You are on page 1of 78

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII

ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

ENERGOMONTAJ S.A SUCURSALA INSTALATII ELECTRICE SI AUTOMATIZARI are o tradiţie îndelungată în domeniul lucrărilor de montaj, reparaţii asistenta tehnicã, teste funcţionale, verificări şi puneri in funcţiune, execuţie la cheie pentru staţii electrice,circuite de cabluri de forţă, centrale termo, hidro, nuclear electrice, grupuri diesel, turbine cu gaze. Domeniul de activitate al firmei cuprinde deasemeni instalaţii electrice si de automatizare pentru diverse ramuri industriale, telecomunicatii (inclusiv retele de cabluri de fibra optica), calculatoare (aplicatii industriale), aer conditionat-ventilatie, instalatii in cladiri (housing), turbine cu gaze. Garantie sunt cei peste 900 de specialisti cu inaltã calificare, acoperind tot spectrul de specialitãti necesare montajului pãrtii electrice, de automatizare si de telecomunicatii, activitatile fiind organizate in santiere acoperind intregul teritoriu al României, precum si in strinatate. Firma noastra executa proiectare tehnologica si detalii de montaj, engineering, montaj, teste si verificari in vederea punerii in functiune, punere in functiune si predarea instalatiilor electrice ( de joasa, medie si inalta tensiune), aparate de masura si control si curenti slabi. S.C.Energomontaj S.A – Divizia Instalatii Electrice, Automatizari si Telecomunicatii are implementat un program de asigurarea calităţii in conformitate cu Manualul de asigurare a calităţii, MQ-01.00 si cu procedurile cuprinse in “ lista procedurilor AQ”.Acest program este aplicat la Centrala Nuclear Electrică de la Cernavodă, echipata cu reactoare tip CANDU,realizate in conformitate cu stndardul Canadian CAN3-N286/84. Totodata firma noastră implementează un program de asigurare a calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001, concretizat în Manualul de asigurare a calităţii MQ-01.00 si procedurile aferente. Compania noastră a fost audiata de catre TǗV Germany si SRAC pentru sistemul calităţii, în conformitate cu standardele ISO 9001:2000, fiind autorizată pentru stabilirea şi aplicarea unui sistem al calităţii(Certificat de Înregistrare nr.121006424 si 872/1) Resursele umane ale firmei se integreaza in structura organizatorica anexata. Structural, cei 887 de salariati ai firmei se repartizeaza astfel : -Personal tehnic, economic si alte specialitati : 186 persoane, din care : - ingineri : 106 persoane ; - maistri : 43 persoane ; - tehnicieni : 21 persoane ; - economisti : 16 persoane ; - muncitori : 701 persoane , din care : - cu calificare superioara : 690 persoane ; - personal angajat temporar, functie de volumul lucrarilor : 11 persoane ; Aceasta structura corespunde activitatilor desfasurate in prezent in firma , precum si necesitatilor viitoare rezultate din strategia de dezvoltare a firmei .
1
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Pentru a se asigura asimilarea celor mai noi tehnologii , metode si sisteme de lucru, personalul firmei beneficiaza periodic de cursuri de pregatire organizate pe specialitati . Pentru lucrarile de nivel tehnologic ridicat (jonctionari cabluri de telecomunicatii, inclusiv fibre optice), firma poseda personal atestat. Plecând de la aceasta si având in vedere experienta si inalta calificare a personalului nostru, vã prezentãm lista minima de oferte de lucrãri si servicii pentru instalatii electrice, automatizãri si telecomunicatii aferente centralelor termo, hidro, nuclear electrice de 5/15/33/50/100/150/200/330/636 MW, grupuri Diesel, statii electrice de 0.4/6/10/20/33/66/110/132/220/400 kV, circuite de cabluri de de 1/6/11/20/33/66/132/220/400 kV, aplicatii industriale precum si housing :

montaj si reparatii instalatii electrice si de automatizari, probe, incercãri functionale, punere în functiune pentru diferite tipuri de cazane de apã sau abur (acoperind întreaga gamã intre100Gcal/1.6MPa/105ºC÷1035t/h/19MPa/570ºC) functionând cu orice fel de combustibil; montaj si reparatii,probe si incercãri functionale la instalatii electrice, de automatizare si telecomunicatii pentru orice tip de agregat turbo,hidro, diesel si compensatoare sincrone, turbine cu gaze ; montaj si reparatii instalatii electrice de automatizãri probe si incercãri functionale.pentru puncte termice, statii pompare, hidrofoare, etc.; montaj si reparatii instalatii si echipamente electrice in statii si posturi de transformare interioare si exterioare de joasã, medie, inaltã tensiune si foarte inaltã tensiune: => transformatoare de putere (interioare/exterioare, 0.1÷ 440 MVA, inclusiv instalatia de stins incendiu cu apã) ; => intrerupãtoare (ulei, vid, SF6, GIS), , separatoare, transformatoare de mãsurã (curent si tensiune), izolatoare (suport si lanturi), descãrcãtoare ; montaj si reparatii la bare capsulate mono si trifazate cu ecran si cãi de curent din aluminiu pina la 25 kA/24 kV, dispunând de personal autorizat pentru executarea si verificarea sudurilor de aluminiu in mediu de argon; montaj si punere in functiune panouri de comandã si control echipate cu relee complexe; montaj si punere in functiune echipamente in camere de comandã, inclusiv instalatii de iluminat, incalzire-ventilatie-aer conditionat;

• •

• •

• •

• montaj si punere în functiune bucle de reglare automatã , inclusiv aparatura localã, pentru temperaturi, debite, presiuni, nivele, etc in instalatia de automatizare a centralelor electrice, cuprinzând toate operatiile, de la intercalare aparate pe conducte pânã la verificare si testare.
2
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT


montaj trasee suport si jgeaburi pentru cabluri electrice inclusiv accesoriile, in conformitate cu cataloagele de produse fabricate in propriile unitati de fabricatie; montaj trasee si cabluri electrice de energie ( 6/11/20/33/66/132/220/400 kV), inclusiv capete terminale si teste, in conformitate cu DIN 46329, 46235; instalare pe suporti sau ingropate a cablurilor de comanda-control si telecomunicatii atit clasice cit si cu gel , inclusiv toate accesoriile ; instalare de cabluri FO ingropate, inclusiv cabluri cu utilizari speciale (statii de inalta tensiune) precum si accesorii pentru protectia cablurilor (tevi otel, PVC mediu si greu, trasee suport conducte HDPE),utilizind tehnologii moderne ( masina de impins cablul prin suflare cu aer de inalta presiune, derulator de cablu de pe tambur, unealta pentru subtraversari) ; instalare de cabluri FO aeriene autoportante sau cu cablu de otel purtator, inclusiv accesorii ; modernizare, reabilitare, instalare de centrale telefonice noi, telefonie de inalta si joasa frecventa, analogica si digitala ; fabricatia in unitatile proprii de fabricatie a clemelor si fitingurilor necesare pentru instalarea aeriana a cablurilor de telecomunicatii ; stilpi zincati la cald pentru telefonie de inalta frecventa (GSM), inclusiv lucrari mecanice, electrice si de telecomunicatii ; sisteme SCADA pentru sisteme de transport titei si gaz natural ; protectie catodica pentru rezervoare, conducte de titei si apa ; montaj si reparatii la instalatii de curenti slabi: telefonie, avertizare incendiu, interfon, iluminat, interior / exterior, sisteme de alarmã ; montaj, reparatii, punere in functiune la baterii de acumulatoare stationare, redresoare, invertoare si UPS, inclusiv generatoare Diesel; montaj (utilizind si tehnologia de jonctionare prin suduri Cadweld) si teste la instalatii de impãmântare; montaj si reparatii instalatii electrice si de automatizare, probe si incercãri functionale pentru instalatii de tratare chimicã a apei, gospodãrii de cãrbune, gospodãrii de produse petroliere:

• •

• • •

• • •

3
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

montaj si reparatii la tevi impuls de inaltã si joasã presiune cu personal autorizat ISCIR pentru executarea sudurilor; Toate lucrãrile mai sus enumerate se executã in orice regim de lucru de la gradul IP 00 la IP 55 si in regim antiex (conform STAS 625-85). • montaj, probe si incercãri functionale, puneri in functiune la obiective industriale (metalurgie, chimie, minerit, alimentara, ingrasaminte chimice, etc): => instalatii automatizare cazane ; => instalatii electrice statii de tratare apã si statii de pompare ; => instalatii electrice gospodãrie combustibil : rafinarii, depozite Kerosen, benzinarii ; => instalatii de desprãfuire electrostaticã in centrale electrice, fabrici de ciment ; => iluminat interior si exterior, normal si antiex ; => instalatii de ventilatie si aer conditionat, => dispecerate termo si hidrotehnice ; => simulatoare de proces ; => lucrãri de telemecanicã si telemãsurã ; verificãri si reparatii in laboratoare autorizate dotate cu aparataj profesional, pentru relee complexe, mãrimi electrice si neelectrice, echipamente electrice de diverse puteri si tensiuni; alimentãri cu energie electricã, alimentare de rezervâ cu energie electricâ cu grupuri DIESEL pentru diverse utilizari ; calculatoare: aplicatii industriale, sisteme de gestiune a proceselor industrialep ; instalatii incalzire, ventilatie, aer conditionat (HVAC) ; sisteme de instalatii la cladiri (Housing) ;

• • •

LISTA SERVICIILOR PE CARE LE OFERA ENERGOMONTAJ-IEA 1. Evaluarea , listarea rezultatelor, proiectarea noilor solutii , inclusiv proiectele tehnologice de reparatii – montaj ; • demontarea echipamentelor ce trebuiesc înlocuite, marcarea si predarea acestora la beneficiar ; • repararea, reconditionarea echipamentelor ( dupã caz) ; 2. Fabricarea , furnizarea ( in conditiile supravegherii AC , conf. ISO 9001 si procedurilor realizate de beneficiar) , a tuturor echipamentelor , materialelor si accesoriilor de montaj , atât
4
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

din tarã cât si din import , gestionarea în conditiile din proiect a acestora , inclusiv conservarea, metrologarea conform cerintelor furnizorilor si beneficiarilor ; • montajul, punerea în functiune complete a pãrtii electrice, de automatizãri si telecomunicatii Executarea probelor finale de montaj ( hand over ), a probelor si încercãrilor functionale (precommissioning si commissioning) inclusiv predarea la beneficiar (turn over). 3. Garantarea, in conformitate cu contractul , avind ca suport capitalul societatii si mijloacele tehnice ; 4. La cerere, supravegherea exploatãrii pe termen de cel putin 3 ani de la punerea in functiune , corespunzãtor cerintelor furnizorilor de echipamente si protocoalelor tehnicoeconomice rezultate. A. ÎN DOMENIUL PROIECTARII SI ENGINEERING - ULUI

Cu o bunã dotare tehnicã, posedând echipamente si laboratoare de testare autorizate, in conformitate cu standardele internationale, o retea locala cu echipamente de ultima generatie , inclusiv conectare la reteaua Internet, folosind produse software de ultimã generatie, cum ar fi AutoCAD, Microsoft , firma noastrã poate realiza diferite lucrãri de proiectare tehnologicã , montaj, probe si incercãri functionale, verificãri si aplicatii in domeniul electric (inalta, medie si joasa tensiune), al aparaturii de mãsura, control si al curentilor slabi. Departamentul de Proiectare Tehnologica este abilitat pentru proiectarea si omologarea tehnologiilor de montaj, elaborarea procedurilor si testelor de montaj, proiectarea ansamblurilor si subansamblurilor pentru echipamentul electric. a. 1.Elaborarea si transmiterea documentatiei tehnice, stabilita de comun acord cu beneficiarul a.2. Întocmirea proiectului tehnologic pe baza documentatiei tehnice. a.3. Engineering-ul aferent sarcinilor contractuale se va face de atelierele de proiectare proprii , dotate cu mijloace hard si soft adecvate unei proiectãri moderne ( AutoCad R14, etc). Toate documentatiile vor fi transpuse la cerere pe dischete CD sau DVD. a.4. Actualizarea documentatiei tehnice dupã finalizarea lucrãrilor si transmiterea la beneficiar ( As built ) ; a.5. Coordonarea tuturor lucrarilor , in concordanta cu engineering-ul coordonator al lucrãrii ; a.6. Proiectarea ansamblurilor si subansamblurilor necesare pentru montajul echipamentului electric si automatizarii, in conformitate cu cataloagele firmei : • Mecano constructie tip Greu C-01 ; • Mecano constructie tip Usor C-02 ; • Cleme si Bride C-03 ; • Jgheaburi pentru cabluri electrice C-04 ; • Accesorii de montaj pentru telefonie C.05 ; • Elemente de impamantare P-01 ; • Accesorii de fixare F-01. B. ÎN DOMENIUL FABRICATIEI SI FURNIZARII

b.1. Fabricarea si furnizarea echipamentelor si materialelor de montaj în unitãtile proprii : - Fabrica de Echipamente Electrice Bucuresti ;
5
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

- Sectia de Productie Industriala ; - Ateliere de preasamblari organizate la nivelul fiecarui santier, - Fabrica de echipamente electrice de joasa tensiune - PEROM SA Bacau , la care ENERGOMONTAJ SA are participatie de capital in proportie de 25 %; - ELECTROMONTAJ CARPATI -Sibiu, producatie si instalatie de materiale pentru linii electrice aeriene la care ENERGOMONTAJ SA are participatie de capital in proportie de 15 %; - CONDEM SA, producator de accesorii pentru montaj, la care ENERGOMONTAJ SA are participatie de capital in proportie de 10 %; - ROMELECTRO-Construct SA-Export-Import, la care ENERGOMONTAJ SA are participatie de capital in proportie de 5 %; precum si de la companiile straine de reputatie recunoscuta cu care se coopereazã: SIEMENS AG (E&V, PBN, PT&D) Germania, Grupul SCHNEIDER Franta, ANSALDO Italia, CALOR EMAG,-ABB, GEC-ALSTHOM, GENERAL ELECTRIC, NOKIA Cables Finlanda, FUJIKURA Japonia, SULZER Hydro Elvetia, AECL Canada, KLOCKNER MOELLER Germania, DATA PLUS -SUA, SONNENSCHEIN Germania, HONEYWELL Austria, ENDRESS und HAUSER Germania, HARTMAN und BROWN Germania, ALCATEL Franta, TUDOR - Spania b.2. Abilitarea subfurnizorilor în vederea asigurãrii de cãtre acestia a conditiilor de calitate impuse, urmãrind : • existenta bazei tehnico - materiale adecvate si a experientei în fabricatie, incluzînd referinţe ; • modul de organizare a fluxului de fabricaţie, a activitãţii de service si a activitãţii de asigurare a calitãţii ; • modalitatea de desfãsurare a cooperãrii cu subfurnizorii. • asigurarea necesarului de piese de schimb în timpul perioadei de garanţie si contra cost postgarantie, corespunzãtor cerintelor. • asigurarea asistentei tehnice de specialitate corespunzãtor cerintelor furnizorului. b.3. Supravegherea internã a fabricatiei , în baza programului propriu de asigurare a calitãtii b.4. Prezentarea spre avizare a beneficiarului a programului de asigurare a calitãtii si de supraveghere a calitãtii la furnizor, a procedurilor de sistem si a PCCVI . b.5. Livrarea echipamentelor si a materialelor de montaj , în ordinea necesarã si coordonarea cu beneficiarul privind receptionarea, depozitarea si scoaterea la montaj a acestora. b.6. Departamentul de Productie este responsabil cu fabricarea ansamblurilor si subansamblurilor necesare pentru punerea în functiune a echipamentului electric si de automatizãri, în conformitate cu cataloagele: Mecano constructie tip Greu, Mecano constructie tip usor, Cleme si Bride, Jgheaburi pentru cabluri electrice, Accesorii de montaj pentru telfonie, Elemente de impamintare, Accesorii de fixare. C. ÎN DOMENIUL MONTAJULUI, PROBELOR SI ÎNCERCARILOR FUNCTIONALE SI A PUNERII ÎN FUNCTIUNE
6
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

c.1.

Executia montajului atit pentru echipamentele si materialele proprii livrate, precum si a celor procurate de beneficiar. c.2. Asigurarea utilajelor, sculelor si dispozitivelor necesare montajului si punerii în functiune. c.3. Coordonarea activitãtii de punere în functiune a echipamentelor procurate de beneficiar. c.4. Prezentarea principalelor autorizatii referitoare la atestarea ENERGOMONTAJ-IEA pentru lucrãrile mentionate. c.5. Prezentarea, în scopul atestãrii, a documentatiei tehnice si a tehnologiilor de montaj si punere în functiune, a instructiunilor si normelor specifice elaborate de ENERGOMONTAJ-IEA. c.6. Punerea de acord a programului de puneri în functiune a pãrtii electrice si de automatizare a instalatiei cu programul de puneri în functiune al engineeringului coordonator. c.7. Verificarea si reparatia în laboratoarele noastre autorizate a aparaturii de mãsurã, mãrimi electrice si neelectrice si a releelor complexe. c.8. Instalare si PIF pentru calculatoare de proces, colaborarea la trecerea programelor. D. d.1. IN DOMENIUL GARANTIILOR

Garantarea realizãrii , furnizãrii , montajului si punerii în functiune a instalatiilor electrice si de automatizare în conditii de asigurare a calitãtii în concordanta cu prevederile ISO 9001- materializat in Manualul nostru de asigurare a calitatii cod MQ - 01.00. d.2. Garantarea, prin contractele încheiate cu furnizorii sãi, a 12 luni de functionare a acestora, sau 18 luni de la livrarea lor, în conditiile respectãrii instructiunilor tehnice elaborate de furnizori. d.3. Experienta celor 8 ani de proiectare , executie , montaj si punere în functiune în conditiile cerute de AQ Cemavodã, cu respectarea standardelor : • CSA N - 286 Series of Assurance Standards( N 286. 1÷ 4 / 1979). • CSA.Z 299 Series of Quality Assurance Standards ( Z.299.0÷ 4 / 1978) . • Autorizatiile CNCAN. Datorita caracterului flexibil si usor adaptabil al activitãtii ENERGOMONTAJ - IEA, ne angajam sa analizam orice solicitare din partea beneficiarului cu privire la lucrari electrice si de automatizari, necuprinse în domeniul ofertat de noi. Se elaboreaza de asemenea documentatia economica, iar la cerere se asigura si documentatia tehnica. Calificarile noastre prezentate anterior ne permit sa furnizăm întreaga gamă de materiale, echipamente si dispozitive electrice, sa realizam proiecte tehnologice, montaj si punere în functiune pentru orice proiecte complexe "turn key" în domeniul nostru de activitate. Evolutia ascendenta a activităţii firmei este concretizată in dinamica cifrei de afaceri prezentata mai jos: Anul Cifra de afaceri (RON)
7
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

2002 2003 2004 2005 2006 2007

279 044 886 286 507 171 330 449 531 309 723 363 375 754 265 374 403 306

Garantia financiara este oferita de contul nostru deschis la B.R.D.-G.S.G-S.M.C.C sub nr.: RO 69BRDE450SV01031734500. Pentru informatii suplimentare atasam "Lista principala de referinte", "Lista de referinte Statii Electrice " si "Lista de referinte - Cabluri". Sperând într-o colaborare fructuoasa si de lunga durata, ramânem ai Dvs., Cu stima, Ing. Mihai Moldoveanu Director E-mail : home@iea-saem.ro

8
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

9
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

10
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

LISTA AUTORIZATIILOR IEA

11
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Nr. crt. 1

Emitentul autorizatiei si obiect TÜV - Germania : Certificarea sistemului de asigurare al calitatii in firma ENERGOMONTAJ corespunzator ISO 9001:2000 pentru SMC - Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente termice, hidromecanice, automatizări şi comunicaţii electrice Nr. Inregistrare : 12 100 6424 Camera de Comert si Industrie Municipul Bucuresti Certificat de inmatriculare Nr. J40/17805/1993 Registrul Comertului Municipiul Bucuresti Certificare inmatriculare si domeniul de activitate înregistrare seria BNr.0198331 din 26.05.2003 Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci Certificat de inregistrare a desenului si modelului industrial Nr. 000351(2R) si Nr. 000244(2R). ANRE - Autorizatie nr.90- Atestat de tip C1B- proiectare LEA, LEC 0,4-110 kV si PT; de tip D1-proiectare LEA, LEC 10-400 kV, LEC 110-200kV; de tip E1-Proiectarea statiilor electrice si a partii electrice a centralelor. Autorizatie nr.89 – Atestat de tip C2B- Executare LEA sau LEC 0,4-110 kV si PT; de D2- Executare LEA 110-400 kV, LEC 110 – 220 kV.

