Teorija sustava i integrirana strategija komuniciranja u kontekstu globalnih trendova

-primjer

bloga Studija Kultura i turizam

Istraživanje
 Sveučilište

Jurja Dobrile, Pula, Hrvatska  Tijana Vukić Stjelja, prof. - asistentica komunikologije  Martina Rojnić - studentica Sveučilišnog preddiplomskog studija Kultura i turizam  Vrijeme: 10.-23. svibnja 2010.

Pretpostavke i ciljevi
 Cilj

istraživanja - demonstracija razvijanja

komunikacijske strategije kao jedne od mogućnosti definiranja strateških komunikacijskih čimbenika, neophodnih za što potpunije korištenje bloga u informativne svrhe.

Pretpostavke i ciljevi
 Blog

- kanal čije postojanje opravdavamo detaljnim određivanjem namjene - izradom integrirane strategije komuniciranja. - steći stalnu publiku.

 Cilj

Pretpostavke i ciljevi
 Medijska  Svrha:

grupa – vjerodostojni komunikator?

osposobiti za - produkciju tekstova, upotrebu elektroničkih tehnoloških sredstava, mrežnih alata koji podupiru društvene komunikacijske sustave, etičnost u radu.

Model komuniciranja i teorija
 Integrirani

strateški model komuniciranja

Michael J. Rousea i Sandre Rouse.
 Teorija

sustava: određivanja objekata,

određivanja atributa objekata, određivanja odnosa između objekata te određivanje okoline u kojoj ti objekti međudjeluju.

Objekti i strategije sustava Medijska grupa
 Komunikator  Poruka  Kanal

- Medijska grupa

- postovi na blogu i blog sam

- blog MeGa KIT(www.megakit.blog.hr) – zainteresirani za kulturu i turizam – Medijska grupa i njena okolina

 Publika  Kultura

Prikupljanje podataka
 Upitnik  Google

- članovi Medijske grupe.

Analytics - alat za analizu

posjećenosti Web stranica.
 Kvalitativni

i kvantitativni podaci.

Upitnik - primjer pitanja zatvorenog tipa
 Nastojite

li publiku infobloga MeGa KIT:

Pokazatelji odnosa komunikatora prema publici

Najčitaniji postovi
  

Studenti Kulture i turizma položili vijenac u spomen na obitelj von Trapp (12. svibnja; pregledano 137 puta). The Night Express band (25. ožujka; pregledano 102 puta). Studijski posjet Rovinju (13. svibnja; pregledano 83 puta).

Statistička analiza – Google Analytics

Zaključak
 Potvrđene

tri hipoteze postavljene na putu

izrade integrirane strategije komuniciranja.
 Blog

- utjecajan medij - glasnik dnevnih aktivnosti i interesa komunikatora i publike.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful