sdvcd

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.
____

1. In limbajul de asamblare MMIX valorile mari sunt reduse modulo 2

64

(adica, 2 la puterea 64) Care

este valoarea constantei #112233445566778899?
a. #1122334455667788
b. #9988776655443322
____

c. #2233445566778899
d. #8877665544332211

2. Ecuatia s($Y) = s($X) x s($Z) + s(rR) este valabila intotdeauna dupa executarea instructiunii DIV

$X, $Y, $Z?
a. Da, intotdeauna
b. Nu, intodeauna
c. Da, in afara cazului in care X=Y, sau X=Z, sau apare depasire superioara.
____

3. Daca registrul rD este zero, atat DIV %X, %Y, %Z cat si DIVU $X, $Y, $Z, dau acelasi rezultat în

%X.
a. Adevarat
b. Fals
____

c. Depinde de s($Y) si s($Z)
d. Depinde numai de s($Z)

4. Daca reprezentam o submultime S a multimii {0, 1, …, 63} prin vectorul de biti

([0 ∈ S], [1 ∈ S],…, [63 ∈ S]), unde [x ∈ S] este 1 daca x apartine multimii S, si 0 in caz contrar,
atunci operatiile pe biti AND si OR corespund intersectiilor multimilor (S∩T) si reuniunii
multimilor (S∪T). Care operatie pe biti corespunde diferentei multimilor (S-T)?
a. NAND
b. XOR
____

c. NXOR
d. ANDN

5. Tetrabyte-ul format numai din zerouri #00000000, opreste executarea unui program atunci când

apare ca instructiune MMIX. Ce face tetrabyte-ul format numai din cifre de 1, #ffffffff?
a. Este echivalent cu TRAP #FF,Halt,#FF

c. Determina o intrerupere TRIP la

b. Adunare cu semn

d. Deplasare aritmetica la dreapta

locatia 0.
____

6. Distanta Hamming dintre doi vectori de biti este numarul de pozitii unde acestia difera. Alegeti

secventa de doua instructiuni MMIX pentru a atribui registrului $X distanta Hamming dintre v($Y)
si v($Z).
a. XOR $X,$Y,$Z
c. XOR $X, $Y, $Z
ADD $X,$X,0
SADD $X, $X, 0
b. NOR $X,$Y,$Z
SADD $X,$X,0
____

d. NXOR $X,$Y,$Z
ADD $X,$X,0

7. Care este varianta corecta de utilizare a instrucŃiunii BDIF pentru a calcula maximul si minimul a

opt octeti deodată: b($X) = max(b($Y), b($Z)), b($W) = min(b($Y),b($Z)).
a. BDIF $W, $Y, $Z
c. BDIF $W, $Y, $Z
ADDU $X, $Z, $W
ADD $X, $Z, $W
SUB $W, $Y, $W
SUBU $W, $Y, $W
d. BDIF $W, $Y, $Z
b. BDIF $W, $Y, $Z
ADDU $X, $Z, $W
ADD $X, $Z, $W
SUBU $W, $Y, $W
SUB $W, $Y, $W

____

8. Valoarea de adevar a afirmatiei “Instructiunile CSOD $X, $Y, 0 si ZSEV $X, $Y, $X au exact acelasi

efect"
este:
a. Adevarat
b. Fals
____ 9. Valoarea de adevar a afirmatiei: “Instructiunile CMPU $X, $Y, 0 si ZSNZ $X, $Y, 1 nu au acelasi
efect”
a. Adevarat
b. Fals
____ 10. Valoarea de adevar a afirmatiei: “Instructiunile MOR $X, $Y, 1 si AND $X, $Y, #ff au exact acelaşi

efect" este:
a. Adevarat
b. Fals
____ 11. Valoarea de adevar a afirmatiei: “Instructiunile MXOR $X, $Y, #80 si SR $X, $Y, 56 au exact acelasi

efect" este
a. Adevarat
b. Fals
____ 12. Instructiunea (numele simbolic) ce corespunde codului #DF este
a. ADD
c. MULU
b. MXORI
d. NAND
____ 13. Instructiunea (numele simbolic) ce corespunde codului #55 este
a. SADD
c. PBPB
b. MUX
d. CSN
____ 14. Presupunem ca registrul $0 contine opt caractere ASCII (Un spaŃiu are codul ASCII #20). Secventa

de trei instructiuni MMIX care contorizeaza numarul de blancuri (spatii) dintre acele caractere este:.
c. BDIF $X, $0, $2
a. XOR $1, $0, $2
BDIF $1, $2, $1
BDIF $Y, $2, $1
CMP $1, $1, 20
SUBU $1, $X, 20
b. BDIF $W, $0, $0
d. XOR $1, $0, $2
ADDU $X, $Z, 20
BDIF $1, $3, $1
SUBU $W, $Y, $W
SADD $1, $1, 0
cu $2 = #2020202020202020 si $3 =
#0101010101010101
____ 15. Atat MUL $X, $Y, $Z cat si MULU $X, $Y, $Z dau acelasi rezultat in $X. Care este valoarea de
adevar a acestei afirmatii?
a. Fals intotdeauna
b. Depinde de continutul registrului $Y

c. Adevarat intotdeauna
d. Depinde de continutul initial al registrului
$X

____ 16. Se considera programul MMIX.
Main

Sir

argv
LOC
LDOU
TRAP
GETA
TRAP
TRAP
BYTE

IS
$1
#100
$255,argv, 0
0, Fputs, StdOut
$255, Sir
0, Fputs, StdOut
0, Halt,0
" ASC", #a, 0

Efectul acestui program este:
a. Tipareste sirul ASC
b. Preia de la mediul de intrare un sir de caractere, il afiseaza, apoi afiseaza un spatiu si
secventa ASC
c. Afiseaza spatiu si secventa ASC

____ 17. Se considera secventa de instruciuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

După executarea ultimei

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

instructiuni continutul registrului $1 este

a. #000000000000c104
b. #ffffffffffff8ff6

c. #401c000000000000
d. #0000234321

____ 18. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

După executarea ultimei

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

instructiuni continutul registrului rA este

a. #6ff8ffffffffffff
b. #12343210000

c. #ffffffffffff8ff6
d. #0000234321

____ 19. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1

%1
%2
%3

CMPU
STB
LDOU
INCH
16ADDU
MULU
PUT
STW
SADD
FLOT
PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

$1,$1,1
$1,$1,$1
$1,$1,$1
$1,1
$1,$1,$1
$1,$1,$1
rA, 1
$1,$1,1
$1,$1,1
$1, $1
rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

Dupa executarea ultimei

%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

instructiuni continutul registrului rB este

a. #0000234321
b. #12343210000

c. #401c000000000000
d. #ffffffffffff8ff6

____ 20. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

Dupa executarea ultimei

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

instructiuni continutul registrului rH este

a. #2
b. #ffffffffffff8ff6

c. #1
d. #0000234321

____ 21. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8

MULU
PUT
STW
SADD
FLOT
PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

$1,$1,$1
rA, 1
$1,$1,1
$1,$1,1
$1, $1
rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %15 are codul:
a. #e4010001
b. #33010101

c. #b5010101
d. #c7010101

____ 22. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %19 are codul:
a. #33010101
b. #3f010101

c. #3d010101
d. #c6010101

____ 23. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13

PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %20 are codul:
a. #08010001
b. #2e010101

c. #00000000
d. #c4010101

____ 24. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %9 are codul:
a. #db010101
b. #5701ffff

c. #1a010101
d. #33010101

____ 25. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18

SRU
TRAP

$1,$1,1
0,Halt,0

%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %10 are codul:
a. #f6000001
b. #f7150001

c. #c7010101
d. #35010001

____ 26. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %6 are codul:
a. #a0010101
b. #c7010101

c. #8e010101
d. #35010001

____ 27. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %5 are codul:
a. #a5010101

c. #a0010101

b. #5701ffff

d. #8e010101

____ 28. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %4 are codul:
a. #33010101
b. #3d010101

c. #35010001
d. #3f010101

____ 29. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %8 are codul:
a. #8e010101
b. #c6010101

c. #2e010101
d. #db010101

____ 30. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1

%1

NEG
STCO
CMPU
STB
LDOU
INCH
16ADDU
MULU
PUT
STW
SADD
FLOT
PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

$1, 1
1,$1,1
$1,$1,1
$1,$1,$1
$1,$1,$1
$1,1
$1,$1,$1
$1,$1,$1
rA, 1
$1,$1,1
$1,$1,1
$1, $1
rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %7 are codul:
a. #2e010101
b. #b5010101

c. #f6000001
d. #e4010001

____ 31. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %3 are codul:
a. #5701ffff
b. #b5010101

c. #c7010101
d. #33010101

____ 32. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1

%1
%2
%3
%4
%5
%6

INCH
16ADDU
MULU
PUT
STW
SADD
FLOT
PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

$1,1
$1,$1,$1
$1,$1,$1
rA, 1
$1,$1,1
$1,$1,1
$1, $1
rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %2 are codul:
a. #33010101
b. #3f010101

c. #3d010101
d. #35010001

____ 33. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %1 are codul:
a. #c6010101
b. #b5010101

c. #c4010101
d. #2e010101

____ 34. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11

SADD
FLOT
PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

$1,$1,1
$1, $1
rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %18 are codul:
a. #3f010101
b. #35010001

c. #3d010101
d. #33010101

____ 35. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %11 are codul:
a. #b5010101
b. #a5010101

c. #c4010101
d. #db010101

____ 36. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16

NOR
SR
SRU
TRAP

$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %13 are codul:
a. #3f010101
b. #1a010101

c. #08010001
d. #f6000001

____ 37. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %16 are codul:
a. #3d010101
b. #3f010101

c. #c7010101
d. #5701ffff

____ 38. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %14 are codul:

a. #f7150001
b. #f6000001

c. #2e010101
d. #3d010101

____ 39. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %17 are codul:
a. #c6010101
b. #c7010101

c. #c4010101
d. #e4010001

____ 40. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %12 are codul:
a. #db010101
c. #a5010101
b. #08010001
d. #f6000001
____ 41. Numarul zecimal 1,4 se reprezinta cu exactitate in memoria sistemelor de calcul binare. Aceasta afirmatie
este:

a. adevarata intotdeauna

c. adevarata numai pentru microprocesoare
INTEL
b. falsa intotdeauna
d. adevarata numai pentru procesoarele
supercalculatoarelor
____ 42. Conversia binara a numarului zecimal 24,25 este:
a. 00100100,00100101
c. 00100101,00100100
b. 10,00011
d. 11000,01
____ 43. In clasificarea Flynn (1972), sistemele multiprocesor si sistemele multicalculator fac parte din categoria
arhitecturilor:
a. SISD
c. MISD
b. MIMD
d. SIMD
____ 44. Numarul zecimal reprezentat binar prin 1101011,101 este:
a. 5,7
c. 43,625
b. 103,625
d. nici una dintre variantele a, b, sau c
____ 45. In cazul reprezentarii cu semn (complement fata de 2) pe 16 biti (signed wyde), afirmatia 32767 + 3 = -32766
este:
a. adevarata

b. falsa

____ 46. Rezultatul operatiei 32−41 cu reprezentare in cod complementar pe 8 cifre binare a scazatorului este:
a. 11110111
c. 00001001
b. 00001101
d. 10010000
____ 47. Sirul binar 01000000110011110000111100100001 reprezinta un numar real in simpla precizie (32 biti).
Numarul este:
a. pozitiv
b. negativ
____ 48. Sirul cu 64 de pozitii binare:
0111.0110.1110.1101.1011.1011.1010.1010.1110.1011.0101.0101.0101.0101.0101.0111
se va “traduce” in sirul octal:
a. 5325252527253567355073
b. 0733555672535325252527

c. 7252525235352765553370
d. 0733555672535235252527

____ 49. Forma binara a numarului zecimal 2009 este (11111011001)2. Cat este 2009 in baza 16?
a. #9d7
b. #FB1
____ 50. Calitatea imaginii unui monitor este dată de:
a. capacitatea memoriei RAM
b. viteza acceleratorului grafic

c. #1BF
d. #7d9

c. firma producătoare
d. rezolutia maxima, definitia monitorului si
numarul culorilor afisabile.
____ 51. Baza de numeratie a sistemului hexazecimal este:

____ 52.

____ 53.

____ 54.

____ 55.

____ 56.

____ 57.

____ 58.

____ 59.

____ 60.
____ 61.

____ 62.

____ 63.

____ 64.

____ 65.

a. 64
c. 16
b. 6
d. 60
Folosind scrierea in baza 2, care din urmatoarele afirmatii este falsa?
a. 1+1=10
c. 1+1+1=11
b. 1+1=2
d. 10+11=101
Fie X = (X[n-1]X[n-2] ... X[1] X[0]) reprezentarea unui numar natural A in baza 2. Daca A = 35 atunci
a. X[0] = 0, X[1] = 0
c. X[2] = 0, X[1] = 0
b. X[0] = 1, X[1] = 1
d. X[2] = 1, X[1] = 1.
Se cere calculul expresiei 8 x 8 + 2 (x desemneaza operatia de inmultire) in baza 16. Rezultatul obtinut se
poate exprima prin sirul:
a. 66
c. 42
b. 18
d. 80
Care dintre prefixele urmatoare nu este permis in scrierea constantelor hexazecimale
a. 0x
c. #
b. 0X
d. H
Presupunem ca multimea B a simbolurilor utilizate in codificarea unui mesaj este {0, 1, 2}. Cate mesaje de
lungime 4 pot fi codificate cu simbolurile din B?
a. 12
c. 81
b. 6
d. 64
In tabelul ASCII succesorul caracterului * este:
a. /
c. b. \
d. +
Tipul unsigned byte se refera la domeniul:
a. -128 .. 127
c. 0..65535
b. 0 .. 255
d. -32768 .. 32767
Tipul unsigned wyde se refera la domeniul de valori:
a. -32767 .. 32768
c. 0 .. 65535
b. -32768 .. 32767
d. 0 .. 255
Pentru care dintre reprezentarile urmatoare, eroarea relativa este mai mica?
a. Reprezentare bazata pe trunchiere
b. Reprezentare bazata pe rotunjire
Care este ultimul simbol hexazecimal (cel mai putin semnificativ) al reprezentarii IEEE pe 64 de biti a
numarului zecimal 3.14?
a. 4
c. E
b. F
d. 3
Presupunem ca la transmiterea unei succesiuni binare x[1] x[2] ... x[n] se ataseaza o cifra binara de control
x[n+1], aleasa astfel incat numarul total de cifre binare 1 sa fie impar. Se presupune ca se doreste transmiterea
secventei binare 10100111. Care va fi al 9-lea bit ce trebuie transmis?
a. 1
b. 0
Care este sirul binar final ce rezulta la transmiterea secventei 11001101 cu paritate para?
a. 110011010
c. 011001101
b. 110011011
d. 111001101
Care este succesorul sirului 0000 daca se utilizeaza codul Gray?
a. 1000
c. 0010
b. 0100
d. 0001
Se considera o latice complementata avand N elemente. Cel mai mare element al laticei este:
a. N
c. produsul tuturor elementelor multimii L
b. 1
d. 65535

____ 66. Fie L o latice complementata. Care dintre urmatoarele relatii este falsa, pentru oricare x element al multimii
L?
a. x + x’ = 1
c. x x’ = 0
b. x + 1 = 1
d. x + x = 1
____ 67. Fie L o algebra Boole. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa
a. x + yz = (x+y)(x+z)
c. x + yy’ = x
b. x(y+z) = xy + xz
d. x x’ =1
____ 68. Care dintre functiile Booleene desemneaza implicatia x -> y?
a. f(x, y) = x’ + y
c. f(x, y) = xy + x’y’
b. f(x, y) = x + y’
d. x’y
____ 69. In orice algebra Boole, pentru oricare doua elemente x si y din B, este adevarat ca:
a. xyx’y = y
c. x+y+1 este diferit de 1
b. xy + x’y + xy’ + x’y’ = 1
d. x + y + x’ + y’ = 0
____ 70. Fie L o latice. Atunci afirmatia: “x + y = y daca si numai daca xy = x” este
a. Adevarata
b. Falsa
____ 71. Se considera o algebra Boole B. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa
a. x + x = xx, x oarecare din B
c. x (y + y’) = x, unde x si y sunt elemente
arbitrare din B
b. x + x = 1, x oarecare din B
d. xy = yx, unde x si y sunt elemente
arbitrare din B
____ 72. Conform sistemului binar utilizat in informatica, prefixul mega desemneaza valoarea:
a. 1000000
c. 1048576
b. 1024
d. 1000
____ 73. Se considera reprezentarea IEEE 754 pe 64 de biti. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
a. Adunarea numerelor reprezentate IEEE
c. Pentru orice numar IEEE 754 este
754 este asociativa
reprezentabil si opusul sau.
b. Inmultirea numerelor reprezentate IEEE
d. Inmultirea este distributiva fata de
754 este asociativa
adunare.
____ 74. Cat devine, in zecimal, numarul binar 110011001 daca i se adauga la sfarsit un zero?
a. 409
c. 816
b. 408
d. 818
____ 75. Cat devine, in zecimal, numarul binar 1100110011 daca i se sterg de la sfarsit cele doua simboluri 1.
a. 11001100
c. 204
b. 202
d. 408
____ 76. O secventa x(b) reprezinta scrierea numarului x in baza b. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?
a. 11001(2) < 100(2)
c. AA(16) > 180(10)
b. 2755(8) > 2222(8)
d. 11001100(2) > CC(16)
____ 77. Se considera numerele A = oX00CC si B = 0X00AA. Atunci:
a. A+B = 0X0176
c. A+B = 0X6710
b. A+B = 0X7601
d. A+B = 0X00EE
____ 78. In ce an a fost proiectat si construit primul calculator electronic romanesc?
a. 1990
c. 2007
b. niciodata
d. 1957
____ 79. Care este numarul de biti pentru mantisa in reprezentarea IEEE 754 in dubla precizie (implementarea standard
pentru calculatoare personale)?
a. 64
c. 52
b. 48
d. 32

____ 80. Care este numarul de biti utilizati pentru exponent in reprezentarea IEEE 754 cu precizie simpla (referitor la
implementarea standard pentru calculatoare personale)?
a. 8
c. 10
b. 9
d. 7
____ 81. Tehnica pipeline consta in divizarea fiecarei instructiuni intr-un numar de etape (tacti de ceas), fiecare etapa
fiind executata de o unitate functionala a (micro)procesorului. Daca numarul de etape pentru completarea unei
instructiuni este 4, cate instructiuni au fost complet executate dupa 6 tacti de ceas?
a. 6
c. 4
b. 3
d. 5
____ 82. Algoritmul A1 este utilizat pentru a calcula suma a doua numere x si y scrise in baza b ( b>1). El produce
rezultatul z in baza b si o valoare T numita transport. Reamintim pasii algoritmului:
T :=0;
Pentru k de la 0 la n-1 (crescator cu pasul 1) se executa: { S := x[k] + y[k] + T; z[k] = S mod b; T:= S / b;}
Daca n = 4, b = 2, x = 0110, y = 1111, atunci T =
a. 0
c. 1
b. 10(10)
d. 2(10)
____ 83. Algoritmul A2 obtine numarul de pozitii n pe care se reprezinta in baza b (b >1) un numar natural y.
Reamintim pasii algoritmului A2:
k :=0; a[k]:=y mod b; y:= y/b;
Cat timp y este nenul se executa { k:= k+1; a[k] = y mod b; y:= y/b;}
n:=k+1;
Se considera b = 2 si y = 1025, atunci n =
a. 10
c. 9
b. 11
d. 12
____ 84. Algoritmul A3 porneste cu un numar fractionar y (scris zecimal), o baza de numeratie b>1 si un numar maxim
de pozitii pe care sa fie reprezentat numarul y, sub forma 0, a[-1]a[-2]...
Reamintim pasii algoritmului:
m :=1; a[-m] = [y*b]; y = y*b-a[-m];
Cat timp (m< numarul maxim de pozitii) si y este nenul se executa {m := m+1; a[-m] := [y*b]; y= y*b a[-m];}
Se considera y = 0.6 si b=2 atunci, daca numarul maxim de pozitii este 8, prin aplicarea algoritmului A3, a 6-a
cifra binara este:
a. 0
b. 1
____ 85. Algoritmul A4 porneste cu n, numar natural, b>1 o baza de numeratie, si secventa a[n-1]a[n-2]...a[0](b) si
obtine numarul natural y care reprezentat in baza b este sirul cu n pozitii dat. Reamintim pasii algoritmului:
v : = a[n-1];
Pentru k de la n-2 pana la 0, descrescator, se executa v:=v*b +a[k];
y:=v;
Atunci, pentru b = 8 si secventa 1465, algoritmul A4 produce y =
a. 821
c. 768
b. 512
d. 773
____ 86. Se considera algebra Boole a tuturor partilor multimii {1, 2, 3, 4}. Fie x = {1, 3} si y = {1, 2, 4}. Atunci x’y
+xy’ =
a. {1, 2, 3}
c. {2, 3, 4}
b. {1, 3, 4}
d. {1, 2, 3, 4}
____ 87. Fie B = {0, 1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul:
x
y | f(x,y)
___________

____ 88.

____ 89.

____ 90.

____ 91.

____ 92.
____ 93.

____ 94.

0
0 | 1
0
1 | 0
1
0 | 1
1
1 | 0
Atunci f(x, y) =
a. x+y
c. y’
b. x’+y’
d. x’y+xy
Fie B = {0, 1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul:
x
y | f(x,y)
___________
0
0 | 1
0
1 | 1
1
0 | 0
1
1 | 1
Atunci f(x, y) =
a. xy’
c. x’y’+xy
b. x’+y
d. 0
Fie B = {0, 1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul:
x
y | f(x,y)
___________
0
0 | 0
0
1 | 1
1
0 | 1
1
1 | 1
Atunci f(x, y) =
a. x’y’
c. x+y
b. x’+y’
d. xy’+x’y
Fie B = {0, 1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul:
x
y | f(x,y)
___________
0
0 | 1
0
1 | 1
1
0 | 1
1
1 | 0
Atunci f(x, y) =
a. x+y
c. xy
b. x’y’
d. x’+y’
Fie B = {x, y, z} o algebra Boole. Atunci numarul functiilor booleene (de doua variabile) definite pe B x B cu
valori in B este:
a. 19683
c. 8
b. 9
d. 256
Fie B o algebra Boole. Suma tuturor monoamelor perfecte este:
a. 0
b. 1
Afirmatia “Multimea functiilor booleene pe algebra Boole B, coincide cu multimea functiilor booleene simple
pe B, oricare ar fi algebra Boole B” este:
a. adevarata
b. falsa
Forma normala disjunctiva perfecta a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este:
x
y
z
| f(x, y, z)
__________________

____ 95.

____ 96.

____ 97.

____ 98.

0
0
0 |
0
0
0
1 |
1
0
1
0 |
0
0
1
1 |
0
1
0
0 |
1
1
0
1 |
0
1
1
0 |
0
1
1
1 |
1
a. x’y’z+xy’z’+xyz
c. x’y’z’+x’yz’+x’yz+xy’z+xyz’
b. xyz+xy’z+xy’z’+x’yz’+x’y’z
d. xyz’+x’yz+x’y’z’
Forma normala disjunctiva perfecta a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este:
x
y
z
| f(x, y, z)
__________________
0
0
0 |
1
0
0
1 |
1
0
1
0 |
0
0
1
1 |
0
1
0
0 |
0
1
0
1 |
0
1
1
0 |
1
1
1
1 |
1
a. xyz+xyz’+x’y’z+x’y’z’
b. x’yz’+x’yz+xy’z’+xy’z
Forma normala disjunctiva perfecta a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este:
x
y
z
| f(x, y, z)
__________________
0
0
0 |
1
0
0
1 |
0
0
1
0 |
1
0
1
1 |
0
1
0
0 |
1
1
0
1 |
0
1
1
0 |
1
1
1
1 |
0
a. xyz+xy’z+x’yz+x’y’z
b. x’y’z’+x’yz’+xy’z’+xyz’
Formula simplificata a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este:
x
y
z
| f(x, y, z)
__________________
0
0
0 |
1
0
0
1 |
1
0
1
0 |
0
0
1
1 |
0
1
0
0 |
0
1
0
1 |
0
1
1
0 |
1
1
1
1 |
1
a. xy+x’y’
c. (x+y)(x’+y’)
b. x+y
d. x’+y’
Formula simplificata a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este:
x
y
z
| f(x, y, z)
__________________