2

3

4

5

tip 6 ANRE - Autorizatie nr.67- Atestat :
12
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

- de tip A pt. “ încercări de echipamente electroenergetice” - de tip B pt. proiectare şi/sau executare de instalaţii electrice interioare pt. construcţii civile şi industriale, de branşamente aeriene şi subterane, la tensiune de 0,4 kV” - de tip C1 pt.“ proiectare de LEA sau LEC 0,4÷ 20 kV şi de PT” - de tip C2 pt.“ executare de LEA sau LEC 0,4÷ 20 kV şi de PT” - de tip E2 pt. “ excutare de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor” - de tip F pt. “ executare de lucrări de vopsirea stâlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene, defrişare pt. traseele liniilor electrice aeriene, executare, verificare şi reparare a prizelor de pamânt”.

7

TRANSELECTRICA- S.A Autorizatie de furnizor pentru : Executie , retehnologizari si reparatii statii 110÷750 kV. Proiectare tehnologică-detalii de montaj. Probe si incercari PRAM. Linii electrice subterane. Instalaţii de informatica, telecomunicaţii, avertizare incendiu-efracţie (clasice si fibra optica).

8

HIDROELECTRICA S.A Autorizatie pentru: Proiectare, fabricatie, montaj si punere in functiune a echipamentelor termo si hidromecanice, de automatizare si de comunicatie. IQNET – Autorizaţie nr. RO – 0872 -SMC – Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente mecanice, electrice, de automatizare, de comunicaţii în obiective industriale şi energetice IQNET – Autorizaţie nr. RO – 0101 SMM – Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente mecanice, electrice, de automatizare, de comunicaţii în obiective industriale şi energetice 10 SRAC– Autorizaţie nr. 872, SMC – Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente mecanice, electrice, de automatizare, de comunicaţii în obiective industriale şi energetice SRAC– Autorizaţie nr 101 SMM – Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente mecanice, electrice, de automatizare, de comunicaţii în obiective industriale şi energetice. 11 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare CNCAN -Autorizatia 04-063 din 19.12.2004
13
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

9

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Lucrări de montaj electric: instalatii electrice, automatizări,probe si incercări funcţionale, telecomunicaţii. Lucrarii de montaj mecanic:sisteme de conducte si linii,montaj echipamente termomecanice conexe,montaj pompe. CNCAN -Autorizatia 05-034 din 18.06.2005 Activitati de fabricare:trasee metalice suţinere cabluri,cleme si bride , accesorii de montaj pentru telefonie, accesorii de fixare, elemente de împămantare,suporţi pentrru aparate si AMC, accesorii pentru ţevi de protecţie, elemente (părti) de conducte (pană la Ø 1000),pentru transport fluide si suporţi,precum si constructii metalice, elemente AMC.Acoperiri metalice prin zincare. CNCAN -Autorizatia 04-065 din 19.12.2004 Activitaţi de aprovizionare. CNCAN -Autorizatia 04-064 din 19.12.2004 Activitaţi de proiectare. CNCAN -Autorizatia MN 238/2002 din 5.12.2002 Manipulare instalaţii nucleare – detectoare de fum cu cameră de ionizare.

12 13 14

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor – Ag.Regionala de Protectie a Mediului Bucuresti- Autorizatie nr.3413- Autorizatie de Mediu nr.982/26.04.2004 Autoritatea Aeronautică Civilă Română–AACV–Autorizaţie nr. AAP/AAC 08/2004 Certificat de autorizare pt. activităţi în domeniul infrastructurilor aeroportuare Agenţia Naţională pt. Comunicaţii şi Informatică – Autorizaţie nr. 28 - Autorizaţie pt. activitatea de proiectare, instalare şi întreţinere a reţelelor de telecomunicaţii, precum şi de instalare, întreţinere şi conectare a echipamentelor de telecomunicaţii MI Pompieri – Certificat de atestare nr. 972100/2005 Executarea lucrărilor de verificare,intreţinere şi reparare la sistemele,instalaţiile,aparatele şi dispozitivele de semnalizare,alarmare şi alertare în caz de incendiu. MI Pompieri – Certificat de atestare nr. 972101/2005 Executarea lucrărilor de verificare,intreţinere şi reparare la sistemele,instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor . MI Pompieri – Certificat de atestare nr. 972099/2005 Executarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile.

15

14
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

16

MI – Directia politiei de ordine publica IGP – Autorizaţie nr. 616/T- Autorizaţie pt. activitatea de proiectare, instalare şi întreţinere sisteme de alarmă împotriva efracţiei. INSEMEX Petroşani – Notificare nr. SECEEx.Q.2002.(08)12.0980 Execuţie instalaţii electrice în mediu Ex. Activitatea de montaj , service şi revizii în arii periculoase Ex echipamente protejate la explozie(capsulări,cutii de borne si placi de borne) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale – ANRGN Autorizaţie nr. 3351 Autorizaţie destinată proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale; Autorizatie nr.3354 Autorizatie destinata: executarii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale proiectarii instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale,industriale şi neindustriale. Execuţiei de instalaţii de utilizare a gazelor naturale şi neindustriale.

17

18

19

PETROM SA Atestare executie lucrari de constructii-montaj, dezvoltari, modernizari, furnizare echipamente termo, hidro, electro si nucleare, instalatii electrice de inalta tensiune, inclusiv automatizari, instalatii sub presiune si de ridicat, instalatii energetice de inalta tensiune automat. Nr. 1/28.01.2001 ISCIR ( Inspectia pentru Cazane, Recipiente sub presiune si instalatii de ridicat) – Autorizaţie nr. IC 483 EA - Autorizaţie de construire, montare, verificare instalaţii de automatizare; -Autorizaţie nr. BPTC1/TIPB/3/077-Autorizatie de montare si reparare la cazane de abur; de instalare, pif si service la instalatii de automatizare la cazane de abur; demontare supraincalzitoare si economizoare independente;; -Autorizaţie nr. BPTC4/TIPB/3/090- Autorizatie de montare şi reparare recipiente metalice sub presiune; – Autorizaţie nr. IC 386 –Autorizatie de proiectare; -Autorizaţie nr. NMC-69- Execuţie si montare conducte si elemente de conducte, clasă 6, coloane de nivel si instrumentaţie pentru obiective şi instalaţii nucleare Domeniu 0÷80mm; -Autorizaţie nr. NMMV-14 - Montare armături sub presiune clasă 6, pentru obiective şi instalaţii nucleare Domeniu0÷80mm; -Autorizaţie nr. B-R2-001 –Montaj şi reparaţii mecanizme de ridicat cu Qmax=200 tf; - Autorizaţie nr. B-R2-004 –Montaj şi reparaţii nacelle şi platforme ridicătoare. Autorizaţie pentru Laboratorul de incercari M.P.,I.A.E.,I.C.F.,I.A.,P.C.,L.T.,
15
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

20

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Nr.20/ISC din 15 Apr.2004. 21 Autoritatea Naţională de Control Inspectoratul de Stat în Construcţii – Autorizatie nr.20/ISC- Certificat de autorizare laborator de grad II; Autoritatea Naţională de Control Inspectoratul de Stat în Construcţii – jud. DoljAutorizaţie nr. 418 pt. lucrări de construcţii – montaj, întreţinere şi PIF pt. instalaţii electrice, automatizări şi telecomunicaţii; Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Departamentul Protectiei Muncii Autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii Nr. 4238 / 22.04.1992 Nr. 4294 / 20.07.1992 Ministerul Sanatatii - Centrul de medicina preventiva al Municipiului Bucuresti Autorizatie Sanitara de Functionare Nr. 14590/01.07.1997 ; Nr. 24196/22.10.1997. Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina Preventiva - Bucuresti Laboratorul de Igiena Radiatiilor Nucleare Aviz sanitar nr. 280 / 1996. Agenţia Naţională pt. Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase – ANSPCP – Autorizaţie nr. 16149- Autorizatie pentru : preparate ignifuge, hidrofuge si similare; uleiuri electroizolante; AFER (Autoritatea Feroviară Romană); AFER-Autorizaţie de Furnizor Feroviar Seria AF Nr.1793; Lucrari de construcţii-montaj reparaţii pentru: -Instalaţii electrice ( ELF); -Instalaţii de energoalimentare; -Retele de telecomunicaţii; -Instalare cablu fibră optică; -Executie subtraversări linii CF pentru cabluri TTR,SCB,IFTE. - Lucrării de construcţii şi reparaţii instalaţii aferente clădirilor AFER-Agrement tehnic Seria AT Nr.540/2005; Subtraversarea liiniilor de cale ferată pentru cabluri TTR,SCB,IFTE prin săpătură deschisă.; AFER-Agrement tehnic Seria AT Nr.541/2005; Subtraversarea liiniilor de cale ferată pentru cabluri TTR,SCB,IFTE prin foraj orizontal. AFER - Agrement tehnic Seria AT Nr.602/2005; Executie lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii la instalaţiile CED,BLA,BLA/SAT,Autostop.; AFER - Agrement tehnic Seria AT Nr.603/2005; Instalare cablu cu fibră optică.;
16
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

22

23

24

25

26

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

AFER - Agrement tehnic Seria AT Nr.604/2005; Executie lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii la instalaţiile electrice (ELF) AFER - Agrement tehnic Seria AT Nr.605/2005; Executie lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii la instalaţiile de energoalimentare ale căii ferate electrificate 25 kV-50 kV.

27

AACR Certificatul AAP/AAC 08/2004 -proiectare şi execuţie reţele electrice 0,4÷110kV j.t şi m.t.; -construcţie şi reparaţii instalaţii automatizării; - construcţie şi reparaţii instalaţii baliaj luminos; - construcţie şi reparaţii instalaţii aferente clădirilor aeroportuare.

26

BRML – Autorizaţie nr. B – 07 – 117 – 03- Exercitarea activităţii de montare de mijloace de măsurare; BRML – Autorizaţie nr. B – 29 – 03/R2- Autorizaţia laboratorului de metrologie; BRML – Autorizaţie nr. B – 04 – 18 – 03- Autorizaţia reparatorului de mijloace de măsurare.

17
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

LISTA PRINCIPALA DE REFERINTE

Mentionam mai jos o parte din lucrarile importante pe care le-am executat sau care sunt in curs de executie:
18
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

A. CENTRALE ELECTRICE (TERMO, HIDRO, NUCLEARE) A.1. România 1.Centrala Nuclearã Electricã CERNAVODA ( 5 X 636 MW ) 2. Centrale Electrice de Termoficare ARAD (1x12MW) ANINA(3x330MW) BUZAU (2x6 MW) BUCURESTI SUD (2 x 50 + 2 x 100 + 2 x 125 MW) BUCURESTI VEST (2x125 MW) BACAU (3x50 MW) BOTOSANI (1x3MW) BRAZI (4x50+1x50+2x150+2x200 MW) BRAZI II (2x50MW+1x50 MW) BLAJ (1x4 MW ) BRASOV (1x3+2x50MW) BORZESTI (3x25+2x50+1x160+2X210 MW) BORZESTI II (3x50+2x50 MW) BRAILA( 2x3 MW +2x210+1x330+2x25+50MW) BUCECEA (2x3MW) CRAIOVA (1x55-76+3x50+2x100+2x315MW) (3x50+3x100+2x315+1x55MW) CORABIA (1x6+1x4 MW) CLUJ (1x30MW) CALARASI(2x4MW) CIMPINA (1X6.4 MW) COMANESTI (2x12MW) CIMPULUNG MUSCEL (1x 6+1x4 MW) DROBETA TR. SEVERIN (6x50MW) DARMANESTI (2x4 MW) DANUBIANA (2x4+1x6MW) DEJ (1x6+1x4+1x3+ 2x12MW) 1964 1986 1967 1965-1968;1975 1975-1976 1988-> 1967 1961-1963;1976;1973;1971-1972 1986;1979 1962 1952;1988-90;1991-94 1956-1960 1975-77;1982-83 1955;1973-74;1979;1982-1984 1962 1964-66;1967-1968;1976 1964-1966;1967-1968;1976 1970 1970 1964 1958 1954 1984 1986-91 1956 1963;1967 1965;1966;1986-87 Anul punerii in functiune 1996 unitatea 1 2005 unitatea 2 în lucru

DOICESTI (6x20+2x200MW) DEVA (4x210+2x210MW) FINTINELE (4x25+2x50 MW) FAGARAS (1x 6MW) GIURGIU (3x50 MW)
19

1952-55;1979-82 1969-71;1977-80,1997 1954-1958 1961 1984-1986

54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

GROZAVESTI (1x25+2x50MW) GOVORA (1x7.5+2x50+2x50+2x50MW) GHERLA (1x3MW) GRIVITA ROSIE (1x6MW) GALATI (2x7+2x6 +1x50+1x100+1x105+1x60MW) GURA BARZA (1x7.3+2x19+1x34MW) HUNEDOARA (1x 6 MW) IASI (2x25+2x50MW) IASI II (2 x 50 MW) LIVEZI (1x3+4x100+2x200MW) LUDUS (2x3MW) MILITARI (1x4 MW) NAVODARI (4x50MW) ORADEA (2x25+1x50+2x50+5x100MW) ORADEA II (3x50 MW) OVIDIU (3x12MW) OCNA MURES (1x4MW) PAROSENI (3x50+1x150MW) PROGRESUL BUCURESTI (3x50 MW) PITESTI GAVANA (1x6+2x50MW) PIPERA (1x3.5MW+1x1.5MW) PITESTI (1x6MW) PITESTI SUD (3x12+2x50MW) PALAS(2x50+1x150/120MW) PRUNDUL BIRGAULUI (1x2,5MW) ROVINARI (2x200+4x330MW) RESITA (1x12MW+1x6MW) RESITA (1x 6MW) RESITA 7 NOIEMBRIE (1x12MW) ROZNOV (2x 6MW) SAVINESTI (1x6+2x12MW) SIGHET (1x3 MW) SATU MARE (1x2.6MW) SUCEAVA (3x50 MW)

1959;1964-65 1960;1969-70;1975-77;1986-87 1962 1963 1968;1983-84 1954 1964 1966;1972;1979 1986-1988 1958 ;1963-64;1966;1967 1962 1967 1982-1984 1960;1963 1987 1952;1953 1963 1956 -59 1987-1989 1964 1964 1964 1969-70;1973-75 1970-71;1978,1996 1985 1972;1976-79 1962; 1964 1964 1964 1962-63 1970;1977 1966 1956 1987-90

TURCENI (8x330MW) TULCEA(2x12MW) TIRNAVENI (1x21MW) TIMISOARA (1x4 +1x6 MW) TELEAJEN (3x6+3x12MW) URZICENI (1x6+1x4MW) VICTORIA(1x6+1x4+1x6MW) VRANCEA ADJUD (1x6+1x4 MW)
20

1978-1982;1984-1987;19891979-84 1961 1967;1983 1956-58;1980-85 1984-88 1963;1963 1984

54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

VULCAN (1x6MW) ZALAU (4x12 MW) BRAZI(turbine cu gaz 2x25 MW) 3.Ecluze pe Dunare PORTILE DE FIER I (34 m x 310 m) PORTILE DE FIER II (34 m x 310 m) 4.Ecluze pe Canal Dunare - Marea Neagra CERNAVODÃ (25 m x 300 m) AGIGEA (25 m x 300 m) POARTA ALBÃ (25x300m) NÃVODARI (25x300m) 5.Centrale Hidroelectrice SADU V (2x7.5+1x10 MW) BICAZ (2x50+4x27.5 MW) ROZNOV II (2x7,5 MW) PINGARATI (2x11,5 MW) PIATRA MARE (2x5,5MW) ZARNESTI (2x7,5 MW ) COSTISA (2x7,5 MW) BUHUSI (2x5,5 MW ) VADURI (2x22MW) BACAU I (2x11,5 MW) BACAU II (4x7,5 MW) ARGES (4x215 MW) OIESTI (2x7,5 MW) ALBESTI (2x7,5 MW)

1952 1984-1985 2001

1972 1985

1984 1984 1987 1987

1955-64 1960-62 1963-64 1964 1964 1964 1964 1964 1966 1966 1966 1966 1967 1967

STRIMTORI (1x4,2 MW) CUMPANITA (1x4,6 MW) CERBURENI (2x8,2 MW) PORTILE DE FIER (6x178 MW) PALTINU (2x5,5 MW ) BASCOV (2x3,75 MW ) CURTEA DE ARGES (2x3,75 MW) PITESTI (2x3,75 MW) LOTRU (3x174 MW) NOAPTES (2x7,7 MW)
21

1967 1968 1968 1970-71 1971 1971 1972 1972 1973-75 1973

54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

ZIGONENI (2x7,7 MW) BAICULESTI (2x7,7MW) RIMNICU VILCEA (2x23MW ) TARNITA (2x23,5MW) MINICESTI (2x7,7 MW) GOVORA (2x23,5MW) POIANA UZULUI (1x3,4 +1x0,7 MW) VILCELE (2x7,75 MW) MERISANI (2x5,75 MW) DAIESTI (2x18,15 MW) LESU (1x3,4 MW) RIURENI (2x24MW) MARISELU (3x73,5 MW) GILAU I.(1x4,8+2x0,75 MW) STINCA COSTESTI (2x7,5 MW) BUDEASA (2x5,75 MW) BABENI (2x18,5 MW) IONESTI (2x19MW) MALAIA (2x9MW) PUCIOASA (2x1MW) ZAVIDENI (2x19MW) STRAJESTI (2x25 MW MOTRU (2x25 MW ) HERCULANE (1x2+1x5+1x25 MW ) DRAGASANI (2x22,5 MW) ARGESTI (2x19 MW ) GILCEAG (2x75 MW ) BUCECEA (1x1,03+1x0,07MW) BELCI (2x0,5MW) CALIMANESTI (2x19+2x0,35 MW)

1973 1974 1974-75 1974 1975 1975 1976-77 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977-84 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979-80 1979 1979 1979 1980-81 1980 1980 1981 1981 1981;1982

SLATINA (2x13MW) GURA RIULUI (1x3,5+0,07MW) TURNU (2x35 MW) BRADISOR (2x57,5 MW) ASTILEU II (1x1,1MW) SCROPOASA (2x6MW) GOLESTI(2x4MW) TISMANA (2x53 MW) SOMESUL CALD (1x12MW) CINCIS I(1x0,8MW) CINCIS II(1x0,8 MW) PETRESTI (2x2MW) GALBENI (2x14,5+1x0,15MW)
22

1981-82 1981 1982 1982 1982 1983-84 1983 1983 1983 1983 1983 1983-86 1984

54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

VLADESTI (2x0,7 +0,8+0,6MW) SUGAG(2x75MW) BORZESTI (2x0,5 MW) OLANESTI (1x0,032MW) PORTILE.DE FIER II(8x27 MW) RACACIUNI (2x22,5+1x1,05MW) DIMBOVITA -CLABUCET (2x32MW) TISMANA AVAL(2x1,5MW) REMETI (2x50MW) VOINEASA III(2x0,25 MW) BERESTI (2x21,75MW) DRIDU(4x0,6+1x0,23MW) GURA LOTRULUI (2x12,4MW) IPOTESTI (4x13,25MW) OSTROVUL MIC (2x7,95+2x0,08MW) GILAU II (1x5,4+2x0,75MW) FLORESTI II (6x0,22MW) VOINEASA I (3x0,22MW) VOINEASA II(2x0,22MW) SEBES (2x0,4MW) SURDUC(2x1MW) DAICIVICIU (0,076MW) HOREZU II(2x0,5 MW) RIUL MARE RETEZAT (2x167,5MW) AGIGEA (2x50MW) LERESTI (1x19MW) VOINESTI (1x5,8MW)

1984-86 1984 1984 1984 1985-86 1985 1985 1985 1985 1985 1986 1986 1986-87 1986-87-88 1986;88 1986-87 1986-87 1986 1986 1986-87 1986 1986 1986 1986-87 1987 1987 1987

DRAGANESTI (4x13,25MW) CLOCOTIS (1x10 MW) SASCIORI (2x21MW) CLOPOTIVA (2x7MW) FLORESTI I (1x5,4+2x0,75 MW) NEDELEA I (4x0,22MW) ROGOJESTI (2x1,5+1x0,6MW) NEHOIASU (2x21MW) FRUNZARU(4x13,25MW) OSTROVUL MARE (2x7,95MW) CIRNESTI I(2x7,95MW) CIRNESTI (2x2,75MW) PACLISA (2x7,95+2x0,07MW) TOTESTI I (2x7,95MW) MUNTENI I (2x29MW) COLIBITA (1x21MW)
23

1987-88 1987 1987 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988

54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

CLUJ(4x0,175+1x0,75MW) CIBIN(4x0,425MW) Cornetu (2x15.5 MW)

1988 1988 2003÷2004

Lucrãri executate pentru RADET: => contorizarea energiei termice furnizatã de C.E.T. - uri în sistemul de termoficare a municipiului Bucuresti => Centrala termicã - zona de Nord - Cluj Napoca ;

Lucrari in strainatate A2. EGIPT NEW ESSNA - Centralã hidroelectricã -1991 ÷ 1992 => asistentã tehnicã pentru montaj, încercãri functionale si punere in functiune pentru echipament electric si AMC.

• HAMRAWEIN - 3xl2 MW - Centralã termoelectricã - 1972 => asistentã tehnicã pentru montaj, încercãri functionale si punere în functiune pentru echipament electric si AMC.

ABU-ZABAL - Centralã termoelectricã - 1980 ÷ 1981 => încercãri functionale, lucrãri de punere în functiune

A3. CHINA • CET PUCHENG - 2 x 330 MW - Centralã termoelectricã / in executie => livrare de echipament electric si AMC (mecano, jgheaburi pt. cabluri, bare capsulate si suporti metalici, cutii locale, cabluri, accesorii pentru montaj), asistentã tehnicã pentru montaj si punere in functiune. A4. TURCIA •

CAIRAYKAH-2xl5oMW-Centralã Termoelectricã- 1988 => asistentã tehnicã pentru montaj si punere în functiune

KYLICKAYA - 2x62 MW - Centralã Hidroelectricã - 1989 ÷ 1990 => livrari de materiale pentru echipamente electrice si de automatizari (stelaje metalice zincate pentru sustinere cabluri electrice, jgheaburi pentru cabluri electrice, cleme si armaturi pentru lanturi de izolatori, suporti metalici pentru echipamentul de inalta tensiune, accesorii de montaj ), precum si asistenta tehnica la montaj si punere in functiune
24
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

KAPULUKAYA - 3X18.2 MW Centrala Hidroelectrica - 1987 ÷ 1988 => livrari de materiale pentru echipamente electrice si de automatizari (stelaje metalice zincate pentru sustinere cabluri electrice , jgheaburi pentru cabluri electrice, cleme si armaturi pentru lanturi de izolatori , suporti metalici pentru echipamentul de inalta tensiune, accesorii de montaj ), precum si asistenta tehnica la montaj si punere in functiune

GEZENDE - 3x54 MW Centrala Hidroelectrica- 1987 ÷ 1989 => livrari de materiale pentru echipamente electrice si de automatizari (stelaje metalice zincate pentru sustinere cabluri electrice , jgheaburi pentru cabluri electrice, cleme si armaturi pentru lanturi de izolatori, suporti metalici pentru echipamentul de inalta tensiune, accesorii de montaj ), precum si asistenta tehnica la montaj si punere in functiune.

ORTA - SAKARYA - YENICE - 3x12.3MW Centrala Hidroelectrica / 1993-1994 => livrari de materiale pentru echipamente electrice si de automatizari (stelaje metalice zincate pentru sustinere cabluri electrice , jgheaburi pentru cabluri electrice, cleme si armaturi pentru lanturi de izolatori, suporti metalici pentru echipamentul de inalta tensiune, accesorii de montaj ), precum si asistenta tehnica la montaj si punere in functiune • CATALAN - 3x56.3MW Centrala Hidroelectrica / 1993-1994 => livrari de materiale pentru echipamente electrice si de automatizari (stelaje metalice

zincate pentru sustinere cabluri electrice , jgheaburi pentru cabluri electrice, cleme si armaturi pentru lanturi de izolatori , suporti metalici pentru echipamentul de inalta tensiune, accesorii de montaj ), precum si asistenta tehnica la montaj si punere in functiune • CAMILGOZE 2x17 MW Centrala Hidroelectrica 1997-1998 => livrari de materiale pentru echipamente electrice si de automatizari (stelaje metalice zincate pentru sustinere cabluri electrice , cleme si armaturi pentru lanturi de izolatori , accesorii de montaj ) A5. IRAQ • • • • NAJIBIYAH - 2x100 MW Centrala Termoelectrica - 1986-1987 => asistentã tehnicã pentru lucrãri de întretinere BAGHDAD SUD - 2x67.5 MW Centrala Termoelectrica=> lucrari de intretinere 1987

NASSIRIYAH - 2x2l0 MW-Centralã Termoelectricã - 1986 - 1987 => asistentã tehnicã pentru lucrãri de întretinere DOKAN - 5x80 MW - Centralã hidroelectricã - 1988 => asistentã tehnicã si specializarea prin scolarizare a personalului de exploatare
25
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

A6. SIRIA • BANYAS - 4xl2 MW - Centralã Termoelectricã - 1977 - 1979 => montaj si punere in functiune a echipamentului electric si AMC

Pentru aceste centrale s-au executat lucrãri de montaj echipamente si puneri in functiune la instalatii electrice si de automatizãri la: => instalatii de distributie a energiei electrice de inaltã tensiune => instalatii principale de servicii proprii de medie tensiune => tablouri principale si de distributie servicii proprii de joasã tensiune => instalatii de producere si distributie a curentului continuu si curentului altemativ pentru alimentarea consumatorilor vitali => pupitre si panouri in camere de comanda (contur operativ) si tablouri dulapuri locale => dulapuri neoperative de actionãri, semnalizãri si protectie => dulapuri neoperative pentru mãsurã, reglaj si calculatoare de proces => cutii de cleme => motoare curent continuu si curent altemativ (0.4, 6 kV) => repartitoare de cabluri etc. ,

din cadrul instalatiilor: turbine si generatoare, cazane de abur si apã fierbinte, circuite apã abur, gospodãrii de combustibil (gazos, lichid si solid), gospodãrii de ulei si lubrefiant, instalatii rãcire, circuite aer si gaze arse, electrofiltre, telecomunicatii (telefonie si curenti slabi). Firma noastra a executat de asemenea si lucrarile de Reparatii capitale la aceste centrale.

Sudan Centralã hidroelectricã Roseires : 2002 ÷ 2006 asistentã tehnicã pentru montaj, încercãri functionale si punere in functiune.

Sri Lanca –lucrari de commisssioning pentru sistemul de alimentare cu apa Kalu Ganga ; Bangladesh-Lucrari de montaj, incercari functionale si punere in functiune in cadrul reabilitarii grupurilor 4&5 aferente centralei Ashuganj ; Iordania -Lucrari de montaj, incercari functionale si punere in functiune in cadrul proiectului de reabilitare “ As Samara Wasted Water Treatment Plant Aman Iordania” B. GRUPURI GENERATOARE DIESEL Exemplele mentionate mai jos sunt cele mai importante lucrari de montaj si punere in functiune a grupurilor diesel executate de noi. => 1 x 8.2 MW si 2 x 1 MVA instalate la Centrala Nuclearã Cemavodã - Romania
26
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

=> => => => => => => => => => => => =>
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

1 x 3 MW instalat la Combinatul de Celulozã si Hartie Brãila./1980-1990 1 x 1 MW instalat la Combinatul Siderurgic Tulcea./1980-1985 1 x 750 kW instalati la Combinatul de Celulozã si Hartie Dej./1979-1981 8 x 375 kW instalati la Centrala termoelectricã Turceni./1982-1985 4 x 375 kW instalati la Centrala termoelectricã Rovinari./ 1973-1976 3 x 256 kW instalati la Centrala termoelectricã Progresul./ 1988-1989 3 x 256 kW instalati la Centrala termoelectricã Suceava./1987-1988 3 x 256 kW instalati la Centrala termoelectricã Arad./1993 1x325 kVA, 1x125 kVA instalati la Centrala Hidroelectricã Râul Mare Retezat/1984-1986 1 x 325 kVA si 1 x 125 kVA instalati la Centrala Hidroelectricã Sugag./1980 1 x 325 kVA si 1 x 125 kVA instalati la Centrala Hidroelectricã Gâlceag/1980 2 x 125 kW instalati la Centrala Hidroelectricã Vãdeni 1 x 125 kVA instalati la Centrala Hidroelectricã Sãsciori./ 1987 2 x 387,92kW instalati la Centrala termoelectricã Electroputere Craiova / 1950 65,648 kW instalati la Centrala termoelectricã Lacul Rosu / 1950 268,567 kW instaled at Centrala termoelectricã Balan / 1950 2 x 1,5 MW instalati la Centrala termoelectricã Constanta PCA / 1950 119,36 kW instalati la Centrala termoelectricã Baiculesti CILF / 1950 447,6 kW instalati la Centrala termoelectricã Medias / 1950 279,75+2 x 97 kW instalati la Centrala termoelectricã Ovidiu III / 1950 3 x 2 MW+1x1,82 MW instalati la Centrala termoelectricã Ovidiu I / 1950 (1x223,8+37,3+1x708,6 +1x 1969,6) kW instalati la Centrala termoelectricã Prisaca Dornei / 1950;1958;1961 1 x 65,64 kW instalati la Centrala termoelectricã Ceahlau / 1952 (1x 1,13 +1x2,08+1x1,72) MW instalati la Centrala termoelectricã Buhus / 1952;1953 (1x1,13+1x1,56)MW instalati la Centrala termoelectricã Craiova / 1952;1953 (2 x 1,56) MW instalati la Centrala termoelectricã Botosani / 1951-55 (2 x 708,7kW+1,56 KW +3x2,08 MW +2x2,08MW +1x2,61MW )instalati la Centrala termoelectricã Bicaz / 1951-52 1 x 373kW+1x835,5kW+1x1,15MW instalati la Centrala termoelectricã Turnu Severin / 1951;1956;1958 (2x1,56+2x2,08 +2x2,08+1x1,01+2x2,08)MW instalati la Centrala termoelectricã Baia Mare / 1951;1953;1954-55;1957;1957-58 (1 x 373kW) instalati la Centrala termoelectricã Lugoj / 1951 (2 x 1,56MW) instalati la Centrala termoelectricã Turda / 1951 (1 x 1,56+ 1x1,56 )MW instalati la Centrala termoelectricã Deva / 1951;1953 1 x 708,7kW+1x2,08 MW+2x2,61MW instalati la Centrala termoelectricã Sibiu / 1951;1953 (1x2,08+1x1,82+1x1,34)MW instalati la Centrala termoelectricã Birlad / 1953;1955;1956 (10 x 447,6 kW )instalati la Centrala termoelectricã Vascau / 1954 (2 x 134,28 kW) instalati la Centrala termoelectricã Rosiorii de Vede/ 1954 (1 x 1,56 MW )instalati la Centrala termoelectricã Piatra Neamt / 1955 (1 x 1,56 MW) instalati la Centrala termoelectricã Feiedarf / 1955
27
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

2 x 2,08 MW instalati la Centrala termoelectricã Iasi / 1955-56 1 x 2,08 MW instalati la Centrala termoelectricã Anina /l 1955 3 x 335,7 kW instalati la Centrala termoelectricã Calarasi / 1956 1 x 746 kW instalati la Centrala termoelectricã Focsani / 1956 1 x 746 kW instalati la Centrala termoelectricã Orsova / 1956;1960 1 x 746 kW +1x447,6kW+1x1,13MW+1x2,08 MW instalati la Centrala termoelectricã Somova-Tulcea / 1956;1959-61 2 x 447,6 kW instalati la Centrala termoelectricã Rovinari / 1957 1 x 1,13 MW instalati la Centrala termoelectricã Caracal / 1957 2 x 290,9 kW instalati la Centrala termoelectricã Gura Birmar / 1957 1 x 1,56 MW instalati la Centrala termoelectricã Suceava / 1958 1 x 746 kW instalati la Centrala termoelectricã Sighet / 1958 1 x 141,74 kW instalati la Centrala termoelectricã Otopeni / 1958 1 x 746 kW instalati la Centrala termoelectricã Falticeni / 1958 2 x 2,08 MW instalati la Centrala termoelectricã Oradea / 1958-59 2 x 820,6 kW+1x1,11 MW instalati la Centrala termoelectricã Iacobeni / 1958-59;1961 (1x522,2 +1x111)kW instalati la Centrala termoelectricã Cozia / 1958;1959 1x1,56 MW instalati la Centrala termoelectricã Satu Mare / 1958 1x 596,8 kW+1,11kW+1,38MW instalati la Centrala termoelectricã Baia Borsa / 1958 2 x 447,6kW instalati la Altin -Tepe Centrala termoelectricã / 1959 1x 1,56 MW +1x1,11kW instalati la Centrala termoelectricã Suceava / 1958;1960 1x 746 kW instalati la Centrala termoelectricã Sighet / 1958

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

1x 141,74 kW instalati la Centrala termoelectricã Otopeni / 1958 1 x 746 kW instalati la Centrala termoelectricã Falticeni / 1958 2 x 2,08 MW instalati la Centrala termoelectricã Oradea / 1958-59 2 x 820,6 kW +1x1,11MW instalati la Centrala termoelectricã Iacobeni / 1958-59 (1x522,2+1x111)kW instalati la Centrala termoelectricã Cozia / 1958 ;1959 1 x 1,56MW instalati la Centrala termoelectricã Satu Mare / 1958 1 x 596,8 kW +1x1,11MW +1x1,38MW instalati la Centrala termoelectricã Baia Borsa / 1958;1960 ⇒ 2 x 447,6 kW instalati la Centrala termoelectricã Altin -Tepe / 1959 ⇒ 1 x 954,8 kW instalati la Centrala termoelectricã Husi / 1960 ⇒ 1 x 1,56 MW instalati la Centrala termoelectricã Sighet / 1960 ⇒ 1 x 447,6 kW instalati la Centrala termoelectricã Singiorz / 1961 ⇒ 1 x 522,2 kW instalati la Centrala termoelectricã Strehaia / 1961 ⇒ 1 x 1,13MW instalati la Centrala termoelectricã Calafat / 1962 ⇒ 1 x 447,6 kW instalati la Centrala termoelectricã Chilia Veche / 1963 ⇒ 1 x 447,6 kW instalati la Centrala termoelectricã Moldova Noua / 1963 ⇒ 1 x 2,08MW instalati la Centrala termoelectricã Ciudanovita / 1967 ⇒ 1 x 373kW instalati la Centrala termoelectricã Neptun / 1967 ⇒ 1 x 373kW instalati la Centrala termoelectricã Otopeni / 1969 => 1 x 662.4 kW instalati la Centrala Hidroelectricã Kylickaia - Turcia/1990
28
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

=> 1 x 325 kW instalati la Centrala Hidroelectricã Kapulukaya - Turcia/1989 => 1 x 225 kW instalati la Centrala Hidroelectricã Gezende - Turcia, etc => 10x 556 KVA-445 KW instalati la Magazinele SELGROS CASH & CARRY din : Brasov,Bucuresti Baneasa, Bucuresti Pantelimon, Bucuresti Progresu, Tg. Mures, Oradea, Constanta, Cluj Napoca, Craiova ,Ploiesti. C. COMPENSATOARE SINCRONE 1962 1962-1963 1962 1963 1963 1963 1964 1964 1967 1968

BAIA MARE (lx 2,5Mvar.) HUNEDOARA (lx 5 +lx 7,5 Mvar.) ARAD (lx 5 Mvar.) TIMISOARA (lx 10 Mvar.) ANINA (lx 4,9 Mvar.) TURNU SEVERIN (lx 6,2 Mvar.) CRAIOVA (lx 6,2 Mvar.) MEDGIDIA (lx 6,2 Mvar.) OBOR (lx 5 Mvar.) BERCENI (lx 2OMVar.)

