BULAN SABIT MERAH MALAYSIA CABANG TANJONG MALIM / SLIM RIVER BORANG PENYERTAAN UNIT KANAK-KANAK KEM

DWI TAHUNAN BAGI TAHUN 2008

1. 2.

NAMA SEKOLAH: ALAMAT SEKOLAH:

POSKOD 3. TELEFON SEKOLAH:

BANDAR

4.

NOMBOR UNIT: PK(Y)

5.

NAMA GURU PENGINRING: 5.1 NO. K/P:

6.

NAMA KETUA KONTIJEN (GURU ): 6.1 NO. K/P: 6.2 ALAMAT:

POSKOD

BANDAR

COP SEKOLAH

*borang ini boleh dicetak semula.

BORANG PENYERTAAN KEM DWI TAHUNAN BAGI TAHUN 2008 KAWAD KAKI, MALAM KEBUDAYAAN & LARIAN BERHALANG

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NAMA

NO KAD PENGENALAN

ACARA UJIAN BERTULIS BIL 1. 2. ACARA LISAN BIL 1. 2. ACARA UJIAN BERPASUKAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. NAMA NO KAD PENGENALAN NAMA NO KAD PENGENALAN NAMA NO KAD PENGENALAN

ACARA BANDAGING RELAY BIL 1. 2. NAMA NO KAD PENGENALAN

3. 4. 5. 6.

ACARA MELUKIS POSTER & DEKLAMASI SAJAK BIL 1. 2. NAMA ACARA Deklamasi sajak. Melukis poster. NO KAD PENGENALAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful