Launcher.Login.InfoText.Caption LOG PÅ Launcher.Login.InfoText.Text Log på med din eksisterende ubi.

com-konto. Hvis du ikke allerede har en ubi.com-konto, skal du oprette en. Launcher.Login.Register.Caption Har du endnu ikke en ubi.com-konto? Launcher.Login.Register.Text Registrer nu, og få 10 Uplay Units, som du kan b ruge på en belønning efter eget valg! Launcher.Login.Register.TextNoUplay Registrer nu for at oprette din egen ubi .com-konto. Launcher.Login.Register.Button Registrer nu Launcher.Login.Login.Caption Er du allerede ubi.com-bruger? Launcher.Login.Login.RememberMe Husk mig Launcher.Login.Login.LostPassword Glemt adgangskoden? Launcher.Login.LoggingInCaption LOGGER PÅ ... Launcher.Login.Username Brugernavn Launcher.Login.Password Adgangskode Launcher.Login.UsernameError Indtast et gyldigt brugernavn Launcher.Login.UsernameErrorCaption Fejl i brugernavn Launcher.Login.PasswordError Indtast en gyldig adgangskode Launcher.Login.PasswordErrorCaption Fejl i adgangskode Launcher.Login.LogInFailed Forkert brugernavn eller adgangskode. Launcher.Login.LogInFailedCaption Fejl under logon Launcher.Login.HelloThere Hej Launcher.Login.LostPasswordMessage Du bliver nu omdirigeret til et websted, hvor du kan få hjælp til at gendanne din adgangskode. Launcher.CreateAccount.Info Når du har oprettet din konto, kan du fortsætte med at spille dette spil. Launcher.CreateAccount.Caption REGISTRER Launcher.CreateAccount.Text Du skal bruge en ubi.com-konto til at spille spi llet. Brug en gyldig e-mail-adresse og legitimationsoplysninger. Launcher.CreateAccount.LogIn Tilbage til logon Launcher.CreateAccount.Username Brugernavn Launcher.CreateAccount.Email E-mail Launcher.CreateAccount.Password Adgangskode Launcher.CreateAccount.ExclusiveUbisoft Send mig oplysninger om eksklusivt indho ld og tilbud på Ubisofts titler Launcher.CreateAccount.ExclusivePartners Send mig oplysninger om eksklusi vt indhold fra Ubisofts partnere Launcher.CreateAccount.DateOfBirth FØDSELSDATO Launcher.CreateAccount.Country LAND Launcher.CreateAccount.Submit Send Launcher.CreateAccount.Cancel Annuller Launcher.CreateAccount.More MERE ... Launcher.CreateAccount.UsernameWrongFormat Der er et problem med det bruger navn, du har angivet. Reglerne for oprettelse af et gyldigt brugernavn er: Bruge rnavne må indeholde bogstaver, understregningstegn, punktummer og bindestreger, skal bestå af mindst 3 tegn og skal starte med et bogstav. Launcher.CreateAccount.PasswordRequired Adgangskoden mangler. Angiv alle obligat oriske oplysninger. Launcher.CreateAccount.PasswordWrongFormat Der er et problem med den angivn e adgangskode. Reglerne for oprettelse af en gyldig adgangskode er: Adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn, kan indeholde bogstaver og tal og skal indeholde m indst ét af hver. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoder. Dit brugernavn må ikke være en del af adgangskoden. Launcher.CreateAccount.EmailWrongFormat Der er et problem med den e-mail-adresse , du har angivet. Kontroller e-mail-adressen, og prøv igen. Launcher.CreateAccount.DateOfBirthRequired Fødselsdatoen mangler. Angiv all e obligatoriske oplysninger. Launcher.CreateAccount.UserUnder18 Der er i øjeblikket en aldersgrænse for ubi.com-konti i dit land, og vi kan derfor ikke oprette en ubi.com-konto for dig på nuværende tidspunkt. Besøg www.ubi.com for at oprette din konto.