D.TELECOMUNICATII INSTALARE CABLU FIBRE OPTICE si CLASICE Beneficiar: ROMTELECOM SA BUCURESTI Contractor principal: SIEMENS AG 1995 ÷ 1998

Subcontractor: SAEM-ENERGOMONTAJ S.A. SUCURSALA IEA Descrierea lucrarilor: • instalarea a 691100 m tevi de PVC, 33800 m tevi de otel a 275000 m teava HDPE • instalarea 340000 m cablu fibra optica, fabricatie SIEMENS, tip: A-DF(ZN)2Y 3x6E9/125 0.36F3.5+0.23Hl8 lx2E9/125 0.36F3.5+0.23HI8 LG A-DF(ZN)2Y 2x6E9/125 0.36F3.5+0.23HI8 LG • realizarea si instalarea camine si camerete de vizitare din beton: 1396 buc ; • instalare ODF: 52 buc ; • realizarea legaturilor (jonctiuni) intre tronsoanele de teava HDPE ; • realizarea jonctiuni la cablul de fibra optica.: 12140 buc ; • executarea testelor si masuratorilor la cablul de fibra optica.: 50 masuratori finale ; • livrari de -teava PVC Φ 110 mm (tip mediu si greu) 143600 m Φ 90 mm (tip mediu) 517700 m Φ 63 mm (tip mediu) 30400 m -teava otel Φ 114x5 mm 438 t Φ 133x5.5 mm 23 t Personalul IEA a fost pregatit de catre furnizorul de cablu de fibra optica. : SIEMENS Germania precum si de catre furnizorul de teava HDPE :DURA LINE-CT
29
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Echipamentul specific pentru instalare este achizitionat de la firmele SIEMENS , DURA LINE -CT, PETER LANCIER GmbH, 3M (USA), Fujikura (Japonia) Durata contractului: 4 ani incepand din 1995

2/ ROMTELECOM DTc - Mehedinti - Instalare CSND 1500 linii Vanju Mare
Client: ROMTELECOM DTc - Mehedinti Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: - executia de lucrari civile: canalizatie telefonica - constructie de camine de vizitare: 1998 30700 m3 124 buc

- instalarea de conducte de HDPE 87 km - instalarea de cabluri de telecomunicatie tip ALPET A-H-(L)H 100x2x0.4 ÷ 1200x2x0.4 fabricat de ALCATEL, izolat cu gel 20 km

- instalarea cablu aerian de telecomunicatie tip ALPET A-H-(L)H 10x2x0.4 ÷ 70x2x0.4 26 km - instalarea de cabluri de fibre optice (12, 20 FO) , fabricat de ALCATEL 46.1 km - instalare repartitoare 5 buc

3/ ROMTELECOM DTc - Mehedinti - Extensie 4000 linii CSND Traian Drobeta - Tr.Severin
Client: ROMTELECOM DTc - Mehedinti 1998 Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: - executia de lucrari civile: canalizatie telefonica 6000 m3 - constructie de camine de vizitare: 44 buc - instalarea de conducte de HDPE 8.8 km - instalarea de cabluri de telecomunicatie tip ALPET A-H-(L)H 100x2x0.4 ÷ 1200x2x04 fabricat de ALCATEL, izolat cu gel 45 km - instalarea cablu aerian de telecomunicatie tip ALPET A-H-(L)H 10x2x0.4 ÷ 70x2x0.4 20 km - instalarea de cabluri de fibre optice (12, 20 FO) , fabricat de ALCATEL 9.5 km - instalare repartitoare 10 buc

4/ ROMTELECOM DTc - Caras-Severin - Retea Intermediara de FO AninaBozovici
Client: ROMTELECOM DTc - Caras Severin Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii:
30
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

1998

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

- executia de lucrari civile: canalizatie telefonica - constructie de camine de vizitare: - instalarea de conducte de HDPE - instalarea de cabluri de fibre optice (12, 20 FO)

13500 m3 23 buc 63.4 km 31.7 km

5/ ROMTELECOM DTc - Hunedoara - Centrala Telefonica digitala ALCATEL E10B - 20.000 linii - retea telefonica
Client: ROMTELECOM DTc - Hunedoara Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: 1/ CSND Calan 2500 linii - executia de lucrari civile: canalizatie telefonica 1998-1999

6250 m3

- constructie de camine de vizitare: - instalare tevi PVC (Ø 63, 75, 90 mm) - instalarea de cabluri de telecomunicatie tip ALPET TU2YFSFL2Y 10 ÷ 2400X2x0.4 fabricat de ALCATEL, izolat cu gel - executia de 2 subtraversari cale ferata 2/ CSND Hateg 2500 lines - executia de lucrari civile: canalizatie telefonica - constructie de camine de vizitare: - instalare tevi PVC (Ø 63, 75, 90 mm) - instalarea de cabluri de telecomunicatie tip ALPET TU2YFSFL2Y 10 ÷ 1200X2x0.4 fabricat de ALCATEL, izolat cu gel

43 buc 19.3 km 52.7 km 2830 m3 24 buc 13.1 km 55.2 km

6/ RENEL-FE TURCENI Bloc 4-Sistem Telefonic Digital MITEL SX 200 ML
Client: RENEL - FE TURCENI Bloc 4 1998 Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: Lucrarea consta in : 1/ Livrare (de catre Data Plus Communications-USA) si instalarea unui sistem ISDN (2B+D) MITEL SX 200 ML - Configuratie sistem : - Porturi trunchiuri si linii exterioare LS/GS 12 buc - Porturi telefonice digitale 24 buc - Porturi telefonice analogice ONS 120 buc - Consola dispecer 2 buc - Telefoane digitale (tip Superset 430 , 420, 410 ) 18 buc - Telefoane analogice, mediu special praf 22 buc - Telefoane analogice, mediu zgomotos 30 buc
31
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

- UPS - CFR 600 + EBP24C - Configuratie hard: - Cabinet SX-200 ML Furnizeaza rapoarte cu informatii referitor la apelurile externe 2/ Sistem suplimentar pentru comunicatii cu nivel ridicat de zgomot: - Sistem universal interfon/ control zavor: - VELCOM V-2901 A - VELCOM V-1071 - Difuzoare de apel telefonic in mediu zgomotos V 9925A / 5 Watt - Sursa de alimentare 24 Vdc, 2500 mA - Interfata pentru paging extern tip VELCOM V-2006 AHF

2 buc

7/ RENEL - FE TURCENI Bloc 5 - Sistem Telefonic Digital MITEL SX 200 ML
Client: RENEL - FE TURCENI Bloc 5 Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: Similar cu bloc 4 1998

8/ ROMTELECOM DTc - Constanta - Extindere echipament NETAS (centrala telefonica tip CTAE DRX4) la- 1000 linii - retea telefonica locala
Client: ROMTELECOM DTc - Constanta Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: - executia de lucrari civile: canalizatie telefonica - constructie de camine de vizitare: - instalare tevi PVC (Ø 63, 75, 90 mm) - instalarea de cabluri de telecomunicatie tip ALPET TU2YFSFL2Y 10 ÷ 2400X2x0.4 fabricat de ALCATEL, izolat cu gel 1998 ÷ 1999

6290 m3 16 buc 21.8 km 28.4 km

9/ RENEL - FCNE - Statia 400 kV Cernavoda - Sistem de comunicatii
Client: RENEL - FCNE - ( Centrala nucleara electrica Cernavoda) Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii:
32
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

1994

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

- Instalare filtre de cuplaj tip FCIT3 si AKE 100 A2 fabricatie SIEMENS 5 buc - Instalare de echipament IF pt. telecomunicatii pe LEA ( telefonie, transmisie de date, teleprotectie), tip ESB-2000, fabricatie SIEMENS 10 buc - Instalare de echipament de teleprotectie SWT-500-F6 , fabricatie SIEMENS - Instalare centrala telefonica tip DNS, fabricatie SIEMENS - Instalare cablu de telecomunicatie tip TIHPABY - Instalare cablu de telecomunicatie tip ALPET TU2YFSFL2Y 20x2x0.4 fabricatie ALCATEL, izolat cu gel 8 buc 1 buc 1.5 km 2 km

10/ RENEL - FTDE DEVA - Statia 400 kV Mintia - Sistem de comunicatii
Client: RENEL - FE DEVA 1997 Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: - Instalare filtre de cuplaj tip AKE 100 A2 fabricatie SIEMENS 7 buc - Instalare de echipament IF pt. telecomunicatii pe LEA ( telefonie, transmisie de date, teleprotectie), tip ESB-2000, fabricatie SIEMENS 2 buc - Instalare de echipament de teleprotectie SWT-2000-F6 , fabricatie SIEMENS 2 buc - Instalare centrala telefonica tip DNS, fabricatie SIEMENS 1 buc - Instalare cablu de telecomunicatie tip TIHPABY 1.5 km - Instalare cablu de telecomunicatie tip ALPET TU2YFSFL2Y 20x2x0.4 fabricatie ALCATEL, izolat cu gel 3 km - Instalare cablu de fibre optice,12 fibre optice 1.5 km

11/ RENEL - FTDE GALATI - Reconstructie si modernizare sistem de comunicatii de gestiune si management ; Dispecer local - Faza I
Client: RENEL - FTDE GALATI Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: - Instalare centrala telefonica tip ISDN, ERICSSON, Consono MD 110 - Instalare telefoane digitale - Instalare telefoane analogice - Instalare cablu fibra optica aerian 12 fibre optice 1997 2 buc 223 buc 63 buc 5.8 km

12/ IFIN ( Institutul de fizica nucleara ) - Dezvoltare sistem de comunicatii
Client : IFIN - Magurele Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii:
33
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

1997

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Procurare si instalarea echipament: - Telefoane fabricatie AT&T - Interfoane fabricatie AT&T - Terminale fax - Modem 9600 , fabricatie AT&T - Cablu telefonic TU2YY 26x2x0.5, TCY 30x2x0.5, 1x2x0.5

16 buc 30 buc 2 buc 2 buc 3.2 km

13/ RENEL - UE Slatina - Extindere sistem telefonic
Client: RENEL - UE Slatina Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: Procurare si instalarea echipament: - Cabinet telefonic periferal tip MITEL SX 2000 Light ( Canada ) - Sistem teleconferinta si paging tip MITEL - Telefoane analogice - Cablu fibra optica multimod , 8 fibre optice 1998

1 buc 1 ans 32 buc 700 m

14/ RENEL - FE Govora - Instalare de legaturi multiple operative
Customer: RENEL - FE Govora Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: 1997

Procurare si instalarea echipament: - Cabinet telefonic periferal tip MITEL SX 2000 Light ( Canada )- 16 trunchiuri - Sistem teleconferinta si paging tip Valcom ( USA) - Telefoane digitale - Telefoane analogice

2 buc 1 ans 16 buc 192 buc

15/ SNTc ROMTELECOM - Dtc Gorj - Modernizarea liniei aeriene de telefonie Stejari - Denciulesti Client: SNTc RMTELECOM- Dtc Gorj
Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: Demontare: - Circuite telefonice - Izolatori 1998÷1999 15.3 km 750 buc

- Instalare: - cabluri de telecomunicatii tip ALPET A2YF(L) 30÷50x2x0.8, fabricatie
34
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

ALCATEL, izolat cu gel, (montare aeriana si ingropat) - tevi de protectie: PVC greu Ø 75x4.5 si otel Ø 75.5x4.5 - stilpi pentru cablu aerian - canalizatie telefonica (urbana si interurbana) - subtraversari prin forare - realizare de jonctiuni la cablul de telefonie

6.85 km 115 m 5 buc 8900 m3 75 m 350 buc

16/ SNTc ROMTELECOM - Dtc Harghita - Instalare cablu de Fibre optice Client: SNTc ROMTELECOM- Dtc HArghita
Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: 1/ Sandomnic-Gheorgheni - executie lucrari civile: canalizatie telefonica (urbana si interurbana): - realizare camine de vizitare si camerete din beton : - subtraversari prin forare: - instalare de tevi de PVC (Ø 63 ÷ 110, mediu si greu): - instalare de tevi de otel Ø 114x5 mm: - instalare conducte de HDPE (Ø 32mm): - instalare cablu de fibre optice, 20 fibre optice: - subteran si in cladiri - aerian - instalare de stilpi pentru cablu aerian: - executie de jonctiuni de cablu: - executie de jonctiuni de cablu de fibra optica: - instalare de rame ODF: - teste si masuratori la cablul de fibre optice: 2/ Toplita-Tulghes - executie lucrari civile: - canalizatie telefonica interurbana - canalizatie in sol stincos - realizare camine de vizitare din beton : - subtraversari prin forare: - instalare de tevi de PVC Ø 110, mediu si greu: - instalare de tevi de otel Ø 114x5 mm: - instalare conducte de HDPE (Ø 32mm): - instalare cablu de fibre optice, 20 fibre optice: - subteran si in cladiri - aerian - instalare de stilpi pentru cablu aerian: - executie de jonctiuni de cablu: - executie de jonctiuni de cablu de fibra optica: - instalare de rame ODF: - teste si masuratori la cablul de fibre optice:
35
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

1998÷1999

2075 m3 97 buc 80 m 7980 m 265 m 54.1 km 42.77 km 50m 2 buc 30 buc 600 buc 1 buc 20 buc 830 m3 5750 m3 58 buc 80 m 655 m 305 m 54 km 46.56 km 350m 10 buc 96 buc 520 buc 2 buc 20 buc

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

17/RENEL - FRE - Centrale electrice - Sisteme de comunicatii Client:
RENEL - FRE - Centrale Electrice Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA-IEA Division Descrierea lucrarii: La toate centralele electrice executate de catre firma noastra (a se vedea pozitie A - de la Lista Principala de Referinte), am realizat retelele interioare de comunicatii (retea telefonie locala, sisteme de alarma, avertizare, antiefractie, etc.)

18/SNCFR – Agentia de Telecomunicatii Modernizarea Retelei de Telecomunicatii a SNCFR – Modul subteran= 1000 km Client: SNCFR – Agentia de Telecomunicatii
Contractor Principal: ENERGOMONTAJ SA – Sucursala I.E.A Descrierea lucrarii: Modernizarea Retelei de Telecomunicatii a SNCFR – Modul

subteran=1000 km
- instalare tevi PVC: - instalare tevi de otel: - instalare conducte HDPE - ∅ 32 mm - istalare si jonctionare HDPE - ∅ 40 mm - instalare subterana cablu fibra optica provenienta SIEMENS (tip subteran si interior cladiri) - executie camere de tragere (MH) - executie camerete (HH) - instalare rame ODF = 57.260 m = 6.755 m = 44.028 m = 847.234 m = 950.000 m = 418 buc = 1.188 buc = 18 buc

Echipamentul folosit pentru executarea lucrarilor este de provenienta: DURA-LINE CT, PETER LANCIER GmbH, 3M-USA, VETTER GmbH. Durata lucrarilor este de 2 ani, incepand din Decembrie 1998.

S.C Conpet S.A Client: S.C Conpet S.A
Contractor Principal: Sainco –Spania Subcontractor: ENERGOMONTAJ SA – Sucursala I.E.A Descrierea lucrarii: Livrare si Instalare Sistem de Comunicatie – Sistem de Cablu

cu Fibre Optice=250 km
36
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

- instalare monotub HDPE ∅ 40 mm in conducte Conpet dezafectate -instalare monotub HDPE ∅ 40 mm in sapatura - instalare cablu fibra optica in HDPE - executie/ instalare camere de tragere (MH) - instalare/ executie rame ODF - manson fibra optica E. LUCRARI DE REABILITARE L Centrale Electrice 1/CENTRALA TERMOELECTRICA TURCENI

=245 km; =5 km; = 253 km = 120 buc = 14 buc = 59 buc

1995-1996 ,1996-1997, 2002 -2006

Lucrari de reabilitare la grupurile nr. 7 si 3 ( 330 MW), conform programului A2, in principal la urmatoarele sisteme: Principalele lucrari electrice: • Camera de comanda • Statiile de 6kV, 0.4kV alimentare in curent altemativ • Statiile 0.4kV alimentarentare in curent continuu (baterii, invertoare, redresoare) • Excitatia generatorului • Iluminat intern grup si anexe • Electrofiltre: lucrari electrice si de automatizari • Statia de 400kV de evacuare a energiei • Cabluri energie, comanda, control, semnalizare inclusiv constractii metalice suport. • • • Principalele lucrari AMC la cazan si turbina: actionari arzatoare bucle reglaj 1995-1996 ,1996-

2/ CENTRALA TERMOELECTRICA ROVINARI 1997,2002-2007.

Lucrari de reabilitare la grupurile nr. 6 si 5 ( 330 MW ), conform programului A2 in principal la urmatoarele sisteme: Principalele lucrari electrice: • • • Camera de comanda Statiile de 6kV, 0.4kV alimentare in curent alternativ Statiile 0.4kV alimentare in curent continuu (baterii, invertoare, redresoare)
37
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

• • • • •

Excitatia generatorului Iluminat intern grup si anexe Electrofiltre: lucrari eletrice si de automatizari Statia de 4OOkV de evacuare a energiei

Cabluri energie, comanda, control, semnalizare inclusiv constractii metalice Principalele lucrari AMC la cazan si turbina: • actionari • arzatoare • bucle reglaj Lucrarile sus mentionate au constat in: => procurare echipament => proiectare tehnologica (inginerie tehnologica) => probe si incercari functionale => predarea instalatiei Cooperari externe: compania ABB-Germania Consultantul extern al clientului: Utility Consultants International - Germania Luand in considerare rezultatele bune obtinute in derularea programului A2, companiei noastre i s-a incredintat in viitor deralarea programului A3, constand in reabilitarea grupurilor 4 si 5 ale centralei termoelectrice Turceni.

CENTRALA HIDROELECTRICA CORNETU (2 X 15.5 MW) ; Lucrarile de reabilitare constand in : - executie trasee de cabluri - modernizare statia exterioara de 110 kV.

II. STATII ELECTRICE 1. Statie exterioara 400 kV CERNAVODA Lucrari de reabilitare constand in: 1/ Circuite primare • demontarea intreruptoarelor existente tip I0 420 kV (16 buc) si a transformatoarelor de masura de curent ( 75 buc )
38
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

1994

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

montarea intreruptoarelor SF6 fabricatie SIEMENS (1 7 buc) , a transformatoarelor de masura de curent tip CIT 420 kV (75 buc) fabricatie ARTECHE-Spania si a bobinelor de reactanta • montarea descarcatorilor tip 3EP3336-3PN fabricatie SIEMENS • expertiza si conservarea echipamentului existent ( transformatoare de masura de tensiune, descarcatori, izolatori , bobine de inalta frecventa) 2/ Servicii interne de curent continuu si curent altemativ demontarea bateriilor de acumulatori (2 buc) , grupuri generatoare diesel, intreruptoare (24 buc) • montarea bateriilor de acumulatori cu gel, fabricatie SONNENSCHEIN, (2 buc) • montarea grupuri generatoare diesel, intreruptoare (24 buc) • montarea intreruptoarelor automate fabricatie SIEMENS tip 3VE 3011 (100÷600A) • reabilitarea a 2 statii de transformare de 20/ 0.4 kV si 6/ 0.4 kV • expertiza si conservarea echipamentului 3/ Comanda si control • demontarea contoarelor de energie existente (40 buc) • montarea contoarelor de energie cu impuls electronic tip 7ED3031, fabricatie SIEMENS, (10 buc) • montarea traductoarelor de energie activa si reactiva, fabricatie SIEMENS • montare osciloperturbograf fabricatie SIEMIENS (5 buc) • lucrari auxiliare (conexiuni) • expertiza si conservarea echipamentului demontat 4/ Circuitul de cabluri • circuite noi (120 km), conexiuni • montarea cablu fibra optica (l.5 km) • montarea repartitor fabricatie KRONE 5/ • • Relee de protectie demontarea protectiilor existence (7 seturi) montarea noilor protectii: -fabricatie SIEMENS: protectii digitale directionale de distanta, tip 7SA51135BA11-OCH1, protectii de bara , protectii de transformator tip 7UT5113, etc, 10 seturi -fabricatie ABB: protectii electronice de distanta tip LZ-96, LZ-96a • montarea dulapuri cu relee de protectie (2 buc) • expertiza si conservarea echipamentului 6/ Teletransmisie de date • demontarea echipamentului existent (traductoare, dulapuri) • montarea echipamentelor de fabricatie SIEMENS (traductoare, dulapuri, calculatoare PC, imprimante, interfata pentru cablurile cu fibra optica) • montarea echipamentelor de achizitie de date fabricatie SIEMENS tip SINAULT-LSA • montare centrala telefonica fabricatie SIEMENS tip DNS • montare cabluri telefonice tip ALPET cu gel • montare echipament de inalta frecventa fabricatie SIEMIENS tip EBS 2000, SWT-500-F6 7/ Sursa electrica de alimentare de siguranta • demontare echipament existent (invertoare, dulapuri) • montare invertoare, dulapuri fabricatie SIEMENS
39
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

montare surse de alimentare neintreruptibile 8/ Telefonie de inalta joasa frecventa • demontare echipament existent (38 buc) • montare echipament (40 pcs), fabricatie SIEMENS 9/ Iluminat exterior 2. Statie exterioara 400 kV CET DEVA de evacuare a puterii si interconexiune 1997 Statia 400 kV Mintia extinsa si retehnologizata in anul 1997 este o statie de transformare de 220/400 kV pentru evacuarea puterii produse in CET Deva si de interconexiune internationala cu Ungaria, de tip conventional de exterior. Statia de 400 kV reprezinta o dispozitie constructiva semiinalta cu 3 planuri de tensiune (cai de curent). Solutia constructiva adoptata este determinata de dispunerea in diagonala a separatoarelor de bare si a intrerupatoarelor pe un rind . Echipamentul este montat pe suporti din metal si pe suporti din beton armat centrifugat care sau mentinut din suprastructura vechii statii de 400 kV, care a functionat cu o schema simplificata si in care s-au efectuat lucrari de retehnologizare si extindere. Statia se compune din: - 2 celule autotransformator 400/220 kV , S = 400 MVA - 2 celule linie , echipate cu intrerupator tripolar cu SF6 si dispozitiv de actionare oleopneumatic, fabricatie SIEMENS, Un = 400 kV , In = 2000 A - 1 celula bobina de compensare, fabricatie SIEMENS, Un= 420 kV, S = 100 MVAr - 1 celula cupla combinata, - 2 celule de masura Aparatajul instalat mai cuprinde : - Separator monopolar de exterior , fabricatie RUHRTAL, Un = 420 kV, In = 2000 A, 26 buc - Transformator monopolar de curent/tensiune de exterior, fabricatie HAEFELY si SIEMENS, 15 buc - Descarcator cu rezistenta variabila cu oxid de zinc, inclusiv contorul, fabricatie SIEMENS, Un = 336 kV, Urez = 887 kV, 5 buc - Bobina de blocaj de inalta frecventa, fabricatie HAEFELY, 1 buc Barele colectoare si caile de curent de supratraversare ( planul 3 de tensiune) se intind intre cadre metalice spatiale zabrelite. Caile de curent se realizeaza din conductoare flexibile 2 x OLAL 450/75, 2 x OLAL 680/85 mm2. In celule, pentru racordul intre separatoare si intrerupatoare se foloseste teava din aliaj de aluminiu Ø 80x10 mm. Pentru instalatia de protectie prin relee, de tip descentralizat statia este prevazuta cu 3 cabine de relee zidite, climatizate, care deservesc fiecare cite doua celule adiacente. Deasemeni in statie mai este prevazuta o cladire care deserveste serviciile interne ale statiei de 400 kV ( instalatia de distributie 220 Vcc, 380/220 Vca , 50 Hz, sala bateriilor de acumulatoare si comanda instalatiei de stins incendii.

40
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Procesul tehnologic ce se desfasoara in incinta Statiei de 400 Kv este condus si semnalizat din camera de comanda a statiei de 400/220/110 kV, dispusa in corpul de comanda , amplasat in perimetrul statiei de 220 kV. Lucrari de retehnologizare efectuate de firma noastra In cursul anului 1997, Energomontaj - IEA a executat in antrepriza urmatoarele lucrari de constructii - montaj pentru extinderea si retehnologizarea statiei 400/220 kV Mintia: • Circuite primare: - Montarea echipamentelor primare noi de provenienta SIEMENS , inclusiv probe Mentionam in special : - intrerupatoare cu mediu de stingere SF6 si dispozitive de actionare oleopneumatice ( fabricatie SIEMENS) - transformatoare de curent-izolatie interioara SF6 (fabricatie HAEFELY) • Autotrafo ATUS-FS 400 MVA , 400/220 kV si unitatile de reglaj TUR-FS-400-22/+12x34.65/12 kV - Revizia unitatilor remontate - Verificari si iincercari izolatoare de trecere 400 kV • Instalatia de stins incendiu aferenta la 2 unitati autotrafo - hidrofoare, instalatia de stingere , automatizarea actionarii • Instalatia de comanda - control, montarea: - dulapuri de comanda-control in camera de comanda si cabinele de relee - dulapuri de comanda racire, reglaj autotrafo - traductoare de energie activa si reactiva Instalatia telecomunicatii:- instalatia in statia 400 kV - lucrari aferente la elementele de cuplaj in statia exterioara de 220 kV • Instalatii telefonice LT, TIM, DET, TIM • Instalatia de protectie prin relee si automatizari: - echipamente de protectie prin relee de tip digital - dulapuri de relee echipate cu noile tipuri de aparate • Servicii interne de c.c. si c.a. aferente statiei de 400 kV, montarea: - dulapuri de alimentare si distributie c.c. 220 V si c.a. 380/220V in corpul de servicii auxiliare si cabinele de relee ale statiei - redresoare automate - legarea la pamint a instalatiilor din statia 400 kV • Gospodaria de cabluri: - pozare cabluri comanda control aferente statiei - pozare cabluri telefonice - pozare cabluri de fibre optice - stelaje tip “ mecano” pentru gospodaria de cabluri - pozare cabluri de energie 6 kV pentru serviciile auxiliare ale statiei • Iluminat exterior in incinta statiei 400 kV • Efectuare probe si incercari functionale la echipamentele montate si instalatiile de ansamblu • Confectii metalice zincate pentru stelaje mecano aferente gospodariei de cabluri • Demontarea si conservarea echipamentelor existente in statia care a functionat in schema redusa, inainte de retehnologizare. Lucrarile s-au efectuat in conformitate cu Sistemul de Asigurarea Calitatii certificat de TÜV Bayern - Sachsen cu nr. 121006424/1996, implementat prin Manualul de asigurare a calitatii MQ-001-00
41
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Activitatile includ si probe si incercari functionale pentru instalatiile sus mentionate.

F. AGENTI ECONOMICI DIN INDUSTRIE 1. ROMÂNIA FI. Industria extractivã • • • Exploatarea minierâ Rosia Poieni - MINEXFOR SA /1984 - 1993 Exploatarea minierã Gura Motru / 1990 Mina Rodna Fãget / 1990

F2.1. Industria metalurgicã feroasã • • • Combinatul Siderurgic Tulcea / 1980 - 1985 INTFOR SA - Combinatul Siderurgic Galati / 1992 - 1994 SC SIDERURGICA Hunedoara / 1993 - 1994

F2.2. Industria metalurgicã neferoasã • • NEFERAL Bucuresti /1992 - 1993 LAMINORUL Braila /1994

F3. Industria constructiilor de masini • GENERAL TURBO Bucuresti / 1993 • Promex - Brãila / 1992 - 1993 • Metrom - Brasov / 1991 - 1992 • Intreprinderea de masini si utilaje - Suceava 1991 • ROMUPS SA - Suceava / 1992 • FAM SA Pitesti / 1993 • SC METACONF Buzãu / 1993 • IEMI Bucuresti - punct termic / 1993 • Fabrica de ceasuri Victoria - Arad / 1993 • SC ASTRA Arad - Fabrica de vagoane / 1994 • UPET - Tirgoviste / 1994 • Fabrica de uleiuri minerale - Targoviste / 1994 • Granitul - Deva / 1994 F4. Industria prelucrãrii lemnului • MOBSTRAT - Suceava / 1992 - 1993 - 1994 • IMAR SA - Arad / 1992 - 1993 – 1994 F5. Industria chimicã si petrochimicã
42
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

• Combinatul petrochimic PETRO - Midia Nãvodari / 1993 - 1994 • Combinatul petrochimic PETRO - Brazi / 1991 - 1994 • PETROTEL SA Ploiesti - Teleajen / 1979 - 1983 • Combinatul chimic Dej / 1979 - 1981; 1984 - 1989 • Combinatul petrochimic PETROTEL SA Ploiesti 1994 • ARPECHIM SA Pitesti / 1992 • Combinatul de fibre sintetice Cãmpulung Muscel 1979 - 1982; 1984 - 1985 • Fabrica de cauciuc ROLAST SA Pitesti 1992 - 1993 • LUBRIFIN SA BRASOV / 1994 • SHELL - depozitul de Kerosen Aeroportul Bucuresti Otopeni / 1997-1998 • British Petroleum (BP) - Statii benzina / 1998 • Fabrica Colgate-Palmolive Bucuresti / 1994 • SC CONPET S.A –Lucrari de Instalare in cadrul Proiectului de reabilitare a Sistemului National de Transport Petrol /2002÷2005

F6. Industria textilelor si tricotajelor • · Filatura de bumbac Drãgãnesti Olt / 1982 - 1983

F7. Industria celulozei si hãrtiei • Combinatul de Celulozã si Hîrtie Brãila 1980 - 1990 • Combinatul de Celulozã si Hîrtie Letea Bacãu / 1991 - 1994 • Combinatul de Celulozã si Hîrtie Dej / 1979 - 1981; 1984 - 1985 - 1989 F8. Industria cauciucului • • Fabrica de cauciucuri Zalau / 1982 Cerelast - Danubiana Bucuresti (Cauciucuri pentru utilizari grele)

F9. Industria alimentarã • Fabrica de îmbuteliere ape minerale Deva / 1993 • Moara Deva / 1992 - 1994 • TELMA SRL - I. Vie si vin Murfatlar / 1992 • ALFA Brãila SA - CARUZ Sectia COCA - COLA / 1993 • Simeria - Fabrica de pâine / 1993 • Brad - Fabrica de pâine / 1993 • BERALBAC Bacãu - Fabrica de bere / 1992 - 1993 - 1994 • BERGO SA Tg. Jiu - Fabrica de bere • Vinalcool Bacau / 1994
43
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

• • • • • • • •

Coca - Cola Brasov / 1994 Coca - Cola Ploiesti 1994 Galati - Fabrica de paine / 1993 Moara Fierbinti 1994 EFES-Pilsen - Fabrica de bere - Ploiesti / 1998-1999 TOPWAY - SONNENBLUMEN - Fabrica de margarina si uleiuri vegetale / 1998-1999 MAGAZIN CASH&CARRY SELGROS :2000-2007 : Brasov,Bucuresti,Constanta, Tg.Mures,Oradea, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiesti, Galati, Iasi,Suceava

F10. Alimentari cu apa • • • • • • • • Statia de pompare Sf. Gheorghe / 1996-1997 Statia de pompare Bucuresti - Grozavesti / 1996-1997 Statia de pompare Acvatim - Timisoara / 1998-1999 Statia de pompare REJAC - Iasi / 1998-1999 Regia de apa - Brasov / 1998-1999 Acumularea Maneciu / 1984 - 1994 Acumularea Vacaresti / 1992 - 1993 Acumularea Colibita / 1982 - 1989 ; 1994

II LUCRARI IN STRAINATATE II.1 Abu Dhabi - SIR BANYLAS ISLAND - Reamplasarea uzinei electrice Diesel de la Madinat Zayed la Sir Banylas Island / 1996 - 3 unitati : motor termic Deutz, echipament electric Calor Emag, AEG, Siemens II.2 Abu Dhabi - MURRAWAH - Reamplasarea a 2 unitãti de desalinizare / 1995 - 2 unitati de desalinizare fabricatie Krupp II.3 Abu Dhabi - GHOZLAN - Reamplasarea a 2 unitãti de desalinizare / 1994 - 2 unitati de desalinizare fabricatie Krupp II.4 lordania - ZARQA - Rafinãrie - montaj II.5 Nigeria NEPA - ABUJA (330/132 kV) Sistem de conducte petroliere asistentã tehnicã G. AGRICULTURA • • • Societatea agricolã Siminic Craiova / 1991 IELIF - irigatii - Caracal / 1992 - 1993 VINPROD - Zalãu / 1994

H. TRANSPORTURI
44
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

• • • • • • • • •

Administratia Canal Dunãre - Marea Neagrã / 1982 - 1985 Canal Bucuresti - Dunãre/ 1992 Canal Poarta Alba - Midia Navodari / 1986-1994 Depou CFR - Suceava / 1980 Intreprinderea de transport si turism Herculane / 1991 Apele române - Filiala Pitesti - Dispecer / 1982 - 1994 Regionala Cai ferate Galati - atelier drumuri Apele Romane - Filiala Pitesti - Controlor / 1982 - 1994 Reteaua de troleibuze - Brasov / 1997 - 1998

I. CERCETARE SI DEZVOLTARE • ICEMENERG - Bucuresti: - Bucuresti Sud:- Centrala Termo Electrica 1994 - Braila / 1994

J. INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII ( HOUSING ) • Ambasada SUA - Bucuresti /1997-1998 1/ - Imbunatatirea alimentarii cu energie electrica a Ambasada si Consulatul SUA Bucuresti: In principal s-a executat montarea: Transformator 630 kVA 20/10/0.4 kV fabricatie SCHNEIDER - FRANCE TRANSFO, celule 24 kV tip RM6, izolatie SF6, fabricatie MERLIN GERIN, cu capete terminale pentru transformator si cablu 20 kV 1x150 mm2 Al , fabricatie RAYCHEM, retea de cabluri electrice pozate ingropat si aparent, fabricatie ROME CABLE SUA, dulapuri de alimentare - fabricatie SQUARE D - SUA • Resedinta Ambasador SUA, str. Kisseleff , Bucuresti 1997,1998 - studiu privind modernizarea instalatiilor electrice - iluminat exterior decorativ al cladirii • Banca Austrian Bank & Credit Anstalt , 1998 instalare echipamente electrice, AMC, UPS, grup Diesel, Incalzire, ventilatie si Aer Conditionat • Banca Romana de Dezoltare - Sucursala Bacau / 1997 • Ministerul Apãrãrü Nationale / 1993 - 1994 • Ministerul Finantelor / 1993 - 1994 • Banca Nationalã - Filiala Slatina / 1993 - 1994 • Banca Agricola - Sucursala Corabia / 1993 - 1994 • Banca Agricola - Sucursala Comanesti / 1994 • Administratie locala - Suceava / 1992 • Asociatia de locatari - Timisoara / 1994 • Spitalul "Crucea Rosie" - Slatina / 1994 • ROMBOLL & HANNEMANN si CONSEL SRL: ⇒ Centrul scolar nr.9 - Cobia /1992 ⇒ Grãdinita de copü - Rupea / 1992 ⇒ Casa de copii scolari - Nãmãesti - Arges, Priboieni - Arges/1992 ⇒ Scoala profesionalâ de fete nr.9 - Suici - Arges / 1992
45
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

⇒ ⇒ • •
• •

• • • •

Scoala ajutãtoare de fete Stefãnesti - Arges / 1992 Casa de copii prescolari Pitesti - Peris / 1992 Centrul de recuperare copii cu handicap sever - Caracal - Dej 1992 - 1993 Scoala nr.2 - Bucuresti / 1993 Scoala ajutatoare - Caracal - Dolj / 1992 - 1993 Scoala ajutatoare - Timisoara / 1994 Institutul de Endocrinologie C.1. PARHON Bucuresti 1980 IMPEX Maxima SRL cable TV / 1994 REMAT SA - Bucharest / 1994 Primarie - Bucuresti / 1994

K/ SISTEME DE CONDUCERE A PROCESELOR TEHNOLOGICE K.1/ In Centrale Termoelectrice 1/ Prezentare Generală Descrierea tehnică si funcţională a instalaţiilor de automatizare 1. Scopul lucrării. Sistemul de automatizare oferit de firma noastra va realiza complet controlul si monitorizarea instalaţiilor electrice aferente diferitelor aplicatii industriale. Sistemul de automatizare cuprinde:
1. 2.

