P. 1
Studiul 2 Strategia Dma Integritate in Afaceri

Studiul 2 Strategia Dma Integritate in Afaceri

|Views: 661|Likes:
Published by dmaproiect

More info:

Published by: dmaproiect on Jun 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Sections

- Analiza mediului de afaceri din perspectiva integrităţii în afaceri şi a luptei împotriva corupţiei.

08 aprilie 2010, orele 09:30 – 13:30

Nr.
crt. Nume participant

Instituţie/Organizaţie

1. Anca HARASIM

Camera de Comerţ şi Industrie Americană în România

2.

Cristina ILIE

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri

3.

Daniela AMBRUS

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri

4.

Adriana POPP

Ministerul Culturii şi Cultelor

5.

Cristian BUZEA

Agenţia Română pentru Investiţii Străine

6.

Adriana-Roxana FLOREA

Uniunea Profesiilor Liberale din România

7.

Constantin BELU

Consiliul Concurenţei

8.

Elena CALISTRU

Transparency International

9.

Victor ALISTAR

Transparency International

10. Anca MARICA

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri

11. Antoaneta-Octavia IONESCU

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR)

12. Daniel MATIEVSCHI

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

13. Iustina LUTAN

Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine

14. Raluca VASILESCU

CEED ROMÂNIA

15. Cristiana GOCIU

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)

16. Lucia PATRASCU

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri

17. Anca DRUJESCU

Secţia Comercială a Ambasadei Austriei

Analiza mediului de afaceri din perspectiva integrităţii în afaceri
şi a luptei împotriva corupţiei - Studiu de evaluare

91

Nr.
crt. Nume participant

Instituţie/Organizaţie

18. Andrei RUSU

Becker Consult

19. Petrica RAICULEASA

Institutul Naţional de Statistică

20. Radu Mihail FILIP

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

21. Olga POPESCU

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR)

22. Niculae DUMITRACHE

Banca Naţională a României

23. Ioana HRISTU

Banca de Import-Export a României

24. Suzana DOBRE

Societatea Academică Româna

25. Carmen RISTEA

Comisia Naţională de Prognoză

26. Sorina Laurentia VOICA

Camera de Comerţ şi Industrie a României

27. Silvia-Stefania Radu

IBM România

28. Ciprian SANDU

Departamentul de Afaceri Europene

29. Ciprian CIUCU

Centrul Român de Politici Europene

30. Lucia UDREANU

KPMG România

31. Cristian RADU-SARACU

Institutul Economic Român

32. Daniela ANTONESCU

Institutul Economic Naţional

33. Iosif MOLDOVAN

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

34. Ana UJICA

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

35. Violeta Alexandru

Institutul de Politici Publice

36. Alexandra SOCI

Institutul de Politici Publice

37. Adrian Moraru

Institutul de Politici Publice

Studiul nr. 2 pentru fundamentarea Strategiei Guvernamentale de dezvoltare a mediului de afaceri

92

Nr.
crt. Nume participant

Instituţie/Organizaţie

38. Diana POPESCU

CEED

39. Dan Florin BORDEI

Curtea de Apel Bucureşti

40. Fleischer HILDO

UJ Magsar S20’

41. Cezar ILIU

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri

42. Radu MUNTEANU

ARCHIDATA SRL

43. Liliana CIOBICA

SC Grup Management

44. Eduard DIACONESCU

Ministerul Mediului şi Pădurilor

45. Sebastian ROSULESCU

ICTCM Bucureşti

46. Levente TOFAN

UJ Magsar S20’

47. Despina PASCAL

Academia de Advocacy

48. Lili TENEA

Euroconsult

49. Marco RONDINA

Unimpresa România

50. Mariana LONDROMAN

Unimpresa România

51. Ioana RUSU

CCI România-Elveţia

52. Livia DEACA

Partener pentru Schimbare

53. Sanda MAZILU

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri din perspectiva integrităţii în afaceri
şi a luptei împotriva corupţiei - Studiu de evaluare

