You are on page 1of 1

ACTIVITAT DE TUTORIA:

Objectius:

– Explorar la pròpia personalitat


– Reforçar l’autoconcepte i revisar-lo si s’escau

Procediment:

El professor llegeix o lliura en un full frases incompletes que l’alumne ha


d’acabar immediatament. L’experiència ens diu que si es llegeixen una darrera
l’altra i no totes de cop s’aconsegueix mantenir l’interès.

1. VULL.........................................................................................................
2. NECESSITO.............................................................................................
3. ESPERO...................................................................................................
4. NO PUC....................................................................................................
5. GUANYARÉ..............................................................................................
6. EL MEU PSEUDÒNIM..............................................................................
7. AVIAT........................................................................................................
8. TOTS.........................................................................................................
9. EL MEU GRUP..........................................................................................
10. A LA MEVA CLASSE................................................................................
11. EL MEU AMIC/GA.....................................................................................
12. ELS MEUS OBJECTIUS...........................................................................
13. TINC POR.................................................................................................
14. M’AGRADA...............................................................................................
15. MAI............................................................................................................
16. ARA MATEIX.............................................................................................
17. JO..............................................................................................................
18. ELS ALTRES.............................................................................................

Rate