0
0
0 |
0
0
0
1 |
0
0
1
0 |
1
0
1
1 |
1
1
0
0 |
0
1
0
1 |
0
1
1
0 |
1
1
1
1 |
1
a. x
c. xy
b. y
d. x+y
____ 99. Circuitul sumator (bit cu bit), cu trei intrati x, y (biti curenti) si t (transportul anterior), produce rezultatul z
folosind formula:
a. z = xyt+xy’t’+x’yt’+x’y’t
b. x’y’t’+x’yt+xy’t+xyt’
____ 100. Circuitul sumator (bit cu bit), cu trei intrati x, y (biti curenti) si t (transportul anterior), produce noul transport
folosind formula:
a. x+y+t
c. x’y’t’
b. xt+xy+yt
d. x’t’+x’y’+y’t’

Arhitectura Sistemelor de Calcul
Subiecte asemanatoare 1 celor de la examen (propuse spre rezolvare pentru antrenament activ)
1. Numarul zecimal 7,2 se reprezinta cu exactitate in memoria sistemelor de calcul binare. Aceasta
afirmatie este:
a. adevarata intotdeauna
b. falsa intotdeauna

B

c. adevarata numai pentru microprocesoare
INTEL
d. adevarata numai pentru procesoarele
supercalculatoarelor

2. Distanta Hamming dintre doi vectori de biti este numarul de pozitii unde acestia difera. Alegeti

secventa de doua instructiuni MMIX pentru a atribui registrului $X distanta Hamming dintre
v($Y) si v($Z).
c. XOR $X, $Y, $Z
a. XOR $X,$Y,$Z
ADD $X,$X,0
SADD $X, $X, 0

C

b. NOR $X,$Y,$Z
SADD $X,$X,0

d. NXOR $X,$Y,$Z
ADD $X,$X,0

3. Care este varianta corecta de utilizare a instrucţiunii BDIF pentru a calcula maximul si minimul

a opt octeti deodată: b($X) = max(b($Y), b($Z)), b($W) = min(b($Y),b($Z)).
c. BDIF $W, $Y, $Z
a. BDIF $W, $Y, $Z
ADDU $X, $Z, $W
ADD $X, $Z, $W
SUB $W, $Y, $W
SUBU $W, $Y, $W
b. BDIF $W, $Y, $Z
d. BDIF $W, $Y, $Z
ADDU $X, $Z, $W
ADD $X, $Z, $W
SUBU $W, $Y, $W
SUB $W, $Y, $W

B

4. Valoarea de adevar a afirmatiei “Instructiunile CSOD $X, $Y, 0 si ZSEV $X, $Y, $X au exact

acelasi efect"
este:
a. Adevarat

B

b. Fals

5. Valoarea de adevar a afirmatiei: “Instructiunile CMPU $X, $Y, 0 si ZSNZ $X, $Y, 1 nu au acelasi
efect”
a. Adevarat
b. Fals

A

6. Valoarea de adevar a afirmatiei: “Instructiunile MOR $X, $Y, 1 si AND $X, $Y, #ff au exact

acelaşi efect" este:
a. Adevarat

b. Fals

B

7. Valoarea de adevar a afirmatiei: “Instructiunile MXOR $X, $Y, #80 si SR $X, $Y, 56 au exact

acelasi efect" este
a. Adevarat
1

b. Fals

B

Sa nu va bazati pe faptul ca se vor pastra si anul acesta acele intrebari ce au aparut si anii trecuti .

8. Instructiunea (numele simbolic) ce corespunde codului #DF este
a. ADD
c. MULU
b. MXORI
d. NAND
9. Instructiunea (numele simbolic) ce corespunde codului #55 este
a. SADD
c. PBPB
b. MUX
d. CSN

B
C

1010,10

10. Conversia binara a numarului zecimal 10,5 este: ___________________________________
11. In clasificarea Flynn (1972), sistemele multiprocesor si sistemele multicalculator fac parte din categoria
arhitecturilor _________________________________
MIMD
12. Numarul zecimal reprezentat binar prin 1101111,1001 este:
13. In cazul reprezentarii cu semn (complement fata de 2) pe 16 biti (signed wyde), afirmatia 32767 + 4 =
-32765 este _________________________________

Adefarata

14. Sa se afle reprezentarea in cod complementar fata de 2, pe 8 cifre binare, a rezultatului scaderii: 7-15:
15. Sirul binar 11000000110011110000111100100001 reprezinta un numar real in simpla precizie (32 biti).
negativ Exponentul (puterii lui 2) din reprezentarea numarului este ___
Semnul numarului este ____________.
16. Fie sirul cu 64 de pozitii binare:
0111.0110.1110.1101.1011.1011.1010.1010.1110.1011.0101.0101.0101.0101.0101.0111
Sa se afle:
a) sirul octal corespunzator
b) sirul hexazecimal corespunzator

0733555672535325252527
76edbbaaeb555557

1111011001 Cat este 2009 in baza 16?
17. Forma binara a numarului zecimal 2009 este ___________.

18. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %7 are codul:

#7d9

c. #f6000001
d. #e4010001

a. #2e010101
b. #b5010101

D

19. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

B

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %3 are codul:
a. #5701ffff
b. #b5010101

c. #c7010101
d. #33010101
Rezolutia maxima, definitia

20. Calitatea imaginii unui monitor este dată de ___________________
monitorului si un nr de culori afisate

16

11. Baza de numeratie a sistemului hexazecimal este: ____________________
22. Folosind scrierea in baza 2, care din urmatoarele afirmatii este falsa?
a. 1+1=10
c. 1+1+1=11
b. 1+1=2
d. 10+11=101

B

23. Fie X = (X[n-1]X[n-2] ... X[1] X[0]) reprezentarea unui numar natural A in baza 2. Daca A = 35 atunci
a. X[0] = 0, X[1] = 0
c. X[2] = 0, X[1] = 0
b. X[0] = 1, X[1] = 1
d. X[2] = 1, X[1] = 1.

B

24. Se cere calculul expresiei 8 x 8 + 2 (x desemneaza operatia de inmultire) in baza 16. Rezultatul obtinut se
poate exprima prin sirul:
a. 66
c. 42
b. 18
d. 80

C

25. Care dintre prefixele urmatoare nu este permis in scrierea constantelor hexazecimale
a. 0x
c. #
b. 0X
d. H

D

26. Presupunem ca multimea B a simbolurilor utilizate in codificarea unui mesaj este {0, 1, 2}. Cate mesaje
de lungime 4 pot fi codificate cu simbolurile din B?
a. 12
c. 81

C

b. 6

d. 64

27. In tabelul ASCII succesorul caracterului * este:
a. /
c. b. \
d. +

D

0...255
28. Tipul unsigned byte se refera la domeniul: __________________

0…65535

29. Tipul unsigned wyde se refera la domeniul de valori: _______________________
30. Pentru care dintre reprezentarile urmatoare, eroarea relativa este mai mica?
a. Reprezentare bazata pe trunchiere
b. Reprezentare bazata pe rotunjire
31. Se considera secventa de instruciuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

B

B

După executarea ultimei instructiuni continutul registrului $1 este

a. #000000000000c104
b. #ffffffffffff8ff6

c. #401c000000000000
d. #0000234321

32. Presupunem ca la transmiterea unei succesiuni binare x[1] x[2] ... x[n] se ataseaza o cifra binara de
control x[n+1], aleasa astfel incat numarul total de cifre binare 1 sa fie impar. Se presupune ca se doreste
transmiterea secventei binare 10100111. Care va fi al 9-lea bit ce trebuie transmis?
a. 1
b. 0

B

33. Care este sirul binar final ce rezulta la transmiterea secventei 11001101 cu paritate para?
34. Care este succesorul sirului 0000 daca se utilizeaza codul Gray?