Automate programabile (PLC-uri) si software pentru controlul automatizării. Servere SCADA, Interfete operator si statii de engineering.

1. Automate programabile Automatele programabile sunt de ultima generatie si fac parte din familia Simatic S7 de la Siemens. Familia de automate programabile este foarte variată incepand cu seria micro- Logo si mini S7 200 pană la seria medie S7-300 si seria mare S7-400 care conduc la o aplicabilitate foarte larga, practic ele pot fi folosite in orice domeniu. Softurile de dezvoltare care se utilizează la realizarea aplicaţiilor industriale pentru aceste PLC-uri sunt diverse incepand cu STEP 7-MicroWIN pană la Step 7 Pro. 2. Sistemul SCADA.

46
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Aici se pot utiliza panouri operator pentru comandă si vizualizare locala parametrii sau PC-uri industriale tip SCADA pentru camere de comanda toate de la producatorul german SIEMENS. Familia de panou Sistemul este format din doua componente principale : A.

componenta hardware componenta software

Descrierea componenţei hardware si software este urmatoarea: Componenţa hardware. Aici se pot utiliza panouri operator pentru comandă si vizualizare locala parametrii sau PC-uri industriale tip SCADA pentru camere de comandă toate de la producatorul german SIEMENS. Familia de panouri operator cuprinde o gamă foarte largă de modele incepand cu cele din seria mini – TD200, OP3,OP7,TP170 si ajungand pană la seria mare -MP370 sau Penel PC Il 70,71,670/870. PC_urile industriale sunt de ultimă generatie utilizand platforme Intel P IV pentru staţiile de lucru sau Intel Xeon pentru staţiile server. Componenta hardware este compusă din urmatoarele: - Calculator staţie de lucru. Calculatorul va fi dotat cu cate un monitor TFT de 19” . Comunicaţia intre sistemul SCADA si automatele programabile sau diferiţi terţi se realizează cu protocoalele de comunicaţie specifice Siemens (MPI. Profibus, Industrial Ethernet, Profinet) sau cu orice alt tip de protocol. Viteza de transmisie a datelor incepe de la 9600kb/s pana la 400Mb/s functie de protocol sau mediul de transmisie. Mediul de transmisie poate fi variat incapand cu banalul cablu pana la fibră optică, radio sau GSM. B. Sistem software. Pe fiecare calculator staţie de lucru sau server va rula un soft de aplicaţie realizat cu programul de dezvoltare SCADA din familia ProTool sau WinCC de la Siemens. Principii de operare a sistemului soft.
47
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

-

Interfaţa sistemului cu operatorul este de tip Windows (WinCC-Siemens), permiţand navigarea cu mouse-ul sau comenzi de la tastatura. Meniurile de navigare sunt de tip arborescent, de la general catre detaliu. La pornirea sistemului se afisează un sinoptic general care permite apelarea oricărei instalaţii din camp. Din oricare sinoptic se poate revenii direct in meniul general.

-

-

Pe fiecare calculator softul de aplicaţie va realiza o interfaţa facilă intre operator si masină pentru monitorizare si comandă echipamentelor din camp. Fiecare aplicaţie de pe calculator va cuprinde urmatoarele:
-

Ferestre cu prezentare generală a fiecarei instalaţii din camp. Mai multe ferestre cu detalii de proces de pe fiecare instalaţie Lista in timp real cu alarme care se pot lua la cunostintă. Alarmele luate la cunostintă îsi vor schimba culoarea. Alarmele vor fi clasificate dupa nivele de prioritate. Alarmele si evenimentele se vor putea arhiva si printa .

-

Rapoarte cu alarme si istoric in timp real cat si pe orice perioada din ultimul an care se pot memora in timp si printa. Pentru o vizualizare mai facilă se vor realiza grafice in timp real cu evolutia in timp a diferiţilor parametrii. Grafice in timp real sau o anumita perioadă cu vizualizarea unuia sau mai multi parametri concomitent si eventual printarea acestora incluzand: - mai multe curbe pe o ferastră - activarea/dezactivarea curbelor - posibilitatea de mărire/micsorare a scalei de timp - afisarea tabelară a variabilelor unei curbe - posibilitatea de zoom pe fereastră grafică

-

-

Pentru buna navigare prin sistemul arborescent de ferestre se va asigura un facil meniu cu “Help” plus un manual complet pe suport magnetic si hartie.

48
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

-

Asigurarea accesului parolat la sistem pe mai multe nivele ierarhice in funcţie de depturile de intervenţie in sistem (vizualizare simpla , modificare praguri de alarme, modificare sinoptice, modificare timp system, modificare protocoale etc.)

-

Securizarea bazelor de date de proces si interzicerea accesului la inregistrări. Actualizarea in timp real a bazelor de date de proces. Verificarea plauzibilitatii datelor din proces cand acest lucru semnalizarea eventualelor neconcordante. este posibil si

-

Modifcarea caracteristicilor unor parametrii ai aplicaţiei se poate face online de catre beneficiar prin: - introducerea unor date de la tastatura; - selectarea cu mousul din meniul de comenzi; - butoane configurate sft, actionate cu mousul.

- Stocarea datelor arhivate se va face intr-o baza de date standard SQL ( MySQL) sau fisiere de tip office. A/ CET TURCENI - 8 x 330 MW - 1995-1996, 2002-2006 Sistem de supraveghere a procesului tehnologic la Blocurile 3, 7,4 si 5 Echipamente pentru un bloc : 1/ Echipamente de achizitie a datelor din procesul tehnologic - 1.1/ Dulap integrare calculator proces tip PS 4206, RITTAL WERKE 4 buc - 1.2/ Statie PC Industrial tip IPC - 610/350 4 buc 2/ Echipamente de interfata operator / sistem si retea de comunicatii 2.1/ Calculator server NT Hewlett Packard 1 buc 2.2/ Statii de monitorizare Hewlett Packard 1 buc 2.3/ Imprimanta color format A3 tip Seikosha MP 5450+ 2 buc 2.4/ Accesorii retea 1 set 2.5/ Statii de monitorizare compatibile IBM PC 6 buc 2.6/ Software de baza: 1 set Windows NT 3.51 Server , CD ROM ( 10 clienti ), Windows 95 pan European, CD ROM ( 4 licente ), Microsoft SQL - Server for Win NT 6.0 ( 10 utilizatori ), QNX OS BASE version 4.2 ( 4 licente ), QNX TCP/IP Runtime ( 4 licente )

Sistem de supraveghere camera de comanda electrica blocurile 1,2,3,4,5 Echipamente pentru un bloc :
49
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

1/ Echipamente de achizitie a datelor din procesul tehnologic - 1.1/ Dulap integrare calculator proces tip PS 4206, RITTAL WERKE 3 buc - 1.2/ Statie PC Industrial tip IPC - 610/350 3 buc 2/ Echipamente de interfata operator / sistem si retea de comunicatii 2.1/ Calculator server Hewlett Packard (HP NETSERVER 5/133 LC model 2100) 1 buc 2.2/ Statii de monitorizare compatibile IBM PC 2 buc 2.3/ Imprimanta color cu jet de cerneala format A3 EPSON 1 buc 2.4/ Accesorii retea 1 set 2.5/ UPS tip APC 600VA 4 buc 2.6/ Software de baza: 1 set Windows NT 3.51 Server , CD ROM ( 2 clienti ), Windows 95 pan European, CD ROM ( 2 licente ), Microsoft SQL - Server for Win NT 6.0 ( 2 utilizatori ), QNX OS BASE version 4.2 ( 3 licente ), QNX TCP/IP Runtime ( 3 licente ), Microsoft Office for WIN 95( 1 buc ), Corel Draw ( 1 buc ) B/ CET ROVINARI -2 x200 MW + 4 x 330 MW 1995-1996, 2002-2006 Sistem de supraveghere a procesului tehnologic la Blocurile 5 si 6 Echipamente pentru un bloc : 1/ Echipamente de achizitie a datelor din procesul tehnologic - 1.1/ Dulap integrare calculator proces tip PS 4206, RITTAL WERKE - 1.2/ Statie PC Industrial tip IPC - 610/350 2/ Echipamente de interfata operator / sistem si retea de comunicatii 2.1/ Calculator Hewlett Packard Vectra VL Series 4 2.2/ Calculator compatibile IBM PC 2.3/ Accesorii retea 2.4/ Software de baza: Windows NT 3.51 Server , CD ROM, Windows 95 pan European, CD ROM , Microsoft SQL - Server for Win NT 6.0 , QNX OS BASE version 4.2 ( 4 licente ), TCP/IP Runtime ( 4 licente ) Proiecte realizate in ultima perioada: 2003 -

4 buc 4 buc 1 buc 3 buc 1 set 1 set QNX

Pentru “Alstom” S.A. Finlanda – soft de aplicaţie realizat cu programul Step 7

pentru ‘Monitorizare temperaturi stator grup energetic nr. 3 CET Deva’ , în cadrul proietului de modernizare a grupului energetic nr. 3 CET Deva’, Echipamente si software Siemens folosite: - Automat programabil S7 CPU -314 - Cartele intrari/iesiri digitale si intrari analogice - Panou operator OP3 - Software dezvoltare Step 7 si ProTool - Protocol comunicaţie PLC –OP - Profibus
50
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

2004 -

Pentru “Electrocentrale S.A. Deva” – soft de aplicaţie realizat cu programul Step

7,WinCC,ProTool pentru “Sistem răciere cu apă grupuri energetice nr. 2-4”. Echipamente si software Siemens folosite: - Patru automate programabile S7 CPU -315-2DP - Cartele intrari/iesiri digitale si intrari analogice - Doua panouri operator OP270 - PC industrial de ultima generatie pentru camera dispecer - Software dezvoltare Step 7 , ProTool si WinCC - Protocol comunicatie PLC-OP- PC - Profibus 2003 - 2005 - Pentru “Selgros S.A.” Romania – soft de aplicaţie realizat cu programul Step 7 MicroWin, pentru “Automatizare completa magazine Selgros” din Constanta,Timisoara, Oradea ,Cluj-Napoca, Arad. Echipamente si software Siemens folosite: - Sapte automate programabile S7 seria 200 incepand cu CPU 222 si ajungand la CPU 226 - Cartele intrari/iesiri digitale si intrari analogice - Panou operator TD200 - Software dezvoltare MicroWin - Protocol comunicatie PLC-OP – PPI (point to point inteface) 2005 - Pentru “C.E.T. Palas S.A..” Constanta – soft de aplicaţie realizat cu programul Step 7,WinCC pentru “Sistem monitorizare cantitativa si calitativa a apelor uzate evacuate” pentru C.E.T. Palas din Constanta. - Automat programabil S7 CPU -313-2DP - Cartele intrări/iesiri digitale si intrări analogice - PC industrial de ultimă generatie pentru camera dispecer - Software dezvoltare Step 7 si WinCC Flexible - Protocol comunicatie PLC-PC - Profibus K 2/ Aplicatii in alte ramuri industriale A/ Alimentare cu apa a orasului - Automatizare si Dispecerizare
51
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

1/ Descriere generala Instalaţia tehnologică este organizată pe urmatoarele unitaţi functionale distincte: - Surse de alimentare cu apa - Staţii de pompare - Rezervoarele de alimentare 2/ Descrierea sistemului de automatizare Sistemul de automatizare aferent instalaţiei de alimentare cu apă a orasului este organizat structural pe 3 nivele : - Nivelul 1 : Instalaţia de automatizare conventională locală aferentă fiecareia din instalatiile tehnologice - Nivelul 2 : Echipamentele de achiziţie de date - Nivelul 3 : Dispecerul de oraş Nivelul 1 : Instalatia de automatizare conventionala locala aferenta fiecareia din instalatiile tehnologice a/ Instalaţia de comandă - supraveghere aferentă puţurilor de exploatare asigura următoarele functii:- masurarea debitului de apa pompată de puţ in conducta magistrală si transmiterea valorii instantanee la dispecer. - masura puterii active absorbite de motorul pompei puţului si transmiterea valorii instantanee la dispecer - masura nivelului apei in puţ si transmiterea valorii instantanee la dispecer - sesizarea stărilor motorului pompelor si transmiterea valorii instantanee la dispecer - sesizarea efractiei si transmiterea valorii instantanee la dispecer b/ Instalaţia de comanda - supraveghere aferentă staţiilor de pompare asigură urmatoarele functii: - ciclarea la pornire/oprire a pompelor, distinct pe cele doua trepte de pornire - restrictionarea functionării staţiei de pompare la debite mai mari decat cele dimensionate - scoaterea din secvenţele de pornire a pompelor aflate in reparaţie sau avarie - transmiterea la dispecer a semnalizărilor si a masurii de tensiune , nivele, presiuni, debite, temperaturi, etc c/ Instalţtia de comandă - supraveghere aferentă rezervoarelor asigură următoarele funcţii: - masurarea continuă a nivelului in rezervoare - măsurarea debitului spre reteaua de distribuţie - semanalizarea la dispecer a efracţiei Nivelul 2 : Echipamentele de achiziţie de date Structura sistemului de achizitie de date Parametrii analogici si numerici sint cei prezentati la nivelul 1 Nivelul 3 : Dispecerul de oraş Organizarea dispecerizării Dispecerizarea aducţiunii sistemului de alimentare cu apa a oraşului este asigurată prin centru de dispecer oras, toate operaţiile de conducere ale sistemului fiind executate de catre acesta Centru de dispecer deserveste unitătile functionale distincte Funcţiile centrului de dispecer Generale :- afişare schemă sinoptică de ansamblu si de detaliu a procesului tehnologic supravegheat
52
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

- semnalizări grafice pe schema sinoptica privind : starea utilajelor, incadrarea/iesirea din limitele admisibile a parametrilor tehnologici, starea de efractie - afisarea numarului de ore de functionare - afisarea volumelor de apa pompate - afisarea energiei electrice consumate - listari de protocoale: - istoricul evenimentelor din proces - grafice de evolutie a valorilor parametrilor - stari curente de proces - transmiterea unor valori de marimi si comenzi din baza de date de proces catre echipamentele de achizitie de date din instalatiile tehnologice: - calcule bilant de debite, energie electrica - calculul valorilor maxime ce urmează a fi transmise la instalaţiile tehnologice - convorbiri telefonice, etc Specifice: - afisarea continua a nivelelor debitelor - contorizarea volumului de apa pompata - semnalizarea nivelului minim, maxim - afisarea presiunii - semnalizarea presiunii minime - afisarea consumului de energie electrica - afisarea valorii puterii active, a tensiunii pe sectiile de bare de 6 kV - afisarea valorii temperaturii in punctele de masura - semnalizarea avariilor - semnalizarea starii electromotoarelor A 1/ Alimentare cu apa a orasului Brasov - Automatizare si Dispecerizare 1995-1996 Caracteristici ale echipamentelor folosite Arhitectura sistemului de calcul de la centrul de dispecer cuprinde : 1/ Echipamente de achizitie a datelor : 1.1/ Calculator industrial Advantech -Taiwan tip IPC 610 3 buc 2/ Echipamente de interfata operator/ sistem si retea de comunicatii: 2.1/ Calculator HP Vectra VE 5/133 seria 2 2 buc 2.2/ Laptop HP Omnibook 486/DX2/50MHz 1 buc 2.3/ UPS tip APC-600 1 buc 2.4/ Statie radio Motorola GM 300 - 16 canale - USA 7 buc 2.5/ Modem radio Kantronics KPC 3 - USA 7 buc 2.6/ Imprimante ( Hewlett Packard tip HP 660 C, HP 5 L) 3 buc 2.7/ Scanner - GENIUS 1 buc 2.8/ Software : - Genesis for Windows - ICONICS - USA, GFW - SCADA (1 licenta), GFW - SCADA - RT (5 licente), GEN - USER (1 licenta), GEN - NET - N (1 licenta), WinWorX (1 licenta), WinWorX - RT ( 1 licenta ), WinWorX - 6 Pack ( 1 licenta ), WinWorX - 6 Pack RT ( 1 licenta )
53
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

A 2/ Alimentare cu apa a orasului Sf.Gheorghe - Automatizare si Dispecerizare 1995-1996 Caracteristici ale echipamentelor folosite Arhitectura sistemului de calcul de la centrul de dispecer cuprinde : 1/ Echipamente de achizitie a datelor : 1.1/ Calculator industrial Advantech -Taiwan tip IPC 610 1 buc 2/ Echipamente de interfata operator/ sistem si retea de comunicatii: 2.1/ Calculator HP Vectra VL2 1 buc 2.3/ Imprimante EPSON tip LQ 1070+ 1 buc 2.4/ Scanner - GENIUS 1 buc 2.5/ UPS tip APC-600 1 buc 2.6/ Statie radio Yaesu - USA 72 buc 2.7/ Modem radio Kantronics KPC 3 - USA 72 buc 2.8/ Software : - Genesis for DOS - SCADA- USA ( 1 licenta ) B/ Instalatii de incalzire, ventilatie si climatizare 1/ Palatul Parlamentului Romaniei 1995 1.1/ Date generale ale cladirii - Suprafata : 265000 m2 - Inaltime : 84 m - Lungime : 270 m - Latime : 240 m - Suprafata salilor : 350 ÷ 2315 m2

1.2/ Date generale despre instalatiile de incalzire, ventilatie si climatizare 1/ Sursa de caldura - Punctul termic Este dimensionata la nivelul unui consum de 20 Gcal/h si este asigurata de un punct termic racordat la reteaua urbana de termoficare 2/ Instalatii de incalzire - Pentru incaperi care nu dispun de instalatii de climatizare sau ventilatie: - corpuri de incalzire din fonta ; se asigura temperatura interioara prescrisa, printr- un reglaj centralizat al parametrilor, functie de temperatura exterioara - Pentru incaperi prevazute cu instalatii de climatizare sau ventilatie: - corpuri de incalzire care asigura temperaturile de garda Pentru spatiile inalte, se prevad sisteme de distributie pe corpuri si zone de inaltime 3/ Instalatii de climatizare - ventilatie 3.1 Date generale Solutia de climatizare-ventilatie este conceputa si realizata functie de ierahizarea spatilor : - sali si spatii reprezentative , prevazute cu 37 de sisteme de climatizare grupate in 2 centrale de ventilatie ( CV1 si CV2 ) - cabinete de lucru, prevazute cu sisteme locale de conditionare cu ventiloconvectoare - spatii autonome total din punct de vedere functional, prevazute cu aparate locale de climatizare cu sursa proprie de frig
54
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

- birouri de suprafete si volum mic, prevazute cu incalzire prin corpuri statice si ventilatie naturala Caracteristicile de ansamblu ale centralelor de ventilatie CV1 si CV 2: - debit de aer vehiculat : 2250000m3 - numar ventilatoare : 85 buc - numar pompe umidificare: 25 buc - numar servomotoare clapete : 136 buc - numar vane de servomotor: 115 buc - numar temostate umidostate indicatoare presiune diferentiala: 345 buc - puterea bateriilor de presiune, reincalzire a aerului : 9300 kW - puterea bateriilor de racire a aerului: 3250 buc - front supraveghere instalatie de ventialtie : 350 m 3.2 Instalatii de automatizare-control Fiecare modul de tratare a aerului este echipat cu elemente de automatizare specifice : - servomotoare clapete - vane cu 3 cai de reglaj - umidostate - regulatoare specializate ale procesului de tratare a aerului in regim de iarna/vara Reglarea parametrilor de temperatura si umiditate , proportiile de aer prospat si recirculat se fac prin regulatoare din familia EXCEL - 5000, fabricatie HONEYWELL, firma ce furnizeaza si celelalte componente de automatizare Sistemul EXCEL 5000 instalat are urmatoarele componente: - EXCEL 100 8 buc ( 12 intrari analogice, 12 intrari digitale, 12 iesiri universale ) - EXCEL 500 9 buc ( Procesor XC 5010, Modul intrari analogice - 8 intrari, Modul iesiri analogice 8 iesiri, Modul intrari digitale - 8 intrari, Modul intrari digitale - 20 intrari, Modul iesiri digitale - 6 iesiri) Software-ul de operare este parte componenta a controloarelor din familia EXCEL - 5000 . Acest software este de fapt un kernel capabil sa interpreteze si sa execute programul de aplicatie care este introdus in controler precum si comunice cu interfata operator XI 582 sau XI 583 prin intermediul unui mediu de comenzi organizat pe 3 nivele de acces protejate prin parola Software-ul de aplicatie se genereaza cu ajutorul pachetului de programe CARE . Acest pachet de programe are urmatoarele caracteristici : - permite generarea rapida a aplicatiei prin utilizarea unei interfete grafice dezvoltate in Windows . Utilizatorul are la dispozitie o biblioteca de simboluri pentru echipamente si utilaje cu ajutorul careia realizeaza schema prin tehnologia pick-and-place - permite crearea si modificarea rapida a schemelor de automatizare prin includerea si conectarea la schema pregatita a simbolurilor pentru regulatoare , tabele logice de decizie si altor simboluri si functii specifice aplicatiilor de ventilatie, climatizare si incalzire - permite alocarea de nume fiecarui parametru sau punct fizic ( intrare/iesire) , astfel incit sa usureze implementarea si operarea instalatiei

55
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

- generteaza in mod automat documentatia pentru fiecare controler in parte, precum si pentru ansamblul centralei de ventialtie, efectueaza verificari asupra corectitudinii schemei de automatizare si genereaza codul programului de aplicatie pentru controlere - genereaza automat lista de conexiuni necesara instalatorului si celor care fac service - permite incarcarea programelor in controlere si lansarea automata in executie a programului XI 584, care este parte componenta a pachetului CARE. 4/ Centrala frigorifica 4.1 Date generale - temperatura apa racita : - + 6 o C pentru bateriile de racire ale grupurilor de climatizare - + 12 o C pentru ventiloconvectoare frigorifice pentru a asigura apa racita la +6 o C - capacitate : 3000000 kcal/h - utilaje : - agregat racire tip SKWS 710.00 - fabricatie ILKA - MAFA - Germania 5 buc - pompe apa racita 120m3/h 5 buc - pompe apa racita 160m3/h 6 buc 4.2 Instalatii de automatizare-control Reglajul automat al capacitatii centralei frigorifice se realizeaza: - pentru fiecare agregat in parte prin tablourile proprii de automatizare ( fabricatie SIEMENS ) , folosind microprocesoare si afisaj digital al parametrilor de functionare - pentru ansamblul centralei frigorifice printr-un controler EXCEL 500 fabricatie HONEYWELL, care comanda in functie de sarcina frigorifica totala numarul de agregate SKWS in functiune si asigura rotirea functionarii acestora in vederea echilibrarii uzurii masinilor.

C . Lucrari de Instalare in cadrul Proiectului de Reabilitare a Sistemului National de Transport Petrol 1.Lucrari de constructii civile in statiile Conpet:Ticleni, Barbatesti,Ghercesti,Orlesti,Otesti, Biled, Baraganu, Borcea, Calareti, Constanta Sud, Danube, Petromidia .

56
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Lucrarile au constat in: -suporti pentru trasee cablu galvanizate la cald, cu fundatii. -traversari aeriene inclusiv fundatii. 1.Lucrari electrice si de instrumentatie in statiile Conpet:Ticleni, Barbatesti,Ghercesti,Orlesti,Otesti, Biled, Baraganu, Borcea, Calareti, Constanta Sud, Danube, Petromidia Lucrarile au constat in: -pozarea cablurilor pentru instrumentatie,astfel: - cabluri de control si transmisie electronica; - cabluri de alarmare si oprire -cabluri de operare date si de calculator - cabliri de telemetrie -interconexiuni ale panourilor de comanda - cabluri pentru interfete electrice - cabluri pentru alimentare instrumentatie - conectarea cablurilor la vanele existente sau noi - instalare instrumentatie pe rezervoare ; - conectarea cablurilor de instrumentatie la instrumente. - conectarea cablurilor in dulapurile de automatizari. Retineti: ENERGOMONTAJ S.A. SUCURSALA INSTALATII ELECTRICE AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII este in permanentã la dispozitia dumneavoastrã cu intreaga experientã si capabilitate tehnicã, prin santierele sale organizate pe tot cuprinsul tãrii.

57
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

LISTA DE REFERINTE STATII ELECTRICE

Exemplele mentionate mai jos sunt cele mai importante lucrãri pe care le-am executat dea lungul timpului sau pe care le avem în executie. I/ ROMANIA

ORADEA Statie exterioara 400 kV/2005 Echipamente 400 kV

58
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Intrerupator automat tripolar izolat in SF6 si cu doua bobine de declansare independente, inclusiv aparatura de comanda 4 set Intrerupator automat tripolar pentru bobina de reactanta de 100 kVAr 400 kV, izolat in SF6 si cu doua bobine de declansare independente, inclusiv aparatura de comanda si dispozitiv de sincronizare 1 set Separator pantograf fara CLP, inclusiv dispozitiv de actionare cu motor 15 set Separator pantograf cu un CLP, inclusiv doua dispozitive de actionare cu motor 18 set Separator rotativ unipolar cu deschidere verticala, cu un CLP, inclusiv doua dispozitive de actionare cu motor 3 set Separator rotativ unipolar cu deschidere verticala, cu doua CLP, inclusiv trei dispozitive de actionare cu motor 18 set Transformator de curent tip suport izolat cu ulei 400 kV 15 set Transformator de tensiune de tip capacitiv 400 kV 15 set Descarcatoare cu oxid de zinc, clasa 4, inclusiv contor de descarcari 12 set Separatoare unipolare pentru legarea la pamant a barelor colectoare care include izolator tip support 12 set Lanturi duble ’’ V’’ de izolatoare de intindere sau sustinere 50 set Izolator suport 400 kV 26 set Statia exterioara 110 kV Echipamente Intrerupator tripolar izolat in SF6 3 AP1 FG 123 kV, inclusiv dispozitiv de actionare 15 set Separator tripolar cu deschidere orizontala fara CLP, montat in serie sau in paralel, inclusiv dispozitivul de actionare cu motor 15 set Separator tripolar cu deschidere orizontala cu un CLP, inclusiv doua dispozitive de actionare cu motor 31 set Separator tripolar cu deschidere orizontala cu doua CLP, inclusiv trei dispozitive de actionare cu motor 2 set Descarcatori cu oxid de zinc, Clasa de descarcare 3, inclusiv debitmetru 42 set
59
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Lanturi duble ’’ V’’ de izolatoare de intindere sau sustinere set Izolator suport 110 kV set SLATINA Statie exterioara 220 kV/2005

24 14

Gospodaria de cabluri de telecomunicatii in statia de 220 kV ; Montare servicii proprii 220 kV c.c ; Montare servicii proprii 0.4 kV ; Montare sisteme de comanda/protectie ; Montare cabluri de comanda/protectii ; Montare instalatii de Telecomunicatii interioare in statia Slatina ; Iluminat perimetral ; Montarea cablelor de 220 kV ; Montarea cablelor de 20 kV si de 6 kV in statia de 220kV ; Montarea si testarea in ‘Site ‘ a echipamentului primar inclusiv accesoriile acestora din circuitele primare si de JT ; Montaj autotransformatoare 400/220 kV, inclusive instalatiile de stins incendiu cu azot si accesoriile specifice ; Racorduri flexibile de 220kV ; Montaj autotransformatoare/220/110 kV, inclusive instalatiile de stins incendiu cu azot si accesoriile specifice ; Montare posturi de transformare PT3/ PT4 + grupul Diesel ; Montaj utilaj- separatoare de ulei si pompele de evacuare a apei din cuvele transformatoarelor ; Executarea si montarea de confectii metalice(scarite) pentru instalarea cablelor in canalele de cable. Statie exterioara 400 kV Montaj echipamente primare in statia 400 kV Slatina Montaj echipamente si circuite secundare in statia 400 kV Slatina Montare cabluri circuite secundare in statia 400 kV Slatina Montare cabluri servicii interne in statia 400 kV Slatina Montare cabluri MT [ 6 si 20 kV] in statia 400 kV Slatina Servicii interne c.c statia 400 kV Slatina Servicii interne c.a statia 400 kV Slatina Instalatii de telecomunicatii in statia 400 kV Slatina

60
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

ARAD Statie exterioara 400 kV /2000 Echipamente Autotransformator 400/220 kV, 400/400/160 MVA tip ATUS-FS – Electroputere Craiova - 1 ans Transformator trifazat 400/110 kV, 250 MVA tip TTUS-FS - Electroputere Craiova -1 ans Bobina compensare trifazata 100 MVAr tip TMQ+504 A 44 U 9K-99 – ELIN - 1 ans Intrerupator trifazat cu izolatie SF6 - 420 kV; 2000 A; 40 kV - SIEMENS -8 buc Separatoare pantograf cu deschidere verticala 420 kV, 2000 A, 40 kA – RUHRTAL - 93 buc Transformatoare de masura curent 420 kV, 400-800-1600/1/1/1/1 A - ARTECHE Spania - 12 buc Transformatoare de masura tensiune - HAEFELY-TRENCH - 36 buc Descarcatoare cu oxid de zinc 400 kV - SIEMENS - 18 buc Celule 400 kV Celule electrice de linie (LEA) Celula cupla de transfer Celula cupla transversala Celula autotransformator Celula transformator Celule masura FUNDENI 2005 –in curs de de executie Statia 220/110kV Fundeni ; Statia de 110 kV Intrerupator trifazat degrosabil Un =110 kV, In=1600 A, Ir =40 kA, I>2.5 cm/kV- at 123 kV - 13 buc Intrerupator trifazat degrosabil Un =110 kV, In=2500 A, Ir =40 kA, I>2.5 cm/kV- at 123 kV - 3 buc Transformator de masura curent Un=110 kV,2500/1/1/1A 9 buc Transformator de masura curent Un=110 kV,600/1/1/1A 36 buc Transformator de masura curent Un=110 kV, 2x50 /1/1/1A 6 buc Transformator de masura tensiune 110/2x0.1/0.1 kV 23 buc
61
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

-4 buc -1 buc -1 buc -1 buc -1 buc -2 buc

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Separator trifazat cu deschidere verticala Un 110 kV, I1t=31.5 kA Descarcator cu oxid de zinc Izolatori suport Statia de 220 kV

20 buc 39 buc 200 buc

Intrerupator monofazat debrosabil Un 220 kV, In=1600 A, Ir=31.5 kA, I>2.5 cm/kV- at 245 kV Transformator de masura curent Un=220 kV,1200/1/1/1A 12 buc Transformator de masura curent Un=220 kV, 1600/1/1/1A 9 buc Transformator de masura tensiune 220/2x01/0.1kV 20 buc Separator trifazat cu deschidere verticala Un =220 kV, I1t=31.5kA ; Descarcator cu oxid de zinc 18 buc Izolatori support 78 buc SCADA telecontrol system for control and protection of 220/110/10 kV substation Telecontrol system for digital protection terminals(in control room) Telemetering system for electric energy( in control room), Overhead and cable Lines Erection Auxiliary suply services and installations erection 220 V DC Auxiliary services equipments 0.4 kV AC Auxiliary services equipment AC/DC auxiliary services cables 220kV outdoor and perimeter lighting installations 110 kV outdoor and perimeter lighting installations Relay house- air conditioning equipment, Split type Relay building- power and lighing installations Emergency lighting Fire detection and signaling installation comprising Access control and anti-burglar system comprising. IERNUT Statia400/ 220 /110kV/2005 –in curs de de executie Statia 400 kV Bara colectoare rigida Intrerupator trifazat cu izolatie SF6 - 420 kV; 2000 A; 40 kA ; tdecl = 45 ms -4 buc Separatoare pantograf cu deschidere verticala 420 kV, 2000 A, 40 kA(1 s) cu un CLP si doua mecanizme de actionare -9 buc Separator cu deschidere verticala cu un CLP si doua mecanizme de actionare cu motor (420 kV ;40 kA(1s) 2000 A) - 12 buc
62
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Separator cu deschidere verticala cu doua CLP si trei mecanizme de actionare cu motor (420 kV ;40 kA(1s) 2000 A) -9 buc Trafo de masura curent izolatie SF6/ulei 420 kV, 40 kA 800/1200-1600/1/1/1/A -3 buc Trafo de masura curent izolatie SF6/ulei 420 kV, 40 kA 600- 800/1200-1600/1/1/1/A -6 buc Trafo masura curent izolatie SF6/ulei 420 kV, 40 kA 400- 600- 800/1200-1600/1/1/1/A - 6 buc Transformator de masura tensiune (400/√3)/(3x0.1/√3) kV; Descarcatoare cu oxid de zinc 400 kV (cl= 4(20kA); Un>335 kVef -9 buc Izolatori suport ( 420 kV; λ.≥ 2.5 cm/kV – la 420 kV) - 26 buc Statia 220 kV Bara colectoare rigida Intrerupator trifazat cu izolatie SF6( 245 kV; 40 kA ; 1600 A tdecl = 50 ms) cu trei mecanizme de actionare cu motor - 14 buc Separatoare pantograf cu deschidere verticala 245 kV, 40 kA ; 1600 A cu un CLP si doua mecanizme de actionare cu motor -30 buc Separator cu deschidere verticala cu un CLP si doua mecanizme de actionare cu motor (245 kV ;40 kA(1s) 1600 A) - 54 buc Separator cu deschidere verticala cu doua CLP-uri si trei mecanizme de actionare cu motor (245 kV ;40 kA(1s) 1600 A) -27 buc Trafo de masura curent izolatie SF6/ulei 245 kV, 40 kA 600-800/1200-16000/1/1/1/A -36 buc Transformator de masura tensiune (220/√3)/(3x0.1/√3) kV - 3 buc Descarcatoare cu oxid de zinc 220 kV (cl= 3(10kA); Un>196 kVef -27 buc Izolatori suport (245 kV; λ.≥ 2.5 cm/kV – la 245 kV) - 20 buc Statia 110 kV Intrerupator trifazat cu izolatie SF6( 123 kV; 40 kA ; 1600 A) cu un mecanizm de actionare cu motor - 14 buc Separatoar trifazat 123 kV, 40 kA ; 1600 A cu un mecanizm de actionare cu motor 13 buc Separator cu deschidere verticala cu un CLP si un mecanizm de actionare cu motor (123 kV ;40 kA(1s) 1600 A) - 14 buc Separator cu deschidere verticala cu un CLP si doua mecanizme de actionare cu motor (123 kV ;40 kA(1s) 1600 A) -1 buc Separator cu deschidere verticala cu doua CLP-uri si trei mecanizme de actionare (123 kV ;40 kA(1s) 1600 A)- 15 buc Trafo de masura curent izolatie SF6/ulei 123 kV, 40 kA 300-400/600-800/5/1/1/1A -21 buc Trafo de masura curent izolatie SF6/ulei 123 kV, 40 kA 100-300/200-600/1/1/1/A - 15 buc
63
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Trafo de masura curent izolatie SF6/ulei 123 kV, 40 kA 600-800/1200-16000/1/1/1/A -3 buc Transformator de masura tensiune (110/√3)/(3x0.1/√3) kV -36 buc Descarcatoare cu oxid de zinc 110 kV (cl= 2(10kA); Un>96 kVef -42 buc Izolatori suport (123 kV; λ.≥ 2.5 cm/kV – la 123 kV) - 51 buc

BRAZI VEST /2005 –in curs de de executie Retehnologizare statie electrica 400/220 kV Brazi Vest Satia de 400 kV Montare celula GIS de linie complet echipata 2 buc ; Montare celula GIS de autotransformator(400/220 kV) complet echipata 1 buc ; Montare celula GIS de cupla transversala masura pe bare ; Montare si testare transformator de tensiune inductiv, inclusiv clemele de I.T ; Montare si testare cutie de conexiuni pentru transformator de tensiune compet echipata ; Montare descarcator, inclusiv accesoriile si clemele de Î.T; Montare si testare izolatori suport; Servicii proprii de c.c/ c.a si instalatia de legare la pamant; Posturi de MT, transformatoare de servicii proprii si grup Diesel; Cabluri de comanda-control, protectie 400 kV; Cabluri de servicii proprii c.c/c.a; Cabluri de telecomunicatii in statia de 400 kV; Racorduri de MT pentru alimentare servicii proprii c.a.. Statia 110/20 kV Timpuri Noi –Baneasa 2005/2006 Instalatia de legare la pamant ; Instalatia de iluminat si forta ; Instalatii paratraznet ; Instalatie detectie incendiu ; Montare echipamente 110 kv ; Montare transformatoare ; Montare celule de MT ; Montare Dupapuri C-da si protectie ; Montare dulapuri servicii proprii : Gospodaria cabluri 110 kV si MT ; Iluminat exterior ; Instalatie conditionare si ventilatie ;
64
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Statia electrica 110/(20)/10 kV ; 2x40 MVA Bucuresti Centru /2005 Realizarea lucrarilor de demontari aparataje, devieri cabluri electrice si echipare electromecanica + servicii pentru realizarea ‘ la cheie’ a statiei . Demontare : intrerupator, releu de protectie, rele intermediare, confectii metalice si plase de protectie ; Montare intrerupator, releu de protectie, relee intermediare, plase protectie si confectii metalice ; Refacere circuite secundare ; Refacere instalatie de legare la pamant OlZn 40x4 Incercari si probe pentru toata instalatia ; Cablu CSYEABY 24X2.5 mmp ; Capete terminale cablu semnalizare. Statia electrica 400 kV Nadab /2006 – in curs de executie Civil : Steel structures Foundations Building related drawings Roads, water drainage, fencing ; Electrical : HV,sags,etc. C&P, metering, AC/DC Telecomunication. TECUCI Statia 110/20 kV Tecuci Est Echipamente : Transformator de putere 10 MVA + accesorii ; Container staţie 20 kV + accesorii; Suporţi metalicii pentru echipamentul primar; Izolatori suport, lanţuri de izolatoare din cauciuc siliconic; Echipament modul de linie(întrerupător,separator,mecanizme operare,CLP,descărcatoare,trafo. curent, trafo. tensiune); Echipament modul de transformator ( trafo.curent neutru, descărcătoare, separator monopolar, mecanizme de operare, separator trifazat,mecanizm de acţionare, rezistor, bobina creare neutru, trafo curent, cofrete separatori); Cabluri instalaţii interioare/exterioare; Trafo. servicii proprii 20/0.4 kV+ accesorii.

