You are on page 1of 7

KennisKwadraat

Authentiek Werken en Managen

Summercourse, 26/27 augustus 2010, Veenhuizen

www.kenniskwadraat.nl
Programma Summercourse Authentiek Werken en Managen

Inleiding

Op 26 en 27 augustus 2010 heeft KennisKwadraat een b(r)roeiende tweedaagse sum-


mercourse gepland in Veenhuizen, met daarin de highlights van onze masterclasses.

Gedurende de twee dagen krijgt u in deze speciale Summercourse een beeld van Authen-
tiek Werken en Managen en de wijze waarop u dat meer kunt doen. De Summercourse
bevat verschillende over uiteenlopende onderwerpen als:

- Inspireren
- Strategieontwikkeling
- Communiceren
- Kennismanagement
- Binden en Boeien

Zoals u van KennisKwadraat gewend bent bevat het programma een combinatie van in-
spiratie en veldwerk. De interactieve presentaties bevatten oefeningen. Gedurende de
twee dagen krijgt u een beeld van Authentiek Werken en Managen en de wijze waarop u
dat kunt toepassen in uw eigen omgeving. In deze brochure treft u het uitgebreide pro-
gramma aan.

Minimaal 12 en maximaal 16 personen kunnen deze zomer deelnemen aan onze Sum-
mercourse.

Prijs
De toegangsprijs voor de Summercourse bedraagt €1.250, exclusief €295 voor overnach-
ting, catering, boevenbus, etc.

Bij meenemen van een boek met een verhaal ontvangt u €250 korting, dus dan betaalt u
€1.000 plus €295 = €1.295

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Locaties
De Summercourse vindt plaats in:

- Veenhuizen (Coco Maria en Bitter & Zoet) en


- Bakkeveen (Nieuw Allardsoog)

Inschrijving
U kunt zich voor onze Summercourse inschrijven door een e-mail te sturen naar in-
fo@kenniskwadraat.nl. U krijgt van ons vrijwel direct een ontvangstbevestiging terug
gemaild.

Begin augustus 2010 krijgt u van ons een definitieve bevestiging met de allerlaatste in-
formatie.

www.kenniskwadraat.nl 2
Programma Summercourse Authentiek Werken en Managen

Voorwerk
Denk na over een boek dat u of uw werk sterk heeft beïnvloed en waarom? Neem het
boek mee.

Dag 1: donderdag 26 augustus

09.30 uur
Welkom en ontvangst in inloopatelier Coco Maria met koffie en iets lekkers

Inloopatelier Coco Maria (www.cocomaria.nl)

Hein en Jittie Moes zijn doeners eerste klas. Ze hebben het Inloopatelier Coco Maria opgericht, in boerderij De
Stoomhoeve, tegenover het voormalige Derde Gesticht te Veenhuizen. Hein Moes, ontwerper en vormgever,
heeft naast het restaureren van de boerderij en het inrichten van het koetshuis, een aantal bijzondere kasten
ontwikkeld. Jittie Moes vult de kasten met bijzondere spullen zoals beelden, Mariakaarsen, servies uit Mexico,
bloemenkaarten uit Engeland en wolviltkabouters. De bijeenkomst vindt plaats in het Atelier aan tafels van
eigen ontwerp, beelden en nog veel meer… Mocht u sommige spullen zo mooi vinden dat u ze wilt kopen, dan
valt daar uiteraard over te praten…

10.00 uur
Start door Jan Willem Wolff (www.janwillemwolff.nl) van KennisKwadraat.

Jan Willem Wolff (www.janwillemwolff.nl)

Kort voorstellen; later doen we dat nog aan de hand van een boek en gedurende de twee
dagen leren we elkaar beter kennen.

www.kenniskwadraat.nl 3
Programma Summercourse Authentiek Werken en Managen

10.15 uur
Authentiek Inspireren door Jan Vaessen

Jan Vaessen (www.janvaessen.nl)

"Heeft u ooit een spreker gehoord die u meer dan een uur kan boeien? Dat is zeldzaam. Maar Jan Vaessen is er
een. Jan Vaessen is een enthousiasmerende, nieuwsgierigmakende spreker over het leven zelf en in het bijzon-
der over waar nu echte energie zit. Hoe verhouden zich verlangens in het hoofd, in het lijf en elders? Hoe word
je ervan bewust? Wat kun je ermee als persoon maar zeker ook als manager? Jan heeft een intieme toplocatie
(het witte kerkje) beschikbaar in het Drentse Gasselte, waar je als vanzelf tot rust komt. Zo denk je na over
verleden, heden en toekomst. Maar ook op andere locaties, zoals in de bioscoop te Groningen, komt hij goed
tot zijn recht. Jan houdt mensen een spiegel voor die ze ook nog eens zelf willen vasthouden. Jan is een top-
spreker, geoefend in het ontwerpen en uitspreken van preken en andere stories die mensen raken. Doe ermee
wat u wilt, de verantwoordelijkheid ligt bij uzelf. Specialismen zijn spiritualiteit en economie, de Da Vinci Code
toegepast op uw bedrijf (strategie), retoriek voor managers en oerdegelijke marketing vanuit de oudheid in een
hedendaags jasje. Jan laat u aan de hand van deze onderwerpen nadenken waar het echt om gaat".

