere;
c) Macro-uri;
d) Foldere.
a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

ANS: C

99. În Access componentcle bazei de date sunt stocatc într-un fisier cu extensia:

a. MDX
b. MDB
c. MDC

ANS: B

100. O tabelă Access contine:

a. numai date
b. numai câmpuri
c. structură si date
ANS: C

101. Crearea unei tabele se poate face:


a) Prin importarea dintr-o altă BD utilizând optiunea IMPORT TABLE;
b) Introducerea directă a datelor în modul DATASHEET VIEW;
c) Folosind asistentul TABLE WIZARD;
d) Definirea în modul DESIGN VIEW.

a. a+b

b. c+d

c. a+b+c+d

d. b+c+d

ANS: C

102. Ce caractere nu trebuie să contină denumirea unui câmp al unei tabele:

a. punctul ( . )
b. virgula ( , )
c. liniuta ( _ )

ANS: A

103.
Functia Now() permite:

a. aflarea orei si a datei curente


b. introducerea orei si a datei curente

ANS: B

104. Un control de tip listă (List Box) dintr-un formular se utilizează pentru:

a. Afisarea si editarea datelor


b. Afisarea unor informatii sau mesaje
c. Declansarea unor actiuni
d. Selectia de valori dintr-o listă disponibilă
e. Editarea de date si selectia de valori dintr-o listă disponibilă

ANS: D

105. Categoria de proprietăti “Format” a unui formular contine proprietăti privitoare la:

a. dimensiune, aspect, coordonate de afisare ale formularului


b. sursa de date si înregistrările aferente
c. evenimentele ce pot fi tratate fie prin proceduri, functii VBA sau macro-uri
ANS: A

106. Interogările de actiune de tip UpDate pot fi utilizate pentru:

a. Generare de noi tabele


b. Adăugare de noi înregistrări în tabele
c. Stergerea de înregistrări din tabele
d. Actualizarea înregistrărilor din tabele

ANS: D

107. O interogare Access poate avea ca sursă de date:


a) tabele;
b) interogări;
c) rapoarte.
a. a+c

b. a+b

c. a+b+c

ANS: B

108. Care dintre următorii operatori ai algebrei relationale sunt logici:


a) reuniune;
b) intersectie;
c) selectie;
d) compunere.
a. a+b

b. c+d

c. a+b+c+d

ANS: A

109.
Controalele care apar în sectiunea Page Header a unui raport, vor fi tipărite:

a. la începutul fiecărei pagini


b. la începutul raportului
c. la sfârsitul fiecărei pagini
d. la sfârsitul raportului

ANS: A

110. Ce obiecte se pot include într-o aplicatie Access?


a) Fisiere;
b) Interogări;
c) Formulare;
d) Baze de date.

a. a+b
b. b+d

c. b+c

ANS: C

111. Proprietătile obiectelor definesc:

a. modul de utilizare a obiectelor


b. comportamentul obiectelor la momentul utilizării lor

ANS: A

112. Ce obiecte se pot include într-o aplicatie Access?


a) Rapoarte;
b) Tabele;
c) Short-cut-uri;
d) Interogări.

a. a+b

b. a+b+d

c. a+b+c
ANS: B

113. În functie de proprietăti, tabelele sunt:

a. obiecte care au doar proprietăti generale


b. obiecte care au patru grupe de proprietăti

ANS: A

114. Proprietatea Format a unui câmp al unei tabele permite :

a. stabilirea formatului de afisare a datelor


b. stabilirea formatului de introducere a datelor

ANS: A

115. Dacă nu am stabilit o cheie primară pentru o tabelă:

a. nu o pot salva
b. se deschide o casetă de dialog
\

ANS: B

116. Se numeste tabelă MASTER, tabela care are câmpul de legătură:

a. cheie primară
b. cheie externă
c. cheie internă

ANS: A

117.
Categoria de proprietăti “Event” a unui formular contine proprietăti privitoare la:

a. dimensiune, aspect, coordonate de afisare ale formularului


b. sursa de date si înregistrările aferente
c. evenimentele ce pot fi tratate fie prin proceduri, functii VBA sau macro-uri