11001101

0001

35. Se considera o latice complementata avand N elemente. Cel mai mare element al laticei este:
a. N
c. produsul tuturor elementelor multimii L
b. 1
d. 65535

D

36. Fie L o latice complementata. Care dintre urmatoarele relatii este falsa, pentru oricare x element al
multimii L?
a. x + x’ = 1
c. x x’ = 0

b. x + 1 = 1

D

d. x + x = 1

37. Fie L o algebra Boole. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa
a. x + yz = (x+y)(x+z)
c. x + yy’ = x
b. x(y+z) = xy + xz
d. x x’ =1

D

38. Care dintre functiile Booleene desemneaza implicatia x -> y?
a. f(x, y) = x’ + y
c. f(x, y) = xy + x’y’
b. f(x, y) = x + y’
d. x’y

A

39. In orice algebra Boole, pentru oricare doua elemente x si y din B, este adevarat ca:
a. xyx’y = y
c. x+y+1 este diferit de 1
b. xy + x’y + xy’ + x’y’ = 1
d. x + y + x’ + y’ = 0
40. Fie L o latice. Atunci afirmatia: “x + y = y daca si numai daca xy = x” este
a. Adevarata
b. Falsa

B
B

41. Se considera o algebra Boole B. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa
a. x + x = xx, x oarecare din B
c. x (y + y’) = x, unde x si y sunt elemente
arbitrare din B
b. x + x = 1, x oarecare din B
d. xy = yx, unde x si y sunt elemente arbitrare
din B
42. Conform sistemului binar utilizat in informatica, prefixul mega desemneaza valoarea:
a. 1000000
c. 1048576
b. 1024
d. 1000

B

C

43. Se considera reprezentarea IEEE 754 pe 64 de biti. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
a. Adunarea numerelor reprezentate IEEE
c. Pentru orice numar IEEE 754 este
754 este asociativa
reprezentabil si opusul sau.
b. Inmultirea numerelor reprezentate IEEE
d. Inmultirea este distributiva fata de adunare.
754 este asociativa
44. Cat devine, in zecimal, numarul binar 110011001 daca i se adauga la sfarsit un zero?
a. 409
c. 816
b. 408
d. 818

D

45. Cat devine, in zecimal, numarul binar 1100110011 daca i se sterg de la sfarsit cele doua simboluri 1.
a. 11001100
c. 204
b. 202
d. 408

C

46. O secventa x(b) reprezinta scrierea numarului x in baza b. Care dintre urmatoarele afirmatii este
adevarata?
a. 11001(2) < 100(2)
c. AA(16) > 180(10)
b. 2755(8) > 2222(8)
d. 11001100(2) > CC(16)

B

47. Se considera numerele A = oX00CC si B = 0X00AA. Atunci:
a. A+B = 0X0176
c. A+B = 0X6710

A

b. A+B = 0X7601

d. A+B = 0X00EE

48. In ce an a fost proiectat si construit primul calculator electronic romanesc?
a. 1990
c. 2007
b. niciodata
d. 1957

D

49. Care este numarul de biti pentru mantisa in reprezentarea IEEE 754 in dubla precizie (implementarea
standard pentru calculatoare personale)?
a. 64
c. 52
b. 48
d. 32

C

50. Care este numarul de biti utilizati pentru exponent in reprezentarea IEEE 754 cu precizie simpla
(referitor la implementarea standard pentru calculatoare personale)?
a. 8
c. 10
b. 9
d. 7

C

51. Tehnica pipeline consta in divizarea fiecarei instructiuni intr-un numar de etape (tacti de ceas), fiecare
etapa fiind executata de o unitate functionala a (micro)procesorului. Daca numarul de etape pentru
completarea unei instructiuni este 4, cate instructiuni au fost complet executate dupa 6 tacti de ceas?
a. 6
c. 4
b. 3
d. 5

B

52. Algoritmul A1 este utilizat pentru a calcula suma a doua numere x si y scrise in baza b ( b>1). El produce
rezultatul z in baza b si o valoare T numita transport. Reamintim pasii algoritmului:
T :=0;
Pentru k de la 0 la n-1 (crescator cu pasul 1) se executa: { S := x[k] + y[k] + T; z[k] = S mod b; T:= S / b;}
Daca n = 4, b = 2, x = 0110, y = 1111, atunci T =
a. 0
c. 1
b. 10(10)
d. 2(10)

C

53. Algoritmul A2 obtine numarul de pozitii n pe care se reprezinta in baza b (b >1) un numar natural y.
Reamintim pasii algoritmului A2:
k :=0; a[k]:=y mod b; y:= y/b;
Cat timp y este nenul se executa { k:= k+1; a[k] = y mod b; y:= y/b;}
n:=k+1;
Se considera b = 2 si y = 1025, atunci n =
a. 10
c. 9
b. 11
d. 12

A

54. Algoritmul A3 porneste cu un numar fractionar y (scris zecimal), o baza de numeratie b>1 si un numar
maxim de pozitii pe care sa fie reprezentat numarul y, sub forma 0, a[-1]a[-2]...
Reamintim pasii algoritmului:
m :=1; a[-m] = [y*b]; y = y*b-a[-m];
Cat timp (m< numarul maxim de pozitii) si y este nenul se executa {m := m+1; a[-m] := [y*b]; y= y*b a[-m];}
Se considera y = 0.6 si b=2 atunci, daca numarul maxim de pozitii este 8, prin aplicarea algoritmului A3,
a 6-a cifra binara este:
a. 0
b. 1

A

55. Algoritmul A4 porneste cu n, numar natural, b>1 o baza de numeratie, si secventa a[n-1]a[n-2]...a[0](b)
si obtine numarul natural y care reprezentat in baza b este sirul cu n pozitii dat. Reamintim pasii
algoritmului:
v : = a[n-1];
Pentru k de la n-2 pana la 0, descrescator, se executa v:=v*b +a[k];
y:=v;
Atunci, pentru b = 8 si secventa 1465, algoritmul A4 produce y =
a. 821
c. 768
b. 512
d. 773
56. Se considera algebra Boole a tuturor partilor multimii {1, 2, 3, 4}. Fie x = {1, 3} si y = {1, 2, 4}. Atunci
x’y +xy’ =
a. {1, 2, 3}
c. {2, 3, 4}
b. {1, 3, 4}
d. {1, 2, 3, 4}
57. Fie B = {0, 1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul:
x y | f(x,y)
___________
___________
0 0 | 1
00|1
0 1 | 0
01|0
1 0 | 1
10|1
1 1 | 0
11|0
Atunci f(x, y) = f(x, y) = y'

58. Fie B = {0, 1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul:
x y | f(x,y)
__________
___________
0 0 l 1
0 0 | 1
0 1 l 1
0 1 | 1
1 0 l 0
1 0 | 0
1 1 l 1
1 1 | 1
Atunci f(x, y) = f(x, y) =x'+y
59. Fie B = {0, 1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul:
x y | f(x,y)
_____________
___________
00|0
0 0 | 0
01|1
0 1 | 1
10|1
1 0 | 1
11|1
1 1 | 1
Atunci f(x, y) = f(x, y) =x+y
60. Fie B = {0, 1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul:
x y | f(x,y)
___________
0 0 | 1
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
Atunci f(x, y) =

61. Fie B = {x, y, z} o algebra Boole. Atunci numarul functiilor booleene (de doua variabile) definite pe B x
B cu valori in B este:
a. 19683
c. 8
b. 9
d. 256

A

62. Fie B o algebra Boole. Suma tuturor monoamelor perfecte este:
a. 0
b. 1

Falsa

63. Afirmatia “Multimea functiilor booleene pe algebra Boole B, coincide cu multimea functiilor booleene
simple pe B, oricare ar fi algebra Boole B” este:
a. adevarata
b. falsa

B

64. Forma normala disjunctiva perfecta a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este: _________
x
y z | f(x, y, z)
__________________
0
0
0 | 0
0
0
1 | 1
0
1
0 | 0
0
1
1 | 0
1
0
0 | 1
1
0
1 | 0
1
1
0 | 0
1
1
1 | 1
65. Forma normala disjunctiva perfecta a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este: ________
x
y z | f(x, y, z)
__________________
0
0
0 | 1
0
0
1 | 1
0
1
0 | 0
0
1
1 | 0
1
0
0 | 0
1
0
1 | 0
1
1
0 | 1
1
1
1 | 1
66. Forma normala disjunctiva perfecta a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este:
x
y z | f(x, y, z)
__________________
0
0
0 | 1
0
0
1 | 0
0
1
0 | 1
0
1
1 | 0
1
0
0 | 1
1
0
1 | 0
1
1
0 | 1
1
1
1 | 0
67. Formula simplificata a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este:
x
y z | f(x, y, z)
__________________

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

|
|
|
|
|
|
|
|

1
1
0
0
0
0
1
1

68. Formula simplificata a functiei booleene data prin tabelul de mai jos este:
x
y z | f(x, y, z)
__________________
0
0
0 | 0
0
0
1 | 0
0
1
0 | 1
0
1
1 | 1
1
0
0 | 0
1
0
1 | 0
1
1
0 | 1
1
1
1 | 1
69. Circuitul sumator (bit cu bit), cu trei intrati x, y (biti curenti) si t (transportul anterior), produce rezultatul
z folosind formula:
a. z = xyt+xy’t’+x’yt’+x’y’t
b. x’y’t’+x’yt+xy’t+xyt’