93

Anexa 8 – Chestionar de evaluare a măsurilor propuse pentru stimularea integrităţii şi a luptei anticorupţie în mediul de afaceri
românesc completat de grupul
ţintă al studiului

CHESTIONAR

Vă rugăm să vă exprimaţi opinia privind următoarele Măsuri de stimulare a integrităţii în afaceri şi de consolidare a luptei anticorupţie
pentru mediul de afaceri românesc, sub aspectul criteriilor menţionate în continuare. Părerea dumneavoastră este importantă şi ne va
ajuta să aflăm informaţii relevante pe această temă.

Relevanţa: în ce proporţie măsurile propuse sunt coerente şi se încadrează în mod logic în procesul de stimularea a investiţiilor;
Eficacitatea: care este rata preconizată de succes a măsurilor propuse pentru stimularea procesului investiţional;
Eficienţa: cât de bine sunt proporţionate resursele alocate (input-uri) pentru implementarea unei măsuri în raport cu rezultatele
preconizate (output-uri);
Impact: cât de vizibil este efectul produs de o anumită măsură în domeniul vizat. Se va avea în vedere şi impactul preconizat în raport cu
alte intervenţii, evitarea suprapunerilor şi complementaritatea cu alte măsuri;
Sustenabilitatea: durabilitatea în timp a rezultatelor pe care le-ar produce transpunerea corectă în practică a măsurilor evaluate de dvs.

Cu scală de notare de la 1-5, unde 1 - în foarte mică măsură, 2 - în mică măsură, 3 - în oarecare măsură, 4 - în mare măsură, 5 - în foarte
mare măsură, vă rugăm acordaţi note fiecărei măsuri după fiecare din cele 5 criterii.

RELEVANTA

EFICIENTA

EFICACITATE

IMPACT

SUSTENABIL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Justiţie, Lege, Jurisprudenţă

Legislaţie clară simplificată în special în domeniile
cheie, achiziţii publice, fonduri europene etc.
Scanarea, monitorizarea curentă a schimbărilor în
legislaţia europeană şi adaptarea legislaţiei
româneşti de tip pro-activ, nu reactiv la cerinţele
UE actuale şi la cele previzionate

Studiul nr. 2 pentru fundamentarea Strategiei Guvernamentale de dezvoltare a mediului de afaceri

94

RELEVANTA

EFICIENTA

EFICACITATE

IMPACT

SUSTENABIL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Creşterea transparenţei şi responsabilităţii publice
a Consiliului Superior al Magistraturii

Administraţie Publică şi Cadru Instituţional

Standardizarea procedurilor administrative în
administraţia publică centrală şi uniformizarea
structurilor organizatorice
Introducerea mecanismului periodic de evaluare a
impactului pentru toate politicile publice
Creşterea rolului de auto-reglementare în domeniul
integrităţii şi al conduitei etice pentru sectorul
public şi la intersecţia lui cu sectorul privat, în
condiţiile obligativităţii de a avea reguli
implementate în acest sens
Simplificarea procedurilor administrative
Adoptarea Directivei UE – Punct Unic de Contact
Introducerea unui sistem unitar de management al
calităţii în structurile administraţiei centrale
Evaluarea anuală a vulnerabilităţilor la corupţie a
autorităţilor şi instituţiilor publice
Creşterea independenţei auditorilor publici interni
Stabilirea unui cadru instituţional clar de
comunicare între public şi privat cu reguli stricte şi
universale
Creşterea eficacităţii consultărilor publice cu
mediul de afaceri şi cu societatea civilă (conform
cu prevederile din legea 52/2003 a transparenţei
decizionale în administraţia publică)
Programe care să se adreseze activităţii
parlamentare pentru educarea inclusiv a membrilor
legislativului mai puţin familiarizaţi cu
problematica economică pentru a facilita aprobarea

