You are on page 1of 7

na strane Nevoliť, znamená voliť Slotu a Fica.

číslo 22/2010
Politici ročne okradnú ľudí o cca 3,5 miliardy EUR. Je len a len na nás, či ich necháme aj naďalej rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.

Štátny rozpočet sa rúti do záhuby
Vláda od začiatku roku minula o 56,7%viac ako zarobila! Dlh prudko rastie.
VOLEBNÝ LÍSTOK č.5
Ak nám dôverujete
a chcete nás podporiť,
Situácia so štátnymi financiami je veľmi, veľmi vážna. K 26.5.2009 bol stav evidentne nezaujíma, že stav našich štátnych financií je pod ich vedením v potom na volebnom
čerpania štátneho rozpočtu v mínuse 0,662 miliardy EUR, k 26.5. tohto katastrofálnom stave. Hovorí sa tomu - po nás potopa. lístku č. 5 strany SaS .
roku je to už 2,159 miliardy EUR! To znamená, že hospodárenie štátu sa Naše Slovensko je jedna veľká rodina. Vo voľbách sme si zvolili gaz- (Sloboda a Solidarita) .
zhoršilo v porovnaní s minulým (krízovým!) rokom 3,26 násobne! dov, ktorých úlohou bolo starať sa o to, aby bola kasa plná, a aby sa z nej zakrúžkujte .
Ešte iné číslo: Vláda od začiatku roka vyzbierala od ľudí a firiem na dani- platilo to, čo je pre chod rodiny potrebné. Ako však dopadne rodina, ktorá si 4 posledných ľudí. 147. Jozef Viskupič, Mgr.
ach a polatkoch 3,799 miliardy EUR, avšak bez mihnutia oka minula 5,958 dovolí každý mesiac míňať o polovičku viac, ako zarobí? Raz prídu exekútori
Ďakujeme. 148. Martin Fecko, Ing.
miliard EUR. Povedané inak - vláda minula o 56,7% viac, ako zarobila. Je a milú rodinu, ktorá žila nezodpoveďne, zoderú pomaly z kože. Presne tak,
to tak obrovské mrhanie, a tak nezodpovedné správanie, že môžem naozaj ako Grécko. Gréci si tiež roky volili obdobných„gazdov“, ako nám teraz vlád- Sú to ľudia z nášho 149. Erika Jurinová, Ing.
s čistým svedomím konštatovať, že Slota, Fico a Mečiar vypravili svojím nu. Roky len míňali a míňali na hlúposti, bez toho, aby mali starosť o to, kto občianskeho hnutia. 150. Igor Matovič, Mgr.
nezodpovedným správaním Slovensko na grécku cestu. Na predvoleb- účet zaplatí. Dnes nemajú peniaze ani na dôchodky a mzdy. Je len na nás, či
ných kortesačkách rozdávajú z našich peňazí na hlúposti, a pritom ich chceme ísť gréckou cestou. Vo voľbách rozhodneme. igor matovič
VÝZVA PREMIÉROVI
7 najväčších hriechov Vzhľadom na to, že podľa zverejnených informácií
je dôvodné podozrenie, že vaša vláda úmyselne
predražila cenu diaľníc, ktoré má stavať váš kamarát
pán Široký, o miliardy eur, vás v mene všetkých zod-
1) Cesta do Grécka - zavesil mlynský kameň na
krky našich detí a vnúčat. Za 4 roky svojej vlády hrozivo zvý-
šil zadĺženie Slovenskej republiky. Za 20 rokov iba dlh po jeho vláde vzrastie
tak, že každé z našich detí bude musieť, kvôli nemu splácať cca 1 milión korún.
Roberta Fica
Fico miesto toho, aby sa snažil svoj sľub dodržať a venoval všetku energiu
tomu, radšej vymýšľal zbytočnosti typu – vynovenie Bratislavského hradu
povených ľudí na Slovensku žiadam, aby ste žiadnu
zmluvu na diaľnice do volieb už nepodpisovali.
Radšej budeme mať diaľnice postavené o rok neskôr,
akoby sme mali naše deti zaviazať na zbytočné celo-
životné splácanie dlhov, ktoré rýchlo pred voľbami
Tieto obrovské peniaze si štát od každého z našich detí zoberie formou výrazne
vyšších daní, to znamená, že si deti budú musieť odoprieť to, čo mohli použiť za 4 miliardy korún, ktoré realizuje jeho kamarát pán Široký. A tak ľudia spácha vaša akožesociálna vláda. igor matovič
pre svoju vlastnú potrebu a potrebu svojich detí - teda našich vnúčat. budú musieť naďalej trpieť preto, lebo nemali to šťastie sa narodiť v Brati-
slave a premiér Fico nemal snahu svoj sľub postaviť k nim diaľnicu dodržať.
2) Vytrvalo obhajoval tie najväčšie zlodejčiny. 6) Opakovane zneužíval, že ľudia nemajú dosť Máte plné zuby vašich detí?
Neexistuje vari zlodejčina, ktorú keď novinári odhalili, by premiér Fico vehe- Ak ste vo voľbách 2006 volili Slotu, Fica či Mečiara, prípadne
mentne neobhajoval. Namiesto toho, aby hľadal vinníkov a chybu včas napra- informácií, a preto ich klamal a zavádzal. Premi- ste nevoli vôbec, už ste svojou voľbou deťom život pokazili.
vil, len dokoola útočil na novinárov a nazýval ich slizkými hadmi, hyenami a idi- ér Fico opakovane, viac-menej v každom svojom verejnom vystúpení, vyslo- Celý život budú splácať dlhy, čo títo páni napáchali. Ak svojim
otmi. Zatiaľ, zlodeji veľakrát získali čas, aby svoj lup dokonali. Keď nakoniec tlak vene zneužíval svoju vedomosť, že ľudia nemajú dostatok informácií, a preto deťom chcete ublížiť ešte viac - voľte opäť rovnako, prípadne
verejnosti premiéra Fica donútil priznať zlodejstvo, zvyčajne teatrálne odvolal sú odkázaní veľakrát veriť tomu, čo im politici povedia. Opakovane ľuďom sa na voľby opäť vykašlite - zadĺžite aj deti vašich detí.
nejakého ministra, avšak nezabudol vyplatiť mu niekoľkostotisícové odstupné, tvrdil, že kríza sa Slovenska dotkne len tak okrajovo a budeme mať na Sloven-
prípadne ho poslal na teplé miestečko do Bruselu s tristotisícovým platom. sku, napriek kríze, 6,5% rast hospodárstva. Realita však bola krutá a dosahy
krízy na Slovensko veľmi dobre poznáme. Opakovane v ľuďoch vzbudzoval
Kto sú obyčajní ľudia?
3) Bohatým dôchodcom pridal 14-krát viac nádej, že s verejnými financiami je všetko v úplnom poriadku. Skutočnosť
My za obyčajných ľudí považujeme ľudí, ktorí žijú spra-
vodlivý život. Určite nie tých, ktorí si o sebe myslia, že sú
ako chudobným. Premiér Fico počas svojej vlády zvýšil najchu- je však taká, že tento rok chýba v štátnom rozpočte hrozivých 150 miliárd niekto viac len preto, lebo majú moc či peniaze (absolútna
dobnejším dôchodcom dôchodky o smiešnych cca 800 korún (spolu za 4 korún, o ktoré opäť len Fico navýši dlh štátu. Ako takéto nezodpovedné ko- väčšina politikov, nepoctiví tiežpodnikatelia, tunelári a
roky), ale tým najbohatším pridal cca 11 tisíc korún mesačne. To znamená nanie dopadne, vidíme teraz v Grécku. Opakovane ľudí zavádza len preto, že podobné indivíduá). Preto, keď hovoríme, že stojíme na
14-krát viac! Ani raz som od neho a ani jeho ministerky Tomanovej nepo- informácie nemajú, nevedia si ich získať alebo ich jednoducho nemajú čas strane obyčajných ľudí, myslíme tým ľudí, ktorí žijú svoj
strehol, že by mali snahu zmeniť kľúč na výpočet valorizácie dôchodkov tak, hľadať. Takéto správanie považujem, hlavne od človeka v pozícii premiéra, za život čestne a spravodlivo. Bez pýchy a povýšenectva.
aby sa namiesto o rovnaké % zvyšovali o rovnakú sumu. Z tohto správania vrcholne nezodpovedné a pre Slovensko veľmi, veľmi nebezpečné.
je zrejmé, že to obaja nerobili preto, lebo by to znížilo výšku ich vlastných
budúcich dôchodkov, keďže oni ich budú mať v republike najvyššie. Toto 7) Čierne financovanie SMER-u. Premiér Fico nechce
verejnosti vysvetliť, z čoho SMER platil svoju volebnú kampaň. Oficiálne
Ak chcete voliť zmenu
a pritom zostať verný svojmu presvedčeniu, potom voľte
konanie je práve dôkazom antisociálneho konania vlády a nie dôkazom jej
sociálneho cítenia. Jedine ak, tak sociálneho cítenia s bohatými. daňovému úradu vykázal, že kampaň stála 10,6 milióna korún, avšak podľa posledných 4 ľudí na kandidátke SaS. Sú to 4 ľudia z nášho
informácií, ktoré verejnosti poskytol jeden zo zakladateľov strany SMER občianskeho hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA. Ďakujeme.
4) Podviedol už raz podvedených. Pred voľbami 2006 Bohumil Hanzel, v skutočnosti dal SMER do kampane 284 miliónov korún.
v záujme získania čo najvyššieho počtu hlasov sľúbil ako jediný politik okrad- Podľa odhadov viacerých analytikov kampaň SMER-u stála určite viac ako
nutým ľuďom v nebankovkách, že ich odškodní. Preto ho títo ľudia hromadne 250 miliónov Sk, preto sa tvrdenia poslanca Hanzela zdajú byť určite hodno-
vo voľbách volili. Po voľbách však už nemal žiadnu snahu svoj sľub splniť a za vernejšie ako to, čo oficiálne vykázal daňovému úradu SMER. Poslanec Han-
2 a pol roka do vypuknutia krízy neurobil pre odškodnenie podvedených nič. zel tvrdí, že toto čierne financovanie SMER-u stovkami miliónov korún od
Keď prišla kríza, ľuďom už zrazu tvrdil – aj by som, ale nie sú peniaze. Je preto rôznych sponzorov, sa dialo priamo pod drobnohľadom premiéra Fica, ktorý
zrejmé, že premiér Fico v skutočnosti nechcel podvedených ľudí odškodniť, Hanzelovi vraj aj vyslovene povedal, že je legitímnou požiadavkou spon-
ale chcel len zneužiť dôveru tých, ktorých dôveru už raz zneužili Fruni a spol. zorov za svoje peniaze požadovať štátne zákazky a funkcie v strategických
Toto konanie premiéra Fica je odsúdeniahodné o to viac, že väčšinou išlo o podnikoch. Napriek tomu, že ide o veľmi vážne obvinenia predstaviteľov
ľudí vo vysokom dôchodkovom veku. strany SMER zo závažných trestných činov, premiér Fico verejnosti nechce
5) Oklamal ľudí diaľnicou do Košíc. Premiér Fico ľu- vysvetliť, ako zaplatila jeho strana masívnu kampaň v roku 2002, ktorá
ďom verejne sľúbil, že Bratislavu s Košicami spojí diaľnicou do roku 2010. evidentne nemohla stáť toľko, koľko oficiálne vykázali. Preto mám reálnu
Dnes je rok 2010 a dokončenie diaľnice nie je reálne skôr ako v roku 2015. obavu, že sa chce pokúsiť celé odhalenie pred voľbami ututlať. (i)

