You are on page 1of 1

2a volta

Setmana 1 - Camp petit Setmana 1 - Camp gran


Dts. FÈNIX-1A - PATXEKITOS-2A Dts.
Djs. MISTERIOS-1C - 7 ENANITOS-1C
Setmana 1 - Camp petit Setmana 1 - Camp gran
Djs. ESTRELLES-2C - DE RANKS-1B Djs. JOGA BONITO-2A -
Dts. NEW TEAM-2B

Setmana 2 - Camp petit Setmana 2 - Camp gran


Dts. FÈNIX-1A - BLACK DEVIL-1B Dts. PATXEKITOS-2A - JOGA BONITO-2A
Setmana 2 - Camp petit Setmana 2 - Camp gran
Djs.
Djs. DE RANKS-1B - NEW TEAM-2B Djs. MISTERIOS-1C - ESTRELLES-2C

Setmana 3 - Camp petit Setmana 3 - Camp gran


Dts. JOGA BONITO-2A - FÈNIX-1A Dts. NEW TEAM-2B - MISTERIOS-1C
Setmana 3 - Camp petit Setmana 3 - Camp gran
Djs. PATXEKITOS-2A - DE RANKS-1B Djs. 7 ENANITOS-1C - BLACK DEVIL-1B

Setmana 4 - Camp petit Setmana 4 - Camp gran


Dts. BLACK DEVIL-1B - JOGA BONITO-2A Dts. DE RANKS-1B - FÈNIX-1A
Setmana 4 - Camp petit Setmana 4 - Camp gran
Djs. MISTERIOS-1C - PATXEKITOS-2A Djs. 7 ENANITOS-1C - ESTRELLES-2C

Setmana 5 - Camp petit Setmana 5 - Camp gran


Dts. DE RANKS-1B - JOGA BONITO-2A Dts. MISTERIOS-1C - FÈNIX-1A
Setmana 5 - Camp petit Setmana 5 - Camp gran
Djs. ESTRELLES-2C - BLACK DEVIL-1B Djs. NEW TEAM-2B - 7 ENANITOS-1C

Setmana 6 - Camp petit Setmana 6 - Camp gran


Dts. BLACK DEVIL-1B - DE RANKS-1B Dts. JOGA BONITO-2A - MISTERIOS-1C
Setmana 6 - Camp petit Setmana 6 - Camp gran
Djs. 7 ENANITOS-1C - PATXEKITOS-2A Djs. NEW TEAM-2B - ESTRELLES-2C

Setmana 7 - Camp petit Setmana 7 - Camp gran


Dts.
Dts. DE RANKS-1B - MISTERIOS-1C Dts. FÈNIX-1A - 7 ENANITOS-1C
Setmana 7 - Camp petit Setmana 7 - Camp gran
Djs. BLACK DEVIL-1B - NEW TEAM-2B Djs. ESTRELLES-2C - PATXEKITOS-2A

Setmana 8 - Camp petit Setmana 8 - Camp gran


Dts. BLACK DEVIL-1B - MISTERIOS-1C Dts. JOGA BONITO-2A - 7 ENANITOS-1C
Setmana 8 - Camp petit Setmana 8 - Camp gran
Djs. PATXEKITOS-2A - NEW TEAM-2B Djs. FÈNIX-1A - ESTRELLES-2C

Setmana 9 - Camp petit Setmana 9 - Camp gran


Dts. 7 ENANITOS-1C - DE RANKS-1B Dts. NEW TEAM-2B - FÈNIX-1A
Setmana 9 - Camp petit Setmana 9 - Camp gran
Djs. PATXEKITOS-2A - BLACK DEVIL-1B Djs. ESTRELLES-2C - JOGA BONITO-2A