You are on page 1of 1

GUIÓN DO TRABALLO

1. Analiza os personaxes da novela a través da descrición das súas características


e de exemplos das súas palabras, actitudes e accións. Cales che parecen máis
interesantes (razoa a túa resposta)?

2. Describe o trazado da súa viaxe por media Europa e sinala aqueles lugares que
che pareceron máis atractivos para visitar.

3. Comenta as reflexións e as ideas que van xurdindo ao redor de:


- As relacións entre homes e mulleres.
- As relacións entre as diferentes xeracións: adultos e mozos; avós, pais e
fillos.

4. No libro van aparecendo diversos temas de actualidade. Recolle algún, explica


que posicións se dan arredor deles e expresa a túa opinión.

5. Imaxina a vida de Auria anos despois do acontecido.

6. Que opinión che merece a novela? (imaxina que tes que elaborar unha crítica
para ser publicada, arguméntaa!).

You might also like