You are on page 1of 2

***

SUBOTA
Srdačna 31.svibnja 2010. Sestrinsko-
29.05.2010. zdravstvena služba orgnizira
10:00 sati Subotnja škola dobrodošlica
svim gostima! na štandu „kod Supera“ pod-
11:00 sati Propovijed jelu literature građanima Broj
Dr.Dragutin Matak grada Osijeka, koja ukazuje
29.05.2010. 390
na štetnost pušenja i na Godište 7.
Popodnevno bogoslužje u 19:45 sati KLUB zdrav život bez duhanskog
PRIJATELJA dima! Priključite se radu na
Zalazak sunca u 20:26 sati BIBLIJE štandu i pridonesite i vi upo-
zorenju na posljedice puše-
nja i udisanja duhanskog
Organizirano čitanje dima!
SRIJEDA, 02.06.2010. ***
Biblije
Klub prijatelja Biblije u 17:30 sati Seminar duhovne obnove -
SRIJEDOM svake nedjelje u 18 sati.
Učiteljski sat u 19:00 sati u 17:30 sati
***
Vjeronauk u 19:15 sati Petominutni sastanak đako-
na, kao i svake subote, na-
MOLITVENI kon drugog dijela Bogoslužja.
PETAK, 04.06.2010. PLAVI
TELEFON!!! ***
MOLITVENI SAT u 20:00
Tim za duhovnu potporu
i na dalje u isto vrijeme svakog petka u subotu u 19:15 sati
Za sve koji su
u potrebi
200 - 897
DEŽURNI
SAMARIĆANI Za više informacija, obratite se
Anica Vukušić sestri Anici Vukušić
Draga braćo i
Dragica Ivanović sestre, Bog Osijek, Zagrebačka 19
Dušobrižnik nam se obraća na razne
Nikola Dežić , pastor-svećenik, načine.
osječko-vukovarski Ali sigurno nas neće zvati
Biblijsko terapijsko savjetovanje - tel: 207 800
na mobitel. “ Neka vaša blagost bude poznata svim
četvrtkom u 20,00 sati mob. 091/555 8060
e-mail nikola.dezic@bj.t- ZATO SMO LIJEPO ZA- ljudima! Gospodin je blizu.”
com.hr MOLJENI DA GA ISKLJU-
Starješina Ivan Kovačević ČIMO PRIJE ULASKA U
Filipljanima 4,5
ZALAZAK SUNCA mob. 091/ 551 07 01
CRKVU!
idućeg petka u 20:32 tel: 208-208
ŠTETNOST DUHANSKOG DIMA ne bolesti je 25% , a rizik od obolijevanja od raka
Štetni učinci pušenja prvi su puta dokazani pri- bronha i pluća je 30-35% veći u nepušača koji su
je pedesetak godina. Od donošenja duhana u izloženi duhanskom dimu, nego u nepušača koji
Europu stavovi prema konzumaciji duhana bili nisu izloženi duhanskom dimu. U bolesnika s as-
su različiti - od toga da ga se smatralo lijekom tmom pasivno pušenje izaziva nelagodu, pa i izrav-
za brojne bolesti do toga da se pušenje kažnja- no astmatični napad. • Kao crkvu, Bog nas poziva da se molimo
valo, a u prvim desetljećima 20. stoljeća posta- Nikada se ne može dovoljno istaknuti koliko je ve- jedni za druge, stoga u narednom tjednu
lo je društveno prihvatljivom navi- lika štetnost od pušenja po ljudsko zdravlje, izgled imajmo u svojim molitvama: sestre Miru
kom.Sredinom 20. stoljeća započinju istraživa- Cesar, Ružu Peršić,Miru Šmider, Zdenku
i raspoloženje. Svi pušači dobro znaju da je puše-
nja radi utvrđivanja utjecaja pušenja na zdrav- Šulc i ostale koji su u potrebi.
nje štetno, svi žele prestati s pušenjem, ali NE
• Nastavimo sa molitvama za brata Frederi-
lje. Godine 1952. engleski liječnici R. Doll i A. PRESTAJU. Zašto? Mnogi imaju stalnu dilemu puši-
B. Hill dokazali su na skupini od 40 000 liječni- ti ili ne pušiti. ka Milera
ka uzročnu povezanost između pušenja i karci- Zabrinjava činjenica da je u porastu broj pušača u
Osnovano je nekoliko malih, molitvenih skupi-
noma bronha i pluća, te infarkta miokarda i djece, ali i žena. Pušenje, a to je NIKOTIN, nije sa- na,
kronične opstruktivne plućne bolesti. mo užitak ili stav slobodnog izbora jer je nikotin MOLIMO ZA NJIH!!!
Duhanski dim sadrži preko 4 000 različitih ke-
profinjena i najmoćnija od svih droga. Nema razli-
mijskih sastojaka. Najpoznatiji od njih - nikotin
– stvara ovisnost. Organizam se postupno pri- ke između kokaina i nikotina, jer oba izazivaju OVI-
MOLITVENE SKUPINE
vikava na nikotin. U nepušača već doza od 5 SNOST. Pušači su bolesnici - OVISNICI! Danas je
mg uzrokuje simptome akutnog otrovanja, a dokazano i opisano 75 različitih bolesti koje se jav-
pojedinačna letalna doza iznosi 40 do 60 mg ljaju kao posljedica uživanja nikotina i to ne samo Sastaju se
nikotina. S jednom popušenom cigaretom re- u starijoj dobi, što je krivo uvjerenje. Sve više stra- • svake subote u 9:00,
sorbira se 1,5-2,5 mg nikotina, koji se u organi- davaju mladi ljudi i žene. Čak i lakši ili PASIVNI pu- prije jutarnjeg bogoslužja,
zmu relativno brzo razgrađuje, pa pušač tije- • svake nedjelje u 16:30 sati
šači zavaravaju se ako misle da nisu ugroženi zato
kom dana može konzimirati veće količine niko- (učiteljska sala) Dobro došli!
tina bez znakova otrovanja. Nikotin neposred- jer pušenje ne boli, a smatraju ga užitkom. Duhan-
no u malim dozama potiče, a u velikim inhibira ska industrija je jednu cigaretu snadbjela nikoti-
živčane impulse. U središnjem živčanom susta- nom u točnoj dozi od 1 mg, da ona, kad zapalite
vu nakon početne ekscitacije (dišni centar, va- cigaretu, umine želju, ali nakon nekog vremena
zomotorni centar, centar za povraćanje) pora- "Stvoritelj nam je
opet raste kada padne koncentracija nikotina u
stom doze slijede tremor i konvulzije, a zatim
krvi i tako vas održava u ovisnosti trajno! To je raz-
dao dva uha i dva “Neka
paraliza i smrt. oka, a samo jedan
Duhanski dim štetno utječe i na nepušače koji
log zašto se ne može prestati.
jezik – da bismo cvjeta
borave u zadimljenom prostoru i prisilno udišu više slušali i gleda-
duhanski dim, odnosno izloženi su tzv. pasiv- li, a manje govori- Slavonija”
nom pušenju. Rizik od umiranja zbog koronar- li."