ANS: C
118. Formularele unei aplicatii Access sunt:

a. Obiecte ale unei baze de date Access ce permit extragerea acelor date de care utilizatorul
are nevoie

b. Obiecte ale unei baze de date Access; ele au o structură, iar în ele se
memorează înregistrări

c. Obiecte ale unei baze de date Access utilizate pentru vizualizare, actualizare,
modificare si adăugare de date

d. Obiecte ale unei baze de date Access utilizate pentru a edita situatii

ANS: C

119. Care nu pot fi elemente ale unei expresii Access:

a. Operatori
b. Operanzi
c. Constante
d. Identificatori
e. Functii

ANS: B
120. Care dintre următorii operatori ai algebrei relationale sunt relationali:
a) reuniune;
b) intersectie;
c) selectie;
d) compunere.

a. a+c

b. b+c

c. c+d

ANS: C

121.
Rapoarte de tip Columnar :

a. contin diferite tipuri de grafice (2D, 3D), folosite la reprezentarea datelor


b. afisează datele unei înregistrări pe o singură coloană
c. afisează fiecare cîmp în coloană distinctă

ANS: B

122. În SGBD Microsoft Access, obiectele, împreună cu elementele de control care le sunt
asociate, contin proprietăti si declansează aparitia unor tipuri de evenimente.
Aceasta afirmatie este:
a. Corecta
b. partial corecta

c. Incorecta

ANS: A

123. În Access, ce actiune are ca efect efectuarea modificărilor necesare tipului de


aplicatie dorit de utilizator?
1. click pe butonul Open (deschide)
2. alegerea optiunii Open din meniul rapid
a. 1 c. 1+2
b. 2 d. nici unul

ANS: C

124. Formularele din Access sunt utilizate pentru vizualizarea datelor din baza de date.
Aceasta afirmatie este:
a. Corecta
b. partial correct

c. Incorecta

d. Ilogica

ANS: B

125. SGBD Microsoft Access necesită un sistem de operare pe 32 de biti, precum Windows 2000 sau
Windows NT.
Aceasta afirmatie este:
a. Corecta

b. partial correct
c. Incorecta

d. Ilogica

ANS: A

126. Construirea unei interogări în Access reprezintă un proces simplu si rapid de asezare
a tabelelor si a câmpurilor necesare pe o grilă.
Aceasta afirmatie este:

a. corecta

b. partial corect

c. Incorecta

d. total neadevarata

ANS: A

127. Rapoartele din Microsoft Access permit accesul pentru modificarea si vizualizarea datelor din
baza de date.
Aceasta afirmatie este:

a. corecta

b. partial corect

c. Incorecta

d. total neadevarata
ANS: B

128. Limbajul SQL (Structured Query Language - limbaj structurat de interogare) este utilizat
pentru manipularea si regăsirea datelor din bazele de date relationale.
Aceasta afirmatie este:

a. corecta

b. partial corect

c. Incorecta

d. total neadevarata

ANS: C

129. Într-o asociere de tipul unu - la - unu, o înregistrare din tabelul A poate avea cel putin o
înregistrare corespunzătoare în tabelul B si, invers, unei înregistrări din tabelul B îi
corespunde cel mult o înregistrare în tabelul A.
Aceasta afirmatie este:

a. corecta

b. partial corect

c. Incorecta

d. total neadevarata
ANS: D

130. Operatia de stergere a înregistrărilor dintr-un singur tabel nu poate determina


aparitia unor probleme de integritate referentială în cadrul altor tabele.
Aceasta afirmatie este:

a. corecta

b. partial corect

c. Incorecta

d. total neadevarata

ANS: D

131. Într-o asociere de tipul unu-la-multi, unei înregistrări din tabelul A îi corespund mai
multe înregistrări din tabelul B, iar unei înregistrări din tabelul B îi corespunde cel putin o
înregistrare din tabelul A.
Aceasta afirmatie este:

a. corecta

b. partial corect

c. Incorecta

d. total neadevarata

ANS: A
132. Informatiile de structură din cadrul formularelor sunt acele informatii referitoare la
date, precum si la alcătuirea si vizualizarea formularului (mărimea formularului, asezarea în
formular a atributelor si controalelor, proprietătile controalelor, etc.).
Aceasta afirmatie este:

a. corecta

b. partial corect

c. Incorecta

d. total neadevarata

ANS: C

133. Interogările de selectie sunt:


1. Delete Query
2. Append Query
3. Update Query.

a. 1+2+3

b. 2+3

c. 1+2

d. nici una

ANS: D

134. Instructiunea ALTER TABLE poate fi utilizată pentru adăugarea sau stergerea unor
câmpuri din:

a. baza de date
b. Tabele

c. Interogari

d. Formulare
ANS: B

NUMERIC RESPONSE

1. Câte obiecte sunt continute în fereastra DATABASE a SGBD Microsoft Access?

ANS:
7

3. Se consideră tabelul MAT:

Nr. Cod Mat UM Cant Pret_u


înreg.
1 21123 Tabla kg 1221 150000

2 31221 Cot Kg 1550 120000

3 41124 Con Kg 15500 130000

Care este rezultatul următoarei interogări:


SQL> SELECT SUM (Pret_u) Total FROM MAT;

ANS:
400000

4. În câte grupe se împart operatorii utilizati în limbajul SQL?

ANS:
6

5. Câte câmpuri contine tabelul urrnător (MATERIALE) al unei baze de date relationale:

Nr. înreg Cod Mat UM Cant Pret_u


1 12345 Cherestea kg 1000 150000

2 12245 Cherestea kg 1500 140000

3 11145 Cherestea kg 270 180000

4 21123 Tabla kg 1221 120000

5 21124 Tabla kg 125 140000


6 31221 Cot kg 1550 120000

7 41124 Con kg 15500 130000

ANS:
6

6. În limbajul SQL, se foloseste operatorul Modulo(%). Care este rezultatul pentru 10 % 3?

ANS:
1

8. Se consideră tabelul MAT:

Cod Mat UM Cant Pret_u


Nr. înreg.
1 21123 Tabla kg 1221 170000
2 31221 Cot kg 1550 120000

3 41124 Con kg 15500 130000

Care este rezultatul următoarei interogări:


SQL> SELECT AVG (Pret_u) media FROM MAT;

ANS:
140000

9. Se consideră tabelul MAT:


Nr.
Înre Cod Mat UM Cant Pret_u
g.
1 21123 Tabla kg 1221 170000
2 31221 Cot kg 1550 120000

3 41124 Con kg 15500 130000

Care este rezultatul următoarei interogări:


SQL> SELECT MIN (Pret_u) pu_min FROM MAT;

ANS:
120000

10. Se consideră tabelul MATERIALE:


Nr. înreg. Cod Mat UM Cant Pret_u
1 12345 Cherestea kg 1000 150000

2 12245 Cherestea kg 1500 140000


3 11145 Cherestea kg 270 180000

4 21123 Tabla kg 1221 120000

5 21124 Tabla kg 125 140000

6 31221 Cot kg 1550 120000

7 41124 Con kg 15500 130000

Ce înregistrări (numerele lor) vor fi selectate cu interogarea:


SQL> SELECT* FROM MATERIALE WHERE Mat LIKE “Cot”;

ANS:
6

11. Se consideră tabelul MATERIALE:


Nr. înreg. Cod Mat UM Cant Pret_u
1 12345 Cherestea kg 1000 150000

2 12245 Cherestea kg 1500 140000

3 11145 Cherestea kg 270 180000

5 21124 Tabla kg 125 140000

6 31221 Cot kg 1550 120000

7 41124 Con kg 15500 130000

Ce înregistrări (numerele lor) nu vor fi selectate cu interogarea:

SQL> SELECT* FROM MATERIALE WHERE Mat LIKE “C*”;

ANS:
5

COMPLETION

1. Coloanele se numesc ___________________ sau atribute si cuprind valorile atributelor. !!!

ANS: câmpuri
2. Fereastra New Query pune la dispozitia utilizatorului_______ moduri de realizare a
unei interogări.!!!!

ANS: 5

3. Principalele functiuni ale unui SGBD sunt:______________, actualizarea si interogarea BD,


conversia datelor dintr-un format în altul, asigurarea controlului integritătii, concurentei si
securitătii datelor.

ANS: descrierea datelor

4. O interogare SQL nu este neapărat o întrebare pusă bazei de date, ci, cel mai adesea,
o_________ pentru executarea unei anumite actiuni.

ANS: comanda

5. În limbajul SQL, diferenta între echi-jonctiune si non-echi-jonctiune este aceea că


prima utilizează semnul___EGAL_____în instructiunea WHERE, în timp ce non-echi-jonctiunea
foloseste oricare alt semn de comparatie în afară de___EGAL_____.

ANS: egal

6. Arhitectura unui SGBD organizat pe trei nivele cuprinde:


- nivelul extern
- nivelul intern sau fizic
- nivelul _______ sau logic

ANS: conceptual

7. Modelul _RELATIONAL_______ a fost introdus de E.F. Codd în 1970 si este descris cu ajutorul
teoriei matematice a relatiilor.

ANS: relational

8. În limbajul SQL, o subinterogare este o interogare ale cărei rezultate sunt transmise
ca________unei alte interogări.

ANS: argumente

9. O înregistrare _______este unitatea de transfer între memoria internă si cea externă a


calculatorului.
ANS: fizica

10. Toate regulile implicite sau explicite care trebuie să asigure integritatea si coerenta
datelor sunt cunoscute sub numele de _________________.

ANS: restrictii de integritate

11. _________ sunt obiecte Access utilizate, în principal, pentru vizualizarea datelor.

ANS: formularele

12. _________ FROM Cărti;

Este o instructiunea SQL care afisează toate înregistrările din tabelul Cărti.

ANS: SELECT

13. Fie tabelul Carti (nr_carte, nume_carte, autor, editura, pret).

SELECT nume_carte FROM Carti WHERE pret BETWEEN 100.000 AND 200.000

Este o instructiunea SQL care afisează cărtile cu pretul cuprins între 100.000 si 200.000.
ANS: BETWEEN

14. Majoritatea informatiilor dintr-un raport sunt culese din _____________.

ANS: tabele

15. O INREGISTRARE fizică contine una sau mai multe INREGISTRARI logice.

ANS: inregistrare

16.
Fie tabelul Clienti (cod_client, nume, prenume, oras, adresa, functie). Instructiunea SQL:

SELECT nume FROM Clienti WHERE functie="strungar";

afisează clientii cu functia strungar din tabelul Clienti.

ANS: WHERE

17. Se numeste ___________ elementul care identifică unic o înregistrare.

ANS: cheie primara


18. O înregistrare LOGICA este unitatea de prelucrare din punct de vedere al programului utilizator.

ANS: logica

19. Pentru o bază de date se pot defini o singură _______ externă.

ANS: schema

20.
Instructiunea SQL:
SELECT nume_carte FROM Carti;

afisează numele cărtilor din tabelul Carti.

ANS: FROM

21. O BAZA DE DATE un asamblu structurat de date înregistrate pe suporturi accesibile


calculatorului pentru a satisface simultan mai multi utilizatori de o manieră selectivă si într-
un timp oportun.
ANS: baza de date

22. Obiectivul principal al unei baze de date este de a _________ descrierea datelor fată
de programele de aplicatii.

ANS: separa

23. Fie tabelul Clienti (cod_client, nume, prenume, oras, adresa, functie). Instructiunea SQL:

SELECT nume FROM Clienti __________ functie="strungar";

afisează clientii cu functia strungar din tabelul Clienti.

ANS: WHERE

24. Baza de date se descrie __________ fată de programele care folosesc datele.

ANS: independent

25. Un SGBD este un instrument de asamblare, codificare, aranjare, protectie si ____________ a


datelor.
ANS: regasire

26. Fie tabelul Carti(cod_carte, nume_carte, nume_autor, editura). Completati instructiunea SQL :

SELECT nume_carte FROM Carti WHERE nume LIKE "A*") ;

astfel încât să afiseze toate numele de carte care încep cu litera A.

ANS: LIKE

27. Expresia continută de proprietatea Control Source pentru ca o casetă text dintr-un raport
să afiseze o valoare obtinută prin incrementare (de tip număr curent) este ___=1_______.

ANS: =1

28. DESCRIEREA datelor formează dictionarul datelor (DD), care se memorează


împreună cu baza de date.

ANS: Descrierea

29. Un SGBD este ca o INTERFATA între utilizatori si baza de date.


ANS: interfata

30. Rezultatul unei interogări se prezintă sub forma unei foi de răspuns dinamic ce
poartă numele de DynaSet

ANS: DynaSet

31. Pentru a afisa numele de cărti din tabelul Carti(cod_carte, nume_carte, nume_autor,
editura, pret ) cu pretul <200.000 se utilizează fraza SQL :

SELECT nume_carte FROM Carti WHERE PRET < 200.000

ANS: where pret <

32. Access generează automat blocul _____ corespunzător cerintei exprimate de utilizator
pe modelul interfetei grafice.
ANS: SQL