Odvaha postaviť sa neprávosti robí z ľudí ľudí. Tak nebuďme ľahostajní a poďme voliť.
výber z programu strany
Výber zo 130 návrhov z programu strany SaS (Sloboda a Solidarita):
PRE RODINU PRE ZAMESTNANCOV PRE ŽIVNOSTNÍKOV PRE INVALIDOV
1) Výrazne znížime odvody, lebo viac peňazí 1) Minimálnu mzdu nahradíme Odvodovým 1) Zrušíme povinné minimálne odvody. 1) Zavedieme jeden koeficient funkčnej
pre vašu rodinu je najlepšia sociálna politika. bonusom, čo znamená, že štát radšej priplatí k Živnostníci budú platiť odvody len z toho, čo poruchy, nespôsobilosti a zdravia.
2) Výrazne zvýšime odvod štátu na matky s deťmi najnižším mzdám, ako by mal platiť sociálne dávky skutočne zarobia. 2) Zlúčime dve posudkové konania do
do troch rokov do II. piliera. Chápeme totiž, že matka, za nepracovanie. 2) Povolíme zmeny v daňových zákonoch jedného
ktorá vychováva deti, nesmie mať preto nízky dôchodok. 2) Výrazne znížime zaťaženie závislej práce, a to len k prvému januáru, aby daňovníci a najmä 3) Posudkového lekára nahradíme trojčlen-
3) Nebudeme finančne postihovať matky na tak, že znížime sadzby odvodov na polovicu a zároveň živnostníci, ktorí si sami vedú účtovníctvo, vedeli, nou komisiou.
materskej v prípade, že majú príjem. Je to slobod- ich uplatníme na akýkoľvek príjem, nie len na príjem na čom sú. 4) Všetky druhy podpôr pre invalidov zlúčime
ná voľba matky, ako sa rozhodne riešiť svoju situáciu. zo závislej činnosti. 3) Zavedieme jednotné paušálne náklady pre do jednej sumy, o ktorej bude rozhodovať výhrad-
4) Výrazne zvýšime podporu detí, ale len prvých 3) Znížime strop pre výpočet odvodov na všetkých živnostníkov, lebo je nespravodlivé, ne prijímateľ a ktorá sa bude mierne znižovať s jeho
štyroch. Je nezodpovedné mať desať a viac detí a 10-násobok životného minima (vrátane odvodov aby si napr. klenotník mohol uplatniť 60 %, ale rastúcim príjmom.
nevedieť ich uživiť. zamestnávateľa), čo je v súčasnosti 1 850 eur. krajčír iba 40 %. 5) Posilníme legislatívu o bezbariérovej
5) Zavedieme voľnočasové poukazy pre deti v 4) Zjednotíme vymeriavacie základy pre 4) Výrazne zjednodušíme ročné zúčtovanie a výstavbe budov tak, aby bola záväzná
hodnote 555 eur ročne, ktoré môžu použiť na športové dane a odvody a zavedieme prehľadné zavedieme len jedno priznanie pre dane, sociálne pre všetky budovy verejného určenia.
aktivity v klube, umelecké krúžky, školský klub a pod. spoločné ročné zúčtovanie. odvody a zdravotné odvody.
6) Podporíme výstavbu viacúčelových ihrísk 5) Zavedieme povinný II. pilier až od veku 35 5) Obmedzíme výkazníctvo len na poskytovanie
tak, že štát poskytne obciam dotáciu na výstavbu 100 rokov. Do 35 rokov budú môcť mladí radšej použiť údajov súvisiacich s daňami, odvodmi a licenčnými
viacúčelových ihrísk ročne. svoje financie na bývanie, či výchovu detí. podmienkami a odstránime duplicity.

PRE PACIENTOV PRE OBČANOV PRE VODIČOV ODVODOVÝ BONUS
1) Zavedieme ročný bonus vo výške minimál- 1) Obmedzíme poslaneckú imunitu len na 1) Stanovíme pevné výšky pokút podľa - je komplexná reforma odvodového a sociálneho
ne 30 eur, ktorý vyplatí zdravotná poisťovňa v výroky a hlasovania v parlamente. Poslanci závažnosti priestupku (iba porušenie predpisu, systému, ktorá:
prípade, že pacient nečerpá zdravotnú starostlivosť prestanú byť nadľudia so zbytočnými privilégiami. súčasné obmedzenie alebo dokonca dopravná 1) garantuje každému občanovi životné
(okrem preventívnych prehliadok). 2) Obmedzíme šikanovanie občanov úrad- nehoda) a výrazne tak obmedzíme svojvôľu minimum, kto chce viac, musí sa snažiť
2) Uľahčíme zmenu zdravotnej poisťovne, níkmi, a to tak, že dokument, ktorý štát vlastní policajtov. 2) garantuje zvýšenú podporu matkám na
namiesto dnešných troch mesiacov skrátime (napríklad výpis z registra trestov), nemôže úradník 2) Presunieme výber pokút z rozpočtov do materskej, osamelým matkám a invalidom
výpovednú lehotu na šesť týždňov, ako je to už od občana žiadať. špeciálneho fondu, z ktorého budú financované 3) zníži odvodové zaťaženie z 36 % na 18 %
obvyklé aj pri iných druhoch poistenia. 3) Umožníme meniť zákony len jedenkrát dopravné ihriská a osveta. 4) zníži strop pre výpočet odvodov na
3) Zavedieme výpisy čerpanej zdravotnej ročne (daňové a odvodové len k 1. januáru), 3) Pokuty budú mať iba preventívny 10-násobok životného minima (1 850 €)
starostlivosti a informovanie o cene bude čím zvýšime právnu istotu občanov. charakter. 5) zníži počet sociálnych dávok z vyše 70 na 6
povinné, aby mal pacient prehľad o skutočne 4) Odmietneme zvyšovanie daní a znížime 4) Odstránime šikanujúce predpisy, napríklad a počet odvodov z 13 na 2
čerpanej zdravotnej starostlivosti. jednotnú DPH na 18 percent, čím donútime zadržanie technického preukazu v prípade, že vodič 6) výrazne zvýši podporu detí (pre prvé 4 deti)
4) Zrušíme povinnosť výmenných lístkov k štát šetriť a zvýšime daňovú spravodlivosť. nemá pri sebe potvrdenie o zaplatení poistky, a 7) garantuje všetky existujúce a všetky
špecialistom, čím umožníme pacientom 5) Ponecháme platnú legislatívu v oblasti veľa iných. budúce dôchodky z prvého piliera
slobodnejšie rozhodovať o výbere lekára. interrupcií a umožníme lekárom výhradu 5) Odmietame zavedenie mýta aj pre osobné 8) umožní pripoistiť sa v prípade prácene-
5) Dáme rodičom možnosť rozhodnúť o očko- svedomia v prípade, že to majú dohodnuté v autá, a to z dôvodu vysokých nákladov pre vodičov schopnosti a nezamestnanosti
vaní svojich detí v niektorých prípadoch. pracovnej zmluve. a možnosti ich prípadného sledovania. 9) je komplexne prepočítaná a nezvýši dlh

Okrem väčšiny z návrhov programu SaS presadzujeme aj svoj vlastný program. Jeho časť je uverejnená na vedľajšej strane.

