You are on page 1of 3

Välkomna till uppstarten av

Wikipediaprojektet!
Lina Eriksson lina.eriksson@sundbyberg.se
Einar Spetz ortportaler@gmail.com
Projektets upplägg

 En wikifika i slutet av augusti
 Fotosafari under september månad
 Ytterligare två wikifikor i okt-nov
 Lansering av portalen
Till nästa gång vi ses

Alla deltagare…
 registrerar sig som användare i Wikipedia
 tittar på projektsidan
 lägger till förslag på artiklar som borde finnas
med i portalen
 funderar på vad som behöver fotograferas