A

70. Circuitul sumator (bit cu bit), cu trei intrati x, y (biti curenti) si t (transportul anterior), produce noul
transport folosind formula:
a. x+y+t
c. x’y’t’
b. xt+xy+yt
d. x’t’+x’y’+y’t’

A

71. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %15 are codul:
a. #e4010001

c. #b5010101

D

d. #c7010101

b. #33010101

72. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

C

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %20 are codul:
c. #00000000
d. #c4010101

a. #08010001
b. #2e010101

73. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

C

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %6 are codul:
a. #a0010101
b. #c7010101

c. #8e010101
d. #35010001

74. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
LOC #200

Main

XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %5 are codul:
a. #a5010101
b. #5701ffff

c. #a0010101
d. #8e010101

75. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

A

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %2 are codul:
a. #33010101
b. #3f010101

c. #3d010101
d. #35010001

76. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1

%1
%2
%3
%4
%5

A

LDOU
INCH
16ADDU
MULU
PUT
STW
SADD
FLOT
PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

$1,$1,$1
$1,1
$1,$1,$1
$1,$1,$1
rA, 1
$1,$1,1
$1,$1,1
$1, $1
rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %1 are codul:
c. #c4010101
d. #2e010101

a. #c6010101
b. #b5010101

77. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

C

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %18 are codul:
c. #3d010101
d. #33010101

a. #3f010101
b. #35010001

78. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10

STW
SADD
FLOT
PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

$1,$1,1
$1,$1,1
$1, $1
rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

C

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %11 are codul:
a. #b5010101
b. #a5010101

c. #c4010101
d. #db010101

79. In limbajul de asamblare MMIX valorile mari sunt reduse modulo 2

64

(adica, 2 la puterea 64)

Care este valoarea constantei #112233445566778899?
a. #1122334455667788
b. #9988776655443322

c. #2233445566778899
d. #8877665544332211

C

80. Ecuatia s($Y) = s($X) x s($Z) + s(rR) este valabila intotdeauna dupa executarea instructiunii

DIV $X, $Y, $Z?
a. Da, intotdeauna
b. Nu, intodeauna
c. Da, in afara cazului in care X=Y, sau X=Z, sau apare depasire superioara.

C

81. Daca registrul rD este zero, atat DIV %X, %Y, %Z cat si DIVU $X, $Y, $Z, dau acelasi rezultat

în %X.
a. Adevarat
b. Fals

c. Depinde de s($Y) si s($Z)
d. Depinde numai de s($Z)

A

82. Daca reprezentam o submultime S a multimii {0, 1, …, 63} prin vectorul de biti

([0 ∈ S], [1 ∈ S],…, [63 ∈ S]), unde [x ∈ S] este 1 daca x apartine multimii S, si 0 in caz contrar,
atunci operatiile pe biti AND si OR corespund intersectiilor multimilor (S∩T) si reuniunii
multimilor (S∪T). Care operatie pe biti corespunde diferentei multimilor (S-T)?
a. NAND
b. XOR

c. NXOR
d. ANDN

D

83. Tetrabyte-ul format numai din zerouri #00000000, opreste executarea unui program atunci când

apare ca instructiune MMIX. Ce face tetrabyte-ul format numai din cifre de 1, #ffffffff?
a. Este echivalent cu TRAP #FF,Halt,#FF

c. Determina o intrerupere TRIP la locatia

b. Adunare cu semn

d. Deplasare aritmetica la dreapta

0.
84. Presupunem ca registrul $0 contine opt caractere ASCII (Un spaţiu are codul ASCII #20).

Secventa de trei instructiuni MMIX care contorizeaza numarul de blancuri (spatii) dintre acele
caractere este:.
a. XOR $1, $0, $2
c. BDIF $X, $0, $2
BDIF $1, $2, $1
BDIF $Y, $2, $1

C

CMP $1, $1, 20

SUBU $1, $X, 20
d. XOR $1, $0, $2

b. BDIF $W, $0, $0

D

ADDU $X, $Z, 20
SUBU $W, $Y, $W

BDIF $1, $3, $1
SADD $1, $1, 0
cu $2 = #2020202020202020 si $3 =
#0101010101010101

85. Atat MUL $X, $Y, $Z cat si MULU $X, $Y, $Z dau acelasi rezultat in $X. Care este valoarea de

adevar a acestei afirmatii?
a. Fals intotdeauna
b. Depinde de continutul registrului $Y

c. Adevarat intotdeauna
d. Depinde de continutul initial al registrului
$X

C

86. Se considera programul MMIX.
Main

Sir

argv
LOC
LDOU
TRAP
GETA
TRAP
TRAP
BYTE

IS
$1
#100
$255,argv, 0
0, Fputs, StdOut
$255, Sir
0, Fputs, StdOut
0, Halt,0
" ASC", #a, 0

Efectul acestui program este:
a. Tipareste sirul ASC
b. Preia de la mediul de intrare un sir de caractere, il afiseaza, apoi afiseaza un spatiu si
secventa ASC
c. Afiseaza spatiu si secventa ASC
87. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

B

După executarea ultimei instructiuni continutul registrului rA este

a. #6ff8ffffffffffff
b. #12343210000

c. #ffffffffffff8ff6
d. #0000234321

B

88. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

D

Dupa executarea ultimei instructiuni continutul registrului rH este

a. #2
b. #ffffffffffff8ff6

c. #1
d. #0000234321

89. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %13 are codul:
a. #3f010101
b. #1a010101

c. #08010001
d. #f6000001

90. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1

%1
%2

C

STCO
CMPU
STB
LDOU
INCH
16ADDU
MULU
PUT
STW
SADD
FLOT
PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

1,$1,1
$1,$1,1
$1,$1,$1
$1,$1,$1
$1,1
$1,$1,$1
$1,$1,$1
rA, 1
$1,$1,1
$1,$1,1
$1, $1
rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %16 are codul:
a. #3d010101
b. #3f010101

c. #c7010101
d. #5701ffff

D

91. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Dupa executarea ultimei instructiuni continutul registrului rB este

c. #401c000000000000
d. #ffffffffffff8ff6

a. #0000234321
b. #12343210000

92. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8

C

MULU
PUT
STW
SADD
FLOT
PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

$1,$1,$1
rA, 1
$1,$1,1
$1,$1,1
$1, $1
rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

B

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %14 are codul:
c. #2e010101
d. #3d010101

a. #f7150001
b. #f6000001

93. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %17 are codul:
c. #c4010101
d. #e4010001

a. #c6010101
b. #c7010101

94. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13

C

PUT
XOR
PBOD
NOR
SR
SRU
TRAP

rB,$1
$1,$1,1
$1, @ - 4*1
$1,$1,$1
$1,$1,1
$1,$1,1
0,Halt,0

%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %9 are codul:
a. #db010101
b. #5701ffff

c. #1a010101
d. #33010101

95. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

B

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %10 are codul:
c. #c7010101
d. #35010001

a. #f6000001
b. #f7150001

96. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19

C

TRAP

0,Halt,0

%20

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %12 are codul:
a. #db010101
b. #08010001

c. #a5010101
d. #f6000001

A

97. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

A

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %4 are codul:
a. #33010101
b. #3d010101

c. #35010001
d. #3f010101

98. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

C

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %8 are codul:
a. #8e010101
b. #c6010101

c. #2e010101
d. #db010101

99. Se considera secventa de instructiuni (programul MMIX):
Main

LOC #200
XOR $1,$1,$1
NEG
$1, 1
STCO
1,$1,1
CMPU
$1,$1,1
STB
$1,$1,$1
LDOU
$1,$1,$1
INCH
$1,1
16ADDU
$1,$1,$1
MULU
$1,$1,$1
PUT
rA, 1
STW
$1,$1,1
SADD
$1,$1,1
FLOT
$1, $1
PUT
rB,$1
XOR
$1,$1,1
PBOD
$1, @ - 4*1
NOR
$1,$1,$1
SR
$1,$1,1
SRU
$1,$1,1
TRAP
0,Halt,0

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

B

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %19 are codul:
a. #33010101
b. #3f010101

c. #3d010101
d. #c6010101

100. Care este ultimul simbol hexazecimal (cel mai putin semnificativ) al reprezentarii IEEE pe 64 de biti a
numarului zecimal 3.14?