Analiza mediului de afaceri din perspectiva integrităţii în afaceri
şi a luptei împotriva corupţiei - Studiu de evaluare

95

RELEVANTA

EFICIENTA

EFICACITATE

IMPACT

SUSTENABIL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

de legi specifice complete, bune şi mai puţin
perisabile
Programe de evaluare a performanţei funcţionarilor
publici, prin metode de evaluare anuală a
performanţei la 360 grade - prin luarea în
considerarea a feed-back-ului de la partenerii lor
de comunicare sau de la alţi interlocutori externi,
inclusiv din mediul privat
Derularea de campanii naţionale succesive de
conştientizare a reprezentanţilor mass-media prin
mijloace clasice de genul workshop-uri, caravane
itinerante dar şi internet cu privire la integritate în
afaceri (inclusiv legat de publicarea bunelor
practici)

Achiziţii publice

Adoptarea pactelor de integritate la nivelul tuturor
autorităţilor contractante
Introducerea mecanismelor de bonificare a
ofertanţilor care au adoptat principiile etice şi de
integritate în afaceri
Plata serviciilor sau bunurilor achiziţionate pe baza
certificării independente a îndeplinirii obligaţiilor
contractuale
Harta riscului la investiţii: evaluări ale riscurilor de
practici incorecte, cu asistenţa organizaţiilor
societăţii civile în ideea asigurării imparţialităţii şi
obiectivităţii evaluărilor

Creşterea transparenţei decizionale

Creşterea standardului de motivare a deciziilor
administrative
Reducerea mecanismelor decizionale de urgenţă

Studiul nr. 2 pentru fundamentarea Strategiei Guvernamentale de dezvoltare a mediului de afaceri

96

RELEVANTA

EFICIENTA

EFICACITATE

IMPACT

SUSTENABIL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Trecerea la e-governance
Stabilirea pactelor sociale la nivelul ministerelor şi
agenţiilor guvernamentale ca mecanism consultativ
permanent
Implicarea societăţii civile în certificarea de
integritate şi în intermedierea semnării pactelor de
integritate (“martori sociali”)
Identificarea şi evaluarea riscului şi a
vulnerabilităţii de corupţie în procesul de elaborare
a actelor normative

Intărirea capacităţii instituţionale a agenţiilor
anticorup
ţie
Agen
ţia Naţională de Integritate – definitivarea
bazei integrate (fisc, evidenţa populaţiei, camera
de muncă, registru comerţului, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici)
Direcţia Naţională Anticorupţie – elaborarea
strategiei de prioritizare şi a criteriilor obiective de
stabilire a politicii penale a statului în combaterea
corupţiei
Curtea de Conturi – Îmbunătăţirea procesului de
control şi de audit extern

Vă mulţumim pentru timpul acordat !

Analiza mediului de afaceri din perspectiva integrităţii în afaceri
şi a luptei împotriva corupţiei - Studiu de evaluare

97

Anexa 9 – Evaluare SPSS a răspunsurilor la chestionarul referitor la măsuri de stimulare a
integrit
ăţii în afaceri

A. Evaluare a percepţiei măsurilor de stimulare a integrităţii în afaceri şi de consolidare a
luptei anticorup
ţie pentru mediul de afaceri românesc pe baza criteriului RELEVANŢĂ.

1. La nivel global, măsurile propuse sunt considerate a fi foarte relevante, media cotaţiilor pe
toate măsurile propuse fiind de 4.0 din 5
2. Cele mai relevante măsuri sunt percepute a fi cele de întărire a Capacităţii Instituţionale a
Agenţiilor Anticorupţie (cotaţie: 4.4 din 5)
3. Cele mai puţin relevante măsuri sunt percepute a fi cele de Achiziţii Publice (3.7)
4. Nivele mediilor şi abaterile standard faţă de media percepţiei asupra Relevanţei măsurilor
sunt apropiate, se poate observa o omogenitate în sensul în care aproximativ 6% dintre
respondenţi le-au considerat a fi complet irelevante, (cotaţii mai mici de 2), aprox. 55%
(cotaţii 3-4) au considerat că aceste măsuri sunt relevante şi aprox. 39% dintre respondenţi
au considerat că acestea sunt foarte relevante (cotaţii 4-5).

B. Evaluare a percepţiei măsurilor de stimulare a integrităţii în afaceri şi de consolidare a
luptei anticorup
ţie pentru mediul de afaceri românesc pe baza criteriului EFICIENŢĂ.

1. La nivel global, toate măsurile propuse sunt considerate a fi relevante, media cotaţiilor pe
toate măsurile propuse fiind de 3.9 din 5.
2. Măsurile percepute a fi cele mai eficiente sunt cele de Întărirea Capacităţii Instituţionale a
Agenţiilor Anticorupţie (4.2)
3. Măsurile percepute a fi cele mai puţin eficiente sunt cele pentru Achiziţii Publice (3.6)
4. Nivele mediilor şi abaterile standard faţă de media percepţiei asupra EFICIENŢEI măsurilor
sunt foarte apropiate. Percepţia asupra EFICIENŢEI este omogenă. Per total doar 9% dintre
respondenţi au considerat, în medie, că măsurile propuse ar fi neeficiente (cotaţii mai mici
de 2). În acelaşi timp, doar 37% dintre respondenţi au considerat că măsurile ar fi foarte
eficiente. (cotaţii 4-5), majoritatea considerându-le a fi eficiente. (cotaţii 3-4)

C. Evaluare a percepţiei măsurilor de stimulare a integrităţii în afaceri şi de consolidare a
luptei anticorup
ţie pentru mediul de afaceri românesc pe baza criteriului EFICACITATE.

1. Toate măsurile propuse sunt percepute a fi eficace, media cotaţiilor este de 3.8 din 5.
2. Măsurile percepute a fi cele mai eficace sunt cele de întărire a Capacităţii Instituţionale a
Agenţiilor Anticorupţie (4.3)
3. Măsurile percepute a fi cel mai puţin eficace sunt cele de Achiziţii Publice (3.5)
4. Mediile măsurilor variază între cotaţii de 3.5 şi 4.3, fiind astfel omogene. Sub 8 % dintre
respondenţi au perceput măsurile de stimulare a integrităţii în afaceri şi de consolidare a
luptei anticorupţie pentru mediul de afaceri românesc ineficace. Totodată aproximativ 30%
dintre respondenţi au considerat că măsurile ar fi foarte eficace (cotaţii 4-5), majoritatea
respondenţilor considerându-le a fi eficace (cotaţii 3 – 4).

D. Evaluare a percepţiei măsurilor de stimulare a integrităţii în afaceri şi de consolidare a
luptei anticorup
ţie pentru mediul de afaceri românesc pe baza criteriului IMPACT.

1. Impactul măsurilor este perceput a fi ridicat având o medie a cotaţiilor de 3.9
2. Impactul este perceput a fi cel mai ridicat referitor în cazul măsurile de întărire a
Capacităţii Instituţionale a Agenţiilor Anticorupţie (4.3)
3. Impactul cel mai scăzut este perceput a fi cel al măsurilor legate de Achiziţiile Publice (3.6)
4. Mediile măsurilor variază între cotaţiile 3.9 şi 4.3. Aproximativ 6% dintre respondenţi au
considerat măsurile ca fiind lipse de impact în timp ce aproximativ 40% dintre participanţii la
studiu au considerat că ele vor avea un impact foarte ridicat. (4-5).

E. Evaluare a percepţiei măsurilor de stimulare a integrităţii în afaceri şi de consolidare a
luptei anticorup
ţie pentru mediul de afaceri românesc pe baza criteriului
SUSTENABILITATE.

1. Media cotaţiilor pentru criteriul SUSTENABILITATE este de 4.0 ceea ce implică o percepţie
asupra măsurilor de stimulare a integrităţii în afaceri şi de consolidare a luptei anticorupţie
pentru mediul de afaceri românesc ca fiind puternic sustenabile.

Studiul nr. 2 pentru fundamentarea Strategiei Guvernamentale de dezvoltare a mediului de afaceri

98

2. Cele mai puţin sustenabile măsuri sunt percepute a fi cele de Achiziţii Publice (3.5)
3. Cele mai sustenabile măsuri sunt percepute a fi cele legate de Justiţie, Lege şi Jurisprudenţă

(4.3)

4. Aproximativ 15% dintre respondenţi consideră totuşi că aceste măsuri nu ar fi sustenabile
(cotaţii sub 3) în timp ce peste 50% dintre aceştia consideră că măsurile ar fi puternic
sustenabile (cotaţii între 4 şi 5).

F. Evaluarea percepţiei asupra Măsurilor legate de Justiţie, Lege şi Jurisprudenţă
(medie generală: 4.2)

1. Media percepţiei asupra Relevanţei Măsurilor legate de Justiţie, Lege şi Jurisprudenţă: 4.3
2. Media percepţiei asupra Eficienţei Măsurilor legate de Justiţie, Lege şi Jurisprudenţă: 4.2
3. Media percepţiei asupra Eficacităţii Măsurilor legate de Justiţie, Lege şi Jurisprudenţă: 4.2
4. Media percepţiei asupra Impactului Măsurilor legate de Justiţie, Lege şi Jurisprudenţă: 4.1
5. Media percepţiei asupra Sustenabilităţii Măsurilor legate de Justiţie, Lege şi Jurisprudenţă:

4.3

G. Evaluarea percepţiei asupra Măsurilor legate de Administraţia Publică şi Cadrul
Institu
ţionale (medie generală: 3.9)

1. Media percepţiei asupra Relevanţei Măsurilor legate de Administraţia Publică şi Cadrul
Instituţional: 3.9
2. Media percepţiei asupra Eficienţei Măsurilor legate de Administraţia Publică şi Cadrul
Instituţional: 4.0
3. Media percepţiei asupra Eficacităţii Măsurilor legate de Administraţia Publică şi Cadrul
Instituţional: 3.9
4. Media percepţiei asupra Impactului Măsurilor legate de Administraţia Publică şi Cadrul
Instituţional: 3.9
5. Media percepţiei asupra Sustenabilităţii Măsurilor legate de Administraţia Publică şi Cadrul
Instituţional: 4.1

H. Evaluarea percepţiei asupra Măsurilor legate de Achiziţii Publice
(medie general
ă: 3.6 )

1. Media percepţiei asupra Relevanţei Măsurilor legate de Achiziţii Publice: 3.7
2. Media percepţiei asupra Eficienţei Măsurilor legate de Achiziţii Publice: 3.6
3. Media percepţiei asupra Eficacităţii Măsurilor legate de Achiziţii Publice: 3.5
4. Media percepţiei asupra Impactului Măsurilor legate de Achiziţii Publice: 3.6
5. Media percepţiei asupra Sustenabilităţii Măsurilor legate de Achiziţii Publice: 3.5

I. Evaluarea percepţiei asupra Măsurilor de Creştere a Transparenţei Decizionale
(medie general
ă: 4.0)

1. Media percepţiei asupra Relevanţei Măsurilor de Creştere a Transparenţei Decizionale: 3.8
2. Media percepţiei asupra Eficienţei Măsurilor de Creştere a Transparenţei Decizionale: 3.8
3. Media percepţiei asupra Eficacităţii Măsurilor de Creştere a Transparenţei Decizionale: 4.0
4. Media percepţiei asupra Impactului Măsurilor de Creştere a Transparenţei Decizionale: 4.0
5. Media percepţiei asupra Sustenabilităţii Măsurilor de Creştere a Transparenţei Decizionale:

4.3

J. Evaluarea percepţiei asupra Măsurilor de Întărire a Capacităţii Instituţionale a Agenţiilor
Anticorup
ţie (medie generală: 4.3)

1. Media percepţiei asupra Relevanţei Măsurilor de Întărire a Capacităţii Instituţionale a
Agenţiilor Anticorupţie: 4.4
2. Media percepţiei asupra Eficienţei Măsurilor de Întărire a Capacităţii Instituţionale a
Agenţiilor Anticorupţie: 4.3
3. Media percepţiei asupra Eficacităţii Măsurilor de Întărire a Capacităţii Instituţionale a
Agenţiilor Anticorupţie: 4.3
4. Media percepţiei asupra Impactului Măsurilor de Întărire a Capacităţii Instituţionale a
Agenţiilor Anticorupţie: 4.3
5. Media percepţiei asupra Sustenabilităţii Măsurilor de Întărire a Capacităţii Instituţionale a
Agenţiilor Anticorupţie:4.2

Analiza mediului de afaceri din perspectiva integrităţii în afaceri
şi a luptei împotriva corupţiei - Studiu de evaluare

99

6. Există o uşoară neîncredere în Eficienţa acestor măsuri faţă de eficienţa celorlalte

măsuri.
K.
Evaluări generale
1.
Cel mai ridicat nivel de încredere îl au Măsurile legate de Creşterea Capacităţii
Institu
ţionale a Agenţiilor Anticorupţie
2.
Cel mai scăzut nivel de încredere îl au Măsurile legate de Achiziţiile Publice

Figura 9-1 PERCEPTIE GENERALĂ ASUPRA MĂSURILOR DE STIMULARE A INTEGRITĂŢII ÎN AFACERI ŞI DE
CONSOLIDARE A LUPTEI ANTICORUP
ŢIE

Figura 9-2 MĂSURILE LEGATE DE LEGE, JUSTIŢIE ŞI JURISPRUDENŢĂ
Reprezentarea diferenţelor subtile de percepţie

Studiul nr. 2 pentru fundamentarea Strategiei Guvernamentale de dezvoltare a mediului de afaceri

100

Figura 9-3 MĂSURI LEGATE DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI CADRU INSTITUŢIONAL
Reprezentarea diferen
ţelor subtile de percepţie

Figura 9-4 MĂSURILE LEGATE DE ACHIZIŢII PUBLICE
Reprezentarea diferen
ţelor subtile de percepţie

Analiza mediului de afaceri din perspectiva integrităţii în afaceri
şi a luptei împotriva corupţiei - Studiu de evaluare

101

Figura 9-5 MĂSURI LEGATE DE CREŞTEREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE
Reprezentarea diferen
ţelor subtile de percepţie

Figura 9-6 MĂSURI DE ÎNTĂRIRE A CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A AGENŢIILOR ANTICORUPŢIE
Reprezentarea diferen
ţelor subtile de percepţie

Studiul nr. 2 pentru fundamentarea Strategiei Guvernamentale de dezvoltare a mediului de afaceri

102

Acest studiu este publicat în cadrul proiectului „Elaborarea Strategiei
Guvernamentale pentru îmbun
ătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri”,
derulat de c
ătre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
cu sprijinul consor
ţiului format din firmele de consultanţă
Archidata (Italia), Eurecna (Italia) şi Euro In Consulting (România).

Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European,
prin Programul Opera
ţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

Drepturile de autor asupra acestei publicaţii sunt rezervate Ministerului
Economiei, Comer
ţului şi Mediului de Afaceri. Studiul sau părţi ale acestuia
pot fi reproduse numai cu permisiunea autorilor.

Publicat la Bucureşti, Mai 2010.

Editor: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a
Uniunii Europene.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->