You are on page 1of 32

loupezivYch rytiru·bylo .

Mesto Plzen ncis privitalo bezeckym maratonem, C02 pro . as nebezce znamenalo uzavirku silnic vedoucich ke kyzenemu Dinoparku. Po ridicskych utrapach v trcpicke Plzni jsme se vsak bezpecne sesli v Dinoparku, ktery jsme si pak nalezite vychutnali - 3D kino, hazen. micku, cukrevd vata a predevsim

privesek no klice armo nas pine uspokojil.

,

LE

UpouhychH 25 mefru by to vefm'in6roc ne.

I • Osmenou llam

vanek pohravajt·· si s lehkou .-

Konstrukcfteto rothlednya ·u2nale pohledy pozemnich elu

~

t Prestoze se sem Kacce nechtelc, vse se v dobre obrdtilo, kdyz j i panf pruvodkyne odmenila bomb6nem za dobre znclosti.

Videli jsme i zazdeneho mnlchc, resp. jeho cast ...

"Jnk seasi dostal i pres tu vodu do hrndu?"

Puvodne zert 0 tom, ze si pujclme lodicku se promenil ve skutecncsr. Pres velke obavy se z tohoto vodniho adrenaHnoveho zazitku nestal zazitek podvodni : -) Projlzd;ka se vsem moc lfbllc. hlavne proplouvdnl po~ mustkem, kdy hrozilo odrenf zad ci hlav ...

v

ZI

K

..

No tom I v stdvcl

jiz od roku 1176

I puvodne vodni hrad.

Od te doby uz uplynulo hodne vody. Po prestavbach je

to neco mezi goticko

,- v ,

tvrzi a renesoncmm

zdmke

V minulych dobdch slouzil zdmek k rekreaci anyni dovadeji americti investori tuto ideu k dokonalosti. Treba sem bude no dcvelenoujezdit Brad Pitt : -)

. !

Ilea yam kdykoli "''''.I'''TI'''~' ".~'C!u~;i' i' proc musfme jit prove to~to odboc au. Kobyli hiava je helt K@byl~ hIQYQo ••

-"if

, .: ft.

,r" Nr R~imitcil vzpomifllime , casto Q rod;, protoze krome

tehe, ze jsme mel; j;z ~ prevlecene svrsky po

~

navrotu z Trems,na

,

navst,vili Jsme zdejs,

jva~t~f restaura,~;.

[QJ@[§;~ @~O@G'U1f@~UDO ~@@ [Q)~O CS@~¥@ ~ 1P~a:(fU@ UD@~ ~~oij@~@~ [?)~a !Z~@1f@~UDff <S@~1f@ cdJ@fMlM 0 ®@[?ull[J~@~ ~lfl@WU@ 'If@~@ 0 ~@ fl\l@~ [lJ]~fM'frG'UV ~@@l@GJ@ [7iJ@UD@CS[Ju@~ UD@[Ju~@@l~@ll1U' @@ GlJlfl@@lMo

J~¥@ UiffiO \'51l!Q)V~ G'U@[§;@~@ ~@ V@ir@~Mo