#3f010101

Arhitectura sistemelor de calcul 
1.

  Numarul zecimal 7,2 se reprezinta cu exactitate in memoria sistemelor de calcul 

binare. 
2.   Distanta Hamming dintre doi vectori de biti este numarul de pozitii unde acestia 
difera.Alegeti secventa a doua injstructiuni MMIX pentru a atribuii registrului $X 
distanta Hamming dintre v($Y) si v($Z) 
3.

 

4.

  Valoarea de adevar a afirmatiei “Instructiunile CSOD $X, $Y, 0 si ZSEV $X, $Y, $X 
  Valoarea de adevar a afirmatiei: “Instructiunile CMPU $X, $Y, 0 si ZSNZ $X, $Y, 1 nu au 

5.
6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

Care este varianta corecta de utilizare a instrucţiunii BDIF pentru a calcula max. si 
min. a 8 octeti deodata b($)max(b($Y),b($Z)),b($W)=min(b($Y),b($Z)). 

b. falsa intotdeauna 
c. XOR $X, $Y, $Z; SADD 
$X, $X, 0. 
b. BDIF $W, $Y, $Z ; ADDU 
$X, $Z, $W.  SUBU $W, $Y, 
$W 
a.adevarat 
b. fals 

acelasi efect”. 
Valoarea de adevar a afirmatiei: “Instructiunile MOR $X, $Y, 1 si AND $X, $Y, #ff au 
a.adevarat 
exact acelaşi efect. 
Valoarea de adevar a afirmatiei: “Instructiunile MXOR $X, $Y, #80 si SR $X, $Y, 56 au 
b. fals 
exact acelasi efect" 
Instructiunea (numele simbolic) ce corespunde codului #DF este: 
b. MXORI 
Instructiunea (numele simbolic) ce corespunde codului #55 
c.PBPB 
Conversia binara a numarului zecimal 10,5 este: 
1010,1 
. In clasificarea Flynn (1972), sistemele multiprocesor si sistemele multicalculator fac 
MIMD 
parte din categoria: 
Numarul zecimal reprezentat binar prin 1101111,1001 este: 
111,5625 
In cazul reprezentarii cu semn (complement fata de 2) pe 16 biti (signed wyde), 
adevarata 
afirmatia 32767 + 4 = ‐32765 este: 
Sa se afle reprezentarea in cod complementar fata de 2, pe 8 cifre binare, a 
11110111 
rezultatului scaderii: 7‐15: 
Sirul binar 11000000110011110000111100100001 reprezinta un numar real in simpla  ‐(negativ);Exponentul este 
precizie (32 biti) semnul numarului este___.Exponentul (puterii lui 2) este___ 

16.   Fie sirul cu 64 de pozitii binare: 

0111.0110.1110.1101.1011.1011.1010.1010.1110.1011.0101.0101.0101.0101.0101.0
111.  a) sirul octal corespunzator este….. 
             b) sirul hexazecimal corespunzator este…. 
17.   Forma binara a numarului zecimal 2009 este 11111011001 Cat este 2009 in baza 16 
este.... 
18.   Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %7 are codul:....... 
19.   Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %3 are codul:....... 
20.  

Calitatea imaginii unui monitor este dată de:   
21.   Baza de numeratie a sistemului hexazecimal este: 
22.   Folosind scrierea in baza 2, care din urmatoarele afirmatii este falsa? 
23.   Fie X = (X[n‐1]X[n‐2] ... X[1] X[0]) reprezentarea unui numar natural A in baza 2. Daca 

A = 35 atunci este: 
24.   Se cere calculul expresiei 8 x 8 + 2 (x desemneaza operatia de inmultire) in baza 16. 
Rezultatul obtinut se poate exprima prin sirul:    
 

a.
0733555672535325252527
b.
76EDBBAAEB555557 
#7d9 
d. #e4010001 
b. #b5010101 
Rezolutia maxima, 
definitia monitorului si un 
nr de culori afisate 
16 
b. 1+1=2 
X[0] = 1, X[1] = 1 
42 

25.   Care dintre prefixele urmatoare nu este permis in scrierea constantelor 
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  

hexazecimale: 
Presupunem ca multimea B a simbolurilor utilizate in codificarea unui mesaj este {0, 
1, 2}. Cate mesaje de lungime 4 pot fi codificate cu simbolurile din B? 
In tabelul ASCII succesorul caracterului * este:   
Tipul unsigned byte se refera la domeniul: 
Tipul unsigned wyde se refera la domeniul de valori: 
Pentru care dintre reprezentarile urmatoare, eroarea relativa este mai mica? 

31.   Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  

Dupa executarea ultimei instructiuni continutul registrului $1 este: 


81 

0….255 
0…65535 
Reprezentare bazata pe 
rotunjire 
#ffffffffffff8ff6 

32.   Presupunem ca la transmiterea unei succesiuni binare x[1] x[2] ... x[n] se ataseaza o 

33.  
34.  
35.  
36.  
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

 
 
 
 
 
 
 

44.  
45.  
46.  
47.  
48.  
49.  
50.  
51.  

52.  
53.  
54.  

 

cifra binara de control x[n+1], aleasa astfel incat numarul total de cifre binare 1 sa fie 
impar.Sa presupunem ca se doreste transmiterea secventei 10100111.Care va fii al 9‐
lea bit ce  trebuie transmis? 
Care este sirul binar final ce rezulta la transmiterea secventei 11001101 cu paritate 
para? 
Care este succesorul sirului 0000 daca se utilizeaza codul Gray? 
Se considera o latice complementata avand N elemente. Cel mai mare element al 
laticei este 
Fie L o latice complementata. Care dintre urmatoarele relatii este falsa, pentru 
oricare x element al multimii L? 
Fie L o algebra Boole. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa 
Care dintre functiile Booleene desemneaza implicatia x ‐> y?este 
In orice algebra Boole, pentru oricare doua elemente x si y din B, este adevarat ca: 
Fie L o latice. Atunci afirmatia: “x + y = y daca si numai daca xy = x” este 
Se considera o algebra Boole B. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa : 
Conform sistemului binar utilizat in informatica, prefixul mega desemneaza valoarea: 
Se considera reprezentarea IEEE 754 pe 64 de biti. Care din urmatoarele afirmatii este 
adevarata? 
Cat devine, in zecimal, numarul binar 110011001 daca i se adauga la sfarsit un zero? 
Cat devine, in zecimal, numarul binar 1100110011 daca i se sterg de la sfarsit cele 
doua simboluri 1. 
O secventa x(b) reprezinta scrierea numarului x in baza b. Care dintre urmatoarele 
afirmatii este adevarata? 
Se considera numerele A = oX00CC si B = 0X00AA. Atunci: 
In ce an a fost proiectat si construit primul calculator electronic romanesc? 
Care este numarul de biti pentru mantisa in reprezentarea IEEE 754 in dubla precizie 
(implementarea standard): 
Care este numarul de biti utilizati pentru exponent in reprezentarea IEEE 754 cu 
precizie simpla? 
Tehnica pipeline consta in divizarea fiecarei instructiuni intr‐un numar de etape (tacti 
de ceas),fiecare etapa fiind executata de o unitate funct. a microprocesorului.Daca 
numarul de etape pentru ... cate instr au fost complectate dupa 6 tacti? 
Algoritmul A1 este utilizat pentru a calcula suma a doua numere x si y scrise in baza b 
( b>1)  si T transport.Pentru k=o la n‐1.Daca n=4,b=2,x=0110,atunci T= 
Algoritmul A2 obtine numarul de pozitii n pe care se reprezinta in baza b (b >1) un 
numar natural y.Reamintim pasii algoritmului A2.Se considera b=2,y =1025 atunci n=.. 
Algoritmul A3 porneste cu un numar fractionar y (scris zecimal), o baza de numeratie 
b>1 si un numar y, sub forma a[‐1]a[‐2]..Se considera y=0.6si b=2 daca numarul 
maxim de pozitii este 8,prin aplicarea algoritmului A3  a 6 cifra binara este... 

110011011 
0001 

x+x=1 
xx’=1 
f(x, y) = x’ + y 
xy + x’y + xy’ + x’y’ = 1 
adevarata 
x + x = 1, x oarecare din B 
1048576 
este reprezentabil si opusul 
sau 

818 
204 
 2755(8) > 2222(8) 
A+B = 0X0176 
in 1957 
52 
11 

55.   Algoritmul A4 porneste cu n, numar natural, b>1 o baza de numeratie, si secventa 

a[n‐1]a[n‐2]...a[0](b) si se obtine nr. y care reprezentat in baza b estesirul cu n pozitii 
dat.Ptr. K de la n‐2 pana la 0 descrescator se executa v:=v*b+a[k];y:=v.Atunci pentru 
b=8 si secventa 1465 ,algoritmul A4 produce y=... 
56.   Se considera algebra Boole a tuturor partilor multimii {1, 2, 3, 4}. Fie x = {1, 3} si y = 
{1, 2, 4}.Atunci x’y+xy’= 
57.   Fie B={0,1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul: 

f(x,y) 

 

 

 

  1 

 

f(x,y) 

 

 

 

 

Atunci f(x,y)=…. 

821 
{2,3,4} 

f(x,y)=y’ 

58.   Fie B={0,1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul: 

 

Atunci f(x,y)=…. 

f(x,y)=x’+y 

59.   Fie B={0,1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul: 

f(x,y) 

 

 

 

  1 

 

f(x,y) 

 

 

 

 

Atunci f(x,y)=…. 

f(x,y)=x+y 

60.   Fie B={0,1} si functia booleana de doua variabile definita prin tabelul: 

 

Atunci f(x,y)=…. 

61.   Fie B = {x, y, z} o algebra Boole. Atunci numarul functiilor booleene (de doua 
62.  
63.  
64.  
65.  
66.  
67.  
68.  
69.  
70.  
71.  

variabile) definite pe B x   
Fie B o algebra Boole. Suma tuturor monoamelor perfecte este: 
“Multimea functiilor booleene pe algebra Boole B, coincide cu multimea functiilor 
booleene simple pe B, oricare ar fi algebra Boole B” este: 
Circuitul sumator (bit cu bit), cu trei intrati x, y (biti curenti) si t (transportul anterior), 
produce rezultatul z folosind formula: 
Circuitul sumator (bit cu bit), cu trei intrati x, y (biti curenti) si t (transportul anterior), 
producen  noul transport  folosind formula: 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %15 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %20 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %6 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %5 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %2 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %1 are codul:....... 

f(x,y)=x’+y’ 

19683 

falsa 
z = xyt+xy’t’+x’yt’+x’y’t 
xt+xy+yt 
#c7010101 
#00000000 
#8e010101 
# a0010101 
#35010001 
#c6010101 

72.   Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
73.  
74.  
75.  
76.  
77.  
78.  
79.  
80.  
81.  
82.  
83.  
84.  

Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %18 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %11 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %13 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %16 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %14 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %17 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %9 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %10 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %12 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %4 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %8 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  
Atunci instructiunea din linia indicata prin simbolul %19 are codul:....... 
Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  

Dupa executarea ultimei instructiuni continutul registrului rB are codul…. 
85.   Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  

Dupa executarea ultimei instructiuni continutul registrului rH are codul…. 
86.   Se considera secventa de instructiuni(programul MMIX):  

Dupa executarea ultimei instructiuni continutul registrului rA are codul…. 
87.   Care este ultimul simbol hexazecimal (mai putin semnificativ)  reprezentarii IEEE pe 

64 de biti a nr zecimal 3.14? 
88.  
89.  

Ecuatia s($Y) = s($X) x s($Z) + s(rR) este valabila intodeauna dupa executarea 
instructiunii DIV$X,$Y,$Z? 

rezultat în %X . 
91.   Daca reprezentam o submultime S a multimii {0, 1, …, 63} prin vectorul de biti 
([0ES],[1ES],...[63ES]) unde [xES] este1 daca x apartine multimii S si 0 in caz contrar, 
atunci operatiile de biti AND si OR corespund intersectiilor multimlor (SПT) si 
reuniunii multimilor (SUT).Care operatie pe biti corespunde diferintei multimilor(S‐
T)? 
92.   Tetrabyte‐ul format numai din zerouri #00000000 opreste executarea unui program 
atunci cand apare ca instructiunea MMIX.Ce face tetrabyte‐ul format numai din cifre 
de i,#ffffffff? 
 

 

#c5010101 
#08010001 
#5701ffff 
#f6000001 
#c4010101 
#1a010101 
#f7150001 
#db010101 
#33010101 
#2e010101 
#3f010101 
#401c000000000000 
#1 
#12343210000 

64 

In MMIX valorile mari sunt reduse modulo 2 (adica 2 la puterea 64).Care e valoarea 
constantei #112233445566778899? 

90.   Daca registrul rD este zero, atat DIV %X, %Y, %Z cat si DIVU $X, $Y, $Z, dau acelasi 

 

#3d010101 

#2233445566778899 
Da, in afara cazului in care 
X=Y, sau X=Z, sau apare 
depasire superioara 
Depinde de S($Y) si S($Z) 

ANDN 

Determina o intrerupere 
TRIP la locatia 0. 

93.   Presupunem ca registrul $0 contine opt caractere ASCII (Un spaţiu are codul

ASCII I #20). Secventa de trei instructiuni MMIX care contorizeaza numarul
nri bancuri (spatii) dintre acele caractere este :

XOR $1, $0, $2
BDIF $1, $3, $1
SADD $1, $1, 0
cu $2 =
#2020202020202020
si $3 = #0101010101010101

94.   Atat MUL $X, $Y, $Z cat si MULU $X, $Y, $Z dau acelasi rezultat in $X. Care este 

Adevarat intotdeauna 

valoarea de adevar a acestei afirmatii? 
95.  

Se considera programul MMIX....
Efectul acestui program este:
96.   Intr-un program MMIX avem locatia 100.Care este valoarea ei?
97.   Numarul zecimal 1,4 se reprezinta cu exactitate in memoria sistemelor de calcul 

binare. 
98.   Conversia binara a numarului zecimal 24,25 este:

Preia de la mediul de intrare un 
sir de caractere, il afiseaza, apoi 
afiseaza un spatiu si secventa 
ASC 
256 

b. falsa intotdeauna 
11000,01 
5,7; 103,625 ; 43,625 
nici una din variantele de mai  
sus 

99.  

Numarul zecimal reprezentat binar prin 1101011,101 este:
100.   In cazul reprezentarii cu semn (comploement fata de doi) pe 16 biti(single wyde)

afirmatia 32767+3=-32766 este:
101.   Rezultatul operatiei 32-41 cu reprezentare in cod complementar pe 8 cifre binare a
scazatorului este:
102.   Care este ultimul simbol hexazecimal(cel mai putin semnificativ) al reprezentarii IEEE
pe 64 biti a numarului zecimal 3.14 este?
103.   Numarul zecimal 0,6 se reprezinta cu exactitate in memoria calculatorului?
 

 

104.  
Forma normala 
disjunctiva perfecta a 
functiei booleene data 
prin tabelul de mai jos 
este…. 
x  y  z  f(x,y,z) 
0  0  0 

0  0  1 

0  1  0 

0  1  1 

1  0  0 

1  0  1 

1  1  0 

1  1  1    1 

105.  
Forma normala 
disjunctiva perfecta a 
functiei booleene data 
prin tabelul de mai jos 
este…. 
x  y  z f(x,y,z) 
0  0  0

0  0  1

0  1  0

0  1  1

1  0  0

1  0  1

1  1  0

1  1  1   1 

106.  
Forma normala 
disjunctiva perfecta a 
functiei booleene data 
prin tabelul de mai jos 
este…. 
x y  z
f(x,y,z) 
0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1   0 

x’y’z+xy’z’+xyz 

xyz+xyz’+x’y’z+ x’y’z’ 

x’y’z’+x’yz’+xy’z’+xyz’ 

 

107.  
Forma normala 
disjunctiva perfecta a 
functiei booleene data 
prin tabelul de mai jos 
este…. 
x y  z f(x,y,z) 
0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1   1 

xy+x’y’ 

Adevarata 
11110111 

falsa intotdeauna 
108.  
Forma normala  
disjunctiva perfecta a 
 functiei booleene data  
prin tabelul de mai jos 
este…. 
x  y  z
f(x,y,z) 
0  0 0

0  0 1

0  1 0

0  1 1

1  0 0

1  0 1

1  1 0

1  1 1
  1