P. 1
Ruhul Kuds/ Muhyiddin İbn Arabi (r.a.)/ http://jonasclean.blogspot.com

Ruhul Kuds/ Muhyiddin İbn Arabi (r.a.)/ http://jonasclean.blogspot.com

|Views: 232|Likes:
Published by jonasclean
http://jonasclean.blogspot.com
http://jonasclean.blogspot.com

More info:

Published by: jonasclean on Jun 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

Ey dostum! Sırrını ve vaktini koruman gerekir. Sen farkında olmadan gazap nazarının
ansızın sana yönelmesi korkusundan. Aksi takdirde insanlar nez-dinde mutlu ve kendine
sanılırken, Allah katında bedbaht ve mahvolmuş olursun. Allah'ın hükmü kesinlikle
yürürlüğe girer, Onun adına hükmedenin hükmü de en geçerli olandır. Müjdelense bile
gurura kapılıp aldanan kimseye yazıklar olsun. Büsbütün yazıklar olsun, müjdelenmediği
halde gurura kapılıp aldanan kimseye! Şeytanın etkilemek için yol bulamadığı, güçlü ve

sarsılmaz imana sahip Ömer b. Hat-tab'a (r.a.) bak. Şeytanın ona ilişmemesi için Kur'an'm
onun verdiği hükme muvafık olarak inmesi yeter. O kadar ki: Eğer perde açılsa bu benim
yakini-mî arttırmaz, demiştir. İmanı ve bilgisinin değişmeyeceğini ifade ediyor. O, bilmekle
bizzat gözlemlemeyi birleştirmişti. Bizzat müşahede etme makamında belirginleşmişti. Ne
yaşadığı zamanda ne de kıyamete kadar onun önüne geçip tebarüz edemez. Hiç kimse
herhangi bir halde onun önüne geçemez. İşte bu Ömer b. Hattab, himmet olarak tabiin
kuşağının en hayırlısı olan Üveys el-Karani'nin öğütleri karşısında titriyor ve keşfinin,
masum ilminin kendisini getirdiği bir sonuç olarak "keşke anası Ömer'i doğurmamış
olaydı!" diyor. Ya senin ve benim ne söylememiz gerekir? Ne zamana kadar Allah'a karşı
bu çirkin tutum devam edecek? Dönmemizin vakti gelmedi mi? Cehaletten rücu etmemizin,
bu kötülükten sıyrılmamızın vakti değil midir? Kuşkusuz arifler aracılığıyla çağrıldık ve biz
"inna lillah" grubunun içindeyiz (yani ölümlüyüz). İster misin, bir hal sahibi olasın, he-vam
senin üzerinde hükümran olsun, dünyan sana galip gelsin ve bir yanılgı olarak bunun
mevlandan olduğunu sanasm?! Adalet mizanın kurup sahih nakil talep etsek ya! Çünkü
dünyanın darlığından sonra genişliği, meşakkatinden sonra rahatı şu iki şeyden hali
olamaz: Ya bu durum kişinin makamının bakanlardan gizlenmesine, hasta ruhlu dünya
ehlinin bakışlarından saklanmasına yöneliktir. Ki böylece varlık içinde şımaranlara karşı
hücuma geçer, kazanma için sarfeder ki perdelenmişler ona ilişmesinler. Eğer böyle ise bu
nefis ne kadar cahilmiş! Pişmanlığı ne kadar derin olacak! Çünkü sonunda ne hali kalacak
ne de makamı. Bu nefsin gözünde dünya ve bağlıları büyüdükçe büyümüş. Onlarla
yüzyüze kalıp karşı karşıya kalmış! Bu nefis, dünyanın sivrisinek kanadına benzetildiğini
duymamış mıdır? Nübuvvet makamının onu bir çöplük, bir döküntü olarak nitelediğinden
haberdar değil midir?! Saygıdeğer mülk sahibi olduğunu iddia eden bu zebun nefis, demek
ki bu derece alçalmıştır! Eğer hakkı söylüyor-san, dünya ve bağlılarıyla çatışmayı,
vuruşmayı göz alacak kararlılıkta isen, alışkanlıkları yırtmak için Hakka dayan. Çünkü
bütün insanlar kendi ceplerinden harcarken hal sahibi insan gaipten harcar. Nefsin bu
durumdan kaçıp yan çizdiğini görürsen kısma. Ona karşı mücadele et, onu kontrol etmeye
çalış. Başlangıçta seni bürüyen halin senin aldatmasın. Bu doğruluğun, sıdkın vaktinde
sana tevafuk etmiştir, sen ise bunun sende kalıcı olduğunu sanmışsın. Adet beşinci bir
tabiattır.

Dünya ve dünyanın bağlıları, onlarla yarışman için uygun değildirler. "Benim yanımda
yemesinler, ben de onların yanında yemeyeyim. Onlar beni ziyaret etmesinler, ben de
onları ziyaret etmeyeyim" demen de uygun değildir. Bütün bunlar nefsin payına düşen
hususlardır ve şeytani karıştırmalardır. Eğer abid olmak şeklinde Allah'ın kulu isen,
dünyada ecrini alırsın, ama ahirette kötü bir akıbete duçar olursun. Şayet gelecekte ecrini
alırsın. Bu ibadetinin sebebi nefsinin kul olması ise Nebilerle beraber hasredilirsin. Ama on
katı güzel sevap kazandırdığı için ibadet ediyorsan, müminlerle birlikte haşredilirsen. Ben
hem ziyaret ederim, hem ziyaret edilirim, hem giderim, hem de bana gelirler. Bu Hz.
Nebi'nin (s.av.) halidir. O hem ziyaret ederdi, hem de ona ziyaret edilirdi. Düşkünlere
destek olur, zayıflara yardım ederdi. Misafiri ağırlardı. Evinde mal bulunduğunu bildiği
halde gecelemezdi. Yoksulluktan dolayı sızlanmazdı.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->