65
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

URECHESTI Statie exterioara 400 kV/2000 Echipamente Autotransformator 400/220 kV, 400 MVA Bobina de compensare de 400 kV, 100 MVAr Intrerupator trifazat cu izolatie SF6, 420 kV, 2000 A, 50 kA tip HPL 420 B2 – ABB SUEDIA Separator monopolar cu deschidere verticala 420 kV, 2000 A, 40 kA tip H100 – 422040M – AEG GERMANIA - 1 buc - 1 buc - 9 buc - 111 buc

Transformator de curent cu izolatie in SF-6, 420 kV, tip SAS 420 Haefely Trench MWB GERMANIA - 28 buc Transformator de tensiune monopolar de tip capacitiv cu izolatie de ulei TEVF 400 HX Haefely Trench Scarborough CANADA - 30 buc Celule 400 kV Celule electrice de linie (LEA) Celula cupla de transfer Celula autotransformator Celule masura BUTIMANU Statie exterioara 110/20/6 kV Butimanu Transformator de putere tip TTUS – OFAF 40 MVA, 110/6.3 kV–Electroputere Craiova – 2 buc Transformator de putere tip TTUS – ONAF 16 MVA, 110/20kV - Electroputere Craiova – 1 buc Intrerupator tripolar cu nizolatie SF6 tip LTB 145 D1, 110 kV, 1600 A, 40 kA - ABB Switchgear AB Suedia – 3 buc Separator tripolar cu un (doua) CLP tip NSA 123/1600 1(2) ES, 110 kV, 1600 A, 31.5 kA – ABB Avangard Bulgaria – 9 buc Transformator de masura de tensiune capacitiv tip TC 123 – Electroputere Craiova -7 buc Descarcator cu oxid de zinc tip SBH 96/10.3 O/A – Tridelta Uberspannungsableiter GmbH – 9 buc Instalatie de prevenire a exploziei si stingere a incendiului pentru trafo de putere de 40 MVA – Sergi Franta – 2 buc Instalatie de prevenire a exploziei si stingere a incendiului pentru trafo de putere de 16 MVA – Sergi Franta – 1 buc Celule 110 kV :
66
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

-5 buc -2 buc -1 buc -3 buc

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Celule linie LEA Celule transformator

– 2 buc – 3 buc

Statie exterioara 110/20 kV Mavrodin Intrerupator tripolar cu izolatie SF6 tip LTB 145 D1, 110 kV, 1600A, 40 kA – ABB Switchgear AB Suedia – 2 buc Separator tripolar cu un CLP tip NSA 123/1600, 110 kV,1600 A, 31.5 kA ABB Avangard Bulgaria – 4 buc Transformator de masura de tensiune capacitiv tip CVE 123 – Trench Germania buc Transformator de masura de curent tip SAS 123 – Trench Germania buc -2 -6

Descarcator cu oxid de zinc tip SBH 96/10.3 O/A – Tridelta Uberspannungsableiter GmbH – 6 buc Celule 110 kV Celule de linie (LEA) – 2 buc CORNETU Statie exterioara 110 kV Modul de linie 123 kV, 31.5 Ka(1s), 2.5 cm/kV – ABB Modul de transformator 123 kV, 31.5 Ka(1s), 2.5 cm/kV - ABB Modul de cuplaj 123 kV,31.5 Ka(1s), 2.5 cm/kV - ABB Modul de bara 123 kV, 31.5 Ka(1s), 2.5 cm/kV - ABB Transformator de tensiune 110/V3:0.1/v3:0.1/3kV - ABB Descarcator – ABB buc Cutie de cleme – ABB - 5 buc Celule 110 kV Celule de intrare Celula de iesire Celule masura Celula generator Celula de cupla MINTIA - DEVA
67
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

- 2 buc - 2 buc - 1 buc - 2 buc - 6 buc -6

-1 buc -7 buc -3 buc -2 buc -2 buc

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Statie exterioara 400 kV Separator monopolar de exterior - RUHRTAL, 420kV, 2000 A buc Transformator monopolar de curent/tensiune de exterior - HAEFELY si SIEMENS buc Descarcator cu rezistenta variabila cu oxid de zinc, inclusiv contorul – SIEMENS Un=336 kV, Urez=887 kV Bobina de blocaj de inalta frecventa – HAEFELY buc Intrerupatoare cu mediu de stingere SF6 si dispozitive de actionare oleopneumatice – SIEMENS buc Transformatoare de curent-izolatie interioara SF6 – HAEFELY buc Celule 400 kV Celule autotransformator Celule linie Celula bobina de compensare Celula cupla combinata Celula de masura - 2 buc - 2 buc - 1 buc - 1 buc - 2 buc - 26 - 15 - 5 buc -1 -2 -2

CRISUL-ORADEA Amplificarea statiei de 110 kV Transformator de curent de interior CIRTIM-12 kV, 2500/5/5A SP 61036616 – Electroputere Craiova – 3 buc Intrerupator cu vid 7.2 kV 2500 A, 25 kA – Siemens - 1 buc Separator tripolar de interior STI – 3150A, 10kV actionat cu AMI – Electroputere Craiova – 3 buc Separator tripolar de exterior STEP 35kV, 1250A - Electroputere Craiova - 2 buc Descarcatoare cu oxid de zinc 24 kV, 7.2 kV – Raychem - 15 buc Bobine pentru crearea neutrului artificial 10 kV, 20 kV, 1000A, 300A – Retrasib - 2 buc Celule 110 kV Celula transformator Celula cupla transversala CERNAVODA
68
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

1 buc 1 buc

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Centrala Nuclearã 5 x 636 MW / 1994 Statie interioarã 110 kV Transformatoare: 250 MVA, 400/110 kV 60 MVA, 110/10/6 16 MVA, 110/6 Statie exterioarã 400/110/24/10/6 kV Transformatoare: 440 MVA 60 MVA 2 buc 4 buc 6 buc 2 buc Celule de trafo,linie, mãsurã si cuplã 25 buc

4 buc 6 buc 4 buc 6 buc

Celule de trafo,linie, mãsurã si cuplã 35 buc

BUCURESTI SUD Centralã termoelectricã 2 x 50 + 2 x l00 + 2 x 125 MW /1965 - 1975 Statie exterioara 110/220/400 kV: Transformatoare: 400 MVA 2 buc 200 MVA 2 buc 170 MVA 125 MVA 80 MVA 40 MVA 25 MVA 2 buc 2 buc 2 buc 1 buc 2 buc 110 kV Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 20 buc 220 kV Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 15 buc 400 kV Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 10 buc

DEVA Centralã termoelectricã 6 x 210 MW / 1968 - 1988 ,1997 Statie exterioarã 110/220/400 kV Transformatoare: 400 MVA 250 MVA 170 MVA 2 buc 6 buc 2 buc
69
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

110 kV Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 7 buc 220 kV Celule de trafo,linie,mãsurã

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

40 25 ISALNITA - CRAIOVA I

MVA MVA

1 buc 2 buc

si cuplã 22 buc 400 kV Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 13 buc

Centralã termoelectricã 4 x 50 + 2 x 100 + 2 x 315 MW / 1964 - 1975 Statie exterioarã 110/220 kV Transformatoare: 400 125 80 40 25 MVA MVA MVA MVA MVA 2 buc 2 buc 4 buc 2 buc 2 buc 110 kV Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 14 buc 220 kV Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 16 buc

TURCENI Centralã termoelectricã 8 x 330 MW / 1978 - 1987 Statie exterioarã 24/400 kV Transformatoare: 400 MVA 400 MVA 25 40 Statie exterioarã 6/110 kV Transformatoare: BRÃILA Centralã termoelectricã 3 x 200 + 1 x 330 MW / 1973 - 1974 Statie exterioarã 110/220 kV Transformatoare: 400 MVA 250 MVA 170 MVA 40 MVA 25 MVA PROGRESUL BUCURESTI
70
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

7 buc Celule de trafo,linie,mãsurã 1 buc(în executie) si cuplã 35 buc 14 buc 4 buc(în executie) 4 buc Celulã de trafo,linie,mãsurã si cuplã 10 buc

MVA MVA

200 MVA

1 buc 3 buc 2 buc 2 buc 2 buc

110 kV Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 12 buc 220 kV Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 10 buc

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Centralã termoelectricã 3 x 50 MW / 1987 - 1989 Statie interioarã 10/110 kV Transformatoare: SUCEAVA Centralã termoelectricã 2 x 50 MW / 1987 - 1989 Statie interioarã 10/110 kV Transformatoare: CRAIOVA II Centralã termoelectricã 2 x 120 MW / 1965 – 1976 Statie interioarã / exterioarã 110/220 kV Transformatoare: 150 MVA 40 MVA 2 buc 2 buc Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 18 buc 80 MVA 25 MVA 2 buc 2 buc Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 18 buc 80 MVA 25 MVA 3 buc 2 buc Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 24 buc

IASI Centralã termoelectricã 2 x 50 MW / 1966 - 1978 Statie interioarã 10/110 kV Transformatoare: 80 MVA 25 MVA 2 buc 2 buc Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 18 buc

RETEZAT RÂUL MARE Centralã hidroelectricã 2 x 165 MW / 1982 - 1986 Statie exterioarã 110/220 Transformatoare: 200 MVA 1.6 MVA 2 buc 2 buc Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 10 buc

GÂLCEAG Centralã hidroelectricã 2 x 75 MW / 1980
71
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

Statie exterioarã 110/220 kV Transformatoare: 90 MVA 1.2 MVA 2 buc 2 buc Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 10 buc

RUIENI Centralã hidroelectricã 2 x 70 MW / 1992 - 1994 Statie exterioarã 20/110 kV Transformatoare: 90 MVA 1.2 MVA 2 buc 2 buc Celule de trafo,linie,mãsurã si cuplã 10 buc

CET PALAS Statia interioara Centralã termoelectricã - 1996 Inlocuirea intrerupatoarelor tip IO 110 kV si VVR 110 kV cu intrerupatoare SF 6 fabricatie ABB tip LTB 146 DI - 110 kV II/ LUCRARI IN STRAINATATE TURCIA KILICKAYA Centralã hidroelectricã 2 x 62 MW / 1989 - 1990 Statie exterioarã 15/34.5/154 kV * livrare echipament, (lanturi de izolatoare, cleme si armãturi pt. lanturi, suporti metalici zincati pentru echipamente de înaltã tensiune) , asistentã tehnicã pt. montaj si punere în functiune si "predare la cheie". Transformatoare: 2 x 80 MVA

KAPULUKAYA Centralã hidroelectricã 3 x 8.2 MW / 1987 - 1989 Statie exterioarã 10/154 kV * livrare echipament, (lanturi de izolatoare, cleme si armãturi pt. lanturi, suporti metalici zincati pentru echipamente de înaltã tensiune) , asistentã tehnicã pt. montaj si punere în functiune si "predare la cheie". Transformatoare: 2 x 25 MVA GEZENDE Centralã hidroelectricã 3 x 54.2 MW / 1992 - 1994 Statie exterioarã 15/34.5/154 kV
72
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

* livrare echipament, (lanturi de izolatoare, cleme si armãturi pt. lanturi, suporti metalici zincati pentru echipamente de înaltã tensiune) , asistentã tehnicã pt. montaj si punere în functiune si "predare la cheie". Transformatoare: 3 x 80 MVA

ORTA - SAKARYA - YENICE Centralã hidroelectricã 3 x 12.3 MW / 1996-1997 Statie exterioarã 10/154 kV * livrare echipament, (lanturi de izolatoare, cleme si armãturi pt. lanturi, suporti metalici zincati pentru echipamente de înaltã tensiune) , asistentã tehnicã pt. montaj si punere în functiune si "predare la cheie". Transformatoare: 2 x 25 MVA CATALAN - Centralã hidroelectricã 3 x 56.3 MW / 1996 - 1997 Statie exterioarã 154/34.5/13.8 kV * livrare echipament, (lanturi de izolatoare, cleme si armãturi pt. lanturi, suporti metalici zincati pentru echipamente de înaltã tensiune) , asistentã tehnicã pt. montaj si punere în functiune si "predare la cheie". Transformatoare: 2 x 80 MVA EGYPT HAMRAWEIN Centralã termoelectricã 3 x 12 MW / 1972 Statie interioarã 10/33 kV * montaj si punere în functiune Transformatoare: 3 x 25 MVA DEKHEILA PORT / 1987 - 1988 Statie interioarã SF6 11/66 kV * montaj si punere în functiune Transformatoare: 2 x 25 MVA SYRIA SHEIKH SAID Fabricã de ciment / 1987 - 1979 Statie interioarã 6.6/66 kV * montaj si punere în functiune Transformatoare: 3 x 16 MVA BANYAS Centralã termoelectricã 4 x 12 MW / 1977 - 1979 Statie interioarã 66/11 kV
73
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

* montaj si punere în functiune pentru instalatii electrice si automatizãri Transformatoare: 4 x 25 MVA IRAQ AL - QAIM Fabricã de ciment / 1986 - 1987 Statie interioarã 6.6/33 kV * montaj si punere în functiune Transformatoare: 2 x 35 MVA SINJAR Fabricã de ciment / 1986 - 1987 Statie interioarã 6.6/33 kV * montaj si punere în functiune , Transformatoare:

3 x 35 MVA

74
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

LISTA DE REFERINTE CABLURI

I/ ROMÂNIA
75
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

• SUGAG Centralã hidroelectricã 2 x 75 MW/ 1984 Statie 110/220 kV circuite x 3 cãi curent -cabluri în ulei 220 kV -montaj si punere în functiune • RETEZAT - RÂUL MARE Centralã hidroelectricã 2 x 165 MW / 1986 - 1987 Statie110/220 kV 2 circuite x 3 cãi curent -cabluri în ulei 220 kV -montaj si punere în functiune • GÂLCEAG Centralã hidroelectricã 2 x 75 MW/ 1980 Statie 110/220 kV 2 circuite x 3 cãi curent -cabluri în ulei 220 kV-montaj si punere în functiune LOTRU-CIUNGET Centralã hidroelectricã 3 x 174 MW / 1974 Statie 110/220 kV 2 circuite x 3 cãi curent -cabluri în ulei 220 kV-montaj si punere în functiune

Felten-Guillaume Austria

Pirelli-Spania

Fujikura Japonia

CEAT Pirelli Italia

Lucrari de modernizare cabluri CEAT 220 kV- HA 2 CHE LOTRU- CIUNGET /2005 Cablu monofazat, conductor din cupru, izolatie din polietilena recticulara, manta din PE, 245 kV, 500 A. • MÃRISELU Centralã hidroelectricã 3 x 85.5 MW / 1977 Statie 110/220 kV 3 circuite x 3 cãi curent -cabluri în ulei 220 kV-montaj si punere în functiune Britanie • TISMANA Centralã hidroelectricã 2 x 35 MW/ 1983 Statie 110 kV Guillaume 3 circuite x 3 cãi curent- 110 kV XLPE - montaj si punere în functiune • RUIENI Centralã hidroelectricã 2 x 70 MW / 1993 - 1994 Statie 20/110 kV 2 circuite x 3 cãi curent- cabluri în ulei 110 kV-montaj si punere în functiune • LUDUS Centralã termoelectricã 6 x 100 MW 1970 - 1977 Statie 110/220/400 kV
76

ABB

BICC Marea

FeltenAustria

Rusia

Pirelli

54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

1 circuit x 3 cãi curent -cabluri în ulei 110 kV-montaj si punere în functiune

Italia

• ISALNITA CRAIOVA I Centralã termoelectricã 4 x 50 + 2 x 100 + 2 x 125 MW / 1965 - 1967 - 1976 Statie 110/220 kV Felten Guillaume 1 circuit x 3cãi curent -cabluri în ulei 110 kV-montaj si punere în functiune Austria • Combinatul Siderurgic GALATI / 1992 - 1994 Statie 110 kV substation 3 circuite x 3cãi curent -cabluri în ulei 110 kV-montaj si punere în functiune • Combinatul Siderurgic GALATI / 2005-2006 LES 110kV Statia Laminorul- Statia Galati Centru • ARGES Centralã hidroelectricã 4 x 27.5 + 2 x 50 MW / 1966 Statie 110 kV 5 circuite x 3 cãi curent -cabluri în ulei 110 kV-montaj si punere în functiune SNP PETROM Sucursala Petrobrazi Centrala electrica cu turbine cu gaz 2 x 25MW / 2001 9 circuite de cabluri, izolatie XLPE de 110 kV 1 x 150 BRAZI VEST Statia de 400 kV Montare cablu monofazat de 400kV II/ LUCRARI IN STRAINATATE EGYPT DEKHEILA PORT Statie 11/66 kV 3 circuite x 3 cãi curent - cabluri în ulei 66 kV

BICC Marea Britanie

CEAT Pirelli Italy

Pirelli

1987 - 1988 Pirelli-Italy

IRAQ • AL-QAIM - Fabrica de ciment Statie 6.6/33 kV 3 circuite x 3 cãi curent - 33 kV XLPE • SINJAR - Fabrica de ciment Statie 6.6/33 kV 3 circuite x 3 cãi curent - 33 kV XLPE
77
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

1986 - 1987 BICC Marea Britanie 1986 - 1987 BICC Marea Britanie

DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

CIPRU Hidrocentrala Vasilikos /1990 – 2000 Montaj si commissioning parte electrica si automatizari SUDAN Hidrocentrala Roseires / 2002 – 2003 Montaj si commissioning parte electrica si automatizari Lucrarile mentionate sunt printre cele mai reprezentative pe care le-am executat in decursul timpului. Am executat deasemenea pozarea cablurilor de 6/11/20/35/111 kV , cu izolatie tip XLPE si PVC în multe alte lucrãri , în tarã si strãinãtate.

78
54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13