Launcher.CreateAccount.CountryRequired Landet mangler. Angiv alle obligatoriske oplysninger. Launcher.CreateAccount.PasswordWithinUsername Der er et problem med den angivn e adgangskode. Reglerne for oprettelse af en gyldig adgangskode er: Adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn, kan indeholde bogstaver og tal og skal indeholde m indst ét af hver. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoder. Dit brugernavn må ikke være en del af adgangskoden. Launcher.CreateAccount.UsernameNotAvailable Det indtastede brugernavn er ikk e ledigt. Prøv med et andet brugernavn. Launcher.CreateAccount.UseOfRestrictedWord Brugernavnet indeholder et forbu dt ord. Prøv med et andet brugernavn. Launcher.CreateAccount.EmailNotAvailable Denne e-mail-adresse benyttes al lerede af en anden ubi.com-konto. Af hensyn til din sikkerhed er dette ikke till adt. Vil du fortsætte til logonskærmen? Launcher.CreateAccount.EmailRequired E-mail-adressen mangler. Angiv alle obli gatoriske oplysninger. Launcher.CreateAccount.UsernameRequired Brugernavnet mangler. Angiv alle obligat oriske oplysninger. Launcher.CreateAccount.PasswordMismatch Adgangskoderne er ikke ens! Launcher.CreateAccount.Failed Kontoen kunne ikke oprettes på grund af en ukend t årsag. Prøv igen. Launcher.CreateAccount.PleaseWait0 Vent, behandler Launcher.CreateAccount.PleaseWait1 Vent, behandler . Launcher.CreateAccount.PleaseWait2 Vent, behandler .. Launcher.CreateAccount.PleaseWait3 Vent, behandler ... Launcher.CreateAccount.Month1 Jan Launcher.CreateAccount.Month2 Feb Launcher.CreateAccount.Month3 Mar Launcher.CreateAccount.Month4 Apr Launcher.CreateAccount.Month5 Maj Launcher.CreateAccount.Month6 Jun Launcher.CreateAccount.Month7 Jul Launcher.CreateAccount.Month8 Aug Launcher.CreateAccount.Month9 Sep Launcher.CreateAccount.Month10 Okt Launcher.CreateAccount.Month11 Nov Launcher.CreateAccount.Month12 Dec Launcher.CreateAccount.DropDownDefault.Day dd Launcher.CreateAccount.DropDownDefault.Month mm Launcher.CreateAccount.DropDownDefault.Year åååå Launcher.CreateAccount.DropDownDefault.Country Land Launcher.CreateAccount.Under18Message Du har angivet, at du er under 18 år, og din konto kan derfor kun oprettes på Ubisoft-webstedet. Du bliver nu omdirigere t til den webbaserede kontooprettelse. Launcher.Settings.Apply Ansøg Launcher.ToS.FailedTryAgain Vilkår for brug kunne ikke hentes. Prøv igen. Launcher.ToS.Accept Accepter Launcher.ToS.Decline Afvis Launcher.ToS.Title Vilkår for brug Launcher.ToS.PleaseWait Vent et øjeblik ... Launcher.ToS.AcceptCheckBoxInfo Jeg accepterer disse Vilkår for brug for at opre tte min ubi.com-konto. Marker dette afkrydsningsfelt for at angive, at du har læ st og forstået vilkårene for anvendelse. Launcher.ToS.AcceptCheckBoxInfo.France J'accepte que mes informations personnel les soient conservées dans les fichiers d'Ubisoft et transmises aux filiales d'U bisoft Entertainment (cochez la case pour continuer). Vous disposez d’un droit d ’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous con cernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée). Pour tout e demande, adressez-vous à enregistrement@ubisoft.fr. Launcher.ToS.AcceptError Du skal acceptere Vilkår for brug for at fortsæt