na strane obyčajných ľudí
Priority programu občianskeho hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA:
Celý program občianskeho hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA ná- 1) Po prstoch politikom, ušetríme miliardy EUR - ročne nás 8) Ak nevyriešime my Rómsky problém, vyriešia oni
jdete na našej webstránke uvedenej tu nižšie. Výber z politici okradnú cca o 3,5 miliardy EUR. Pritom sa tvária, že paniaze nie sú. slovenský - vláda Rómov len upláca z našich daní. Ak nechceme byť raz
neho je na vedľajšej strane. 2) Nezamestnaní nemôžu doplácať na politikov - rozkrá- na Slovensku bielou menšinou, tak vykášme rukávy a poďme problém riešiť.
Kontakty: e-mail: kontakt@obycajniludia.sk dačkami politici odrádzajú firmy investovať na Slovensku, a tak nevznikajú nové 9) Nesmieme viac žiť na úkor našich detí a vnúčat - Ficova
www: www.obycajniludia.sk pracovné miesta. Ak zastavíme rozkrádanie, opäť bude prichádzať aj práca. vláda nás neuveriteľne zadĺžila. Tento obrovský dlh budú splácať naše deti a
sms: 0907 750 558
3) Základný štátny príjem = dôstojný život - čo ušetrí- vnúčatá. Robiť dlhy, nie je sociálna, ľudská a už vôbec nie zodpovedná politika.
me tým, že politikom dáme po prstoch, môžeme rozdeliť medzi ľudí for- 10) Dobré ráno Slovensko! - minimum byrokracie, mo-
mou Základného štátneho príjmu. Čím nižší plat, tým viac ľudia získajú. derný štát - sme v 21. storočí, tak sa zobuďme a robme veci elektronicky.
4) Modré z neba pre rodinu - nič nie je dôležitejšie ako naše deti. 11) Zakrúťme krkom korupcii - veď je všade okolo nás. Rozťa-
Bez nich nemá zmysel žiadne snaženie. Vytvoríme zodpovedným rodinám haná ako chobotnica. Bez úplatku to nejde. Úplatné súdy, úrady, polícia ...
také podmienky, aby nemuseli rozmýšľať, či si môžu dovoliť mať deti. 12) Slovensko nie je len Bratislava - haló bratislavskí páni, aj
5) Spravodlivosť a poriadok - je toľko rôznych neprávostí okolo inde žijú ľudia, nielen v Bratislave. Investície dajme do regiónov, nie do Blavy.
nás, politikov to však nezaujíma. Ide im o vlastný prospech a na nás nemajú 13) Spokojní zamestnanec - základ úspechu - vytvorme ľu-
čas. Byť v kúte len preto, lebo niekto má moc a peniaze, nie je spravodlivé. ďom také podmienky, aby boli v práci šťastní. Vrátia nám to mnohonásobne.
6) Spravodlivé dôchodky - nie je spravodlivé, ak má jeden dôchod- 14) Poctivé podnikanie - čistá hra, jasné pravidlá - ak hrá
ca aj 10-krát vyšší dôchodok ako iný. Nie je spravodlivé, ak sa dôchodky zvy- podnikateľ fér, musíme si ho vážiť a nie hádzať do jedného vreca s podvodníkmi.
šujú o rovnaké percento a nie o rovnakú sumu. Nie je spravodlivé ... 15) Zdravie máme len jedno - mesiace musíme čakať na dôle-
7) Po krku neplatičom miezd, daní a faktúr - svojvoľne ne- žité vyšetrenia, obrovské dlhy, porušené nemocnice ... tak sme dopadli
platia ľuďom mzdy, neplatia dane, neplatia faktúry. Týchto podvodníkov ne- 16) Škola základ života - učiteľ je s deťmi výrazne viac ako rodič.
mienime viac tolerovať. Získajú tým ľudia, získa štát, vráti sa chuť podnikať. Koho chceme, aby učil naše deti, ak nechceme zaplatiť dobrých učiteľov?
na strane obyčajných ľudí
Výber zo 100 riešení z programu občianskeho hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA (abecedne):
Ak ktorýkoľvek úrad nedodrží zákonnú lehotu, nech vráti poplatky Odzvoňme korupcii - nákupy či predaje len v súťaži
Navrhujeme, aby každý úrad, ktorý nedodrží lehotu na vybavenie žiadosti, musel vrátiť dotknutému ob- Navrhujeme, aby bola každá organizácia nakladajúca s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky povinná
čanovi či firme celú výšku správnych poplatkov, ktoré pri podaní žiadosti získal. Samozrejme s tým, aby akýkoľvek nákup či predaj nad 3000€ uskutočniť len formou verejnej elektronickej aukcie, ktorej by sa mohla
táto škoda bola patrične zosobnená tomu, kto omeškanie spôsobil. Zdôvodnenie: Nie je dôvod platiť za zúčastniť ľubovolná osoba či firma. Zdôvodnenie: Politici rozpredávajú náš majetok kamarátom za smiešne
nekvalitné služby. Ak si úrad svoju prácu včas nesplní, je to nekvalitná služba, tak za ňu neplaťme. ceny. Kupujú predražené služby, falšujú súťaže na prospech dopredu vybraných víťazov a na úkor obyčajných ľudí.
Do parlamentu musia mať možnosť kandidovať aj nezávislí občania Ak im to nedovolíme, ušetríme ročne cca 1 až 1,3 miliardy EUR, ktoré dnes touto formou politici rozkradnú a ktoré
Navrhujeme, aby sa upravili volebné zákony tak, aby do parlamentu mohli kandidovať aj nezávislí ob- zostanú v štátnom rozpočte na zdravotníctvo, školstvo, kultúru, pomoc chudobným či nižšie odvody.
čania bez príslušnosti k politickým stranám. Zdôvodnenie: Prítomnosť nezávislých zvolených občanov Plat poslanca musí závisieť od jeho dochádzky
by pomohla usmerniť politikov tak, aby sa začali zaujímať o skutočné problémy obyčajných ľudí a nielen Navrhujeme, aby bol poslancovi Národnej rady SR plat vždy znížený presne podľa toho, na koľkých hlaso-
dookola sa dohadovať, kto z nich je väčší zlodej. Vzhľadom na skoro vyrovnané rozloženie politických síl na vaniach v Národnej rade SR nebol prítomný. Zdôvodnenie: Ak obyčajný človek mešká do práce čo i len pár
Slovensku nie je vylúčené, že práve skupina nezávislých poslancov by mohla byť tým povestným jazýčkom na minút, musí si ich poctivo odpracovať. Poslanci sami sebe schválili zákon, na základe ktorého sa im nič nesta-
váhach. To by umožnilo, aby aj hlasy a návrhy týchto ľudí boli vypočuté a uvedené do praxe. ne, aj keď do práce neprídu vôbec. Napriek tomu majú plnú výšku platu. Ďalšia neopodstatnená zvrátenosť.
Chceme spravodlivú valorizáciu dôchodkov Politik má mať len jednu funkciu a tú robiť poriadne
Navrhujeme, aby bol prijatý zákon o spravodlivej valorizácii dôchodkov, na základe ktorého sa bude zvy- Navrhujeme, aby bolo ústavným zákonom poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky zakázané vy-
šovať dôchodok všetkým dôchodcom nie o rovnaké percento, ale o rovnakú sumu. Zdôvodnenie: Politici konávať akúkoľvek inú platenú funkciu v akomkoľvek inom orgáne verejnej moci. Zdôvodnenie: Ľudová
si nastavili systém tak, že keď dôchodky vzrastú napr. o 4%, tak tí, čo majú dôchodok 150€, získajú navyše múdrosť hovorí, že sedieť s jedným zadkom na dvoch stoličkách sa nedá. Poslanci sedia veľakrát aj na 5 sto-
6€, ale tí, čo majú 1500€, získajú 60€, t.j. 10-krát viac. Tým sa rozdiely medzi nízkymi a vysokými dôchodka- ličkách a berú 5 platov - a potom sa nemôžeme čudovať, že nič nerobia poriadne.
mi neustále zväčšujú, čo politikom samozrejme vyhovuje, lebo oni budú mať tiež veľmi vysoké dôchodky. Príživníci si žiadne domy a výhody nezaslúžia
K lekárovi bez čakania a bez platenia za objednanie Navrhujeme, aby bolo zákonom znemožnené každej organizácii nakladajúcej s majetkom vo vlastníctve Slo-
Navrhujeme, aby sa každý pacient mohol u každého lekára telefonicky objednať na konkrétnu hodinu vyšetre- venskej republiky stavať a renovovať domy a byty, či poskytovať iné výhody tým neprispôsobivým občanom,
nia. Túto službu však považujeme za úplne normálnu a nie za nejaký nadštandard, preto nesúhlasíme, aby sa ktorí pracovať síce môžu, ale o prácu nejavia žiadny reálny záujem. Zdôvodnenie: Prečo sa obyčajný človek musí
za ňu vyberali poplatky. Zdôvodnenie: Je pod ľudskú dôstojnosť, ak chorý musí v čakárni pred ambulanciu čakať zadĺžiť po uši a príživníkovi dom postaví štát? Politici si ich chovajú ako v bavlnke na úkor tých, ktorí poctivo makajú
hodiny, nehovoriac o tom, že tak sa veľakrát len prenášajú choroby z jedného pacienta na druhého. Preto možnosť a platia dane! Ak túto prax nezastavíme, príde čas, kedy tých, čo robiť vedia a chcú, bude menej ako príživníkov.
objednať sa bezplatne na konkrétny čas vyšetrenia musí byť súčasťou bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Rozsudok do jedného roka, inak sudcovi o 3/4 znížiť plat
Navrhujeme, aby v prípade, ak sudca nevydá rozsudok v spore do jedného roka od podania žaloby na
Kto nechce platiť mzdy, dane či faktúry, nesmie podnikať súde, boli žalujúcej strane vrátené všetky súdne poplatky a sudcovi znížená hodinová mzda za čas strá-
Navrhujeme, aby bol podnikateľovi, ktorý úmyselne neuhradí mzdy svojim zamestnancom, dane štátu či faktúry vený pri riešení daného sporu na 1/4 jeho zvyčajnej mzdy. Zdôvodnenie: Ak sudca nebude motivovaný
dodávateľom, vydaný 10-ročný zákaz podnikať. Zdôvodnenie: Nie je fér, aby ľudia nemali zaplatenú mzdu za skončiť spor čím skôr, tak ten nezodpovedný ho bude zbytočne naťahovať. Taktiež nie je správne, aby ten, kto
svoju riadne odvedenú prácu, keď vidia, že ich zamestnávateľ zjavne nedostatkom netrpí a tuneluje svoju firmu. Nie sa spoľahne na súd pri dosiahnutí spravodlivosti, platil za naťahovanie času. Preto bude spravodlivé, ak sa
je fér, ak poctiví podnikatelia opakovane doplácajú na podvodníkov, ktorí žijú len z toho, že iným neplatia faktúry. mu poplatky vrátia. Veď platiť za nekvalitné služby nie je normálne.
Ľudia si zaslúžia spravodlivo vypočítané dôchodky Verejný register neplatičov a povinnosť platiť záväzky v poradí
Navrhujeme, aby bola Sociálna poisťovňa povinná opätovne prepočítať všetky starobné, sirotské a vdovské Navrhujeme, aby bola vytvorená centrálna internetová stránka, kde by boli priebežne zverejňované všet-
dôchodky tým dôchodcom, ktorí ich mali priznané na základe predchádzajúcich znení zákonov a ich výška je voči ky informácie o podnikateľoch, ktorí svoje záväzky nesplácajú. Zároveň by mal podnikateľ, ktorý svoje
dnes priznávaným dôchodkom nespravodlivo nízka. Zdôvodnenie: Za tú istú prácu má neraz jeden dôchodca vý- záväzky spláca s vyšším ako 100-dňovým omeškaním, zákonnú povinnosť v registri týždenne uviesť,
razne nižší dôchodok ako druhý len preto, že jednému sa pošťastilo ísť do dôchodku vtedy, kedy už platil výhodnejší zá-
koľko dní v priemere mešká s úhradou faktúr. Taktiež by takýto podnikateľ zo zákona musel všetky svoje
kon. Ak má človek po poctivo odrobených rokoch žiť do smrti s takouto krivdou, tak je to vyslovene kruté a neľudské.
záväzky splácať v poradí, ako mu nasledujú splatnosti jednotlivých záväzkov. Zdôvodnenie: Ak chceme,
Materská dovolenka nie je dovolenka, ale 24 hodinová služba aby sa rozbehlo podnikanie, musíme podnikateľom všemožne pomôcť. Informácia o tom, ako kto platí svoje
Navrhujeme, aby sme zaužívaný názov„materská dovolenka“ zmenili na„materská služba“. Zdôvodnenie: záväzky, je pre zdravé podnikateľské prostredia základ. Ak budú podnikatelia vedieť, kto ako platí, nebudú sa
Ide síce o kozmetickú zmenu, avšak myslíme si, že správnu. Názov dovolenka evokuje, akoby žena na materskej báť nových obchodov a postupne spomedzi seba eliminujú tých, ktorí podnikateľské prostredie len kazia.
oddychovala. V skutočnosti, však zodpovedná matka na materskej „dovolenke“ je v 24 hodinovej službe či po- Zabezpečení dôchodcovia nech uvoľnia miesto iným
hotovosti a oddychu si dopraje len tak úchytkom. Materskú nazvime materskou službou, materskou výchovou, Navrhujeme, aby vo verejnej správe a organizáciach financovaných z verejných zdrojov mohol byť za-
materskou starostlivosťou, či čímkoľvek iným, ale prestaňme ju konečne nazývať dovolenkou. mestnaný dôchodca len vtedy, ak na dané pracovné miesto neexistuje iný vyhovujúci záujemca. Zdôvod-
Minimálny dôchodok 300€, max. 600€ (ak chce niekto viac, musí byť v ll. pilieri) nenie: Nie je spravodlivé, ak pracovné miesta berú nezamestnaným ľuďom tí, ktorí už jeden príjem majú.
Navrhujeme, aby sa zákonom zvýšil minimálny dôchodok za plne odpracovaný počet rokov na 300€ a zá- Zbrojný pas na agresívne psy
roveň znížil maximálny na 600€, a tak sa upravili aj všetky doteraz vymerané dôchodky. Zdôvodnenie: Je Navrhujeme, aby každý majiteľ a človek, ktorý sa stará o agresívne psie plemeno, musel prejsť špeciálnou
výsmech mať za celoživotnú drinu dôchodok 150€. Na druhej strane papaláši z bývalého režimu majú dnes previerkou spôsobilosti chovať agresívne psy a v prípade spôsobilosti by získal „zbrojný pas“ na ich chov.
dôchodky aj 1300€. Politici ich podľa dnešného zákona budú mať ešte vyšší, preto im súčasný zákon vyhovuje. Zdôvodnenie: Veľakrát sa stáva, že agresívne bojové plemená vodia po dedine či meste deti, prípadne
Na vedúce posty v štátnej správe patria len odborníci miestni vagabundi. Deťom a ani vagabundom však táto zbraň do ruky nepatrí. Nemáme pri nich totiž žiadnu
Navrhujeme, aby posty ministrov, ako aj vedúce posty vo verejnej správe mohli zastávať len ľudia so záruku, že v stresovej situácii budú vedieť svojho miláčika ovládnuť a zabrániť ublíženiu na zdraví iných ľudí.
vzdelaním či patričnou praxou v danom odbore. Prípadne ich mohli zastávať len po preskúšaní odbornou Žiadne odmeny starostom a primátorom
komisiou. Zdôvodnenie: Je hanbou Slovenska, že politici opakovane vymenúvajú na vedúce vysoko odbor- Navrhujeme, aby bola zrušená možnosť poskytovať odmeny starostom, primátorom či iným voleným
né posty vo verejnej správe ľudí, ktorí daný odbor ani neštudovali a ani v ňom nikdy nepracovali. funkcionárom vo verejnej správe. Zdôvodnenie: Dnes si poslanci, starostovia, primátori navzájom úslužne
Namiesto stravných lístkov hotovosť či peniaze na účet schvaľujú aj niekoľko stotisícové odmeny. Nikomu z nich pri tom nezáleží, či si to obec alebo mesto môže dovoliť.
Navrhujeme, aby zamestnávatelia namiesto stravných lístkov prispievali zamestnancovi presne tou istou Zrušiť limitovanie výkonov lekárov zdravotnými poisťovňami
sumou v hotovosti, respektíve peniazmi na účet. Zdôvodnenie: Neexistuje žiadny logický dôvod na to, aby Navrhujeme zrušenie možnosti zdravotnej poisťovne limitovať lekára v tom, koľkých pacientov môže
zamestnanci museli mať starosti so stravnými lístkami, keď im zamestnávateľ môže tú istú sumu vyplatiť mesačne vyšetriť. Zdôvodnenie: Je úplne bežné, že pri príchode k lekárovi sa dozviete, že tento mesiac vás
rovno v peniazoch. Zamestnanci budú radi a zamestnávateľom odpadne zbytočná starosť a ušetria aj nema- už nemôže vyšetriť, lebo sa mu minuli „body“ z poisťovne. Považujeme to za zvrátené. Správne bude, ak
lé peniaze, ktoré teraz zbytočne platia ako poplatky za vystavenie lístkov. nebudú poisťovne lekárov limitovať vôbec a budú nútené bojovať proti rozkrádaniu zdravotníctva spriatele-
Neplatič si nemá čo moju faktúru dať do nákladov a uplatniť DPH od štátu nými dušami našich najvyšších ústavných činiteľov. Nech šetria tam a nie na ľuďoch.
Navrhujeme, aby podnikateľ, ktorý do 100 dní neuhradí faktúru svojmu dodávateľovi, si ju nemohol dať Zrušiť výsluhové dôchodky úradníkom z polície a armády
do nákladov a zároveň by musel štátu vrátiť uplatnený odpočet DPH z tejto faktúry. Zdôvodnenie: Nie je Navrhujeme, aby boli zrušené všetky výsluhové dôchodky úradníkom z polície a armády. Všetky takto
spravodlivé, aby väčšina podnikateľov poctivo platila svoje záväzky a na druhej strane sme tolerovali skupinu ušetrené peniaze navrhujeme použiť na lepšie ohodnotenie policajtov v teréne. Zdôvodnenie: Je ne-
takých, ktorí robia len dlhy na úkor tých poctivých. A nielen to, ale ešte si faktúry, ktoré nikdy svojim dodáva- predstaviteľné, aby mal úradník po odpracovaní 15 rokov niekde v kancelárii na polícii či v armáde výhodu
teľom nezaplatia, dávajú do nákladov a uplatňujú vratku DPH od štátu, a takto si znižujú daňovú povinnosť. doživotného poberania výsluhového dôchodku. Čím sa tak zodral, kedy riskoval život, aby bol takto nespra-
Nulová tolerancia za neplatenie daní vodlivo zvýhodnený voči iným úradníkom a ostatným pracujúcim ľuďom na Slovensku? Výsluhové dôchodky
Navrhujeme, aby bola zriadená telefónna linka a web stránka na boj proti daňovým únikom, kde kaž- týchto úradníkov považujeme za obrovskú nespravodlivosť, preto sme za ich zrušenie.
dý, kto bude vedieť o vyhýbaní sa plateniu daní, bude môcť svoje informácie, aj anonymne, poskytnúť. Zodpovednosť politika za spôsobenú škodu
Zdôvodnenie: Máme na výber dve cesty - buď prinútime každého, aby dane platil, alebo nás v blízkej Navrhujeme, aby každý politik bol v plnej miere hmotne zodpovedný za ním spôsobenú škodu. Zdôvod-
budúcnosti čaká výrazné zvyšovanie daní. Myslíme si, že by bolo škoda, aby sme výhodu nízkych daní, ktorú nenie: Dnes je úplne bežné myslenie, že politik si môže dovoliť všetko, aj vyslovene ľudí okrádať - hovoria -
teraz máme, stratili kvôli tým ľuďom a podnikateľom, ktorí systematicky dane neplatia a štandardne všetky veď ľudia si nás zvolili. Preto bežne politici spôsobia škody aj za miliardy, a nič sa im za to nestane. Je to úplne
svoje služby či tovary predávajú „bez papiera“. zvrátené a nespravodlivé voči ľuďom, ktorí v zamestnaní za každý jeden prešľap musia tvrdo zaplatiť.
Bludy fanúšikov Ficovej vlády
BLUD č. 1) Ficovej vláde išlo o ľudí – ak si zanalyzujeme, koľko času venoval
Fico a spol. riešeniu problémov ľudí a koľko hľadaniu cestičiek, ako s nimi vybabrať, tak zistíme, že vláde
určite o ľudí nešlo. V prvom rade jej išlo o to, ako zarobiť práve na úkor tých ľudí, ktorých mala chrániť.
Bludy fanúšikov Ficovej vlády, s ktorými sa najčastejšie stretávam a moje agrumenty na ich vyvrátenie.
stavila. A taktiež celé 4 roky Ficova vláda najviac pridávala tým najbohatším dôchodcom (cca 11 tisíc Sk
mesačne) a najmenej najchudobnejším(cca 800 Sk, čo zďaleka nepokrýva nárast všetkých výdavkov).
Toto považujem za veľmi dôležitý dôkaz toho, že Ficovej vláde v skutočnosti ani zďaleka nejde o sociálnu
čení všetci súťažiaci, ktorí ponúkali nižšie ceny a vyhrala tá najdrahšia? Vari stratených/ukradnutých 7
miliárd sú nejaké zanedbateľné drobné? A takýchto zlodejín sa udiali stovky. Čiže nie, nie je to taktiež
pravda. SMER-áci sa podieľali na rozkrádačkách rovnako ako ich kumpáni z SNS a HZDS.
Politici nesmú kradnúť, ale ľudia musia v prvom rade pochopiť, že si nesmú opakovane zvoliť zlodejov.
BLUD č. 32) Nech sú tam radšej títo, už si nakradli, preto
Veď ak by napríklad Slotovi aspoň trošku záležalo na riešení problémov ľudí, tak by nemohol byť z neho spravodlivosť, ale len a len o vlastný prospech jej predstaviteľov, lebo oni budú mať dôchodky najvyššie.
BLUD č. 22) Len táto vláda nás ochráni pred Maďarmi – ďal- už kradnúť nebudú – ak je niekto raz zlodejom, kradnúť bude stále. Vôbec žiadnu
najväčší absentér v Národnej rade SR, ktorý do práce skoro vôbec nechodil, a napriek tomu bral plat. BLUD č. 12) Za Fica sa nezvýšil vek odchodu do dôchodku – Fico rolu nehrá to, že už si nakradol, povedzme miliardu. Ak ho znova zvolíme, dostane chuť a nakradne ich
šia hlúposť. Tento dojem sa síce Slota, Fico a Mečiar snažia v ľuďoch vzbudiť, ale presne rovnako by záujmy
Ak by vláde išlo o ľudí, nikdy by nedovolila Slovensko tak neuveriteľne rozkradnúť a zadĺžiť. Vláde išlo, sľúbil, že jeho vláda nebude predlžovať vek odchodu do dôchodku. V skutočnosti však Fico v pohode desať. Zlodej sa nezastaví, zastaviť ho môžu jedine jeho voliči. Avšak len keď naozaj chcú.
Slovenska obhálila aj vláda bez nich. Naviac je prvýkrát reálna šanca, že budúca vláda by mohla byť aj bez
bohužiaľ, v prvom rade o svoj vlastný prospech, potom o prospech svojich spolustraníkov, kamarátov,
známych a rodín. Až na poslednom mieste bol záujem o ľudí, ktorým ako prejav svojho záujmu vláda
dopustil, aby sa počas jeho vlády vek odchodu do dôchodku pre ženy predĺžil o 3 roky. Ľudia, čo nechcú štváčov maďarských (SMK) a aj ich slovenských dvojníkov (SNS). Slovensko je zvrchovaný, samostatný štát BLUD č. 33) Fico zavedie 13. dôchodok – samozrejme, že nezavedie, lebo
rozmýšľať, síce tvrdia „... veď to je Dzurindov zákon“, ale nechcú počuť, že ten zákon predsa Fico mohol a takým zostane, či bude pri moci súčastná vládna trojka, alebo ktokoľvek iný. Čo je však najdôležitejšie, je nie je z čoho. Bohužiaľ. Fico dal vylepiť po Slovensku bilbordy s Tomanovou, kde je napísané „trinásty
zavesila na krk obrovský mlynský kameň dlhov, ktoré teraz budeme po generácie musieť splácať. kedykoľvek zmeniť. Veď nie raz nám ukázal, že akýkoľvek zákon je schopný zmeniť v priebehu dvoch potrebné s druhou stranou komunikovať a obrusovať hrany, a nie celé 4 roky Maďarov sústavne ignorovať, dôchodok“, ale je to len ďalšia lesť na voličov, ktorí sa nechajú nachytať. Keď si totiž prečítate prospekty
BLUD č. 2) Fico sa snaží, len tie svine novinárske mu hádžu dní. Tak prečo to neurobil aj s týmto a dopustil, aby ženy museli ísť o 3 roky neskôr do dôchodku? ako to robil premiér Fico. Nechať Slotu pľuť ožranecké sliny a potom sa čudovať, že Maďari sa s nami ani SMER-u, tam už hovoria len o tom, že vianočný príspevok zmenia na „čiastočný trinásty dôchodok“. Čo
nemienia baviť. Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva. Preto je v záujme každého z nás, aby sme s Maďar- to znamená? Len to, že miesto vianočný príspevok sa bude po novom tomu hovoriť trinásty dôchodok,
stále polená pod nohy – Fico veľmi dobre vedel a vie, že to boli len novinári, ktorí odha- BLUD č. 13) Fico milionárom zaviedol milionársku daň –
ľudia si myslia, že Fico zaviedol milionárom milionársku daň. Pravda je však taká, že znížil nezdaniteľné skom vychádzali dobre a bez zbytočných konfliktov. Samozrejme, so zachovaním patričnej hrdosti. ale suma zostane rovnaká. Tu je tiež krásne vidieť, ako Fico zneužíva dôveru ľudí. Vie, že ľudia na základe
lili všetky kauzy a všetky rozkrádačky, čo Ficova vláda na Slovensku páchala. Bolo mu to veľmi nepríjemné. bilbordov si medzi sebou povedia, že Fico chce zaviesť trinásty dôchodok, ale pravdu im nepovie. Nechá
Preto od začiatku, ako si novinári robili svoju prácu a odhaľovali svinstvá, Fico si z nich robil posmešky a cie- minimum ľuďom = akoby zvýšil daň len zamestnancom a živnostníkom. Zväčša tak na túto jeho „spra- BLUD č. 23) SMER si bude môcť vyberať, s kým pôjde – prav- ich v omyle myslieť si, že budú mať 13 riadnych dôchodkov. Keď príde po voľbách isté k istému, potom
lene ich v očiach verejnosti očierňoval a podrýval ich autoritu. Avšak vždy, napriek jeho snahe, sa odhalenie, vodlivosť“ doplatili ľudia, ktorí po jednej práci ešte rýchlo idú do druhej. Ani o chlp však Fico nezvýšil daň da je taká, že so SMER-om chce ísť do vlády jedine Slotova SNS a Mečiarovo HZDS. Taktiež to verejne ho-
majiteľom eséročiek a akcioviek, ako si ľudia mylne myslia. Prečo? Lebo práve Ficovi najväčší kamaráti dôchodcom povie, že to tak nemysleli, že oni chceli iba niečo premenovať. Ale už bude po voľbách.
s ktorým novinári prišli, ukázalo ako pravdivé. Ficovi sa hlavne u svojich skalných fanúšikov podarilo vytvoriť voria Maďari z SMK a Fico nemá námietky. Všetci ostatní akúkoľvek spoluprácu so SMER-om odmietli.
falošný obraz novinára ako niekoho, kto si všetko vymýšľa. Títo ľudia nie sú, bohužiaľ, schopní samostane a vraj sponzori SMER-u nie sú ani zamestnanci a ani živnostníci. Ficovi kamaráti sú majitelia eséročiek Naposledy KDH a MOST kvôli zverejneným informáciám o čiernom financovaní SMER-u sponzormi. BLUD č. 34) Pravičiari chcú spoplatniť školstvo – žiadna z
prísť na to, že Fico len zneužil to, že vedel, že sa nechajú ľahko zmanipulovať, a preto teraz len nekriticky pri- a akcioviek. Inak povedané – Ficovi kamaráti zarábajú tisícky miliónov – im daň nezvýšil, zvýšil ju (v politických strán nemá v programe spoplatnenie škôl. Ide o ďalší z vymyslených bludov úmyselne roz-
jímajú všetko, čo im Fico povie. Presne rovnakú taktiku svojho času využívali nacistickí pohlavári, ktorí takto porovnaní s jeho kamarátmi) chudákom. BLUD č. 24) SMER-u záleží na matkách na materskej – mož- šírených pomedzi ľudí, len aby náhodou nevolili niekoho iného, ako si naši páni vladári predstavujú.
no je toho dôkazom, že Ficova vláda za ženy na materskej platí odvody len zo 60% priemernej mzdy,
najprv ľudí zbavili schopnosti samostatne myslieť a potom už im do hlavičiek nainfikovali čokoľvek. BLUD č. 14) Fico zrušil Zajacove 20-korunáčky – je pravda, že Fico čo bude mať za následok, že ženy matky budú mať „za odmenu“ výrazne nižší dôchodok, ako keď by BLUD č. 35) Pravičiari umožnia Maďarom autonómiu –
BLUD č. 3) Fico nezvýšil ceny energií – je ľahké sa chváliť tým, že som po nástupe do vlády zrušil Zajacove 20-korunáčky. S tým sa chváli. S čím sa však nechváli je, že na-
miesto nich zaviedol takzvané odporúčacie (výmenné) lístky k špecialistom. To malo za následok, že
vôbec deti nemali. Zároveň platí, že čím viac detí žena má, tým nižší dôchodok bude mať. Ak toto má žiadna z politických strán na Slovensku nemá v programe vytvorenie územnej autonómie. Nikto by to
nezvýšil ceny energií, ak zároveň viem, že ceny na svetových trhoch nerástli. Práve opak je pravdou – byť tá podpora Ficovej vlády, tak potom veľmi pekne za ňu ďakujem. Maďarom nedovolil. Túto hrozbu však umelo šíria vládni politici za účelom, aby vzbudili strach a priláka-
ceny elektriny sú dnes na svetových trhoch na dlhodobých minimách a my platíme stále vysoké ceny, ľudia musia tráviť výrazne viac času u lekára, lebo najprv musia ísť k svojmu obvodnému a až potom k li ľudí k voľbách. Inak povedané – bohapusto zneužívajú emócie ľudí vo svoj vlastný prospech.
ktoré Fico nemá ani chuť znižovať. Ešte inak – Fico mal ceny znížiť a nie sa chváliť, že ich nezvýšil. špecialistovi. Veľakrát jeden deň k obvodnému a druhý deň k špecialistovi. To ľudí stojí čas a aj peniaze BLUD č. 25) Slovensko si môže dovoliť zadlžovať sa – je
a dokopy určite viac, ako sme ušetrili zrušením 20-korunáčok. pravdou, že celkové zadĺženie Slovenska je v porovnaní napríklad s Nemeckom nižšie. Čo je však veľmi BLUD č. 36) Fico znížil počet štátnych úradníkov o 20% –
BLUD č. 4) Fico znížil cenu nafty – nádherné klamstvo. Fico 43 mesiacov všet- BLUD č. 15) Za Fica ľudia menej doplácajú na zdravotníctvo – ne- nebezpečné, je to, že nie každá krajina si môže zobrať na plecia rovnaký náklad = dlh. Silné krajiny, ako správne by bolo napísať sľúbil, že zníži. Avšak opäť ostalo len pri sľuboch. Namiesto sľúbených
kých, ktorí od neho žiadali zníženie spotrebných daní na pohonné hmoty, vyhlasoval za bláznov a opakoval, Nemecko, znesú viac, slabé menej. Preto hoci naše zadĺženie zatiaľ nie je vyššie (v porovnaní s inými kraji- 20%, počet úradníkov klesol len o 5,1%, čiže svoj sľub ani zďaleka nesplnil.
ako si Slovensko také niečo nemôže dovoliť. Za ten čas dovolil, aby sa spotrebné dane zvýšili z pôvodných skutočné klamstvo. Ak porovnáme doplatky ľudí na zdravotníctvo medzi rokmi 2009 a 2005 (posledný nami), napriek tomu je to už pre nás príliš veľká záťaž, lebo ostatné krajiny sú ekonomicky silnejšie.
0,352€ na 0,481€ za liter. Až v januári 2010 na základe štrajku autodopravcov pri zavedení mýta Fico musel celý rok predošlej vlády) – zistíme, že ľudia v roku 2009 platili na zdravotníctvo z vlastného vrecka o 72% BLUD č. 37) Strana SaS chce zlegálniť drogy – veríte, že by sa
štrajkujúcim dopravcom ustúpiť a musel daň na naftu znížiť. Čiže, ak sa teraz chváli, že on niečo znížil, je to viac a ak porovnáme len nárast platieb za lieky na recept, je to nárast o 55,4%. Tieto fakty však nebránia BLUD č. 26) Fico nikdy nechcel dekriminalizáciu marihuany – naozaj našiel niekto taký hlúpy? SaS nechce žiadne drogy legalizovať. V skutočnosti navrhujú, aby sa
vláde bohapusto ľudí klamať, že na zdravotníctvo doplácajú menej. Ak je 35,1 miliardy Sk v roku 2009 opak je pravdou. Robert Fico doslova povedal: „Marihuana je výsledkom doby a bol by som posledný, kto znížili tresty užívateľom marihuany. Zvyčajne ide o mladých ľudí, preto nechcú, aby mali zápis v re-
ďalšie klamstvo, lebo ceny nafty nám znížila odvaha autodopravcov postaviť sa Ficovi zoči-voči a pritlačiť ho
menej ako 20,4 miliardy v roku 2005, tak potom niekto asi nepozná základné počty. by trval na tom, aby sme za vyfajčenie jednej cigarety poslali niekoho do väzenia.“ Tým sa de facto stal pr- gistri trestov. Tresty pri užívaní tvrdých drog ako aj všetky tresty pri obchodovaní s drogami by zostali
k múru. On už len musel urobiť to, čo mu oni de facto prikázali, lebo inak by hrozil generálny štrajk, čoho sa vým politikom, ktorý túto tému na Slovensku otvoril. Obdobne sa vyjadrili viacerí predstavitelia SMER-u. zachované. Nezávislé občianske hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA navrhuje beztrestnosť všetkým užívateľom
zľakol. A už vôbec nehovorím o nespravodlivosti voči ľuďom čo majú benzínové autá. BLUD č. 16) Grécku sme museli pomôcť, oslabilo by sa euro – je Je to v podstate to isté, čo hovorí dnes strana SaS. V oficiálnom programe to však už SMER nemá. drog, avšak len v tom prípade, ak budú svedčiť voči človeku, ktorý im drogu predal alebo daroval.
BLUD č. 5) Za Fica sa nekradlo – to nevidí len skutočne slepý. Práve za Ficovej pravda, že by sa oslabilo, avšak nie je pravda, že sme museli. Hoci sme Grékom pomoc prisľúbili, euro
sa oslabilo aj tak. Pocítil to vari niekto z nás? Nepocítil. Euro stále stojí jedno euro a nikdy nemôže stáť BLUD č. 27) Fico pomáhal nezamestnaným – čím? Vari tým, že celý BLUD č. 38) Fico šetrí, nelieta vládnym špeciálom – áno,
vlády sa rozkrádanie štátneho majetku stalo priam prvoradou úlohou vlády. Podľa odhadov analyti-
kov sa za Ficovej vlády rozkradlo dramaticky viac štátneho majetku ako za Mečiarových vlád v 90-tych menej. Práve naopak – čím je slabšie euro voči doláru, tým viac sú výrobky našich fabrík zaujímavejšie rok 2009 Fico s Tomanovou sľubovali, ako predĺžia nezamestnaným dobu na poberanie podpory v neza- to bola pravda pár mesiacov, keď začal vládnuť. Vtedy si robil takto reklamu. Potichu však od tohto
rokoch, a to je už čo povedať. Najsmutnejšie na celom rozkrádaní je, že to Fico dopustil, hoci pred v zahraničí. To znamená, že viac ľudí môže v slovenských fabrikách dostať prácu. mestnanosti? Vari tým, že naťahovali čas, kým pomaly všetci stratia nárok a padnú do sociálnej siete? Vari dobrého zvyku upustil a posledné 3 roky lieta všade len vládnym špeciálom. Čiže nešetrí vôbec nič.
tým, že nakoniec Fico vyhlásil, že nie sú peniaze, a tak sa žiadna podpora nebude predlžovať? Vari tým, že
voľbami ľudí uisťoval, že za jeho vlády sa kradnúť nebude. Taktiež je zarážajúce, že Fico najznámejšie
zlodejiny ešte aj bezcharakterne dlhodobo obhajoval.
BLUD č. 17) Fico vyjednal najlepšie podmienky s Gréckom – za pár dní dal presne tie isté peniaze, ktoré akože neboli pre nezamestnaných podnikateľom, aby si mohli BLUD č. 39) Tomanová myslí na ľudí – ak tým niekto myslí to, že hneď
pravdou je presný opak. V prepočte na Hrubý domáci produkt (HDP) Slovensko spomedzi všetkých dávať aj drahé osobné autá do nákladov a ešte k tomu pýtať aj vrátenie DPH od štátu? Toto je pomoc neza- ako sa stala ministerkou, tak rýchlo šupla 2 miliónovú dotáciu kamarátke, u ktorej predtým robila, tak
BLUD č. 6) Fico zaviedol mladomanželské pôžičky – mal na to krajín prispieva najvyššou čiastkou. Taktiež, ak si urobíme iný prepočet cez pomer pôžičky k priemer- mestnaným? Nedať ľuďom v núdzi a dať to, čo malo ísť im, podnikateľom na drahé autá? áno. Je to o to smutnejšie, že kamarátka dlhovala veľké peniaze Sociálnej poisťovni. Tiež je zaujímavé,
4 roky a neurobil pre to nič. Teraz, rýchlo pred voľbami, zmení zákon a prvé pôžičky by sa mali k ľuďom ným slovenským mzdám, tak náš príspevok je dramaticky najvyšší. Je preto pravda, že Fico nevyjed- ako jej veľmi záležalo na osude jej vraj nádejného zaťa. Tomu bez hanby vybavovala u Fica teplé mies-
dostať až po voľbách. Obyčajné pokrytectvo – nestará sa, z čoho ich budúca vláda bude financovať, nával vôbec nič a len akceptoval to, čo mu predstavitelia iných štátov navrhli. A tak Slovensko bude BLUD č. 28) Fico žiadne deti nezadĺžil, to si len novinári tečko „ak by bolo možné tak nikde do Bruselu“. Na čo jej Fico povedal, že pomôže. Smolu mali obaja, že
hlavne, že sa teraz ich zavedením chváli. platiť 816 miliónov eur (24,5 miliardy Sk), hoci sme mohli zaplatiť symbolických pár miliónov. vymýšľajú – veľa ľudí si vôbec, ale vôbec neuvedomuje, že Ficova vláda minie ročne o 40% Markíza mala ešte nevypnuté reproduktory, a tak sa o tom dozvedelo celé Slovensko. Taktiež myslela
na ľudí, ak z našich spoločných peňazí dala 800 miliónov na jej slávne akože „sociálne podniky“? Je
BLUD č. 7) Fico daroval obciam ihriská – ľudia si mylne myslia, že im niečo BLUD č. 18) Fico zariadil, že euro ceny vôbec nezvýšilo – ďal- viac, ako vyzbiera od ľudí a firiem. Veľa ľudí si neuvedomuje, že so štátom je to presne tak isto ako v
rodine – ak rodina chce minúť o 40% viac ako zarobí, musí sa zadĺžiť. Ak takéto zadlžovanie trvá roky, zaujímavé, koľko známych pani ministerky sa aj v ich pozadí pohybuje. Čiže áno, Tomanová myslí na
daroval Fico. Neregistrujem ani len jedno ihrisko, na ktoré by prispel Fico osobne alebo jeho strana SMER. šia hlúposť. Fico viac ako rok pred zavedením sledovania cien hrozil obchodníkom, že ak ceny po zavedení
tak si rodina narobí toľko dlhov, že ešte ich deti ich budú musieť splácať. A presne tak isto je to s naším ľudí. Je v tom však malý háčik - na svojich. Druhí sú jej evidentne ukradnutí, hlavne tí najchudobnejší
Všetky ihriská boli postavené zo štátneho rozpočtu a peňazí SPP – to znamená, že všetko to boli peniaze, na eura zvýšia, tak môžu skončiť aj vo väzení. Robil to tak intenzívne (aby si ľudia mysleli, ako ich chráni), že
štátnym rozpočtom. Fico sa hrá na dobrého ocinka, ale ľuďom nepovie, že pozor – naše dlhy budú - inak by im predsa nezvýšila dôchodky o 14-krát menej ako najbohatším dôchodcom.
ktoré sa ľudia najprv poskladali na daniach a vyšších cenách plynu. Fico napriek tomu bez hanby slávnostne každý obchodník, ktorý mohol, ceny rýchlo zvýšil ešte pred zavedením cenovej regulácie. Čo to zname-
otváral ihriská v tričkách s veľkými logami SMER-u na hrudi. Tým po prvé vytváral v ľuďoch ilúziu o tom, že ná? To, že kým sa začali ceny kontrolovať, dovtedy sa všetky prudko zvýšili. Potom Fico, po zavedení eura, splácať vaše deti! To som Fica nikdy nepočul povedať. To by mu popularitu neprinieslo, tak to nerobí.
Takto ľuďom zatajuje skutočnú pravdu, a preto sa nemôžeme čudovať, že ľudia si myslia, že reči o
BLUD č. 40) Fico zakázal zamestnávateľom nútiť za-
ihriská platil SMER či priamo on a po druhé si zadarmo, na účet nás všetkých, robil predvolebnú kampaň. samozrejme, už mohol tvrdiť, že ceny po zavedení eura už nerástli príliš rýchlo. Pravdaže nerástli, keď ich
obchodníci zo strachu z Ficových vyhrážok pozvyšovali rýchlo ešte pred zavedením eura. obrovských dlhoch po Ficovej vláde sú len výmysly novinárov. mestnancov ísť na živnosť– naozaj? Ak by to mala byť pravda, potom by sa to
BLUD č. 8) Fico chcel odškodniť poškodených z nebanko- malo prejaviť tým, že živnostníkov by malo výrazne odbudnúť. Presný opak je však pravda. Po Ficovej
BLUD č. 19) Fico pomohol ľuďom v II. pilieri – je pravdou, že Ficova BLUD č. 29) SMER je proti adopciám detí homosexuálmi –
viek, ale prišla kríza – Fico mal 2,5 roka do vypuknutia krízy a neurobil pre odškod- vláda zmene Zákonníka práce dramaticky začalo na Slovensku pribúdať ľudí, ktorí museli prejsť na živnosť,
znížila poplatky, ktoré si účtovali DSS-ky za vedenie účtov. Čo však zároveň Fico dopustil, bolo to, 7. mája 2008 minister zahraničných vecí za SMER Kubiš, podpísal zmenu Dohovoru o adopcii dieťaťa, hoci naďalej vykonávajú tú istú prácu ako predtým. Stalo sa tak preto, lebo zmeny, ktoré Fico v zákone
nenie nič. Potom, keď kríza prišla, zrazu už hovoril, že kríza je, peniaze nie sú. Nechcem rozoberať či že nechal do odborných zákonov hovoriť ľudí, ktorí vôbec nevedeli, o čom zákon o DSS-kách je. A tak sa ktorá rozšírila možnosť adoptovať si deti aj homosexuálnymi pármi. Kým dovtedy v dokumente bola urobil, presne takéto správanie skôr podporili, ako by mu zabránili, čo mal byť pôvodný úmysel.
niekoho odškodniť alebo nie. Ide o iné – Fico bohapusto raz podvedených ľudí podviedol tým, že im stalo, že na návrh Ficovho poslanca Madeja, sa doba na vyhodnocovanie výnosnosti akcií znížila zo 6 ro- možná len adopcia detí úplnými rodinami s mamou a otcom, týmto krokom sa vytvoril priestor, aby sa
sľúbil niečo, čo ani len nemal snahu splniť. Podviedol podvedených len za jediným účelom, aby od kov na 6 mesiacov. To malo za následok, že DSSky všetky akcie bleskurýchle vypredali. Udialo sa to práve v budúcnosti aj na Slovensku mohli zaviesť adopcie detí homosexuálmi. Tým, že premiér Fico takúto BLUD č. 41) Fico vždy hovorí pravdu – to si naozaj môže myslieť len
nich získal hlasy vo voľbách. PO voľbách mu už boli ukradnutí. Dnes ich rovnako ide oklamať Mečiar. zmenu ministrovi Kubišovi dovolil podpísať, ukázal svoju pravú tvár a pošliapal svoj verejný prísľub človek, ktorý nedokáže rozoznať pravdu od lži. A tiež taký, ktorý vyslovene chce byť klamaný. V sku-
v čase, kedy si akcie začali pripisovať masívne zisky. Sumasumárum tento hlúpy krok Ficovho poslanca točnosti Fico veľmi rád zavádza, prekrúca a nie málokrát si dokáže aj bohapusto vyslovene vymýšľať.
BLUD č. 9) Za Fica sa neprivatizovalo – je pravdou, že sa neprivatizovali Madeja spôsobil, že všetci sporitelia v II. pilieri boli pripravení o možnosť podielať sa na výraznom zvýšení cirkvám, že túto tému nebude otvárať. Žiadna strana adopcie detí homosexuálmi v programe nemá.
Avšak úplne najhoršie čo Fico robí, je to, že krutú pravdu pred ľuďmi vždy zatajuje. Zažili ste niekedy
veľké firmy, ktoré by boli na očiach. Avšak predalo (privatizovalo) sa strašne lacno také neuveriteľné cien akcií (cca o 40-70%). Inak povedané – všetci sporitelia v II. pilieri boli takto vládou okradnutí možno BLUD č. 30) Moje dane nikto nerozkráda, ja dane neplatím – ko- Fica, že by sa postavil pred ľudí a povedal by napríklad: „Ideme dať môjmu kamarátovi Širokému 4 mi-
množstvo drobnejšieho majetku, nehnuteľností, pozemkov a podobne, že v súčte je to porovnateľné s až o desiatky miliárd korún, o ktoré mohli mať vyššie svoje dôchodky v starobe. runovaná hlúposť. Každý jeden z nás dane platí. Ako nemluvňa, školák, zamestnanec, živnostník, liardy z našich spoločných peňazí na vynovenie Bratislavského hradu. Ľudia, chcem vás však upozorniť,
privatizáciou. To, že sa to inak nazýva, neznamená, že to nemá ten istý dopad na majetok štátu. BLUD č. 20) Ficova vláda intenzívne riešila „cigánsky“ problém – nezamestnaný a aj dôchodca. Z každého nákupu, čo kúpime v obchode, ide do štátnej pokladnice že potom nám budú chýbať peniaze na dôchodky, a preto si budeme musieť požičať a túto pôžičku budú
BLUD č. 10) Za Fica sa postavilo 143 km diaľnic – pravdou je, že z dovoľte mi zasmiať sa;). Jediné, podotýkam jediné, čo Ficova vláda v riešení tohto veľkého problému 19% DPH. Z cigariet, alkoholu, benzínu a nafty ešte ďalšie spotrebné veľmi vysoké dane. Takže nie musieť za nás splatiť naše deti.“ Zažili ste to? Ja nie a určite nie ani vy. Práve toto Fico zásadne nerobí,
tých Ficom prezentovaných 143 km diaľnic, je len 38 km takých, ktoré Ficova vláda začala a aj dokon- urobila, bolo to, že zvýšila pôrodné na prvé tri deti. To má za následok, že mamičky v osadách sa pustili je pravda, ak niekto povie, že on do štátneho rozpočtu dane neplatí. A práve preto sa rozkrádanie lebo vie, že za takto povedanú krutú pravdu by ho ľudia radšej nemali, tak to nerobí. Preto opakujem
čila. Ostatných 105 km bolo rozostavaných už za predošlej vlády. Čo je však najhoršie, vláda stavala ešte s väčšou chuťou do rodenia. Ak toto niekto považuje za intenzívne riešenie „cigánskeho“ problé- dotýka každého jedného z nás. Ak by politici a ich komplici nerozkrádali to, čo sme sa my do rozpočtu - najväčšia chyba nie je to, že premiér Fico klame, ale to, že zatajuje dôležitú pravdu.
diaľnice za neuveriteľne predražené ceny, na čo opäť doplatíme my a naše deti a vnúčatá. mu, potom naozaj nerozumiem, o čom hovorí. poskladali, tak by napr. ceny v obchodoch mohli byť nižšie, lebo by sme sa toľko zlodejom nemuseli
skladať. Prípadne by sme mali vyššie výplaty, lebo by sme sa nemuseli toľko zlodejom skladať. Alebo BLUD č. 42) Pravičiari zrušia minimálnu mzdu – skôr presný
BLUD č. 11) Za Fica sa zvýšili dôchodky – je pravda, že dôchodky sa BLUD č. 21) SMER-áci nekradli, to len tí zlodeji z SNS a HZDS – :o). by bolo viac peňazí na zdravotníctvo, školstvo či pre nezamestnaných. opak je pravda. Napr. SaS chce po voľbách zaviesť tzv. Odvodový bonus, ktorý výrazne zvýši čistý prí-
počas Ficovej vlády zvýšili. Avšak zároveň pravda je aj to, že sa percentuálne zvýšili rovnako ako za pred- Ak za krádež považujeme všetky verejné obstarávania, pri ktorých Slovensko prerobilo, tak môžem s jem ľuďom aj s najnižšími mzdami. Pravicové strany sa poučili a v kľude môžeme povedať, že dnešná
chádzajúcich vlád. Čiže o nič viac, o nič menej. Čo mňa však zarazilo, bolo to, že ako prvé Ficova vláda pokojným svedomím povedať, že SMER-áci hrali v tomto športe 1. ligu s komplicmi z SNS a HZDS. Veď BLUD č. 31) A nech si ukradnú, veď čo to majú robiť zadarmo – po- pravica má v skutočnosti ďaleko viac sociálneho cítenia ako tí páni milionári zo SMER-u s miliónovými
dodatočne zvýšila dôchodky ľuďom s už vysokými dôchodkami, ktorým predošlá vláda zvyšovanie za- ako inak ako krádežou môžeme nazvať„súťaž“ na mýto, kde pod vedením ministra SMER-u boli vylú- litici majú veľmi dobré platy. Preto sa hrať na nejakú falošnú solidaritu s nimi vôbec nemá žiadny zmysel. hodinkami na rukách. Tí však vedia sociálne cítiacich veľmi dobre zahrať. To sa im musí uznať. (i)
na strane obyčajných ľudí
Kto koho volí ?
SMER Ako to vidím ja.
MOST-HÍD
SMK
Typický volič MOST-u je obdivovateľ Bélu Bugára, najpopulárnejšieho maďar-
ského politika na Slovensku. Na svoju stranu si získal umiernenú časť maďarskej menšiny a má nie práve malú
časť aj slovenských voličov. Most volia aj fanúškovia strany OKS, ktorej predstavitelia sú na ich kandidátke.

Typický volič SMK je volič maďarskej národnosti, ktorý sa cíti ohrozený zo strany väčšinovej
slovenskej spoločnosti. SMK je vlastne maďarská obdoba SNS.
Typický volič SMER-u sa rád necháva klamať ilúziou o budovaní sociálneho štátu a pritom vôbec nevenuje
pozornosť tomu, že je to len zastierací manéver ľudí s miliónovými hodinkami na rukách, na to aby mohli ľudí SDĽ Typický volič SDĽ je bývalý volič SMER-u, ktorý cíti rozpory v správaní sa predstaviteľov SMER-u
okradnúť o miliardy. Zastáva názor, že je našim právom robiť dlhy a žiť na úkor našich detí a vnúčat. Trpí priam s tradičnou ľavicovou politikou. Keďže je výrazne ľavicovo orientovaný, avšak nie natoľko, aby volil KSS, roz-
fanatickým zbožňovaním vodcu, čo sa prejavuje hlavne tým, že bez akejkoľvek snahy o overenie informácií, hodol sa pre podporu SDĽ.
prijíma všetky informácie, ktoré jeho vodca vysloví. Medzi voličmi SMER-u však existujú aj ľudia, ktorí takí nie
sú a sú sklamaní z nezodpovednej politiky vlády a mrzí ich, že svojou voľbou v roku 2006 vlastne zdĺžili svoje KSS Typický volič je bývalý komunista, ktorý sníva v návrat doby minulej.
deti a vnúčatá. Taktiež sú sklamaní z toho, že jediné dve strany, ktoré sú ochotné so SMER-om po voľbách
vládnuť, sú Slotova SNS a Mečiarove HZDS a to už viac nie sú ochotní tolerovať. Títo voliči opatrne prechádzajú
k iným politickým stranám, hlavne SaS a KDH, prípadne sa rozhodli, že voliť radšej vôbec nepôjdu.
ÚNIA Strana zložená z politikov, ktorí vystriedali v minulosti množstvo iných strán. Strana s mini-
málnou podporou verejnosti. Voliči tejto strany, by si vzhľadom na jej nízku podporu mali uvedomiť, že ich

SNS Typický volič SNS je človek, ktorého zaujímajú hlavne Maďari. Nezaujíma ho stav slovenskej eko-
nomiky, štátny dlh, počet nezamestnaných, vymožiteľnosť práva, stav zdravotníctva a podobné„nezmysly“.
hlas vlastne prepadne v prospech tých, ktorých vo vláde vidieť nechcú – Slotu, Fica a Mečiara.

Paliho kapurková Typický volič strany je recesista. Otázne je, že či by
Cíti sa neustále ohrozený Maďarmi, ktorých rovnako ako ich vodca vidí už s tankami prechádzať cez Dunaj. sme si mali robiť z politiky až takú srandu, že budeme spoločné peniaze vyhadzovať na recesie vtedy, keď ide
Vôbec pri tom nie je podstatné, že živého Maďara zväčša nikdy v živote ani nestretol, a ani nevidel. Veľká časť o budúcnosť naších detí. Voliči tejto strany, by si vzhľadom na jej nízku podporu mali uvedomiť, že ich hlas
bývalých voličov SNS sa však v týchto voľbách SNS rozhodlo otočiť chrbtom. Sú to hlavne tí, ktorí zistili, že vlastne prepadne v prospech tých, ktorých vo vláde vidieť nechcú – Slotu, Fica a Mečiara.
skutočným úmyslom Slotu nie je ochrana pred rozpínavosťou Maďarska, ale chuť sa v politike neskutočne,
ale naozaj neskutočne nabaliť. Ateisti prešli ku SMER-u, veriaci ku KDH, mladí k SaS. Špeciálnu skupinu tvoria Iné strany Voliči iných strán, ktorí sa obávajú zotrvania Slotu, Fica a Mečiara pri moci,
zástanci tvrdého postupu v riešení rómskej otázky, ktorí vidia, že SNS hoci bola vo vláde, za 4 roky ani len prs- by si vzhľadom na mizivú šancu postupu do parlamentu, mali uvedomiť, že ich hlas vlastne prepadne v
tom nepohla v prospech riešenia tohto problému. Vidia, že bilbordy SNS sú opäť len hrou ako, ktorej cieľom je prospech tých, ktorých vo vláde vidieť nechcú – v prospech Slotu, Fica a Mečiara.
dostať vodcu ku korytu. Títo od SNS húfne prechádzajú so svojou podporou ku Kotlebovi.

HZDS Strana nevoličov Samozrejme taká neexistuje, ale keďže nevoličov je viac
Nemá zmysel písať ďalej. Táto strana svoju parlamentnú púť už skončila. Podľa prieskumov ako prívržencov ktorejkoľvek strany, nevoliči sú vlastne vopred víťazmi volieb. Typický nevolič je človek, kto-
totiž už nemá žiadnu šancu sa do parlamentu dostať. Zbytky voličov prešli ku KDH a SMER-u. rý vidí, že žiadna z doterajších politických strán sa v skutočnosti nestará o potreby obyčajných ľudí. Zreteľne

SaS vidí, že politikom ide v prvom rade o svoj vlastný prospech a s ľuďmi narábajú ako s číslami, o ktoré javia zá-
Typický volič SaS je liberálneho zmýšľania. Na prvom mieste v hodnotovej orientácii strany je ujem len pred voľbami. Typický nevolič je zhnusený z tohto svojho poznania, a preto a priori odmieta chodiť
sloboda jednotlivca, avšak s patričnou mierou solidarity spoločnosti s jednotlivcom. Moderná strana no- voliť. Avšak tí ľudia z nevoličov, ktorí si uvedomujú dôsledky toho, čo by to znamenalo, ak by nám naďalej
vých tvárí, ktorej sa podarilo získať výraznú podporu verejnosti svojou bezprostrednosťou a systematickou vládli Slota, Fico a Mečiar, by si mali uvedomiť, že ak nepôjdu voliť, ich hlas vlastne prepadne v prospech
snahou riešiť problémy spoločnosti. Určite bude najväčším prekvapením týchto volieb. spomenutých pánov a Slovensko im naďalej nechajú v pazúroch. To bude mať za následok, že naše deti a

KDH Typický volič KDH je človek, ktorý svoju vieru v Boha prežíva intenzívnejšie ako zbytok spoloč-
nosti. Ďalej sú to ľudia, ktorí síce svoju vieru neprežívajú až tak intenzívne, ale veria, že KDH by malo ako
deti naších detí budú raz musieť splácať obrovské dlhy, ktoré táto trojica opať a napácha.