11.45 uur
Intermezzo door Bart van der Meij (www.bartvandermeij.nl) van KennisKwadraat.
Over authenticiteit, digitale identiteit, plus mens en werk. In vogelvlucht.

12.00 uur
Lunch

13.15 uur
Authentieke Strategieontwikkeling door Henk Timmerman Wanneer je een visie
hebt, past die vaak niet bij de bestaande situatie. Het kost dan moeite om gehoord te
worden. Het Verhaal van Veenhuizen is een apart verhaal. Maar het proces is leerzaam
voor hedendaagse organisaties. U wordt meegenomen in een boeiend verhaal door Henk
Timmerman.

Henk Timmerman

“Mijn naam is Henk Timmerman. Ik houd van mensen die echt wat willen en die recht door zee zijn. Het advies
“En nu laat ik mijn baard staan” van Leen Zevenbergen heb ik wel eens letterlijk genomen. Ik heb ervaring met
de realisatie van ingewikkelde projecten, waaronder de Nederlandse inzending voor de Expo in Hannover.
Veenhuizen is bijzonder en het verhaal is de moeite waard om verteld te worden. Concreet meehelpen aan
initiatieven doe ik ook, onder meer aan Bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen. Ik werk als directeur Bouw en
Infrastructuur van het UMCG. Daarnaast doe ik soms freelance werk als adviseur. De vraag “hoe realiseer je
met elkaar een visie die past” loopt als een rode draad door mijn leven.”

www.kenniskwadraat.nl 4
Programma Summercourse Authentiek Werken en Managen

14.45 uur
Veldwerk: rondrit met de Boevenbus

15.45 uur
Thee bij Bitter en Zoet

16.00 uur
The making of Bitter en Zoet door Rik Dortmond, inclusief een korte rondleiding door
het pand

17.00 uur
Naar Nieuw Allardsoog

17.30 uur
Borrel

18.00 uur
Diner met af en toe een persoonlijk boekverhaal (I)

20.00 uur
Persoonlijke boekverhalen (II) en dialoog

boekverhalen

21.30 uur
Einde eerste dag

www.kenniskwadraat.nl 5
Programma Summercourse Authentiek Werken en Managen

Dag 2: vrijdag 27 augustus

9.00 uur
Dagopening door Bart: wat hebben we gedaan en waar staan we in het programma?

9.15 uur
Authentiek Kennismanagement door Bart van der Meij, inclusief Werken 2.0

Bart van der Meij (www.bartvandermeij.nl)

Over kennis van professionals. Vanuit gerenommeerde trends neemt Bart van der Meij u via eigenzinnige waar-
nemingen mee terug naar de werkelijkheid van uw eigen organisatie. Wat betekent kennis voor u? Wat bete-
kent dat voor professionals en management? En hoe regel je de inrichting daarvan? En, het belangrijkste: wat
heb je ervoor nodig?

10.15 uur
Koffie

10.30 uur
Authentiek Communiceren door Marcel van der Pol, Dans van de Held

Marcel van der Pol (www.keridwen.nl)

Marcel van der Pol leert u op speelse wijze de Held in uzelf kennen. Hoe gaat u met uzelf en anderen om? Wat
voor invloed heeft uw beleving van u zelf en de wereld om u heen op de wijze waarop u met informatie omgaat
en beslissingen neemt? Werkelijk leren en ontdekken kan volgens Marcel alleen door hoofd, hart en handen te
verbinden.

11.45 uur
Naar Coco Maria en lunch

www.kenniskwadraat.nl 6
Programma Summercourse Authentiek Werken en Managen

13.15 uur
Authentiek HRM door Stef Driessen, Binden en Boeien

Stef Driessen (www.stefdriessen.nl)

U wordt meegenomen in een wervelend verhaal. Maar dat kan Stef het beste zelf vertellen… “Mijn naam is Stef
Driessen. Ik heb zo mijn gedachten en ideeën op het gebied van organisatiecultuur en het binden en boeien
van mensen in organisaties. Deze gedachten en ideeën wil ik delen met zoveel mogelijk mensen. Ik ben zelf-
standig organisatieadviseur en werk samen met de Geluksfabriek aan het binden en boeien van mensen in
organisaties.”

14.00 uur
Dialoog en vragen aan elkaar, ruimte voor eigen opgaven in het werk

15.00 uur
Maar: hoe doe je dat nu allemaal, dat inspireren, strategie ontwikkelen, kennismanage-
ment, communiceren en binden en boeien? Casus Dance4Life door Wilma Biezen.

Wilma Biezen

Wilma Biezen is docente aan het Winkler Prins College in Veendam. Ze heeft de Creatiespiraal van Marinus
Knoope (www.decreatiespiraal.nl) toegepast op een “echte wens” die ze had, namelijk 20 bussen met kinderen
van haar school naar Utrecht laten gaan in het kader van het Dance4Life project, een internationaal project met
jongeren om HIV en aids te bestrijden. Hoe dat allemaal verliep is een geweldig inspirerend verhaal. Ze wenste,
ze visualiseerde, ze geloofde en ze won! Zie onder meer www.dance4life.nl. Aan de hand van alle 12 stappen
van Knoope maakt u mee hoe u uw eigen ambities en wensen kunt realiseren. Als Wilma eenmaal op het podi-
um staat is ze niet meer te stoppen.

16.00 uur
Afronding door Jan Willem Wolff en Bart van der Meij en afscheidsborrel

www.kenniskwadraat.nl 7

You might also like