te. Launcher.ToS.AcceptErrorCaption Vilkår for brug Launcher.ToS.LogIn Tilbage til logon Launcher.WelcomePage.InfoText.Caption REGISTRERINGEN ER FULDFØRT Launcher.WelcomePage.InfoText.Text Din ubi.com-konto er oprettet. Launcher.WelcomePage.UplayText.Caption Tillykke, du har nu din egen ubi.com-kon to! Launcher.WelcomePage.UplayText.Text Du har lige tjent 10 Uplay Units, som du kan bruge på enestående belønninger i spillet. Din konto giver dig fordelene ve d tilmelding på webstedet samt gratis eksklusivt indhold i spillet, din egen pro fil og meget mere, efterhånden som Uplay-fællesskabet vokser. Tak, fordi du spil ler hos os! Launcher.WelcomePage.UplayText.TextNoUplay Du kan nu:\nSpille spillet!\nFå glæde af eksklusive tilbud i butikken.\nDeltage i fællesskabets forummer.\nOg me get mere. Besøg www.ubi.com Launcher.WelcomePage.ReturnButton Tilbage til logon Launcher.EnterCdKeyPage.Caption REGISTRER PRODUKT Launcher.EnterCdKeyPage.Text Indtast den produktnøgle, der blev leveret med s pillet. Bemærk, at dette kæder spillet til denne konto. Launcher.EnterCdKeyPage.Submit OK Launcher.EnterCdKeyPage.MassgateDown Serverundersystemet er nede. Prøv igen s enere. Launcher.EnterCdKeyPage.Banned Denne cd-nøgle er spærret. Launcher.EnterCdKeyPage.Incorrect Cd-nøglen er forkert. Launcher.EnterCdKeyPage.Used Cd-nøglen er allerede blevet benyttet. Launcher.EnterCdKeyPage.WrongProduct Cd-nøglen er til et andet produkt. Konta kt kundesupport. Launcher.EnterCdKeyPage.BuyCdKey Klik her for at købe en nøgle online. Launcher.PatchPage.UpdatingLauncher OPDATERER LAUNCHER ... Launcher.PatchPage.Speed Downloader med __REPLACE__ Kb/s Launcher.PatchPage.Eta Forventet ankomst: __REPLACE_HOURS__t __REPLACE_MINUTES_ _m Launcher.Suggestions.Title1 Dette brugernavn er ikke tilgængeligt. Launcher.Suggestions.Title2 Vil du benytte et af disse? Launcher.LaunchingPage.Launching Starter ... Launcher.LaunchingPage.LoggingIn Logger på ... Launcher.LaunchingPage.GameRunningTitle Spil startet ... Launcher.LaunchingPage.SavegameSyncTitle Synkroniserer gemte spil ... Launcher.LaunchingPage.Countdown Dit spil starter om __REPLACE__ sekunder ... Launcher.LaunchingPage.CountdownOneSec Dit spil starter om 1 sekund ... Launcher.LaunchingPage.GameRunning Du må ikke lukke Ubisoft Game Launcher, mens spillet kører. Launcher.LaunchingPage.Logout Log ud Launcher.LaunchingPage.Playnow Spil nu! Launcher.Savegames.Uploading Ubisoft Game Launcher lukkes, når du er færdig . .. Launcher.Savegames.ETA Anslået resterende tid __REPLACE_MINUTES__ min __REPLACE _SECONDS__ sek Launcher.Savegames.Downloading Spillet starter, når processen er færdig ... Launcher.Savegames.DisableQuestion Vil du deaktivere lagring af gemte spil online? Launcher.Savegames.EnableQuestion Vil du aktivere lagring af gemte spil on line? Launcher.Savegames.DisableCaption Gemte spil-indstillinger Launcher.Savegames.Notice Ændringen træder i kraft, når du genstarter Ubis oft Game Launcher. Launcher.ErrorStrings.UpdateRequired Der er kommet en opdatering til dette sp il. Du skal installere opdateringen for at køre spillet. Tryk på OK for at gå ti l spillets webside, hvor du kan downloade programrettelsen.