OBYČAJNÍ ĽUDIA A nakoniec sme tu ešte my. Poznáte nás z našich názo-
kresťanská strana byť zástancom čestnej politiky a preto ho volia. KDH prešlo v tomto volebnom období či- rov, ktoré na týchto miestach už dlho prezentujeme. Našim cieľom je zo Slovenska krok za krokom urobiť
astočným delením, keď odišla z neho skupina okolo Vladimíra Palka, to však jeho pozíciu vôbec neoslabilo. rozumný a ľudský štát. Štát, kde sa nebude pozerať na to, či je niečo pravicové či ľavicové, ale len na to, či je
Taktiež KDH vymenilo svojho nie práve populárneho lídra Hrušovského za Fígeľa, ktorý je pre mnohých ľudí niečo dobré alebo zlé. Vo voľbách kandidujeme na posledných 4 miestach kandidátky SaS (Sloboda a Soli-
práve stelesnením slušnosti v politike. darita). Je pravdou, že sme len štyria, ale veríme si a trúfame svojimi hlasmi presadiť podstatnú časť z nášho

SDKÚ programu. Najväčšiu časť našich fanúšikov tvorí skupina bývalých nevoličov, alebo ľudí, ktorí vzhľadom na
Typický volič SDKÚ je volič, ktorý oceňuje zásluhy SDKÚ pri návrate Slovenska z medzi- sklamanie po posledných voľbách, v týchto voľbách už voliť ani neplánovali ísť. Väčšinou svoje odhodlanie
národnej izolácie, v ktorej sme sa nachádzali v období mečiarizmu. Oceňuje ekonomické reformy, vstup nás v týchto voľbách podporiť, zdôvodňujete tým, že si nechcete zobrať na zodpovednosť, že kvôli tomu,
Slovenska do EÚ a naštartovanie ekonomického rastu. SDKÚ prešlo taktiež určitou očistou od ľudí, ktorých že voliť nepôjdete, by sa opäť k moci dostali ľudia, ktorí by Slovensko naďalej len bohapusto rozkrádali a
chúťky v politike neboli práve najčistejšie. Taktiež sa SDKÚ podarilo ukončiť dominanciu nepopulárneho zadlžovali na úkor našich detí a vnúčat. igor matovič
Dzurindu, ktorý v týchto voľbách už ani nekandiduje. Verím, že nech už volíte kohokoľvek, budete pri urne pamätať skôr na budúcnosť detí ako samých seba.

v sobotu 12. júna
rozhodneme
či našim deťom prichystáme
budúcnosť alebo
ČIERNU SVETLÚ
na strane obyčajných ľudí
Premiér Fico, chceme počuť pravdu !
Vaša pravá ruka, zakladajúci člen SMER-u, pán poslanec Hanzel, verejnos- Verejne sa vás preto pýtam:
Urobia to znova?
Naše deti zadĺžili ... urobia to znova
ti prezradil, ako a kto financoval SMER. Uviedol, že ste si na kampaň v 1) Vysvetlite, z čoho ste platili svoju volebnú kampaň v roku 2002, keď Slovensko nám rozkradli ... urobia to znova
roku 2002 neváhali zobrať od sponzorov stovky miliónov korún a ste na viac ako pol roka doslova s vašimi bilbordami oblepili Slovensko? Imunitu si nezrušili... urobia to znova
za to ste im ako oplatu sľúbili výnosné miesta a lukratívne štátne zákazky. 2) Vysvetlite, z čoho ste platili viac ako 100 megalománskych mítingov, Pod cenu rozpredali ... urobia to znova
Zároveň tvrdí, že ste úmyselne skresľovali účtovnú evidenciu tak, aby ktoré ste vtedy po Slovensku zorganizovali? Naše peniaze Grékom dali ... urobia to znova
sa tieto sponzorské prostriedky do účtovníctva SMER-u ani len nedostali. To 3) Z čoho ste platili to obrovské množstvo propagačných materiálov? Súdy mafiánom podriadili ... urobia to znova
sú také važné podozrenia zo spáchania závažných trestných činov, Podľa odhadov odborníkov ste len na tieto tri časti vašej volebnej kam-
že nie je ďalej možné, aby ste sa tvárili akoby sa nič nedialo. pane v roku 2002 minuli výrazne viac ako 250 miliónov korún! Ale vy ste
Diaľnicu sľúbili a nespravili ... urobia to znova
O tom, že nie je niečo v poriadku s vaším svedomím, svedčí aj to, že na daňovému úradu priznali, že na celú kampaň ste minuli len 10,6 milióna! Je Tatry miliardárom darovali ... urobia to znova
Hanzela ste ani len nepodali trestné oznámenie! Viete totiž, že ak by to taký obrovský rozdiel, že vás naozaj prosím - nehrajte sa na slepého Skládku v meste povolili ... urobia to znova
ste tak urobili, Hanzel by musel orgánom činným v trestnom konaní všetky a hluchého a poďte s pravdou von. Viem, že to bude pre vás ťažké, ale Výberové konania falšovali ... urobia to znova
dôkazy, ktoré má, predložiť. Toho sa však, vzhľadom na vaše správanie, ne- raz ste sa - ako hovorí Hanzel - upísali diablovi (svojím sponzorom) a jediná Na mýte sa nabalili ... urobia to znova
smierne bojíte, a preto len naťahujte čas a evidentne sa spoliehate na to, že cesta, ako z bludného kruhu von, je ľuďom povedať pravdu. Kým to nespra- Nemocnice nám porušili ... urobia to znova
po voľbách mu niekto ústa náležite zatvorí a na všetko sa zabudne. víte, nemáte morálne právo byť premiérom. igor matovič Ľuďom úspory znehodnotili ... urobia to znova
Bombu do batožiny vložili ... urobia to znova

Slota, Fico, Mečiar
Klamali nás vo dne, v noci.
Najdrahšie ponuky vyberali ... urobia to znova
Nástenkové tendre robili ... urobia to znova
Revíry kamarátom pridelili ... urobia to znova
Bratovi zákazky dohodili ... urobia to znova
Kamarátom miliardy dali ... urobia to znova
Ako je možné, že mu jeho klamstvá ľudia veria? Vysvetlenia sa núkajú dve. Potom existuje skupina ľudí, ktorá nie je nepríčetne Ficom zaslepená, Na sanitkách sa nabalili ... urobia to znova
Existujú ľudia, ktorí Fica bezhranične zbožňujú a tí chcú byť ním doslova kla- ale keďže nemá dostatok informácií, je odkázaná mu veriť. A práve toto Fico Podvedených podviedli ... urobia to znova
maní. Robí im dobre, ak povie čokoľvek, a ani náznakom nepozerajú na to, či veľmi rád opakovane a všade, kde sa len dá, zneužíva. Fico nie je hlúpy. Čo je Nezamestnaných zavrhli ... urobia to znova
je to pravda alebo lož. Môže ich klamať vo dne, v noci, vždy mu budú veriť. však veľmi nebezpečné je to, že svoju inteligenciu nevyužíva na osoh ľudí, Zo zdravím kšeftovali ... urobia to znova
Táto skupina jeho fanúšikov pozostáva hlavne z ľudí, ktorí sa mali dobre za ktorých vedie, ale na ich vedomú manipuláciu, zavádzanie a klamanie. Sociálne podniky vyrabovali ... urobia to znova
bývalého režimu a ktorým sa zrútil svet príchodom demokracie. Nekonečne im Z môjho pohľadu sú preto 4 roky Ficovej vlády jedným obrovským skla-
imponuje, ak je tu zrazu niekto taký ako oni. S červenou minulosťou. To, že Fico maním. Sklamaním z toho, že Fico sa ani za 4 roky nenaučil a ani sa nechcel
S pozemkami podvádzali ... urobia to znova
vládne, berú ako návrat k moci ich komunistických ideálov. Fandia mu, lebo im naučiť hovoriť ľuďom pravdu. Vyhovovalo mu, že je stále dosť takých ľudí, Kampaň za naše si robili ... urobia to znova
je odporný svet, kde človek môže slobodne myslieť, hovoriť a veriť v Boha. Tajne ktorí popri všetkých svojich povinnostiach nestíhajú ešte aj vyhľadávať infor- Na emisiách sa nabalili ... urobia to znova
dúfajú, že Fico postupne vráti Slovensko do čias minulých a opäť to budú oni, mácie, a tak pravdu hľadať. Vyhovovalo mu, že týchto ľudí môže so svojimi Matkám plné odvody neplatili ... urobia to znova
ktorí budú dôležití a nenahraditeľní. Preto mu uveria čokoľvek, aj najväčšiu lož. kumpánmi Slotom a Mečiarom opakovane klamať, klamať, klamať. Úplatky vyberali... urobia to znova
Na jeho obhajobu aj oni sami dokážu akúkoľvek lož podsúvať ako pravdu. Bezbožne klamať vo dne, v noci. igor matovič Neustále nás klamali ... urobia to znova
Do práce nechodili ... urobia to znova

Ako Fico sám seba usvedčil
Kým je niekto po jeho pravici, je človekom. Keď sa mu postaví čelom, už je zrazu zlodejom.
Ožrana v parlamente držali ... urobia to znova
Policajtke do p vynadali ... urobia to znova
Diaľnice strašne predražili ... urobia to znova
Sľuby nedodržali ... urobia to znova
(Tento článok píšem preto, lebo sa priamo dotýka obvinenia šéfa strany, na podporu verejnosti), zrazu neváha aj z doteraz čistej veci urobiť nehoráznu Nehospodárne nakladali ... urobia to znova
kandidátke ktorej kandidujeme vo voľbách. Nechcem, aby ste mali len jedno- zlodejinu. Neváha zrazu zo Sulíka urobiť zlodeja. Podvody na jachte robili ... urobia to znova
stranné informácie a chcem, aby ste sa ako obvykle mohli na problém pozrieť aj Premiér Fico, uvedomuješ si ty vlastne, že si sa vlastne usvedčil? Veď, ak S licenciami podvádzali ... urobia to znova
z druhej strany a podľa toho si urobiť úsudok). by bola pravda to, čo tvrdíš, tak to by znamenalo, že kým je niekto po tvojej Eurofondy tunelovali ... urobia to znova
Fico tvrdí, že Sulík je zlodej, lebo v júli 2006 zarobila jeho firma FaxCopy na pravici, dovtedy je človekom. Avšak v momente, ak sa ti postaví čelom, hneď
predaji pozemku nejaké milióny. Zlodej vraj preto, lebo 13 mesiacov pred- sa stáva zlodejom. (Aké charakterné!). Poviem to inak – ak by bolo pravdou Dotácie len svojim dávali ... urobia to znova
tým ten pozemok FaxCopy vo verejnej súťaži (zverejnenej v 4 celoštátnych to, čo tvrdíš, tak ty si ako premiér vedome kryl zlodeja. Špinavé peniaze vypierali ... urobia to znova
denníkoch a s 18 súťažiacimi) kúpila za najvyššiu cenu od firmy OLO, kde v Preto teraz máš len dve možnosti: Buď priznáš, že si bohapusto klamal Štátne podniky vyrabovali ... urobia to znova
tom čase Sulík šéfoval. (budeš za korunovaného klamára), alebo budeš opakovať svoje bludy (budeš 900 kamiónov dreva ukradli ... urobia to znova
Mňa zaujala jedna maličkosť: Ako je možné, že v tom istom mesiaci, za spolupáchateľa, lebo si kryl zlodeja). Osobne by som si na tvojom mieste Rodinám kšefty dohadzovali ... urobia to znova
kedy sa mal Sulík podľa Fica stať zlodejom (júl 2006), Fico Sulíka zamestnal vybral skôr tú prvú možnosť. igor matovič STV a Rozhlas zneužívali ... urobia to znova
vo svojej vláde ako poradcu ministra financií? Ako je to teda možné? Jedno- PS1. Na kandidátke SaS sme síce ako poslední štyria, ale napriek tomu sme si Pokútne zákazky prideľovali ... urobia to znova
ducho. Už vtedy Fico veľmi dobre vedel, že s predajom pozemku bolo všetko preverili, komu ideme podať ruku, aby sme vás nezatiahli niekam, kam by ste Kde sa dalo plytvali ... urobia to znova
v poriadku. Veď ako novopečený premiér si dával sakramentsky bacha (mal nechceli. Už vtedy som si prečítal vysvetlenie okolo predaja pozemku na stránke Dovolenky za štátne si robili... urobia to znova
k dispozícii všetky informácie) a zbytočne by si nebral do vlády ďalšieho zlo- www.sulik.sk, ktoré tam je už niekoľko rokov k dispozícii.
deja. Samozrejme, okrem tých megazlodejov, ktorých zobrať chcel a ktorých PS2. Verím, že vo voľbách sa dnešným skutočným megazlodejom všetci slušní
Peniaze na dôchodky minuli ... urobia to znova
veľmi dobre všetci poznáme. ľudia otočia chrbtom a zvolíme si vládu a hlavne premiéra, ktorý nebude koruno- ... a hlavne kradli, kradli a kradli
Fico však teraz, keď mu zateká do Titaniku (keď SMER dramaticky stráca vaným klamárom, nebude kryť zlodejov, a ktorého si hlavne budem môcť vážiť. Urobia to znova? Len, ak zostaneme 12. júna doma.

Je SNS kresťanská strana?
Ani len náhodou. Pár dôkazov, že SNS je presne pravý opak:
A dovolíme, aby sa zlodeji opäť k moci dostali.
Poďme všetci voliť, prosím. igor matovič

1) Neúcta k predstaviteľom cirkvi – žiaden skutočný kresťan viem niečo na „Cigánov“. Títo ľudia by sa mali zamyslieť v prvom rade nad
neuráža svätých. Slota oplzlo verejne nazval sv. Štefana šašom na koni. tým, čo urobil Slota na riešenie„cigánskeho“ problému počas 4 rokov vo vlá-
2) Konanie v rozpore s Desatorom – žiaden skutočný kresťan de. Ak budú chcieť poznať pravdu, tak zistia, že neurobil vôbec, ale vôbec nič
nevystupuje priamo proti Desatoru. Slota verejne vyhlasuje, že je správne a teraz chce len opakovane ľudí nachytať.
zabíjať ľudí, čím verejne koná v rozpore s 5-tym Božím prikázaním. Vyhlasuje A mnohé iné, že ani táto stránka by nestačila na ich vymenovanie.
totiž, že je za zavedenie trestu smrti, hoci veľmi dobre vie, že to vzhľadom Osobne považujem Slotu za najlepšie stelesnenie farizeja, ale v žiadnom
na členstvo v EÚ v žiadnom prípade nie je na Slovensku možné. Preto to prípade nie za človeka, ktorý je najväčším kresťanom na Slovensku – ako sa
považujem len za snahu získať na svoju stranu ľudí, ktorí nemajú dostatok sám veľmi rád prezentuje. Za jeho konaním nevidím nič iné, ako len snahu
informácií, t.j. za vedomú manipuláciu. oklamať ľudí či doslova zblbnúť ľudí – za jediným účelom, aby sa mohol opäť
3) Verejné šírenie nenávisti – predstavitelia SNS verejne opako- dostať ku korytu a aby opäť mohol luxusne žiť na náš úkor a v politike sa
vane a s úmyslom vlastného prospechu šíria nenávisť voči ostatným ľuďom. neskutočne, neskutočne nabaliť. igor matovič
Je to v priamom rozpore s hlavným Božím prikázaním„Miluj blížneho svojho PS. Tento krátky článok som napísal preto, lebo mi je ľúto ľudí, ktorí z nevedo-
ako seba samého“. Samozrejme, že ľuďom tým veľakrát hladí brušká, ak po- mosti Slotovu SNS volili, preto že si mysleli, že SNS je kresťanská strana.
na strane obyčajných ľudí
Jedno auto im nestačilo
Osamelej matke so synom, ktorá rozvážala tieto noviny, tiež auto podpálili.
Igor Matovič, Mgr.
Mám 37 rokov a som z Trnavy. Od 1999 roku som ženatý s mojou
východniarkou Pavlínkou. Máme 4-ročnú Rebeku a ročnú Klárku.
Jedno auto s týmito novinami, ktoré nám minulý týž-
Nedokázal som sa už viac len
deň podpálili, vagabundom nestačilo. Ich nenávisť voči
tak nezaujato prizerať, ako
pravde je tak silná, že podpálili aj auto ďalšie. Podpálili
nám politici rozkrádajú
auto žene, ktorá naše noviny rozvážala kolportérom. Hoci
naše spoločné bohatstvo
to bolo auto staršie, aj tak osamelá matka so synom prišli
o svoj malý rodinný poklad. Auto proti podpáleniu nema- a zadlžujú naše deti.
li ani poistené. Strach z otvárania očí klamaným ľuďom a Aj preto je mojou prioritou
strach o svoje korytá je zdá sa veľmi mocný pán. boj proti korupcii a zastavenie
Neviem si ani len predstaviť, čo by nasledovalo, ak zadlžovania Slovenska.
by voľby boli neskôr. Ľudia sa nám v strachu o svoje ži- Vždy budem nebojácne stáť
voty a skromný majetok odhlasujú z rozvozov a študenti na strane obyčajných ľudí.
z roznosov do schránok. Hovoria o agresívnych ľuďoch,
ktorí keď zbadajú, že roznášajú tieto naše noviny, im
Erika Jurinová, Ing.
Mám 38 rokov a som z Nižnej na Orave. Snažím sa byť dobrou
oplzlo nadávajú, zabuchujú vchodové dvere pred nosom matkou Lucke, Zuzke, Katke a oporou manželovi Pavlovi.
či spolubývajúcim ich hneď zo schránok vyťahujú. (i) Toto Daewoo Tico zholelo len preto, lebo niekomu sa nepáči čo píšeme.
Politici si matky nevážia.
Majú síce plno rečí o našej

Slovensko si nedáme !
Vrcholne mi maďarský premiér Orbán lezie na nervy.
Myslí si, že je Boh na Zemi. Ako inak mám chápať
opoziční lídri (okrem maďarských, samozrejme) sú dnes už dosta-
točne správaním Maďarska a Orbána vytočení. Už si viac nedajú po
dôležitej úlohe v spoločnosti,
ale podporu veľmi slabo cítiť.
Preto je mojou prioritou
vytvárať ženám také
podmienky na život, aby mali
jednoznačnú provokáciu so zákonom o dvojakom hlavách skákať a robiť zo seba malých chlapcov a malé devy. chuť priviesť na svet svoje deti

Hálo, pán Orbán!
občianstve? Ako inak mám chápať primitívne reči o a nemuseli kalkulovať,
Trianone? Čo tým sleduje? Pokašľali ste si to. Slovensko či s deťmi dokážu vyžiť.
Vari si len nemyslel, že sa z jeho veľkomaďarských
rečí všetci pokakáme? Nestalo sa. Teším sa z toho, ako
sa zomklo proti vám. Kvôli svojej arogancii ste tu stratili svojich pri-
ateľov, zostal vám len Czáky s Durayom. Nepočítajte s tým, že bude Martin Fecko, Ing.
sa teraz dokázali viac-menej zhodnúť všetky sloven- viac niekto obhajovať vaše kroky. Už nebude. Mám 47 rokov a som z Prešova. S manželkou Máriou máme 2 deti –
ské strany a hlavne opozícia. Či je to KDH, SaS alebo Hrubo ste porušili zmluvu o Gabčíkove, ignorovali ste nás s kra- Michala a Katarínu. V celom svojom živote sa riadim heslom:
SDKÚ, všetci Orbánové snahy a činy hlasne odsúdili. janským zákonom a teraz ste nás opľuli s dvojakým občianstvom. „Nie je dôležité kto si,
Som tomu o to radšej, lebo konečne nahlas bránia ale aký si a koľkým ľuďom
Slovensko tí, od koho sme to právom očakávali. Slovensko si nedáme! Chcem na tomto mieste ubez- v živote pomôžeš.“
Skončili časy úslužnej politiky a úsmevov, ktorými sa pečiť každého občana Slovenskej republiky, že sme rovnako schopní Budem bojovať za to, aby
snažila doteraz opozícia maďarský problém riešiť. brániť záujmy Slovenska pred rozpínavosťou veľkomaďarských chú- sa bohatstvo nášho národa
Som naozaj rád, lebo vážne mi bolo až smiešne ako ťok a vôbec nepotrebujeme k tomu Slotu či Fica, ktorým padlo toto rozdeľovalo spravodlivo
nejaký primitív Slota tu bol za najväčšieho Slováka. napätie veľmi vhod. Už zrazu nikto nehovorí o ich 4-ročných rabovač- všetkým a boli vytvorené
Človek, ktorý ani len nepozná autora hymny a komolí kách Slovenska, lebo teraz sa pasujú za jeho záchrancov. Nedajme sa také podmienky, aby ďalšie
jej slová. Dnes vidím, že svitá na lepšie časy - všetci oklamať. Slovensko si ochránime aj bez nich! igor matovič generácie mali zabezpečený
dôstojný domov na Slovensku.

NEZABUDNITE Ak nám dôverujete a chcete nás podporiť, potom na volebnom lístku č. 5
strany SLOBODA a SOLIDARITA (SaS) zakrúžkujte 4 posledných ľudí.
Jozef Viskupič, Mgr.
Som 34 ročný Trnavčan. S manželkou Romankou máme 8-mesačného

Pýtate sa: Ako vám môžeme pomôcť ?
Vieme ako. Ale v prvom ráde vám chceme poďakovať. Sú to vaši priatelia a známi. Ľudia, ktorí buď tápu a nevedia, koho voliť,
synčeka Viliama. Moje motto: Nebáť sa a nekradnúť. (T.G.Masaryk)
Politikov si volíme, aby nás
zastupovali, starali sa o naše
Naozaj, veľmi, veľmi úprimne ďakujeme za všetky maily, alebo ľudia, ktorí voliť ani len nechcú ísť. V týchto voľbách práve títo ľudia dobro a rozumne hospodárili.
smsky, odkazy a ponúknutú pomoc. Robí to tak dobre voľby rozhodnú. Skúste s nimi, prosím, prehodiť pár slov a vysvetliť im, že Miesto toho sme svedkami
na duši. Veľmi pomôže, ak nám príde mail, kde na konci ich hlas môže voľby rozhodnúť, a preto nie je správne, aby zostali v deň nekonečných rozkrádačiek
píšete, že vaša 97-ročná babička sa za nás modlí. Veľmi volieb doma. Skúste im vysvetliť, že v týchto voľbách nejde o fazuľky, ale toho, čo patrí nám všetkým.
poteší, ak nám napíšete, že máte 3 malé deti a žijete veľ- doslova o budúcnosť našich detí a vnúčat. Bez akéhokoľvek zveličovania. Máme len dve možnosti -
mi skromne, a napriek tomu sa chcete o to málo s nami Ak sa nám podarí k voľbám priviesť našich priateľov, šanca, že naďalej to tolerovať alebo
podeliť a nejako nám pomôcť. Ľudia dobrí, ďakujeme. nejaký Slota bude „spravodlivo“ rozdeľovať 400 miliárd z eurofondov, sa tomu postaviť zoči-voči.
Vieme však, čím nám môže pomôcť každý jeden z vás. bude veľmi malá. A my už ďalšie rozkrádačky politikom nedovolíme. (i) Moja voľba je jasná. Zoči-voči.
Kontakty: e-mail: kontakt@obycajniludia.sk
www:
sms:
www.obycajniludia.sk
0907 750 558 Dôverujete nám ? Chcete nás voliť ?
Ako viete, pôvodne sme chceli ísť do volieb samostatne. Keďže v Má zmysel nás teraz voliť? Ak nám dôverujete, tak určite má. Napriek
týchto voľbách pôjde o každý jeden hlas, nakoniec sme sa rozhodli tomu, že sme na posledných 4 miestach, ak dostaneme od vás aspoň 6
neriskovať. Nedokázali by sme si zobrať na zodpovednosť, že by sme tisíc krúžkov, už sa na poradie na kandidátke neprihliada. Veríme, že s
získali napr. 3% hlasov, a keďže by ich nebolo 5%, tak by prepadli v Božou pomocou nakoniec získame hlasov výrazne viac. Takže, nemusíte
prospech takého Slotu, Mečiara, Fica či Duraya. mať obavy, že nás zakrúžkujete a nakoniec nič z toho. SaS sa do parla-
Prijali sme však ponuku Richarda Sulíka zo strany SaS (Sloboda a So- mentu dostane, a ak nás podporíte svojimi 4 krúžkami, tak aj my s nimi.
lidarita), aby sme kandidovali na ich kandidátke. Ponúkol nám miesto v My zase na výmenu sľubujeme, že vás nesklameme.
popredí kandidátky, ale my sme si nakoniec zvolili tie štyri úplne posledné Preto, ak sú vám naše názory blízke a dôverujete nám, prosíme
miesta (147,148,149,150). Máme totiž radi zaslúžené veci, a takto na po- o vašu podporu. V týchto voľbách bude totiž rozhodovať naozaj každý
sledných miestach vieme, že nezískame ani jeden hlas len tak náhodou. jeden hlas. Rozhodovať o tom, či si necháme Slovensko úplne rozkrad-
So stranou SaS (Sloboda a Solidarita) sme sa dohodli, že budeme síce núť a naveky zadĺžiť naše deti a vnúčatá, alebo si zo Slovenska urobíme
na ich kandidátke, ale budeme mať aj náš vlastný program. Samozrejme, rozumný a ľudský štát. Ak nám dôverujete, vo voľbách krúžkujte
podporíme aj dobré a pre Slovensko prospešné návrhy z programov iných 4 posledných ľudí na kandidátke č. 5 strany SaS (Sloboda a
strán. Napr. z programu strany SaS nepodporujeme zo 130 (pôvodne 120) Solidarita). Svojím krúžkom podporíte ľudí, postoje a myšlienky nezá-
návrhov len pár, pri ktorých sa naše postoje rozchádzajú. Ostatné budeme vislého občianskeho hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA. Ďakujeme. Spravíme nao-
podporovať tak intenzívne, akoby boli naše vlastné. zaj všetko preto, aby sme vás nesklamali. igor, erika, martin, jozef