You are on page 1of 1

Oppimistehtävä > Virtuaalimaailmat

Taustaksi | http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_world

• Maailmanlaajuisesti yli 600 milj. rekist. Oppimistehtävä > 1/1


käyttäjää virtuaalisissa maailmoissa,
joita on olemassa satoja erilaisia. 1. Tutustu tukimateriaaliin kurssiblogissa
• Verkkoyhteisöjä tietokoneiden avulla
ja ACP-session taltioinnissa / Scribd.com
simuloiduissa ympäristöissä, jotka 2. Kirjoita kurssiblogiin postaus , jossa
nykyään yleensä ovat kolmiulotteisia. reflektoit omaa ajatteluprosessisasi
• Käyttäjää virtuaalimaailmoissa tukeutuen mm. oheisiin kysymyksiin.
edustaa virtuaalihahmo eli avatar. 3. Kommentoi muiden postauksia.

Oppimistehtävän tukikysymyksiä:
• Miten itse määrittelisit virtuaalimaailma-käsitteen?
• Mitkä asiat ovat yhteistä virtuaalisille maailmoille?
• Miten virtuaalimaailmat eroavat muista nettiyhteisöistä?
• Voiko peli olla virtuaalimaailma, entä voiko virtuaalimaailma olla peli?
• Voisitko itse ajatella käyttäväsi jatkossa jotain virtuaalimaailmaa
a) työtehtävissä ja/tai b) vapaa-ajalla ja/tai c) oppimisen välineenä?
• Second Life vs. First Life (puolesta ja vastaan)
• Muita muita ajatuksia virtuaalimaailmoista sinulle syntyi jakson aikana?

Sosiaalinen media -verkkokurssi 2010 | Kurssiblogi: http://sosmedia2010k.blogspot.com.