Launcher.ErrorStrings.UpdateRequired_caption Opdatering nødvendig Launcher.ErrorStrings.AccountSharedYou Din konto er i brug i øjeblikket. Du kan kun spille fra ét sted ad gangen. Launcher.ErrorStrings.AccountSharedNotYou Din konto spiller fra en anden c omputer. Du kan spille, men den anden spilsession er blevet afbrudt. Launcher.ErrorStrings.AccountSharedDisconnect Din forbindelse er blevet afbrud t, fordi kontoen blev logget på fra en anden computer. Launcher.ErrorStrings.SavegameUploadFail Spillet kunne ikke gemmes online . Launcher.ErrorStrings.SavegameDownloadFail Gemte spil kunne ikke downloades . Launhcer.ErrorStrings.AccountServerDown Det var ikke muligt at kommunikere med k ontoserveren. Prøv igen senere. Launcher.ErrorStrings.GenericError Fejlkode __REPLACE__. Launcher.ErrorStrings.FailedToConnect Du skal have forbindelse til internettet for at spille dette spil. Der kunne ikke oprettes forbindelse til Ubisofts mast erservere. Kontroller, at din internetforbindelse fungerer, og prøv igen. Launcher.ErrorStrings.FailedToConnectTriedProxy Du skal have forbindelse til int ernettet for at spille dette spil. Der kunne ikke oprettes forbindelse til Ubiso fts masterservere (vis proxyen __REPLACEME__). Kontroller, at din internetforbin delse fungerer, og prøv igen. Launcher.Installer.UninstallWarning Er du sikker på, at du vil fjerne Ubisof t Game Launcher? Hvis du gør dette, skal alle installerede spil, der benytter de t, installeres igen, og alle gemte spil for alle spil skal synkroniseres igen. G emte spil går ikke tabt. Launcher.Installer.BroadcastFailed Systemstierne kunne ikke opdateres. Hvis spillet ikke starter, skal du genstarte Windows og prøve igen. Launcher.CreateAccount.ConfirmPassword Bekræft adgangskode Launcher.StartupPage.Connecting Opretter forbindelse … Launcher.ErrorStrings.MultipleInstance Du skal lukke alle Ubisoft Game Launcher , før du åbner et nyt. Game.LostConnection.ReloadCheckpoint Forsøger at genoprette netværksforbindel se. Dit seneste kontrolpunkt vil blive indlæst, når forbindelsen er genoprettet. Game.LostConnection.ReloadSavegame Forsøger at genoprette netværksforbindel se. Dit senest gemte spil vil blive indlæst, når forbindelsen er genoprettet. Game.LostConnection.Resume Forsøger at genoprette netværksforbindelsen. Spi llet fortsætter, når forbindelsen er genoprettet. Vent et øjeblik. Game.LostConnection.AccountSharing Du kan ikke fortsætte spillet, da du (el ler en anden, der bruger din ubi.com-konto) spiller på en anden computer. Game.SaveGame.Conflict.Detected Et synkroniseringsproblem mellem to gemte spil b lev opdaget. Game.SaveGame.AutoResolution.KeptLocalSavegame Et synkroniseringsproblem blev l øst ved at beholde det spil, der sidst blev gemt på denne computer. Game.SaveGame.AutoResolution.KeptLastDownloaded Et synkroniseringsproblem blev l øst ved at beholde det gemte spil, der sidst blev downloadet. Game.SaveGame.AutoResolution.Keptboth Et synkroniseringsproblem blev løst ved at beholde alle gemte spil. Game.SaveGame.Conflict.PleaseChoose Vælg det gemte spil, du ønsker at behold e. Game.SaveGame.Conflict.KeepOnlyDownloaded Behold det downloadede gemte spi l. Game.SaveGame.Conflict.KeepOnlyLocal Behold det gemte spil, der blev oprettet på denne computer. Game.SaveGame.Conflict.KeepBoth Behold begge gemte spil. Launcher.ErrorStrings.SavegameUploadFailEx Det gemte spil kunne ikke gemmes online. Det gemte spil er ikke gået tabt og bliver uploadet næste gang. Launcher.CreateAccount.DateOfBirthInvalidDate Fødselsdatoen er ugyldig. Game.LostConnection.ResumeAutoSaved Dit spil bliver gemt automatisk. Status går ikke tabt. Game.LostConnection.ResumeLastCheckpoint Hvis der ikke kan oprettes forbi

ndelse igen, kan du fortsætte fra det seneste kontrolpunkt eller gemme spillet. Game.LostConnection.ResumeLastSavegame Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, kan du fortsætte fra det seneste gemte spil. Game.LostConnection.ResumeManualSaveFromOptionsMenu Gå til indstillingsmenue n for at gemme spillet. Status går ikke tabt. Game.LostConnection.ResumeManualSaveFromMenu Gå til menuen for at gemme spill et. Status går ikke tabt. Game.Startup.AwaitingFirstOsiConnection Opretter netværksforbindelse. Vent et øj eblik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful